News

POST SECTION

PERSPECTIVE

14-Jan-2017
NLD ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္။ ဂႏၵီလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ NLD သြားေနသည္မွာ ထိပ္တိုက္တိုးေရး မဟုတ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ၫႊန္းေလ့ရွိေသာ “ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေရး”ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ လက္ဝဲ ရယ္ဒီကယ္ အယူအဆမ်ား လႊမ္းမိုး အားေကာင္းေသာ ျမန္မာျပည္အတြက္ “အသစ္”ျဖစ္သည္။
13-Jan-2017
အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ဘယ္လိုပဲ သတင္းထုတ္ျပန္ေနပါေစ၊ ဒါဟာ အစိုးရအာေဘာ္သာ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳခ်က္ ယူထားတဲ့ သတင္းမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းသမားေတြက အစိုးရ ေျပာတာကို ယုံၾကည္ေလ့ မရွိပါ။
12-Jan-2017
အမွန္ဆိုရလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူ (စပယ္ယာ) မ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ (၅၅/ ၂၀၁၅) ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
12-Jan-2017
NLD အစိုးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစေကာင္းခဲ့သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္အကုန္တြင္မူ ေသနတ္သံေတြႏွင့္သာ အဆံုး သတ္ခဲ့ရသည္။
11-Jan-2017
ျပည္သူလို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ ခရီးသြားေရာ၊ ယာဥ္ေမာင္းေရာ၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ပါ အားလုံးဟာ ျပည္သူျဖစ္လို႔ ဒီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိေနပါတယ္။ အားလုံး ႀကဳိးစားၾကရပါလိမ့္မယ္။ ခရီးသြားသူ၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္လိုင္း အားလုံးက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ လိုပါတယ္။
10-Jan-2017
၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္လံုးကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ One Lady Show ပြဲေတာ္ႀကီးဟူ၍ပင္ ဆိုရမလို ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ “ႏိ္ုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္”ဆိုေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမည္ႏွင့္တဲြ၍ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ NLD ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
10-Jan-2017
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိစၥရပ္အားလုံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာအေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္လက္ခံတာ ကိုမွ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာက လက္ခံထားတဲ့ ကမၼႆကတသမၼာဒိ႒ိလို႔ ေခၚပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚေနသမွ် ကိစၥရပ္အားလုံးဟာ ေရွးအတိတ္ကံေၾကာင့္ခ်ည္း ျဖစ္ေပၚေနတာလို႔ယူဆတဲ့ ပုေဗၺကတေဟတုဒိ႒ိကို ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာက လုံုးဝ လက္မခံပါဘူး။
09-Jan-2017
တကယ္ေတာ့ ဦးဉာဏဟာ ဓမၼေရးရာမွာသာ နားမလည္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကေရးရာမွာလည္းပဲ နားမလည္ဘူး ဆိုတာ အထက္ပါေျပာစကားနဲ႔ ထင္ရွားေနပါတယ္။ အရင္ေခတ္ကနဲ႔ လက္ရွိတခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေသစားေသေစ စတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ အခုထိ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ သူမသိလို႔ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ေသစားေသေစ မဟုတ္ရင္ေတာင္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရျခင္း စတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြကိုေတာ့ က်ခံရေသးတာပါပဲ။ ဒါဟာ မေကာင္းတာ လုပ္လို႔ လက္ရွိဘဝမွာလည္းပဲ မေကာင္းတာ ျပန္ခံရတဲ့ သာဓကပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
09-Jan-2017
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်င္းပဖို႔ လ်ာထားသည္။ ဤအႀကိမ္တြင္မူ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အားလံုး NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးေစခ်င္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း လက္မွတ္ ထိုးလာေစရန္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမႈမ်ား လုပ္လာသည္။
07-Jan-2017
၂၀၁၆ သည္ အေျပာင္းအလဲတြင္းက အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သည္။ အၿငိမ္အလႈပ္ ႏွစ္မ်ဳိးေရာျပြမ္းသည္။ သင္ခန္းစာ မ်ားစြာ ရႏိုင္သည္။ သမိုင္းတြင္ အေလးထား ေလ့လာရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
07-Jan-2017
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အလြန္လို႔ စဥ္းစားရင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္သာ မစဥ္းစားဘဲ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ ေနာင္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို အိပ္မက္ေတြ မက္ၾကရမယ္။
07-Jan-2017
လက္ရွိအာဏာရပါတီ ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ “ရွားရွားပါးပါး လစ္ဘရယ္စိတ္အခံရွိသူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး”ဟု ယခင္ကတည္းက ျမင္ထားသည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ယခုအာဏာရပါတီ ျဖစ္ၿပီးေသာအခါတြင္မူ “လက္ေတြ႔က်က် ဆုံးျဖတ္တတ္သူ ေခါင္းေဆာင္”ဟူ၍လည္း ျဖည့္စြက္ ျမင္ထားသည္။
06-Jan-2017
ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔က လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ‘ပစ္ရင္းခတ္ရင္းနဲ႔ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္’ ဆိုသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားတြင္ သူမ၏ အတြင္းသေဘာကို ‘ဆဝါး’ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
05-Jan-2017
မုိးျပာဦးဉာဏ ေျပာသလို လူေပၚတင္ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာန္မာနေတြ နည္းပါးသြားရင္ အဲဒီက်င့္စဥ္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ ျဖစ္တယ္လို႔ လက္ခံရၾကမယ္ဆုိၿပီး မိေထြးေဂါတမီကို ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
05-Jan-2017
NLD ပါတီကိုယ္တိုင္ အတိုက္အခံဘဝက အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ခဲ့ေသာ အျခားဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားကလည္း ဘဝင္မက်ခဲ့ၾကေသာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုလံုး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္သာ ခန္႔ထားခဲ့ရာ NLD ႏွင့္ လူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားၾကား သေဘာကဲြလဲြစရာ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။