News

POST SECTION

PERSPECTIVE

19-Aug-2019
ျမန္မာျပည္အေျခအေနက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြ စံုလင္သည္။ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားလည္း မ်ားျပားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းမွတစ္ဆင့္သာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ စစ္ေရးနည္းက အားလံုးအတြက္ အထိအခိုက္ အဆံုးအ႐ံႈး ႀကီးမားႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည္။ ယခုပဲၾကည့္။ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ သံုးဖြဲ႔၏ တိုက္ခိုက္မႈက ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ပြဲေတြ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ ပ်က္စီး၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အသက္ဆံုး႐ံႈး၊ ေနရပ္အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္ခြာထြက္ေျပး ဆိုသည့္ ဒုကၡသံသရာထဲ ေရာက္လာေတာ့မည္။
16-Aug-2019
ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ ယမကာဆိုင္ေတြ ေပါမ်ားလြန္းတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္အ႐ြယ္ေကာင္းေလးေတြဟာ အရက္ဆိုင္ေတြမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကၿပီ။ အရက္စြဲတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကာယ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ကာ လုပ္အားေတြ ဆံုး႐ံႈးေနရပါၿပီ။ အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ ေသဆံုးကုန္ၾကသျဖင့္လည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အင္အားေတြဟာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိခိုက္ေနရပါတယ္။ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ေရာဂါဘယေတြကို ကုသေနၾကရတဲ့အတြက္လည္း မိသားစုေတြမွာ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း ရွိလာရပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္မွာ အရက္သမားတစ္ေယာက္ ရွိေနရင္ အဲဒီအိမ္ဟာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဆင္းရဲၾကရပါတယ္။
16-Aug-2019
ယေန႔ႀကံဳေတြ႔ေနရပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ဘဝကို ေသခ်ာေတြးၾကည့္သင့္ပါေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ျပန္လည္အစားထိုးလို႔မရႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားကိုလည္း မသိျခင္းမ်ားေအာက္တြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ရသင့္ရထိုက္ပါေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးေပးခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ မသိျခင္း၏ေနာက္တြင္ မနာတတ္ျခင္းကိုပါ အဆစ္ေမြးျမဴထားၾကေပသည္။ထိုသို႔ေသာ မနာတတ္ျခင္းမ်ားကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကို ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္ေစပါသည္။
15-Aug-2019
တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကိုယ့္လူကို ဘယ္သူ႔လူကမွ စစ္ေဆးအေရးယူခြင့္မရွိ၊ ကိုယ့္လူ ကိုယ္သာအေရးယူခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုလာျပန္ေသးေတာ့၊ ဒီပံုမ်ိဳးနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္လိုက္ေနာက္ ပါေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္း ေကာင္းမလာၾကဘဲ အဆိုးတကာ့ထိပ္ေခါင္ေတြအျဖစ္သာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ိဳးက မျဖစ္မေန ရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
15-Aug-2019
သိပၸံနည္းပညာအရ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္လည္း လူသားမ်ားမရွိေတာ့လွ်င္ ကမၻာေျမႀကီးပ်က္သုဥ္းသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာသတၱဝါ မ်ားမရွိေတာ့လွ်င္သာ ကမၻာေျမႀကီးပ်က္သုဥ္း၍ သြားႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာ မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေလးကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ကမၻာေျမအေပၚသို႔က်ေရာက္ေနရျခင္းမွာ လူသားတို႔၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစိတ္မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိသာ၍လည္းေနပါသည္။
14-Aug-2019
သဘာဝေဘး ေျပးမလြတ္ဘူး ဆိုေပမယ့္ အသိပညာ၊ နည္းပညာ၊ ေငြေၾကးျပည့္စံုမႈရွိရင္ လြတ္ႏိုင္ပါတယ္။ မလြတ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ ခိုင္ခံ့တဲ့အေဆာက္အအံုေတြ၊ အသက္ကယ္ပစၥည္းေတြ၊ အစားအစာနဲ႔ ေရသန္႔ေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမွာေပါ့။ အိမ္ေဆာက္ရင္ေတာင္ ထြက္ေပါက္၊ ေနာက္ေဖးေပါက္ ေဖာက္ထားတတ္တယ္ မဟုတ္လား။ ခုလည္း အိမ္ေဆာက္ရင္၊ ႐ြာတည္၊ ၿမိဳ႕တည္ရင္ ငလ်င္ေၾကာနဲ႔ လြတ္ေအာင္၊ ေရေဘး၊ မီးေဘးနဲ႔လြတ္ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
14-Aug-2019
ယခုကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မည္သည့္အေျခအေနအထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ပါက အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေစာင့္ၾကည့္ ေတာင့္ခံဖို႔လိုေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ခ်ျပေပးရန္ လိုသကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာရန္ လုပ္ေဆာင္ေရးသည္လည္း အဓိက အေရးႀကီးသည့္ကိစၥျဖစ္ေပသည္။
13-Aug-2019
ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ သက္ဆိုင္ပါဝင္သူ အားလံုးဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာမျဖစ္ေစဘဲ အေပါင္းလကၡဏာသာ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးေတြသာ ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ မွ်မွ်တတႏွင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ရွိခ်င္ၾကသူမ်ားလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လိုက္နာတတ္ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈေအာက္မွာ တရားဥပေဒကိုလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းသူေတြကိုသာ ျပည္သူအမ်ားစုက လိုလားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
13-Aug-2019
မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးကို ပါတီႀကီးအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ၾကားရပါသည္။ ထို႔အတူ လူငယ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒြိဟျဖစ္ဖြယ္ရာမွာ ယင္းလူငယ္မ်ားအား လက္တြဲေခၚယူေရးႏွင့္ ယံုၾကည္စြာ တာဝန္ေပးအပ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပါတီမ်ားက က်င့္သံုးေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္ဆက္ခံမႈ မူဝါဒေပၚလစီမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၂၀၂၀ လြန္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကိုျမင္ေတြ႔ရန္ မလြယ္ကူ ႏိုင္ေသးေခ်။
12-Aug-2019
ကေလးသူငယ္၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ားကို ေဖာ္ျပပါဆိုလွ်င္ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မိဘႏွင့္ ဆရာမ်ားဟု ဆိုရေပမည္။ ထိုသို႔ ကေလးငယ္မ်ားအား မေကာင္းျမစ္ထာ ေကာင္းရာၫႊန္လတ္ ျပဳစဥ္အတြင္းမွာပင္ အမွတ္မထင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မိ သည့္အျဖစ္မ်ိဳး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို မရည္႐ြယ္ဘဲ မေရာက္ေစလိုေပ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ကေလးသူငယ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
12-Aug-2019
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးက ေရႀကီးသတင္းေတြၾကားမွာ သဲျဖဴကုန္းေတာင္ၿပိဳမႈက အနိ႒ာ႐ံုသတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သြားသည္။ မြန္ျပည္နယ္မွာ မိုး႐ြာေရႀကီးလို႔ ေတာင္ၿပိဳမႈ မရွိသေလာက္ရွားသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ေတာင္ၿပိဳမႈျဖစ္ပြားတာ သမိုင္းမွာ တစ္ခါမွ မၾကားဖူး။ ဒါ ပထမဦးဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘယ္သူကမွ် မထင္ထားေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္။
09-Aug-2019
ဒါေၾကာင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲလို႔ေမးရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းလို႔ပါ လို႔သာေျဖၾကရမွာ မလြဲပါဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြမွာ အမိႈက္ေတြပိတ္ဆို႔ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပမႈ အားနည္းေနရျခင္းဟာ ၿမိဳ႕တြင္း Downtown ဧရိယာအတြင္း လူသြားစႀကႍ ပလက္ေဖာင္းနဲ႔ ကားလမ္းမအေပၚ အစပ္မ်ားအထိ ေနရာယူေရာင္းခ်ေနၾကတဲ့ ပ်ံက်ေဈးသည္မ်ားရဲ႕ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈကလည္း အဓိကအခန္းက ပါဝင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးဟာ အရင္က အလြန္ စည္းကမ္းရွိခဲ့ဖူးသလို စည္ပင္သာယာေရးစနစ္မ်ားလည္း အေတာ္အားေကာင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေနလူထုကိုယ္တိုင္လည္း ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိခဲ့ၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လက္တြဲခဲ့ၾကဖူးတာမို႔ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာေတာင္ လက္ဖက္ရည္ဝိုင္း၊ စာဖတ္ဝိုင္းေတြအထိ ရွိခဲ့ၾကဖူးတယ္လို႔ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒီေန႔အာရွက်ား လို႔တင္စားကာ စီးပြားေရး အလြန္ေကာင္းမြန္ေနတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံကေတာင္ ဒီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႀကီးရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပစနစ္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာ အတုယူခဲ့ၾကဖူးတယ္လို႔လည္း ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။
09-Aug-2019
စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမွာက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အုပ္စုခြဲၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေထာက္ခံသူမ်ား၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေပ်ာက္ကြယ္မွာ စိုးရိမ္သူမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အရိပ္အာဝါသေအာက္မွာ တန္းတူအခြင့္အေရးလိုလားသူမ်ား ဆိုၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၃ ခု ခြဲလို႔ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကို သတိထား ၾကည့္တဲ့အခါ ဒီအုပ္စုေတြၾကား ပြတ္တိုက္မႈက အနည္းအမ်ားမက သိသိသာသာေရာ မသိမသာေရာ ႀကီးထြားလို႔လာေနပါတယ္။ အုပ္စုတစ္ခုရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေပၚ သေဘာမေတြ႔တဲ့ တျခားအုပ္စုက လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ျပစ္တင္ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ၾက၊ ရန္လိုစြပ္စြဲၾကနဲ႔ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာေတြပဲ ေတြ႔ေတြ႔ေနရပါတယ္။
08-Aug-2019
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တတ္သိနားလည္သူ၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား မိမိလက္ေအာက္တြက္ရွိလ်က္ႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရသည္မွာ ၎တို႔က အႀကံဉာဏ္မေပး၍လား၊ မိမိကပင္ မေမးျမန္း၍လား သို႔မဟုတ္ တတ္သိနားလည္သူ၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကပင္ ပညာျပေန၍လား ဆိုသည္ကား ေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ေမးရမည့္ေမးခြန္း သို႔မဟုတ္ ေမးသင့္ေမးထိုက္သည့္ေမးခြန္းကား “ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို တာဝန္မေပးအပ္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒအခ်ိဳ႕၊ မိမိတာဝန္ယူကိုင္တြယ္ရမည့္ဌာနက ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီလား”ဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
08-Aug-2019
ျပႆနာကို အေျဖရွာၾကတဲ့ေနရာမွာ အေစာကေျပာတဲ့ ေယာနိေသာ မနသိကာရလို႔ဆိုတဲ့ အေကာင္းျမင္တဲ့ဝါဒကို လက္ကိုင္ထားဖို႔ကလည္း လိုအပ္လွပါတယ္။ တစ္ယူသန္အျမင္၊ တစ္ဖက္ပိတ္အျမင္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အေယာနိေသာ မနသိကာရ- အဆိုးျမင္ဝါဒေတြကို ေရွာင္ရွားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ပါဘဲ အျခားလူ ဘာပဲေျပာေျပာ၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အျခားလူအေပၚမွာ အေကာင္းျမင္စိတ္မရွိဘဲ အဆိုးျမင္တတ္တဲ့ စိတ္ဆႏၵပဲ ႀကီးစိုးေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ သဘာဝ မက်လွပါဘူး။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္ဖို႔လည္း အေၾကာင္းမရွိႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ငါနဲ႔မတည့္သူမို႔၊ ငါတို႔ပါတီအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြမို႔ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း လိုက္လံကာ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ် ေနတာမ်ိဳးေတြလည္း ေလာကမွာ ရွိေနတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။