News

POST SECTION

PERSPECTIVE

ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ေျပေစေရး လစာတိုးေပးပါတယ္။ အထူးေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ျမင့္တက္လာတဲ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းက တိုးလာတဲ့လစာကို ေက်ာ္တက္သြားပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြမွာေတာ့ ျမင္သာျမင္ရ မၾကင္ရတဲ့ဘဝပါ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ေရတိုစီးပြားေရး၊ ေရရွည္စီးပြားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။
ဒီကေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာရပါတီအေနနဲ႔ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းက ပဋိပကၡအတြက္ ျပည္ပက ဖိအားေတြ၊ ျပည္တြင္း အတိုက္အခံပါတီေတြရဲ႕ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြအၾကားမွာသာ တစ္မ်ိဳးမဟုတ္တစ္မ်ိဳး ႀကံဳေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆိုတဲ့ ပါတီမူဝါဒေတြကိုလည္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္သလို ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္လို႔ ေျပာလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။
26-Jun-2018 tagged as တကသ
မ်ိဳးဆက္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ ပုဂိၢဳလ္လတ္၊ ပုဂိၢဳလ္ေလးမ်ားကို တို႔ ရွင္းရွင္းပပ ေျပာလိုသည္မွာ သမဂၢရင္ျပင္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ သမိုင္းဝင္ တကသ အေဆာက္အအံုႀကီးအတြက္ ကဖ်က္ယဖ်က္ မလုပ္ၾကပါရန္၊ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရမည့္ အခြင့္အသာကိုလည္း ကဖ်က္ယဖ်က္ မလုပ္ၾကပါရန္၊ ရာႏႈန္းျပည့္လိုခ်င္ေပမယ့္ ငါးဆယ္ရာႏႈန္းရခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေလွ်ာ့သင့္သည္မ်ားေလွ်ာ့၊ တင္းဆိုမည့္ေနရာမ်ားတင္းကာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကပါေစလိုေၾကာင္းတို႔မွ ဦးခိုက္ေလးစားစြာ အသိေပးလိုက္ရပါသည္။
25-Jun-2018 tagged as
“တို႔လူေလးမ်ားဆိုသလို” တို႔ႏွင့္ ဇြန္ပြဲတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုမိၾက၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကပါေလၿပီ။ ၁၉၈၈ ဇြန္ပြဲကို ျပန္လွန္ေျပာဆိုကာ ေက်ာင္းသားအေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တစ္ပါတီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္အၿပီးမွာ...
25-Jun-2018 tagged as
မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို မိမိအမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ရွိမည္ဆိုလွ်င္ မိမိကိုင္စြဲထားေသာ မူဝါဒကို စြန္႔လႊတ္၍ မူဝါဒအသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ကား မိမိေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းအတြက္ မိမိတို႔၏ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ကို အျမန္ဆံုး ထြန္းညႇိႏိုင္ပါမွ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေန (Deadlock) ျဖစ္ေနမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
23-Jun-2018 tagged as
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ပညာေရးစနစ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခင္က သူငယ္တန္းကို ယခု KG ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ သူငယ္တန္းဆိုေသာအမည္ကိုသာ ထည့္သြင္းထားသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒက မည္သို႔ပင္ ဆိုထားေစကာမူ KG, Grade 1, ဆိုၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ Grade 2 ကို ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
23-Jun-2018 tagged as
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားခဲ့တဲ့ ဒီတံတားစီမံကိန္း၊ အခုထိေတာ့ အိပ္မက္လို႔ ေကာင္းေနတုန္းပဲ။ အမွန္ေတာ့ သူတို႔အိပ္မက္မက္မယ္ဆိုလည္း မက္ဖို႔အေတာ္ေကာင္းခဲ့တာ။
Cobrapost ဆိုေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ မီဒီယာကုမၸဏီ အမ်ားအျပားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသား ေရးဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္စြာေရးသားပါက ကုမၸဏီမ်ားကို ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ေပးရန္ ျမႇဴဆြယ္သည္။ သူတို႔လိုအပ္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားမွာ ဘီေဂ်ပီအစိုးရႏွင့္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို အက်ိဳးရွိေစမည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
21-Jun-2018 tagged as ပညာေရး ဦးခီ
မိဘတစ္ေယာက္၏႐ႈေထာင့္က အႀကံျပဳရလွ်င္ အထက္တန္း၏ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာစာျဖင့္သင္ၾကားျခင္းအား ကာလတိုအားျဖင့္သာ သင္ေစခ်င္သည္။ ေရရွည္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ဘက္ေပါင္းစံု ျပည့္စံုကံုလံုသည့္တစ္ေန႔တြင္ KG တန္းမွစ၍ ဘာသာရပ္အားလံုး (ျမန္မာစာမွလြဲ၍)ကို ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေစရန္ အဂၤလိပ္လို ျပ႒ာန္းသင္ယူေစခ်င္ပါသည္။
19-Jun-2018 tagged as ပညာေရး
ပညာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ မည္သည့္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ပါေစ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုထားေသာ ဘာသာရပ္စာအုပ္ႏွင့္ ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ဆရာလမ္းၫႊန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ဖတ္စာႏွင့္ မွီျငမ္းစာအုပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္သည့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
19-Jun-2018 tagged as ေရႀကီး Disaster
ေရႀကီးသည့္ကာလ ရွည္ၾကာပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလသည္လည္း ရွည္ၾကာတတ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေနာင္ေရးေတြးကာ စိတ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ၾကရျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရသျဖင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ေတြးေတာပူပန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
18-Jun-2018 tagged as
ခုတစ္ေလာမွာ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈေတြ၊ ဖမ္းဆီးတဲ့သတင္းေတြ၊ စစ္ေဆးေနတဲ့သတင္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္တက္လာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ ေကာ္မရွင္ေတြနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြ ေခၚယူေတြ႔ဆံုအၿပီးမွာ ပိုၿပီးထင္သာျမင္သာ ရွိလာတယ္ဆိုရင္ မမွားႏိုင္ပါဘူး။
18-Jun-2018 tagged as
လတ္တေလာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနတဲ့ ကမၻာ့သတင္းကေတာ့ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ကမ္ဂ်ံဳအန္းတို႔ရဲ႕ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တင္းမာမႈဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ရွိေနခဲ့တာပါ။ ဒီကာလအတြင္းမွာ အေမရိကန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ဟာ ပစ္မယ္ခတ္မယ္ တကဲကဲနဲ႔ ေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသလို စစ္ေရးအင္အားျပလိုက္၊ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ျပလိုက္၊ ဒံုးက်ည္ျဖန္႔ၾကက္လိုက္နဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ ေန႔ျဖစ္မလား ညျဖစ္မလား ရန္ေစာင္ခဲ့ၾကလို႔ ကမၻာက ရင္တမမနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကရတာပါ။
15-Jun-2018 tagged as
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ ဘာသာစကားတို႔၊ စာေပတို႔၊ ကိုယ္ဟန္အမူအရာတို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတို႔ကို အသံုးျပဳၾကေပမယ့္ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ အမ်ားဆံုးသံုးေနၾကရတာက စကားလံုးေတြပါ။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ စကားေျပာၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္ၾကတာက မ်ားပါတယ္။
15-Jun-2018 tagged as
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ဦးစိုးဝင္းက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ “အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ဆိုတာ နည္းနဲ႔အခ်ိန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွိပါေသးတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္လို႔ရပါေသးတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိတ္ေအးလက္ေအးေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါလို႔ပဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈရပါသည္။