News

POST SECTION

PERSPECTIVE

12-Sep-2016 tagged as ပင္လံု
ဒီလိုညီလာခံ က်င္းပလိုက္၊ ေအာက္ေျချဖန္႔ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား လုပ္လိုက္နဲ႔ လြယ္ကူတဲ့သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခက္ခဲေသာ အဆင့္မ်ားကို တက္လွမ္းလာႏိုင္မလား ဆိုတာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္ပုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ႕ အေျမာ္အျမင္မ်ားနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။
11-Sep-2016 tagged as
အက္ဆစ္သည္ ထိေလရာရာ ေလာင္ၿမဳိက္ ပ်က္စီးေစသည္။ အမုန္းတရားသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္။ အက္ဆစ္ႏွင့္ အမုန္းတရား ေပါင္းဖက္မိခ်ိန္တြင္ေတာ့ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ လက္နက္ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ရၿပီ။
11-Sep-2016 tagged as
သည္တစ္ေခါက္ သူ ပုလင္းပန္းခ်ီ ေရးဆြဲေနရသည္မွာ ထူးျခားေနသည္။ သို႔ေသာ္ စုိးရိမ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိ။ သည္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ ေနမိၿပီ။ သူကား ပုလင္းပန္းခ်ီ ခ်စ္ျမ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က တစ္ဦးတည္းေသာ ပုလင္းပန္းခ်ီပညာရွင္ ျဖစ္သည္္။
10-Sep-2016 tagged as
အရင့္ အရင့္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ဘဘေတြ လက္ထက္ကဆို ဒီလို ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ အန္တီႀကီးကို တအား ဂ႐ုစိုက္တာကလား။ အန္တီႀကီးကို အျပင္ေတြ ဘာေတြ ထြက္တဲ့အခါ ေနပူရင္ အပူလွ်ပ္မယ္၊ မိုး႐ြာရင္ အေအးမိမယ္၊ ႏွင္းက်ရင္ ႏွာေစးမယ္၊ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ခိုနင္းခံရမယ္လို႔ အစိုးရိမ္ႀကီး စိုးရိမ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္ ေပးမထြက္တဲ့အထိ ႏိုဘယ္လ္ ဆုရွင္ကို တန္ဖိုးထားတာဗ်ာ။
10-Sep-2016 tagged as လူ
ကိုယ့္ႏိုင္ငံကေန အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ေနသူေတြ၊ ေနထိုင္သူေတြ၊ ေက်ာင္းတက္ေနသူေတြ အစံုေပါ့။ အဲဒီထဲမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြ တတ္ေျမာက္ထားသူေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးေတြမွာ တာဝန္ေတြ ယူေနသူေတြ ဒီလူေတြဟာဆိုရင္ Skilled Migrant ေတြေပါ့။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေတြလို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကတယ္။ ဒီလိုလူေတြ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္သြားၿပီဆိုရင္ တိုင္းျပည္မွာ ဆံုး႐ႈံႈးမႈ ႀကီးမားတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ Brain Drain လို႔ေတာင္ နာမည္ေပးထားၾကတယ္။
၁၈၈၅ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္သံအဖြဲ႔မွ ပန္းခ်ီဆရာ စီဂရန္႔ ေရးဆြဲထားသည့္ ဦးပိန္တံတား၏ ႐ႈခင္းတြင္ တံတား ၾကမ္းခင္းမ်ားမွာ တစ္ေတာင္ခန္႔ရွိ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို အလ်ားလိုက္ စီထားေလသည္။
10-Sep-2016 tagged as မႏၲေလး
အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္အၿပီး တစ္လခန္႔ အၾကာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၌ ေနအိမ္အတြင္း လုယက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
10-Sep-2016 tagged as အိမ္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားသားတခ်ဳိ႕၏ ငယ္ရြယ္သူ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ကာမဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း သတင္းမ်ားသည္ ယခင္က မိမိတို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသို႔ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ လိင္ကြၽန္ျပဳမႈ သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပႆနာသည္ အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။
10-Sep-2016 tagged as
ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ မရွိေသာ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ လူမ်ဳိးစု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္း၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔ကလည္း ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုရျခင္း၏ အေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္
09-Sep-2016 tagged as
သို႔ျဖစ္ေလရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ေဒသစြဲမ်ား ပိုမိုသည္းသန္ ျပင္းထန္ေစကာ ၿပဳိကြဲမႈကို ပိုမို တိမ္းညြတ္သည့္ Ethnofederalism အစား Territorial Federalism ျဖစ္ေစ၊ Hybrid Federalsim ျဖစ္ေစ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းက ပိုမို သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
08-Sep-2016 tagged as
ရရွိခဲ့ေသာ အက်ဳိးရလဒ္ကား အက်ဳိး၊ အကန္း၊ အေသအေပ်ာက္ျဖစ္ၾကရေသာ ညီအစ္ကိုသားခ်င္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အပါအဝင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်ကာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔ ဆင္းရဲတြင္း နက္ ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး အႀကီးအက်ယ္ မွားခဲ့ၾကသည္။
တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို ၎ျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္ အမတ္မ်ားက ၎တို႔ ျပည္သူတုိ႔က အာဏာ အပ္ႏွင္းထားမႈႏွင့္အတူ ၎တုိ႔ဆႏၵအတိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ျခင္းကပင္လွ်င္
ကိစၥရပ္တိုင္းမွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ မူဝါဒနဲ႔ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အခု ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရ ရရွိဖို႔ဆိုတာ ရခဲလွတဲ့ အခြင့္အခါတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈေတြနဲ႔ ျပည္သူအက်ဳိးရွိမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို မိမိတို႔ သက္တမ္းကာလ အတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ျပင္းျပမႈ ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးပါဝင္ေအာင္ ေစာင့္ေနရင္း ရရွိၿပီးသား အက်ဳိးေက်းဇူးေတြပါ လက္လြတ္သြားတာမ်ဳိး မျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
04-Sep-2016 tagged as
ေငြငတ္ ေငြျပတ္သူႏွင့္ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ၾကား အသက္ တစ္ေခ်ာင္းကို ေငြသားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိတြက္ ဆစ္၍ စေတးေနၾကဦးမည္ကအမွန္။