News

POST SECTION

PERSPECTIVE

29-Oct-2016 tagged as စီးပြားေရး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစ္ေန႔က တိုင္းျပည္စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသြားရာမွာ ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္း ဖို႔လိုတယ္၊ တည္ၿငိမ္ဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြ အရည္အေသြး ျမင့္ဖို႔လိုတယ္၊ ပညာတတ္ဖို႔လိုတယ္၊ အခြန္စနစ္ေကာင္းဖို႔ ျပည္သူေတြ အခြန္ေပးၾကဖို႔လိုတယ္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူပါ၀င္ဖို႔လိုတယ္ဆိုၿပီး မိန္႔ၾကားသြားတယ္
29-Oct-2016 tagged as စီးပြားေရး
“ျပည္သူျပည္သားေတြထဲမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ပါပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြထဲက ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာတာကို သေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာတာ မွန္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အရင္တုန္းက မွန္တာ၊ မမွန္တာ အတိတ္ကိုေတာ့ ျပန္ျပင္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ပစၥဳပၸန္မွာေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္သြားပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ရာ ခ်မ္းသာျခင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်မ္းသာမွ ရမည္ဟု သတိေပးလိုက္ျခင္း။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်မ္းသာသူကို ေလးစားျခင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ဂုဏ္ယူျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနေသာအရာ ျဖစ္သည္။
29-Oct-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ USDP အစိုးရကို အသာထား၊ လူထုကိုယ္တိုင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ NLD အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့သည္ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ လာၾကရာမွ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ အမွားမ်ားကို ေက်ာ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေသာ ေပၚလစီကိုပါ ရီဗ်ဴး လုပ္ၾကည့္ဖို႔အေၾကာင္း ဖန္လာရေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဆက္အစပ္ကို ျဖစ္သည္။
27-Oct-2016 tagged as
လက္တြဲညီညီ ေဆာင္႐ြက္မွသာ လူငယ္မ်ား ဗလငါးတန္ အားေကာင္းကာ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္မားႏိုင္ပါမည္။ လက္ေတြ႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အရင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံေအာက္တြင္ အသား က်ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ ေျပာရဲဆိုရဲ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ေသာ အေလ့အထအား အသားက်ေအာင္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ ရေတာ့မည္။
27-Oct-2016 tagged as
ေခါင္းေဆာင္ကို ေမွ်ာ္ကိုးသလို ေခါင္းေဆာင္ကို အားကိုးတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကလည္း လိုတာထက္ ပိုကဲေနတယ္ ဆိုတာ အခုဆိုရင္ အထင္အရွား ျဖစ္လာပါၿပီ။
26-Oct-2016 tagged as
ဒီလို ဖားတစ္ပုိင္း-ငါးတစ္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီ “စံ”ေအာက္မွာ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စံႏႈန္းေတြကို သတ္မွတ္ဖို႔၊ အက်င့္စ႐ုိက္ေတြကို ျပဳျပင္ဖိုု႔၊ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို လုိက္နာေအာင္ လုပ္ဖို႔ ဆုိတာ သိပ္ေတာ့ မလြယ္လွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မလြယ္ဘူးဆုိၿပီး မလုပ္ဘဲေနရင္ အေျခအေနက ပုိဆုိးလာႏုိင္ပါတယ္။
25-Oct-2016 tagged as
က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ျမင့္တက္ေသာ အေျခအေန၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ျမင့္တက္လာေသာအေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား ျမင့္တက္လာေသာ အေျခအေနတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိသည္
25-Oct-2016 tagged as
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွာပင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားစုက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးထံ အစီရင္ခံ တင္ျပရျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းတို႔ကလည္း အစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေႏွးေကြး ေလးလံေစေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနတယ္။
24-Oct-2016 tagged as
ႏိုင္ငံႀကီးေတြကလည္း ကူညီဖို႔အသင့္။ ေငြေခ်းဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အသင့္။ သည္လို အေနအထားေကာင္းေတြမွာ အစိုးရယႏၲရားက ဟိုလိုလို ဒီလိုလို မေရမရာ ေယာင္ဝါးဝါး စီမံခန္႔ခြဲ၊ မူဝါဒ ေတြခ်မွတ္ေနလွ်င္ ကူညီမည့္သူေတြပင္ ထြက္ေျပးသြားႏိုင္သည္။
24-Oct-2016 tagged as စီးပြားေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူတန္းစားေပါင္းစုံ၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္ေပါင္းစုံ၊ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံတို႔သည္ မည္သို႔မည္ပုံ ေဖာ္ေဆာင္ေလမည္ကို စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေလ့လာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ နမူနာယူရန္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ စိုးရိမ္ေန၍ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
24-Oct-2016 tagged as ရခိုင္ ဘဂၤါလီ
စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ား ထူေထာင္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကေစျခင္းျဖင့္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ညီမွ်စြာ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးရမည္။
22-Oct-2016 tagged as တရားဥပေဒ
ဒီမွာ တရားမဝင္ သြားတဲ့ ေရာက္လာတဲ့ လူေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ကာကြယ္ေပးမလဲ။ အခု ေနာက္ဆံုးရတဲ့ စာရင္းအရဆိုရင္ မဲေဆာက္ အပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတ္ခ႐ိုင္မွာ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္တဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား ေလးသိန္းေက်ာ္မွာ အေထာက္အထားရွိတဲ့ လူက ေျခာက္ေသာင္းပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါ နမူနာ တစ္ခုပါ။
21-Oct-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
႐ိုးသားေသာ ကမၻာ့ေရစီးႏွင့္ ကာလ တာရွည္ အဆက္ျပတ္ေန၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အကင္း မပါးလွေသာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာမ်ားက သတိ မျပဳမိဘဲ သူတို႔ က်ဳံးသြင္းသည့္အတိုင္း တည့္တည့္ႀကီး တိုးဝင္ခဲ့ရာမွ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ရသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ့စိတ္ရင္းအရဆိုလွ်င္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားကို အမုန္းပြားစရာ မရွိသလို လူမ်ဳိးျခား တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားကိုလည္း အသားလြတ္ မုန္းတီးစရာ အေၾကာင္း မရွိပါေခ်။
21-Oct-2016 tagged as မွဴးေဇာ္
ဂ်ီဟတ္ရဲ႕ ေသာ့ခ်က္က ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ နယ္နိမိတ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ႏႈိးဆြႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေသာ့ခ်က္မွာ အဓိက က်ေနတာက သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ သူတို႔နဲ႔ ဘာသာတူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းကပါမွ အျပင္က လာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ ျဖစ္သလို အတြင္းကပါမွ အျပင္က ႏႈိးဆြ စီစဥ္ေပးတဲ့အတိုင္း ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေျပာရရင္ “အတြင္းက အေရးႀကီးဆုံး” ျဖစ္ပါတယ္)