News

POST SECTION

PERSPECTIVE

12-Jan-2018 tagged as ပညာေရး
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးစနစ္မွာ စာေမးပြဲစနစ္ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ သို႔ျဖစ္၍ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္သာ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားသည္ ဘာသာရပ္ အရည္အေသြးႏွင့္အတူ အတန္းအဆင့္အလိုက္ စံမီဖို႔လိုသည္။
ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ၿမဲရာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသထဲ၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းဦးေဆာင္ေသာ ထိုအဖြဲ႔သည္လည္း ထင္သေလာက္ အထေျမာက္ပံု မရေခ်။ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ၊ ေငြေၾကးအင္အား၊ လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ စသျဖင့္ အရာရာ အားနည္းပံုရသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနရျခင္းျဖစ္၏။ လူ႔ဦးေႏွာက္သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မရေတာ့ပါက ၃ မိနစ္အတြင္း ေမ့ေျမာႏိုင္သည္။ ၅ မိနစ္ၾကာလွ်င္ ေသဖို႔ ေျခလွမ္းစျပင္ေနၿပီျဖစ္၏။ ၁၀ မိနစ္ၾကာသည့္အခါ ဦးေႏွာက္သည္ အလုပ္ လုပ္ေနသည့္တိုင္ ေမ့ေျမာသြားလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ဦးေႏွာက္သည္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္သြားပါက အသက္ရွင္ဖို႔ရာ မလြယ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဦးေႏွာက္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္သည္ အလြန္ အေရးႀကီးေလသည္။
သို႔အတြက္ လစာတိုးေပးေရးအိပ္မက္ကို အမွန္တကယ္မက္သူမ်ားအုပ္စုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက ေအာက္ေျခအမႈထမ္း အဆင့္မ်ားကသာ ပို၍မက္ၾကရသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမွက်ခံကာ ေပးၾကရသူအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္သာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္ တရားမွ်တမႈ မရွိျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ Waste-To-Energy plant မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္၏။ မ်ားမၾကာမီ စတင္လည္ပတ္ေပေတာ့မည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လုပ္တာျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းလုပ္မွာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္းဆိုတာ ရွိေသးသည္။
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သူကမွ် လက္ရွိအႏိုင္ႏိုင္စားေသာက္ေနရေသာ ဟင္းတစ္ပြဲကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုေသာဆႏၵ ရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တာဝန္ရွိသူ၏ေျပာစကားသည္ သူတို႔တစ္ေတြ၏နားမွာ သကာပ်ားလိုမခ်ိဳဘဲ တမာမ်ားလို ခါးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ သာမကပါဘူး၊ ဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အင္အားႀကီး အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးေနတာကို သတိႀကီးႀကီးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုတာ မေျပာင္းပါဘူး။ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
08-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာျပည္သည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ အမီလိုက္ႏိုင္ဟန္ မတူ။ ႏိုင္ငံျခားၿမိဳ႕ေတြ၊ ႐ြာေတြမွာ လမ္းႏွင့္ စည္းကမ္းႏွင့္ ေနထိုင္ၾကတာေတြကို သိေစခ်င္သည္။
အစိုးရရဲ႕ ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွာလည္း ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီတဲ့နည္းလမ္းေတြ၊ မတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေသးတာေတြနဲ႔ လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳး အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲေပးေနတာေတြ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးေနတာေတြကလည္း ေရရွည္မွာ အလုပ္ျဖစ္လာမယ္ မထင္ပါဘူး။
05-Jan-2018 tagged as
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အကြဲအၿပဲသည္ ပိုမိုအရွိန္ေကာင္းလ်က္ ရွိေနသည္။ လစ္ဘရယ္သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီမ်ားႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား၊ မ်ိဳးခ်စ္မ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈသည္ ႏွစ္သစ္ႏွင့္အတူ အားသစ္ေလာင္းလ်က္ ရွိေနသည္။
မီဒီယာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ တန္ဖိုးမရွိသလို အေရးမပါသလို ေတြးေခၚျခင္း ေျပာဆိုျခင္း ရွိမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ သေဘာတရား မေက်ညက္ျခင္းျဖစ္သလို အေတြးအေခၚ မရင့္က်က္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုမွာ ရွိသမွ်မ႑ိဳင္မ်ားအားလံုးက အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနၾကတာခ်ည္းပါ။
04-Jan-2018 tagged as သတင္းမီဒီယာ
ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေလာကရဲ႕ျဖစ္စဥ္မွာ ႐ုတ္တရက္ ရရွိလာတဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ တလြဲသံုးတာ၊ က်င့္ဝတ္နဲ႔မညီတာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မျဖစ္တာ၊ အဝါေရာင္ သည္းေျခႀကိဳက္၊ ဖြလံုး ေျခာက္လံုး၊ ဟန္႔လံုး ပံုႀကီးခ်ဲ႕ သတင္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေရစီးဟာ အုတ္အေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့အေပၚမွာ လက္ရွိအစိုးရက ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းသြားခဲ့တာလား မသိႏိုင္ပါ။
04-Jan-2018 tagged as ပညာေရး ကေလး
စင္စစ္ေက်ာင္းထြက္သြားရသည့္ ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းေနခြင့္ မရႏိုင္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားတြင္ အျပစ္မရွိေပ။ ယင္းကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္း၊ ေနအိမ္တြင္ ေဆာ့ကစားေနရမည့္အ႐ြယ္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ကားမ်ားျမင္တိုင္း၊ အျဖဴအစိမ္း ေက်ာင္းဝတ္စံုျမင္တိုင္း စိတ္ဒဏ္ရာ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ရေနမည္သာ ျဖစ္သည္။
04-Jan-2018 tagged as
ေတာင္ဇလပ္နီသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ သေကၤတ။ မိႈင္းေမာလြမ္းေဆြးဖြယ္ရာ ခ်င္းေတာင္တန္းႏွင့္ ေတာင္ဇလပ္နီသည္ ခြဲမရ ဒြန္တြဲေနသည္။ ထို႔အတူ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု။ ခ်င္းျပည္နယ္မရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဓိပၸာယ္ မရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ေတာင္ဇလပ္နီတို႔ ဆိတ္သုဥ္းကုန္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္လည္း အဓိပၸာယ္ မျပည့္စံုႏိုင္ျပန္။