POST SECTION

PERSPECTIVE

09-Feb-2017
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ဆို Fire Safety Manager ေထာင္ဂဏန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လိုပါလိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္မွာကိုပဲ လိႈင္သာယာနဲ႔ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ႏွစ္ခုမွာ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ တကယ္ လည္ပတ္ေနတဲ့ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုေတြဟာ လိႈင္သာယာမွာ ၁၁၀ဝ ေလာက္ရွိၿပီး ေရႊျပည္သာမွာလည္း ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္တယ္။ ဆိုေတာ့ အခု သင္တန္းဆင္း အေရအတြက္က အဲဒီစက္မႈဇုန္ ႏွစ္ခုစာေလာက္ပဲ ရွိေသးတဲ့ သေဘာေပါ့။
09-Feb-2017
စတုတၳအခ်က္အေနႏွင့္ ေျပာခ်င္သည္မွာ သင္ခန္းစာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ (သို႔မဟုတ္) သိခ်င္ေသာ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေမးျမန္းမႈ မရွိသေလာက္ ရွားပါးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
08-Feb-2017
ဒုတိယတစ္ဦးမွာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားျဖစ္၏။ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ရာတြင္ တန္ရာတန္ေၾကးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရယူၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိအလုပ္အေပၚ သစၥာရွိရန္၊ မိမိအိမ္ရွင္အေပၚ ႐ိုးသားရန္ လိုပါသည္။
08-Feb-2017
စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးဟုဆိုရာတြင္ လူအုပ္စုအတြင္း အခ်ီအခ်၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေရး၊ တစ္ဦးစကားကို တစ္ဦးက ေဝဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းျပဳေရး၊ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမျဖစ္ႏိုင္၊ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အႀကံအစည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ လူေပါင္းစံုႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
07-Feb-2017
“တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာင္းခ်င္ေအာင္၊ ေျပာင္းတတ္ေအာင္၊ ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္၊ ေျပာင္းရဲေအာင္” ဘယ္လို နည္းေပါင္းစံု သံုးရမလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးသမား အားလံုး ညီညႊတ္မွ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ႏိုင္ငံေရး တပ္ေပါင္းစု” ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မွ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း နားလည္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပါမက်န္) ပူးေပါင္းႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႔မွသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါတယ္။
07-Feb-2017
အမုန္းစကားေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္သင့္တာလဲဆိုတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား အမုန္းပြားၿပီး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာကာ ေသြးထြက္သံယို ရာဇဝတ္မႈေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ၿငိမ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို မင္းမဲ့စ႐ိုက္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
06-Feb-2017
ျပင္ပကမာၻတြင္ အႏုတ္လကၡဏာအျမင္မ်ား ပိုမ်ားလာေလေလ ျပည္တြင္းရွိ လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားက ပိုမိုခံျပင္း၍ အမွားမ်ားေလေလျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အမွားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လက္ညႇဳိးထိုး ေထာက္ျပစရာမ်ား အျဖစ္ အထင္းသား ေပၚထြက္သြားတတ္သည္။
06-Feb-2017
ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လူေတြအၾကား ေသြးကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ကိုလိုနီစနစ္နဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ရွိတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုအာဏာရွင္မ်ဳိး မဆိုပါ လူထုညီညြတ္မႈေတြ ရွိရင္ ၿပဳိက်စၿမဲပါပဲ။
04-Feb-2017
ကမၻာ့ဘဏ္မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေနက် “Doing Business-Report” မ်ားမွာ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ ျပဳစုထားသည္ဟုဆိုရာ ကမၻာပတ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသူမ်ားေရာ၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္မ်ား အတြက္ပါ အက်ဳိးမ်ားစရာ ရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။
04-Feb-2017
Trump က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ေနရာမွ ေလွ်ာက်လာျခင္းမွာ အစဥ္အလာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ စည္းအျပင္ကလူ ျဖစ္သည့္ သူသမၼတ ျဖစ္မွသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ဟု အားနည္းခ်က္ကို အားသာခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္သည္။
03-Feb-2017
လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ရွိရင္းစြဲ လူဦးေရႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို ပုိ၍ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ဤသို႔မဟုတ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ စိတ္ပါလက္ပါ ယံုၾကည္မႈရွိစြာျျဖင့္ လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သျဖင့္ အမ်ားႀကိဳက္ေပၚျပဴလာ အမ်က္ေဒါသမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။
03-Feb-2017
ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ႀကီးဟာ တားဆီးဖို႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔​မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥရပ္ႀကီး ျဖစ္ေနတာကို အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ထက္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္တယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားပါ။
02-Feb-2017
က်ား၊ မ ခဲြျခားမႈ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားလာၾကသလို မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဗဟိုျပဳစဥ္းစားၾကသည့္ အေလ့အထမ်ားလည္း အားေကာင္းလာၾကသည္။ သူတို႔အေနႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား အေျခက်ၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားကို စိန္ေခၚလာၾကသည္။
02-Feb-2017
အေမရိကန္ သမၼတသစ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ ေထာက္ခံသူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတယ္လုိ႔ သတင္းေတြထဲ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေလးထားပါတယ္ဆုိတဲ့ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာၾကား တံတုိင္းေတြ ပုိရွည္လာႏုိင္ပါသလား။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က လူေတြ တရားမဝင္ ခုိးဝင္ေနလုိ႔ ဒီနယ္စပ္ကုိ တံတုိင္းကာၿပီး ပိတ္တာကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္လုိ႔ အမ်ားျပည္သူက ျမင္ေနၾကပါသလား။
01-Feb-2017
လူတစ္ေယာက္၏ႏိုင္ငံေရး ေရြးခ်ယ္မႈကိုအၿမဲတမ္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးသည့္အေကာင္းဆံုး ေဟာကိန္းထုတ္သူမွာသူ၏ "ဝင္ေငြ"ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။