News

POST SECTION

PERSPECTIVE

06-Nov-2017
၂ ႏွစ္ၾကာလာေသာအခါ လူထု၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈေတြ ပါးလ်ားလာသည္။ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေမတၱာ ပ်က္မသြားၾကေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းပါးေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးတို႔အေပၚ အားမလို အားမရ ျဖစ္လာၾကသည္။ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ ပ်က္စီးေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရသည့္ကိစၥမွာ မလြယ္ကူမွန္း သေဘာေပါက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္တာအတြင္း ထိုက္သင့္ေသာ လူမႈဘဝ တိုးတက္မႈေတာ့ ရွိရမည္။
06-Nov-2017
ျပည္သူလုထုဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကေန ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ ရသင့္သေလာက္ မရၾကေသးဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ သင္ခန္းစာေကာင္းေတြ ထုတ္ယူတတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ႐ံႈးတယ္လို႔ မဆိုသာပါဘူး။
04-Nov-2017
၂ ႏွစ္သားဝန္းက်င္သာ ရွိေသးသည့္ လက္ရွိအစိုးရအတြက္ “ဟတ္ခ်ေလာင္း”ဆိုၿပီး အရာရာ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးသည္မွာ မွန္ေပမယ့္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ၊ ျပည္သူဆိုင္ရာ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာမ်ား ဟူ၍ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေပေတာ့မည္။
04-Nov-2017
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ဒီခရီးမစတင္မီ ရက္ပိုင္းအလို အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းေတြအရဆိုရင္ ဒီ UEHRD ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဆိုင္ရာဌာနေတြအလိုက္ ေျမျပင္မွာ လုပ္ငန္းေတြ အသီးသီး လုပ္ကိုင္ေနတာကိုလည္း ေတြ႔ပါတယ္။
02-Nov-2017
အျပစ္ကို ေတြ႔ေသာ္လည္း ေဒါသသင့္မည္စိုး၍ (ျပစ္ဒဏ္သင့္မည္စိုး၍) လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳျခင္းသည္ ေခတၱအားျဖင့္ ၿငိမ္းေအးႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာင္အနာဂတ္ကို ဖန္တီးၾကမည့္ ကေလးလူငယ္မ်ားစြာ သူခိုးႀကီးေတာ့ ဓားျပ၊ ဓားျပႀကီးေတာ့ သူပုန္ျဖစ္လာမည့္ အေရးကိုမူ ေတြး၍ ပူေနမိေၾကာင္းပါ။
02-Nov-2017
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမ်ားအတြက္လည္း ေကာက္ခံခ်ိန္၊ တြက္ခ်က္ခ်ိန္မ်ားကအစ လိုက္ပါေျပာင္းလဲရန္ လိုလာမည္ျဖစ္သည္။
31-Oct-2017
ပညာေရး အရည္အေသြးသည္ လြန္စြာ နိမ့္က်ေနသည့္အတြက္ အေျခခံပညာေရးသည္ အဝီစိသို႔တိုင္ ေရာက္ေတာ့မည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးသထက္ ပ်က္စီးေနၿပီဆိုေသာ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈျပဳသံမ်ား ပြက္ေလာညံလ်က္ ရွိေနရပါသည္။
31-Oct-2017
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အဆင္သင့္ရွိေနေသာ ေဆးဝါး မဟုတ္ပါ။ အနာကိုလိုက္၍ စီရင္ရေသာ ေဆးမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေနသည့္ရန္ပြဲကို ေကာင္းစြာ နားလည္လက္ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။
30-Oct-2017
ျပည္သူေတြရဲ႕ ညီညြတ္တဲ့ ဦးခိုက္ပူေဇာ္မႈနဲ႔ ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဘုရင္တစ္ပါးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခရီးကိုၾကည့္ၿပီး ခုခ်ိန္ထိ မညီမညြတ္ျဖစ္ေနေသးတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ျဖစ္အင္အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနမိတယ္။
30-Oct-2017
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားမွ ထိုအခ်က္ကို အဓိက တြက္ခ်က္ကာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေရးမ်ားအတြက္ စု႐ံုးျပင္ဆင္ၿပီး စည္းလံုးညီညႊတ္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ေနသည္။
29-Oct-2017
လြန္ခဲ့သည့္ ေခတ္ႏွစ္ေခတ္အၾကား အဓိကျခားနားခ်က္မွာ ေနာင္ ဆက္ခံမည့္ မ်ိဳးဆက္ကို ႀကိဳတင္စနစ္တက် ေမြးျမဴ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ရာထူးတာဝန္မွ အနားယူေစျခင္း၊ ထိပ္ဆံုး ရာထူးတာဝန္မ်ားကို သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အမွားေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ိဳး မႀကံဳႏိုင္ဟုလည္း တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက ဆိုၾကေလသည္။
27-Oct-2017
...ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာစြာ ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ညီညြတ္မႈကိုေတာ့ ဥေပကၡာျပဳထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ႏိုင္ငံေရးက စလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပါအဝင္ ဘယ္က႑ကိုမွ ေသေသခ်ာခ်ာ တည္ေဆာက္လို႔မရ ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
25-Oct-2017
တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားက ၎တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရန္မွာလည္း တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ၏ မ်က္ႏွာကို မည္မွ်ေထာက္႐ႈသည္ ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္း တည္မွီပါသည္...။
24-Oct-2017
ဒီေတာ့လည္း က်ဴရွင္ျပဖို႔ အေျခအေန ေပးတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ နာသံုးနာဟာ က်ဴရွင္ဆိုတဲ့ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းထဲမွာ ေမႊေႏွာက္ျခင္းခံရၿပီး ယိမ္းယိုင္က်ိဳးပဲ့ကုန္ေတာ့တာေပါ့။
23-Oct-2017
တစ္ဆက္တည္းမွာ ဒီဘဂၤါလီအမ်ိဳးသမီးဟာ ေသြးအလိမ္းလိမ္း အဝတ္ဗလာနဲ႔ လယ္ကြင္းေတြကို ဒယိမ္းဒယိုင္ျဖတ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ ေျပးလာခဲ့ရတယ္လို႔ ေရးထားတယ္။ ဇာတ္နာေအာင္ ပံုေဖာ္ထားသလား၊ တကယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္လားဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ေပမယ့္ ဒီေရးသားမႈ၊ တစ္ဖက္သတ္ရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေဆာင္းပါး ေရးလိုက္တဲ့အခါ ကမၻာႀကီးမွာ ျမန္မာဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြအျဖစ္ ပံုေပၚသြားပါတယ္။