News

POST SECTION

PERSPECTIVE

14-Aug-2018
မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို ႀကံစည္၊ ေတြးေတာ၊ ထင္ျမင္၊ ယူဆ၊ စိတ္ကူးျခင္းတည္းဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူေသာ လက္ေတြ႔ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္မွသာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရွိေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိထားၾကသည္။
14-Aug-2018
ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ဆုဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ပါေသးတယ္။ ဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္ လႊတ္လိုက္လဲဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာေတာ့ မသိလိုက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုအစိုးရေခတ္မွာေတာ့ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ပညာေတာ္သင္လႊတ္ဖို႔ကိစၥ ေဆြးေႏြးတာလည္း မၾကားမိသလို ေျပာသံဆိုသံလည္း မၾကားမိေသးပါဘူး။ ဒီတိုင္းသာဆိုရင္ေတာ့ ပညာတတ္မရွိလို႔ တိုင္းျပည္ နိမ့္၊ တိုင္းျပည္ နိမ့္လို႔ ပညာတတ္မရွိ၊ အဲလိုနဲ႔ လံုးလည္ခ်ာလည္ ႐ိုက္ေနဦးမွာပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္မရွိလို႔ ပညာေတာ္သင္ မလႊတ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီ အိမ္ေတြ၊ ကားေတြ အရစ္က်ဝယ္ခြင့္ရသလို ထူးခၽြန္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသြားသင္ဖို႔ ေငြမရွိတဲ့လူငယ္ေတြကို အတိုးနည္းနည္း ေငြေခ်းၿပီး ပညာေတာ္သင္ လႊတ္ေပးသင့္ပါတယ္။
14-Aug-2018
အိႏၵိအစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ အာသံျပည္နယ္ထဲမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကေန ခိုးဝင္ေနထိုင္ၾကသူ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရကေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဘဂၤါလီျပႆနာကို စတင္ရင္ဆိုင္လာရပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာမိတ္ျဖစ္လာၿပီလို႔ ဆိုရတာပါ။
13-Aug-2018
ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မေႏွာင့္ေႏွးဘဲ ျပည္သူေတြ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ထိုဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အႀကီးအမွဴးဆိုသူတို႔တြင္သာ အဓိက တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္သည္။
13-Aug-2018
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ဘဏ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔က ပိုမိုယံုၾကည္မႈရရွိေရးႏွင့္ ရွိရင္းစြဲယံုၾကည္မႈ မက်ဆင္းေစေရးအတြက္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အတြင္းစည္း၊ Customer မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပင္စည္းႏွင့္ ေလလိႈင္းထဲမွ ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္လာမည့္ နည္းပညာစည္းတို႔ကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရပါသည္ ... ။
11-Aug-2018
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားခဲ့ပါက ၎အေပၚ ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းသမႈ ျပဳမည့္အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္မရ၊ ထို႔အတြက္ သူတို႔က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) ပါ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနသလိုျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာဆိုလာၾကေတာ့သည္မွာ တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ တရားနည္းလမ္းက်ျပန္သည္။
11-Aug-2018
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားသူကို ဥပေဒအရ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ေပ်ာက္သြားမည္ဟု တရားေသဆိုရန္ ခက္ခဲေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေစရန္ အားေပးထားသကဲ့သို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကိုသာ လုပ္ပို္င္ခြင့္ မ်ားစြာေပးထားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိမႈ မရွိျခင္းတို႔ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
09-Aug-2018
အခုေတာ့ဗ်ာ ...။ ပညာေရးဌာနက ျဖန္႔ေဝထားတဲ့ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္စာအုပ္ တစ္အုပ္တည္းမွာပဲ အေခၚအေဝၚက ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနေလမွေတာ့ မွတ္သားရတာက အေတာ့္ကို ေဝေဝ၀ါးဝါး ျဖစ္ႏိုင္ေစတာကလား။ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းက မွန္သလား၊ ေက်ာင္းေျပာင္း လက္မွတ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းက မွန္သလားဆိုတာ ျငင္းခ်က္ထုတ္စရာ မရွိေပမယ့္ (TC) ဆိုတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။
09-Aug-2018
ဒါေပမဲ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းရင္ တ႐ုတ္ကို ေလ်ာ္ရမယ့္ကိစၥ၊ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အပစ္အခတ္ရပ္စဲလာေရး တ႐ုတ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အားကိုးေနရတဲ့ကိစၥ၊ ရခိုင္အေရး ကုလသမဂၢစင္ျမင့္မွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ဗီတိုအာဏာကို အားကိုးေနရတဲ့ကိစၥ စတာေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို ခပ္တင္းတင္းဆက္ဆံလို႔ မရတာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကိုလည္း စိတ္ေက်နပ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း မနစ္နာေစ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ပါးပါးနပ္နပ္ လိမ္လိမ္မာမာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါေစလို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းမိပါတယ္။
09-Aug-2018
ဂ်ပန္ေတြက ေငြေၾကးအင္အား၊ ပစၥည္းပစၥယအင္အား၊ နည္းပညာအင္အား ေကာင္းတယ္။ ၿမိဳ႕ကို ပင္လယ္ေရလိႈင္းေတြ ပုတ္ႏိုင္လို႔၊ ျမစ္ေရႀကီးႏိုင္လို႔ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာဆိုရင္ တာ႐ိုးျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြကို ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား အကုန္အက်ခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားလိုက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ၿမိဳ႕ရဲ႕ေျမျပင္ကို ေျမဖို႔ၿပီး ျမႇင့္လိုက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေလးေတြက်ေတာ့ နိမ့္တဲ့အပိုင္းကအိမ္ေတြကို ေတာင္ကုန္းေပၚေျမထိုးညႇိၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္လိုက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေလးေတြက်ေတာ့ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ျမင့္ရာေ႐ႊ႕ပစ္လိုက္ႏိုင္ၾကတယ္။
08-Aug-2018
အမွန္တကယ္သာ အဲ့ဒီတုန္းက အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမျဖစ္ေအာင္၊ စက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္၊ ျပည္ပနဲ႔ ကူးသြားကူးလာလုပ္ ပညာေတြသင္ တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ ကမၻာနဲ႔ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေအာင္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရၿပီး တစ္ေန႔တာဝင္ေငြ တိုးတက္ရရွိေနေအာင္၊ ကၽြဲ၊ ႏြားေတြ၊ အထြက္ႏႈန္းနည္းၿပီး ရာသီဥတု၊ ပိုးမႊားဒဏ္ မခံႏိုင္တဲ့ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတြသံုးေနရတဲ့ လက္မႈလယ္ယာစနစ္ကေန စက္မႈလယ္ယာစနစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ရင္ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္ မထင္ပါဘူး
07-Aug-2018
သမၼတက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ဝင္ၿပီးစြက္ဖက္ခြင့္ ရွိသလား။ ဒီလိုရာဇဝတ္ ျပင္ဆင္မႈဖြင့္ၿပီး တည့္မတ္ကုစားေပးတာကေရာ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ရဲ႕လား။ ေတာ္ခ်က္ကျဖင့္ ဩခ်ေလာက္ပါရဲ႕။ ျမန္မာျပည္သူေတြ မေခၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒီေမးခြန္းႏွစ္ခုဟာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ ရွိေနသလို ႐ုတ္တရက္ ၿပိဳက်သြားတဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို တည့္မတ္ရာမွာ အခရာက်လြန္းတဲ့ ေသာ့ခ်က္အေၾကာင္းျခင္းရာေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။
07-Aug-2018
ယခုမဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး တက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံအေပၚ ဥေရာပေကာင္စီ (EU) က အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းကို ရယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာခဲ့သည္။ မစၥတာဟြန္ဆင္ကလည္း တ႐ုတ္တို႔ကို “အားကိုးရေသာမိတ္ေဆြ”အျဖစ္ အမႊမ္းတင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ကေမၻာဒီးယားတြင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ေနသည္ဟုစြပ္စြဲသည္။
07-Aug-2018
အသြားမွာ သစ္နဲ႔လူ လက္ပူးလက္ၾကပ္မမိလို႔ မဖမ္းႏိုင္ဘူးပဲထား။ အျပန္က်ေတာ့ေရာလို႔ ေမးပါလိမ့္မယ္။ အျပန္မွာလည္း လွည္းေပၚမွာ သစ္ ပါမလာပါဘူး။ ပိေတာက္ပင္ေတြကို တဒီးဒီးနဲ႔သြားလွဲ၊ လိုခ်င္တဲ့အတိုင္းအတာအတိုင္း အရွည္ ၉ ေပေလာက္၊ ၁၈ လက္မဗ်က္၊ ၉ လက္မ၊ ၁၀ လက္မထုေလာက္ရတဲ့ အတံုးႀကီးေတြျဖတ္၊ နဖားေဖာက္ၿပီး ကၽြဲေတြ၊ ႏြားေတြနဲ႔ဆြဲ၊ ကားဝင္လို႔ရတဲ့ေနရာမွာ ပံုထား၊ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ပြဲစားက ကားနဲ႔လာဝယ္၊ ေငြယူၿပီးေတာ့ သစ္ကို ကားေပၚတင္ေပးၿပီး လွည္းနဲ႔လူနဲ႔ ျပန္လာ၊ အျပန္မွာ ထင္းကေလး ဘာေလးေလာက္သာ ပါေတာ့တာမို႔ အျပန္ခရီးမွာ ဖမ္းဖို႔ကလည္း ခက္ျပန္။
06-Aug-2018
ကိုယ့္ေနာက္မွ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကိုဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြအားလံုး ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ယူဂိုဆလားဗီးယားလို ျပည္တြင္းစစ္ေသြးေခ်ာင္းစီးလို႔ အစိတ္စိတ္ကြဲသြားတဲ့ ခြဲထြက္ႏိုင္ငံေတြေတာင္ တည္ၿငိမ္သြားၿပီ။ ခ႐ိုေအးရွားဆို ဒီႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားဗိုလ္လုပြဲေတာင္ ေရာက္သြားေသး။ ေဂၚဗာခ်က္ဗ္အလြန္ သမၼတယဲ့လ္ဆင္လက္ထက္မွာ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႐ုရွားကလည္း အခု ပူတင္လက္ထက္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလးၿငိမ္ၿပီး စစ္ေအးေခတ္တုန္းကလို အေမရိကန္ကို ပါဝါခ်င္းျပန္ယွဥ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ေရာက္သြားၿပီ။