News

POST SECTION

PERSPECTIVE

24-Aug-2016 tagged as
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို တ႐ုတ္က ေထာက္ခံ အားေပးတယ္လို႔ ေဖာ္ျပ ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီစကားကို ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္ကတည္းက ေျပာခဲ့တာမို႔ ႐ိုးအီေနပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ “မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္ တစ္ဖက္”ပါပဲ။ သက္ေသကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ကိုးကန္႔ ဖုန္ၾကားရွင္တို႔ MNDAA ဘာလို႔ လႈပ္ရွားႏိုင္တာလဲ။
22-Aug-2016 tagged as
ဒီလုိေျပာျပထားျခင္းအားျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြ​လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ ေဘးကေန ကင္းေဝးေစႏုိင္ပါတယ္။ “ဒီကိစၥက ရွက္စရာကိစၥ မဟုတ္သလို ႐ိုင္းစုိင္းတဲ့ ကိစၥလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
22-Aug-2016 tagged as ကၽြန္းသစ္
“ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ ေျပာသံၾကားတိုင္း ကြၽန္းသစ္ကို သြားသတိရတယ္၊ ကြၽန္းသစ္ ပရိေဘာဂ အလွအပ ပစၥည္းေတြ ေတြ႔ျမင္ရေတာ့လည္း ျမန္မာျပည္ကို အမွတ္ရမိျပန္ရဲ႕''
ေမၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဦးလြင္သို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ တခြပ္ခြပ္ ျမည္သည့္ ျမင္းခြာသံစစကို တစ္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ၾကားႏိုင္ေသးေသာ္လည္း မၾကာမီ ကာလတြင္ ထိုအသံတို႔ ဆိတ္သုဥ္း သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
22-Aug-2016 tagged as ျမစ္ဆံု
ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ကေတာ့ သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အၿမဲလိုအပ္ေနပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာကေရာ တ႐ုတ္ဆီက ဘာေတြရႏိုင္သလဲ။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ ‘ျမစ္ဆံု’ အေရးထက္ ပိုမိုနက္႐ိႈင္း က်ယ္ဝန္းလိမ့္မည္ ထင္သည္။
20-Aug-2016 tagged as
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ေစ်းသက္သာသည့္ အထည္ဆိုင္မ်ားက အလွ်ဳိ အလွ်ဳိ ေပၚလာခဲ့သည္
20-Aug-2016 tagged as
တိုင္းျပည္ တစ္ခု၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ (Eonomic Infrastructure) ပိုင္းႏွင့္ အစိုးရမ်ား၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေပၚလစီ၊ စီးပြားေရး ေပၚလစီမ်ား အပါအဝင္ လက္ရွိ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို အဓိက အေျခခံ၍ တိုင္းတာ တြက္ခ်က္ၾကသည္
19-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
... အေတြ႔အႀကံဳ မရွိသည့္ အစိုးရသစ္ အေနႏွင့္ ကနဦးေျခလွမ္းမွား အခ်ဳိ႕က်ဴးလြန္မိသည္မွာ သိပ္ေတာ့ ဆန္းလွသည္ မဟုတ္ပါေခ်။ အဆုိပါ ေျခလွမ္းမွားမ်ားထက္ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မညည္သည့္အမွားကိုမွ​ မက်ဴးလြန္မိေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
19-Aug-2016 tagged as ထားဝယ္
တကယ္လို႔ အမွန္ကို အစားထိုး မျပသႏိုင္ခဲ့ရင္ ေနာင္လာေနာင္သား သမိုင္း ေလ့လာသူမ်ားအေနနဲ႔ အမွား ၾကာလို႔ အမွန္ ထင္သြားမွာကို စိုးရိမ္မိတယ္လို႔ ရထားျပခန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႔စဥ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္
18-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
ဤအခ်က္က ဘာကို ေဖာ္ျပေနသနညည္းဆုိလွ်င္ ရခုိင္အေရးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္အၿပိဳင္ သူမ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားဲမွ​တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ပါသည္။
18-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
သူမအေနႏွင့္ NCA မူေဘာင္အတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “၂၁ ရာစု ပင္လံု” ဆုိသည္မွာ မူေဘာင္အရ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္းဖရင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ မတူျခားနားသည့့္ အမည္သစ္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု သူမက ဆုိပါသည္။
16-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ေပါင္းစည္းမိလွ်င္ ေပၚျပဴလာ တရားနည္းလမ္း က်မႈေရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာပါ ျပည့္စံုုသြားၿပီျဖစ္၍ ဤသို႔ေသာ တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဟု စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္
16-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈသာ မရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သေဘာတူညီမႈသာ မရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ရပ္တည္မွတ္မွာ NLD အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UPSD တို႔၏ ရပ္တည္မွတ္ႏွင့္ ေဝးကြာလွသည္။ ၂၁ ရာစုညီလာခံ က်င္းပသည့္အခါ အဆိုပါ ရပ္တည္မွတ္ႏွစ္ခု တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာေစရန္ ႀကဳိးစား အားထုတ္ရမည္မွာ NLD အစိုးရ၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။