News

POST SECTION

PERSPECTIVE

10-Jan-2019
နီေပါေရာက္ကတည္းက စိတ္အဝင္စားေနရာတစ္ခုမွာ ေဂါတမ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဖြားေတာ္မူရာ လုမိၺနီေဒသျဖစ္သည္။ ေလာက၏ အႀကီးျမတ္ဆံုး၊ တရားေတာ္ကို ထြင္းေဖာက္သိျမင္ၿပီး ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ရာ ဗုဒၶအေလာင္းအလ်ာ သိဒၶတၳအား ဖြားျမင္သန္႔စင္ခဲ့ရာ လုမိၺနီေျမကို ေျခခ်ခြင့္ရေတာ့မည့္အေရးအတြက္ ရင္ခုန္ေနမိသည္။
10-Jan-2019
လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငါထင္ရာ ငါစိုင္းျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းစြဲ၊ အတၱစြဲမ်ားျဖင့္ တရားေသ ဆုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ အားလံုးလိုလားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၊ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဆိုသည္မွာ နီးလ်က္ႏွင့္ေဝးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
08-Jan-2019
အစိုးရအဖြဲ႔၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ACC Myanmar သည္ ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ကို စစ္ေဆးဖို႔လိုပါၿပီ။ ရာထူး၀န္အဖြဲ႔က ဒီေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းထားတာေတြ အကုန္လုံး ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီဟု သတင္းထုတ္ျပန္႐ုံေလာက္နဲ႕ မလုံေလာက္ဘဲ (တကယ္လည္း မရပ္ဆိုင္းဘဲ ဆက္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ဓါတ္ပုံေတြအရ သိႏိုင္ပါတယ္။)၊ အမွန္တရားေပၚေပါက္တဲ့အထိ စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူသြားဖို႔လိုပါတယ္။
08-Jan-2019
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈေတြၾကားတြင္ ေနလာခဲ့ၾကရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝၾကသည္။ ထိုမွသည္ ဌာနတြင္းသတင္းမ်ား ျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကားျခင္း၊ ႐ံုးစာမ်ား ျပင္ပတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း စသည္တို႔ ရွိလာသည့္အေလ်ာက္ ဝန္ထမ္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္သံုးျခင္းကို ကန္႔သတ္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို မတင္ရ၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုမတင္ရ
07-Jan-2019
အေျခခံပညာက႑တြင္ အမ်ိဳးသားဆရာဦးေရတိုးပြားဖို႔ စဥ္းစားရာတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသားဆရာ ဦးေရနည္းပါးလြန္း၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈအပိုင္းတြင္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမရန္ ခြင့္ျပဳမထားေပ။
07-Jan-2019
အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ရွိသမွ် အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာ တူညီမႈမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ပစ္မည္ဆိုပါက အေမရိက၏ တည္ၿငိမ္မႈကို အေျခခံအုတ္ျမစ္မွ ဖ်က္ဆီးသလိုျဖစ္ၿပီး၊ တည္ျငိမ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္မွ မတည္ၿငိမ္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေနလိမ့္မည္။ သမၼတအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အမွန္တရားကို တိုက္ခိုက္ေနလွ်င္ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ား ႀကီးျပင္းရမည့္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း မစဥ္းစားရဲေတာ့ပါ။
04-Jan-2019
ပရက္စ္ေကာင္စီသည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သလို မီဒီယာႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ နီေပါပရက္စ္ေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား မိမိတို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္အရ သတင္းရယူစဥ္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ ထိန္းသိမ္းထားမႈတို႔ကို တားဆီးႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။
04-Jan-2019
မသိတဲ့သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ထိုလက္မွတ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး Akamai University၊ EDS Business Schoo တို႔ဟာ စိတ္ခ်ရတဲ့ ေက်ာင္းေတြျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
03-Jan-2019
ေသခ်ာတာကေတာ့ အထက္နဲ႔ေအာက္၊ အႀကီးနဲ႔အငယ္၊ အစုန္နဲ႔ အဆန္ၾကားမွာ သူ႔ဘာသာ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းလည္ပတ္ေနမႈမရွိဘဲ တစ္ခုခုက ကန္႔လန္႔ခံၿပီး ပိတ္ဆို႔ေနရင္ေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေရစီးေၾကာင္းႀကီး ရပ္တန္႔သြားၿပီး အခက္ေတြ႕ကုန္ႏိုင္တာပါပဲ။ အားလံုး ေစာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ေတြေတာင္ ျဖစ္ကုန္ႏိုင္ပါတယ္။
02-Jan-2019
ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာေခတ္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္ မ႐ိုးသားမႈ၏သေဘာျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာလုပ္ငန္းတိုင္းတြင္လည္း ျပည္သူအမ်ားစု သေဘာမတူၾက။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္စီမံကိန္း စီမံခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းျဖစ္၏။ ႀကီးမားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ မမွ်မတစီရင္မႈမ်ားကို ျပည္သူတို႔ လက္မခံ။ အမွန္တရားျမတ္ႏိုးသူမ်ားေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး ခိုင္မတ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေဖာ္ထုတ္ကာ အေရခြံ ခြာခ်ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
02-Jan-2019
ျမန္မာသမိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ မထူေထာင္ႏိုင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ မ႑ိဳင္မ်ား၏ ခိုင္မာမႈ၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ စသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ မ႑ိဳင္မ်ားအားေကာင္းေနမည္ဆိုပါက အစိုးရအေျပာင္းအလဲကိုသာမက ႏိုင္ငံ၏ဟန္ခ်က္ကိုပါ ထိန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
01-Jan-2019
... ပညာမတတ္သူေတြ ပညာမသင္ရသူေတြ မ်ားလာက လူမႈအဖြဲ႔ အစည္း ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမွာ အမွန္၊ မိဘရယ္ သားသမီးရယ္ အၾကားမွာ ရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကိုေတာင္ ေဝးကြာသြားေစတဲ့ စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း စတာေတြကို ျပည္သူေတြ ရရွိခံစားရပါမွ တိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈဘဝကို ဖန္တီးရၾကမွာ ဧကန္၊
31-Dec-2018
ပထဝီအေနအထားအရ နီေပါႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရဒီယိုကို အထူးအားထားၾကသည္။ ေဒသအလိုက္ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယိုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ေခတ္သစ္မီဒီယာ၏ လႊမ္းမိုးမႈက နီေပါကိုကိုလည္း ခ်န္မထားခဲ့။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားခဲ့သည္ဆို၏။
31-Dec-2018
တကယ္ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳဆိုျခင္းဆိုတဲ့ကာလမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ခရီးအတြက္ အႀကံသစ္ဉာဏ္သစ္ေမြး ဖြားျခင္းဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အဓိကေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာႏွစ္သစ္ပါလို႔ ေအာ္ေန႐ံုနဲ႔ ေပ်ာ္စရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး။ ေရွ႕မွာေပ်ာ္စရာေကာင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ၊ ဘယ္အပိုင္း ေတြကို ျပဳျပင္ရင္ေကာင္းမလဲ၊ ေနာက္ကျဖစ္ခဲ့တာေတြထဲမွာေရာ ဘယ္အပိုင္းေတြက အားနည္းေနသလဲ၊ ဘယ္အပိုင္းေတြက အားသာခဲ့သလဲဆိုတာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ၿပီးခဲ့တဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြ ထပ္မျဖစ္ေတာ့ေအာင္၊ ျဖစ္ၿပီးခဲ့တဲ့အားသာခ်က္ေတြ ထပ္ကာထပ္ကာျဖစ္ပြားလာေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။
29-Dec-2018
ဒီစီမံကိန္းႀကီးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားရွိမွာ မွန္ေပမယ့္ တ႐ုတ္က ပိုအက်ိဳးရွိမွာျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကေတာ့ ေပးဆပ္ရတာနဲ႔ ျပန္ရတာမတန္ဘူးလို႔ ရခိုင္ေတြက ယူဆၾကတာကိုး။ ဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္ေအာင္၊ အစိုးရက လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။