News

POST SECTION

PERSPECTIVE

02-Oct-2018
တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလာတဲ့ ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္မႈေတြက ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါၿပီ။ ျပည္သူ႔ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားဆိုတာ စာအုပ္ထဲမွာသာ ရွိေတာ့တာလားဆိုတာ ေမးလိုပါတယ္။
01-Oct-2018
... အခုလို အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းကာလ က်ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပါင္းစည္းညႇိႏိႈင္း လုပ္ကိုင္ၾကပါ။ ဒါမွသာ လာမယ့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ သင္တို႔အတြက္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ သူတစ္လူ ငါတမင္းနဲ႔သာ လုပ္ေန၊ ေျပာေနၾကမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ႏိုင္မယ့္ ျပည္သူ႔ထံကေပးမယ့္ ဆႏၵမဲတစ္မဲမွ ရႏိုင္မယ့္လမ္း မျမင္မိပါေၾကာင္းနဲ႔ ဆႏၵမဲေတြဟာ အျခားပါတီေတြထံကိုသာ ျဖန္႔ကူးေရာက္ရွိသြားႏိုင္မယ့္လမ္းစကို ျမင္ေနရပါေၾကာင္း ...
29-Sep-2018
ယခု ဆိုေနၾကသလို ေငြကစားသူမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚလာေဈးတက္ရသည္ဟု ယူဆခ်က္မွာ ေဒၚလာေဈးတက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲမွ အခ်က္တစ္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေငြကစားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္႐ံုမွ်ျဖင့္ ေရတိုအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အဆင္ေခ်ာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္အတြက္ ယခုထက္ပို၍ နက္နက္နဲနဲေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုပါသည္။
29-Sep-2018
ႏိုင္ငံျခားက သြင္းေနတဲ့ ေဆးေတြကိုလည္း ေဒၚလာေဈးေၾကာင့္ မသြင္းဘဲမေနပါနဲ႔။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မနစ္နာႏိုင္တဲ့ (Win-Win) သီအိုရီေလးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၾကဖို႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ က်န္းမာေရးဟာ အိမ္သံုးေဆးဝါးေတြေပၚမွာပဲ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးနီးမွီခိုေနရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဆးဝါးေဈးေတြက်လာေစဖို႔သာ ဆုေတာင္းေနရတာပါ။ အေျခခံက်လွတဲ့ ေဒၚလာေဈး ဘယ္လိုက်ေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတာ အေျဖမရွာႏိုင္ေသးရင္ေတာ့ ရင္တမမနဲ႔ ျမင့္တက္ေနတဲ့ ေဆးဝါးေဈးေတြကိုၾကည့္ၿပီး အသက္ကို ဖက္နဲ႔ပဲ ထုပ္ထားရေလမလားပါပဲဗ်ာ။
29-Sep-2018
ယခုအခ်ိန္တြင္ အက္စတိုးနီးယားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔၏ ခံယူခ်က္က ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေပၿပီ။ “ေထာင္ထဲကို ဝင္ဆိုဝင္မယ္... ငါကို က်င့္ဝတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးမစြပ္စြဲပါနဲ႔” ဆိုသည္အထိ ရွက္တတ္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ခဏခဏ ေတြ႔ေနရသည့္ “ရွက္တတ္ရင္ လဲေသဖို႔ေကာင္းတယ္”ဆိုသည့္စကားကို ပို၍ သေဘာေပါက္လာခဲ့ပါသည္။
27-Sep-2018
... ျပည္တြင္းက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အရင္းအႏွီးမတည္ေငြမ်ား ပိုမိုထုတ္ေပးၿပီး ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထိုး ထုတ္ကုန္ေတြကို တိုးျမႇင့္တာ၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြအထဲက စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဌာနေတြကို အရင္းအႏွီး ပိုမိုစိုက္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴၿပီး အေျခခံစားကုန္ေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးတာ၊ ... ဒီလိုေဆာင္႐ြက္မွသာ ျပည္ပသြင္းကုန္ေတြ ေလ်ာ့က်ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
27-Sep-2018
သို႔ေသာ္ အဘယ္သူသည္ ေမာ္စီတုန္းၿပီးကတည္းက တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ရန္ျဖစ္ရဲပါသနည္း။ မစၥတာရွီ၌ (Ideology) အယူအဆတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သူ မရွိ။ တိုင္းျပည္တြင္းမွ တျခား ပါဝါရွိၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ သူ၏ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္အရ ေထာင္က်ကုန္ၾကၿပီ၊ အခ်ိဳ႕လည္း ေသလြန္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လံုးဝ လူျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကသည္။
26-Sep-2018
ယခုအခါ ရာသီဥတုမ်ားက ေဖာက္ျပန္ေနသည္ျဖစ္၍ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မျဖစ္ပြားႏိုင္ဟု မည္သူကမွ အာမခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေနာင္ျဖစ္လာလွ်င္ မိမိဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္ လႏွင့္ခ်ီ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားဖို႔လိုသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္း၍ ေဟာေျပာျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုသည္။
26-Sep-2018
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေပၚေပးရမည့္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မျပဳရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီးေနသည္။ ထိုအခ်က္ကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေဆးဆရာဝန္မ်ား၊ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ အားလံုး သတိခ်ပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစားၿပီး ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ ဟူသည့္အခ်က္ကို မေမ့သင့္ေပ။
25-Sep-2018
တိမ္းညြတ္မႈအသစ္၏အနက္ကို တူးဆြၾကည့္ၾကရာ ယခုလို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္တို႔က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ထည့္မတြက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ရာ၌ အတူတူႏွင့္ အႏူႏူျဖစ္သည္ဟု ယူဆလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏို္င္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္တို္႔ကိုယ္တို္င္ မဲေရာင္းေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
25-Sep-2018
ေအာင္ရဲေထြးအမႈမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးပါ ၆ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈအလို႔ငွာ တံစိုးလက္ေဆာင္အျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၇၃၀ ေပးခဲ့ရတယ္လို႔ ထြက္ဆိုဝန္ခံခဲ့တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၃၇ အရ အစိုးရသက္ေသအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသလား။ သူ႔ကို အမႈမွာ ပူးတြဲတရားခံတစ္ဦးအျဖစ္ တရားစြဲထားၿပီးျဖစ္သလား။ အာမခံေပးထားသလား။ ဒီအေျခအေနေတြကို လူသိရွင္ၾကား ဘာလို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မျပဳေသးတာလဲ။
24-Sep-2018
ျပည္သူေတြဘက္က လုပ္ေပးႏိုင္တာကေတာ့ တစ္ခုပဲရွိသည္။ ေခၽြတာေရး ...။ အစားေလွ်ာ့၊ အဝတ္ေလွ်ာ့၊ အသံုးအျဖဳန္းေလွ်ာ့။ ဒီတစ္ခုပဲ ရွိသည္။
22-Sep-2018
သမိုင္းဆိုတာ အေရးပါတာမွန္ေပမယ့္ သမိုင္းေနာက္ခံေတြ သိဖို႔လိုတာမွန္ေပမယ့္ ေလ့လာတဲ့စာအုပ္ေတြက တစ္ခ်ိန္က ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ျပန္ထြက္တဲ့ အႏွီေခတ္ စစ္ၿပီးေခတ္ကအေၾကာင္းေတြကို ႏိုင္ငံေရးဆိုၿပီး ဖတ္ၾကမွတ္ၾက ေလ့လာၾကရင္း လက္ရွိကမၻာႀကီးဟာ စစ္ၿပီးေခတ္လိုပဲ ရွိေနဦးမယ္ထင္ေနတာမ်ိဳးကို စိတ္ပူမိတယ္။ စာဖတ္တာ ေကာင္းေပမယ့္ ေရွးေဟာင္းကိုပဲ ျပန္သြားတဲ့စာေတြထဲနစ္ၿပီး ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေတြကိုပဲ ေပတံမီတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစခ်င္မိဘူး။
20-Sep-2018
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအဆင့္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဆင့္ကေတာ့ (၁၄/၁၅) ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွာလည္း ျပည္သူမ်ားဟာ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ ရရွိေစဖို႔ဆိုရင္ ယေန႔ ျပည္သူတစ္ေယာက္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းဖို႔ခက္ခဲေနဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္။
20-Sep-2018
ေကာင္းတဲ့တရားဖြင့္တာပဲကြာဆိုၿပီးေတာ့ ည ၁၁ နာရီ၊ ၁၂ နာရီ သူမ်ားအိပ္ေမာက်ေနမယ့္ အခ်ိန္၊ မနက္ ၄ နာရီခြဲေလာက္ႀကီး သူမ်ားေတြ အိပ္ရာမထေသးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အသံခ်ဲ႕စက္ႀကီးနဲ႔ အသံကုန္တင္ၿပီး ဖြင့္တာမ်ိဳးက်ေတာ့ တစ္ဖက္လူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရွိမလား၊ ဆိုးက်ိဳးရွိမလားဆိုတာ စဥ္းေတာ့စဥ္းစားစရာပါ။