News

POST SECTION

PERSPECTIVE

03-Feb-2018 tagged as
ပစၥည္းလုယက္ လူသတ္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ေပါင္းၿပီးက်ဴးလြန္မည္ဆိုပါက ယခုအာဏာတည္ေနဆဲ တည္ဆဲရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပါ အထက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရပင္လွ်င္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္၍ ရႏိုင္သည္ဟု ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ရန္မလိုအပ္သလို ထိုအမႈမ်ားအတြက္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ (Special Law) ထပ္မံ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရန္ မလိုေပ။
ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သလို ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ညီသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ဆိုရာမွာလည္း တည္ဆဲအစိုးရတစ္ရပ္အတြက္သာ မဟုတ္ပါဘူး၊ မည္သို႔ေသာ အစိုးရ ေျပာင္းလဲသြားသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ သို႔မွသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
03-Feb-2018 tagged as ပညာေရး
အာဏာရွိ ေရးဆြဲသူမ်ားက ၎တို႔၏ ရရွိထားေသာ ပညာအရည္ အေသြးတစ္ခုတည္းျဖင့္ မိမိျမင္ကြင္းကိုသာ ေရးဆြဲလာျခင္းျဖစ္ရာ ေလ့လာမႈမစံုလင္ဘဲ၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္မ်ား၊ ပကတိလက္ရွိပညာေရး ေျမျပင္အေနအထား၊ စကားလံုးပြားမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ ပညာေရးဟု တြင္တြင္ေျပာကာ လုပ္ေဆာင္ပါက အနာဂတ္ပညာေရး ရင္ေလးဖြယ္အတိသာ ျမင္ေနရပါသည္။
03-Feb-2018 tagged as
Eco Green City စီမံကိန္းကို မႀကိဳက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပသည့္အခါ ခြင့္မျပဳဘဲေနလွ်င္ သူ႔အလိုလို ရပ္သြားရေပမည္။ အကယ္၍ အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာကို မသံုးစြဲလွ်င္မူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဝင္စြက္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိပါ။ ထိုစီမံကိန္း နယ္ေျမအတြင္း၌ ျပည္သူမ်ား နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေနလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြမ္းက်င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားသည္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညႇင္းသကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ တင္းလြန္းလွ်င္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိမိ၏လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားက မည္သူကမွ် မိမိႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ ၾကမည္မဟုတ္သလို ျပည္သူေတြအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္က မည္သို႔ပင္ မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္ျဖစ္ေစ အမွန္ဟုယူဆၾကမည္ မဟုတ္ၾကပါ။
အထူးသျဖင့္ NLD အစိုးရတက္လာခ်ိန္မွစတင္ကာ (၆၆-ဃ) ကဲ့သို႔ ပုဒ္မမ်ိဳးသည္ အလုပ္အျဖစ္ဆံုးေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ (၆၆-ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ ဆႏၵျပရင္း၊ ေဟာေျပာရင္း တရားစြဲဆိုခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရမႈမ်ားက အရပ္သား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေရအတြက္ မ်ားျပားလြန္းလာခဲ့သည္။
ယခု လူသတ္၊ လုယက္၊ ႏိုင္ငံေရး ဗန္းျပ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ႏႈတ္မွ မိမိတို႔အား ေထာင္ထဲသို႔ပို႔ရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအဖို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္ကိုပင္ နာမည္ႀကီးေစရန္၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေစရန္လမ္းေၾကာင္းဟု ယူဆေနဟန္ ရွိသကဲ့သို႔၊ ထိုဖမ္းဆီးခဲ့ရသည့္ အခ်ဳပ္၊ ေထာင္သို႔သြားလွ်င္ပင္ ေပ်ာ္ပြဲစားေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ေလာဟူေသာ အခ်က္တို႔မွာ ေပၚလြင္လ်က္ရွိပါသည္။
30-Jan-2018 tagged as က်န္္းမာေရး
ရင္သားအက်ိတ္ေတြ႔ရာမွ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီးတစ္႐ံုတြင္ Check-up လုပ္ၾကည့္ရာ ကင္ဆာသံသယ။ ခ်က္ခ်င္း ခြဲစိတ္ရန္သင့္ေၾကာင္း၊ ေသာက္ေဆးမွာ လက္တစ္ခုပ္စာ ေသာက္ေသာ္လည္း မထူးျခားေၾကာင္း၊ ခြဲစိတ္ရန္သာ တြင္တြင္တိုက္တြန္းေနေၾကာင္း၊ ထိုရက္ပိုင္း အစာမစားႏိုင္ မေသာက္ႏိုင္ျဖစ္၍ ပိန္သြားေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေျပးရေၾကာင္း၊ လက္ရွိေတြ႔ေနရစဥ္တြင္ ရႊန္းရႊန္းကိုေဝလို႔ အရင္အတိုင္း သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုင္းတြင္ အလံုးစံုစစ္လိုက္ရာ ကင္ဆာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးခ်ိဳ႕တဲ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးအခ်ိဳ႕ၫႊန္လိုက္ကာ ျပန္ဖို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း...
ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြမွာ အခုျမင္ေတြ႔ေနရတာေတြက ေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ေငြထုတ္ယူသူအၾကားမွာ ဘာအတားအဆီးမွမရွိဘဲ ေကာင္တာေပၚမွာ ေငြေတြ အပံုလိုက္တင္ထားတာေတြ၊ ေကာင္တာအတြင္းမွာလည္း ေငြေတြကို ဒီအတိုင္း စုပံုထားတာေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရတာပါပဲ။ အဲဒါကလည္း ေလာဘသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ေငြကို လုယူခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ထားမႈတစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘူးသီးေတာင္ဘက္မွာေတာ့ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီဘက္က မြတ္ဆလင္ေတြလည္း ေတာင္ေက်ာ္ၿပီး ႐ြာလံုးကၽြတ္ ထြက္ေျပးသြားတာရွိတယ္”ဟုဆိုသည္။
27-Jan-2018 tagged as ကား
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေနထိုင္သူတစ္ဦးဟာ ျပည္ပကေန ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားဝင္တင္သြင္းလာတဲ့ ယာဥ္တစ္စီးကို သတ္မွတ္ထားတဲ့အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း တရားဝင္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီးၿပီဆိုရင္၊ အဲဒီယာဥ္ကို မိမိေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသတြင္ ထားရွိခြင့္ရွိသင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။
27-Jan-2018 tagged as အစိုးရ NLD
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဥပေဒေတြဟာ အဓိကမ႑ိဳင္ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သလို အစိုးရဌာနေတြက ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ ကိစၥတိုင္း ကိစၥတိုင္းဟာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကသာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေလ့ ရွိၾကလို႔သာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဥပေဒေတြေကာင္းရင္ ေကာင္းသေလာက္ စည္းေႏွာင္အားေကာင္းၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေတြ တိုးတက္ေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ မွ်တရင္ မွ်တသေလာက္ တိုင္းရင္းသားေတြ အကုန္လိုက္နာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေနေလ့ရွိပါတယ္။
...ကၽြန္ေတာ္က ဒီႏိုင္ငံသား၊ ဒီႏိုင္ငံမွာေမြးၿပီး ဒီႏိုင္ငံမွာပဲ ေသမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ ေနာက္က ထိုင္ေနၾကသူေတြလည္း ဒီသေဘာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးပဲ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေမြးတယ္။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ေက်းဇူးကို သိရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရင္ ေက်နပ္တယ္”
25-Jan-2018 tagged as
ဒါေပမဲ့ “ရွက္စရာမဟုတ္တာ ရွက္ၿပီး” အဲဒီလိုလုပ္သြားတာေတာ့ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာေတြ ရွက္တတ္ဖို႔ လိုေနၿပီလား။
ဥပေဒတစ္ခုက ေခတ္စနစ္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ထင္ရင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ကေနတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္တာေတြ၊ ႐ုပ္သိမ္းတာေတြ လုပ္ေပးဖို႔ သူ႔လမ္းေၾကာင္းႏွင့္သူ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။ ဒီလို မျပင္ဆင္ႏိုင္ခင္၊ မ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ခင္မွာေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို လိုက္နာရမယ့္တာဝန္က ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေပၚမွာ ရွိေနပါတယ္။ဒါက ဆင္ျခင္စရာတစ္ခုပါ။