News

POST SECTION

PERSPECTIVE

16-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ေပါင္းစည္းမိလွ်င္ ေပၚျပဴလာ တရားနည္းလမ္း က်မႈေရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာပါ ျပည့္စံုုသြားၿပီျဖစ္၍ ဤသို႔ေသာ တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဟု စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္
16-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈသာ မရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သေဘာတူညီမႈသာ မရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ရပ္တည္မွတ္မွာ NLD အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UPSD တို႔၏ ရပ္တည္မွတ္ႏွင့္ ေဝးကြာလွသည္။ ၂၁ ရာစုညီလာခံ က်င္းပသည့္အခါ အဆိုပါ ရပ္တည္မွတ္ႏွစ္ခု တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာေစရန္ ႀကဳိးစား အားထုတ္ရမည္မွာ NLD အစိုးရ၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။
15-Aug-2016 tagged as
မူးယစ္ ေဆးဝါးေရာင္းခ်ၿပီး ေငြမည္းမွ ေငြျဖဴေျပာင္းကာ ၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္ေပၚ တုိက္ေတြ၊ ကားေတြႏွင့္ ခ်မ္းသာေနေသာ မူးယစ္ရာဇာေတြကို ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳဘဲ ႏွစ္ျပား၊ သံုးျပားမိၿပီး ေရာင္းခ်ဖို႔မဟုတ္တဲ့ လူငယ္ေတြကို ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ေထာင္ထဲထည့္သည္မွာ သားေကာင္ကို တစ္ခါသားေကာင္ ထပ္လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးေနသည့္ အေျခအေနတြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ လက္ခံႏိုင္စရာျဖစ္သည္
13-Aug-2016 tagged as တရုတ္
တ႐ုတ္သည္ တစ္ေန႔တျခား အင္အားႀကီးမားလာသလို ျပင္းထန္လာသည့္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ အကဲစမ္းပြဲတြင္ ျမန္မာသည္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈေပၚ မူတည္ေနျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ တ႐ုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္
12-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သူမ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကတိစကားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စတင္အစီအစဥ္ ခ်ေတာ့သည္။ ‘သူမအေနႏွင့္ သမၼတအထက္မွ ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို ခ်မွတ္သြားမည္’ ဆိုေသာ ကတိစကားျဖစ္ပါသည္
11-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
အံ့ဩစရာအေကာင္းဆုံး ေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယခင္ လူသန္ႀကီး ဦးသန္းေ႐ႊတို႔၏ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤအစည္းအေဝးကို ဦးသန္းေ႐ႊ၏ ေျမးျဖစ္သူက စီစဥ္သည္ဟုဆိုသည္။ သူတို႔ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကသည္ဆိုသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေျမးျဖစ္သူကမူ ယခုလို သတင္းေပးသည္။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဟု ဦးသန္းေ႐ႊက အတည္ျပဳေပးသည္’ ဟုဆိုပါသည္။
10-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
“တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း သည္ပင္ အကူးအေျပာင္းကာလ၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈတို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ့ခ်က္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆိုရလၽွင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္က ၎လိုက္ေလ်ာ ေပးခဲ့ေသာ အေလၽွာ႔ေပးမႈမ်ားမွ ၎အတြက္ အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာ ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။”
08-Aug-2016 tagged as ဒီမိုကေရစီ
ဒါေပမဲ့ လတ္တေလာ ျမင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေတြ အရေတာ့ သိပ္မလြယ္ေသးပါ။ စစ္အာဏာရွင္ လက္က်န္အေတြးအေခၚ ရွိေနသူေတြကို ဒီမုိကေရစီ အေတြးအေခၚ ဝင္လာေအာင္ စည္း႐ံုးရမယ့္အစား အာဏာရ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ပုိင္း တခ်ဳိ႕မွာ အာဏာရွင္ အေတြးအေခၚ ကူးစက္လာတာမ်ဳိးေတာင္ ျမင္ေနရပါတယ္။ Institutional အဖြဲ႔အစည္း သေဘာအေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ဘဲ လူပုဂၢိဳလ္ေပၚ အေျခခံတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ဳိးကိုသာ ေတြ႔လာေနရပါတယ္
06-Aug-2016 tagged as
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္သည္။ တံခါးဖြင့္လိုက္သျဖင့္ ဧရာမ အင္အားစုမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေဝါခနဲ စီးဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ရင္ဆိုင္ စီးေမ်ာႏိုင္ရန္ ကိုယ္ခံအား ေတာင့္ဖို႔ လိုသည္။
06-Aug-2016 tagged as
နံနက္က ဖမ္းေသာ္လည္း ညေနတြင္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေနပါသည္။ စည္ပင္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖမ္းဆီးသည့္ က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းသည္မ်ားဟု မထင္လိုက္ပါႏွင့္။
06-Aug-2016 tagged as
အထင္အရွား ရွိေနေသာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ညႇိႏိႈင္း အေျဖ ရွာႏိုင္ပါမည္ေလာ ...။ ေျပာရလွ်င္ ဒါလည္း "မေသခ်ာ"ပါ။ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားကို ေသခ်ာ ေရရာေအာင္ ဖန္တီးႀကိဳးပမ္း ရျခင္းသည္ပင္ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ပါသေလာ ...။
05-Aug-2016 tagged as
ထိုစနစ္ကို ႀကိဳးနီစနစ္ဟု မဆုိလွ်င္ ဘယ္စနစ္ကို ႀကိဳးနီစနစ္ဟု ေခၚရမည္ မသိပါ။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚရမည့္ ႐ံုးႀကီးမွာ ထိုရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္သည့္ ဂိတ္ႀကီးသဖြယ္ ျပဳမူေနသည္ဟု ခံစားမိပါသည္။
05-Aug-2016 tagged as
အဲသလို လမ္းေၾကာသစ္ ရွာတဲ့ေနရာမွာ NLD တစ္ပါတီကပဲ ရွာတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ မ်က္ႏွာဖုံး စြပ္ဖို႔သာသုံးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကိုေတာ့ အထူး သတိထားၿပီး ဒီမိုကေရစီ စစ္စစ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယုံၾကည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကိုလည္း “ဘုတ္ က်ီး႐ိုေသ၊ က်ီး ဘုတ္႐ိုေသ” ဆက္ဆံေရးနည္းနဲ႔ တစ္ေလွတည္းစီးၿပီး ခရီးအတူ သြားသင့္ပါတယ္။