News

POST SECTION

PERSPECTIVE

05-Apr-2018 tagged as
... တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ခါသာရရွိသည့္ သႀကၤန္ကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္ရွည္တြင္ မနားရသူမ်ား၊ အမ်ားသူငါကဲ့သို႔ မေပ်ာ္ရသူမ်ား၊ အမ်ားသူငါကဲ့သို႔ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကို မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံကာ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားကို “ဘုရားၿပီးျငမ္းဖ်က္”ဆိုသည့္သေဘာမ်ိဳးမထားဘဲ တာဝန္ရွိသူ အႀကီးအကဲမ်ားက (စကၠဴလက္မွတ္တစ္ေစာင္ မဟုတ္ေသာ) ထိုက္တန္သည့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားမႈတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပရင္း “သႀကၤန္ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ” ...
05-Apr-2018 tagged as တရားဥပေဒ
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေမရိကန္သမၼတ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၇ ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာလအည္း အတူတူနီးပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုမူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ သမၼတတစ္ဦးအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခက္ခဲမည္မွာမွန္ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
04-Apr-2018 tagged as ပညာေရး
The Whole (Burma) Myanmar First ေလးရဲ႕ က်ခဲ့တဲ့ မ်က္ရည္ႏွစ္စက္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ ပက္လက္ေမ်ာေနဆဲပါလား။ ကေလးေရ...။ မ်က္ရည္ႏွစ္စက္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္က ဘာလဲ သိေလာက္ၿပီလား။ ပညာေရးကို ပညာတတ္ေတြ စီမံပိုင္ခြင့္ရွိလာတဲ့တစ္ေန႔ကို တို႔အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲေပါ႔ကြယ္။ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္။ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းထဲမွာ “ပညာေရးျမႇင့္တင္မယ္”လို႔ ေျပာသြားေသးသလား။
04-Apr-2018 tagged as
... ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးေတြအတြက္ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈ၊ အရည္အခ်င္းနဲ႔ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ျပန္လည္တိုင္းတာ စိစစ္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားနဲ႔ လြဲမွားေနတဲ့ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း သေဘာတရားေတြအတြက္ ျပန္လည္ တည့္မတ္ဖို႔လည္း သမၼတသစ္ တစ္ဦးအတြက္ တာဝန္ေတြ ပိုမိုခက္ခဲေစလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
03-Apr-2018 tagged as
အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရန္ဘက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မိတ္ဘက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ရန္ဘက္၊ မိတ္ဘက္ဆိုတာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာက ႏိုင္ငံသားေတြ ကိုယ္တိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ဟာ သိမ္ေမြ႔ယဥ္ေက်းရင္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္။ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒကို ကိုင္ဆြဲလြန္းရင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဟာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရန္ဘက္ျဖစ္မယ္။
စင္စစ္ သမၼတသစ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းရယူရသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပစၥကၡအေျခအေနမွာ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ခၽြတ္ယြင္း အားနည္းမႈမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳဆံုေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္တြင္ သမၼတတစ္ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းမွပင္ ထင္ထင္ရွားရွား လုပ္ႏိုင္ခြင့္မရခဲ့သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။
... တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ မင္းသည္ “ရေသ့ ရဟန္း”ကဲ့သို႔ က်င့္ပါက တိုင္းျပည္ပ်က္ေၾကာင္းဟူ၍ ေရွးပညာရွိတို႔က ေရးသားခဲ့သည္ကိုလည္း သတိမူမိပါသည္။
လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက လြဲေခ်ာ္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ဒီေန႔ ခံစားေနရတာပါ။ ခုဆို ဟိုတုန္းက ျခစားၿပီး တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ခဲ့ၾကတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားဟာ သက္တမ္း ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီမို႔ သတိရွိရွိနဲ႔ ဆက္လက္သံုးစြဲဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္းပါ...။
29-Mar-2018 tagged as
ႏိုင္ငံျခားတြင္ ဆရာဝန္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးေနၾကသူ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔မွာ ျပည္တြင္းတြင္ ေဆးပညာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီး ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာ သြားသူမ်ား ရွိသလို ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေဆးပညာကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၾကၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္မလာၾကသူမ်ားလည္းရွိၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးက႑သည္ အျခားက႑မ်ားထက္စာလွ်င္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ ပို၍မ်ားျပားေသာက႑ ျဖစ္ေနပါသည္။
အခုတစ္ေလာမွာ နာမည္ရေနတဲ့ သိပ္လွတဲ့ မုျဒာရဲ႕ေခၚသံေလးကိုေတာ့ (ကိုယ္တိုင္ မၾကည့္ရေသးေပမယ့္) ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ကၽြန္မတို႔လို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ဒါဟာ ျမန္မာအေၾကာင္းျပထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္၊ ဒါဟာ ကမၻာကိုခ်ျပလို႔ရတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ရယ္လို႔ ဝမ္းသာရတာမ်ိဳးပါ။ ျပည္ပက မိတ္ေဆြေတြ ဘယ္သူေတြေမးေမး ကိုးကားစရာ ႐ုပ္ရွင္ရယ္လို႔ မရွိခဲ့ေလေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ေလးနဲ႔ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။
28-Mar-2018 tagged as ျပည္သူ႔အသံ
ကဲဗ်ာ။ အဲဒါ ျပည္သူ႔အသံေတြပဲ မဟုတ္လားဗ်ာ။ သံခ်ပ္ကို စိစစ္ေရး တင္ရမယ္ဆိုတာ ဒီေခတ္ဒီစနစ္မွာ ျဖစ္သင့္ေသးရဲ႕လား စဥ္းစားစရာပါ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြဆိုတာ ရွိေနတုန္းလား။ “ဘယာဂတိ”ရွိတုန္းေလလား။ ငါမေကာင္းရင္ ငါ့အေၾကာင္းေရး၊ ငါ့မိဖုရားမေကာင္းရင္ ငါ့မိဖုရားအေၾကာင္းေရးဆိုတဲ့ မင္းတုန္းမင္းႀကီးရဲ႕စကားထဲမွာ ငါ့အဘ မေကာင္းရင္ေတာ့ မေရးနဲ႔ဆိုတာမ်ား ပါခဲ့ေရာ့သလား။
28-Mar-2018 tagged as
ဒီေနရာမွာ လက္ရွိအာဏာရပါတီရဲ႕ လူေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ခ်ီးက်ဴးရပါလိမ့္မယ္။ ပါတီစြဲ၊ ဝါဒစြဲမ်ားထက္ လူမွန္ ေနရာမွန္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔လို အေရးႀကီးခ်ိန္ကာလမွာ လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္မယ့္သူမ်ားထက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့သူမ်ားကို ေနရာမွန္ တာဝန္ေပးအပ္မႈ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါမွသာ ႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
... တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ မိမိတာဝန္ဝတၲရားအတိုင္း အမိန္႔ေပးေစခိုင္းရဲတဲ့ သမၼတ၊ မေကာင္းသူကိုပယ္ၿပီး ေကာင္းသူကိုကယ္မယ့္ သမၼတမ်ိဳးကိုသာ လိုခ်င္ၾကတယ္လို႔ ေျဖဆိုၾကမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ မၾကာမီရက္ပိုင္းမွာ တက္လာမယ့္သမၼတအသစ္အေနနဲ႔ ဒီလိုအရည္အခ်င္းမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ သမၼတႀကီးေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေစလိုေၾကာင္း
27-Mar-2018 tagged as ျမန္မာ တ႐ုတ္
တတိယအရာမွာ အျခားမဟုတ္ပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ သုေတသန အစီရင္ခံစာကို ရွင္းလင္းသည့္ မိတ္ဆက္ပြဲတစ္ခုတြင္ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေလ့လာေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသြားသည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာ့ဘက္မွလည္း တ႐ုတ္အေၾကာင္းကို စနစ္တက် က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာၾကဖို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။
26-Mar-2018 tagged as
“လူ”ဟုေခၚသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍ သို႔မဟုတ္ ဦးစားေပး၍ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပံုစံႏွင့္ “မူ”ဟုေခၚေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ဆီေလ်ာ္၊ မွ်တ၊ ေခတ္မီ၊ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို အေျချပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အေပၚ မူတည္ကာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တန္ဖိုးမ်ား တက္ျခင္း၊ က်ျခင္း၊ ျမင့္မားျခင္း၊ နိမ့္က်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ရေၾကာင္း