News

POST SECTION

PERSPECTIVE

18-Feb-2017
အေမရိကႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အံုၾကြလာေသာ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒလိႈင္းက ယေန႔ေခတ္ၿပိဳင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ လစ္ဘရယ္ ကမၻာ့အစီအစဥ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ့မည့္ အစျပဳခ်က္ဟု ေျပာၾကဆိုၾကသည္မ်ား ရွိသည္။
18-Feb-2017
ပင္လံုစာခ်ဳပ္၊ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္အေၾကာင္း ေျပာၿပီဆိုရင္ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေလးထား စဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။
18-Feb-2017
ေလလံေအာင္သည္မွာ တစ္တန္ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားေသာ္လည္း ဆိုင္ရာမ်ားျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေပးကမ္းကာ အခါခါ သယ္ၾကသည္။ ထိုမွ်ႏွင့္မၿပီး။ အျခားသူမ်ားကိုပင္ လက္ခြဲအျဖစ္ တန္ဝက္၊ ၅ မူးေပးကာ လက္ဆင့္ ကမ္းၾကျပန္သည္။
16-Feb-2017
ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေရးႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆးမွရသည့္ ေငြမည္းကို ေငြျဖဴျပဳလုပ္ရာတြင္ ျခစားေနမႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရပါလိမ့္မည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲျခင္းကို ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုလို သေဘာမထားဘဲ ေဆးျဖတ္ရန္အတြက္ ကူညီျခင္းႏွင့္ အေပ်ာ္သံုးစြဲျခင္းကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။
16-Feb-2017
ဤေလာကႀကီးတြင္ အႏိုင္ရသည္ဆိုသည္ႏွင့္မၿပီး၊ အမွန္တရားတည္းဟူေသာ သစၥာထိုက္မွသာ ေအာင္ပြဲဟုဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေတာ့သည္။
15-Feb-2017
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တကယ္ခ်စ္ရင္ တစ္ဦးခ်င္းက မိမိဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ရင္ တစ္ဦးခ်င္း ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ပညာေရးေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်းဇူးဆပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္က်င့္ႀကံတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်းဇူးဆပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်းဇူးဆပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
15-Feb-2017
တျခားစီးပြားျဖစ္ေနတဲ့ အာရွႏိုင္ငံမ်ား (ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား) တို႔နဲ႔လည္း သိပ္ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရး မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ဟာ မဟာမိတ္ျပဳလို႔ရႏိုင္ရင္ ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားမေနပါဘူး။
14-Feb-2017
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (ဌာနဆိုင္ရာမ်ား) ကလည္း ငါတို႔ေကာက္၍ရသမွ် ေကာက္မည္။အစီရင္ခံစာကိုလည္း အျဖစ္သေဘာသာ တင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဘတ္ဂ်က္အတြက္ အဓိကက်သည့္ ရေငြအပိုင္းတြင္ အလြန္နည္းပါးၿပီး ဘ႑ာေရး ႏွစ္တိုင္း ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ လိုေငြ(Deficit) ျပသည့္သံသရာဆိုးမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
14-Feb-2017
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့ေနရာမွာ ေတာ္တယ္။ သူလည္း အဲသလိုျဖစ္ေအာင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ အေတြ႔အႀကံဳဆိုးကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေဒါက္တာဘေမာ္ကို အတုခိုး အားက်ေလ့က်င့္တာကေန ေနာင္ေသာအခါ သူ႔မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာစမွတ္တြင္ က်န္တဲ့မိန္႔ခြန္းေတြ ျဖစ္လာတာပါ။
13-Feb-2017
တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ေျပာၿပီး တက္လာခဲ့တဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို အေၾကာက္မွန္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လို အပ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
13-Feb-2017
သီေပါမင္း နန္းတက္ေရးအတြက္ မင္းညီ မင္းသား အမ်ားအျပားကို လုပ္ႀကံမႈကား အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံေရး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္းကို မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစခဲ့ပါသည္။
11-Feb-2017
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း တစ္ခုတြင္ ပရိသတ္ထဲမွ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးသည္။ ေမးခြန္းကို ၾကားေသာအခါ ခန္းမႀကီး တစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူသြားလွ်င္ သူ႔ေနရာ ဘယ္သူဆက္ခံမလဲ’
11-Feb-2017
“တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ အင္အားႀကီးမားလာမႈက လက္ရွိ ကမၻာ့အစီအစဥ္ကို စိန္ေခၚေနၿပီ”ဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ “အစိုးရမ်ားမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အင္အားစုမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမႈ (ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ တကၡႏိုလိုဂ်ီႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) သည္ပင္ လက္ရွိကမၻာ့အစီအစဥ္ကို နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုး သတ္သြားေစလိမ့္မည္”ဟု ဆိုၾကသည္။
10-Feb-2017
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေကာင္းဘက္ကဲသည့္ လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈ ပုံေပၚလာေနၿပီဟု နိမိတ္ဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လူမႈႏိုးၾကား လႈပ္ရွားမႈသည္ ေခတ္မီဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
10-Feb-2017
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူဝါဒႏုိင္ငံေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ မူဝါဒ ပညာရွင္မ်ား၏ ေပၚလစီေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ အစိုးရ၏ အသုံးခ်ႏုိင္မႈသာ လိုအပ္ပါေတာ့သည္။ အသုံးခ်လိမ့္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္မိသည္။