News

POST SECTION

PERSPECTIVE

25-Oct-2018
ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ (ရွိလည္း မရွိတဲ့) အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကို ေငြေၾကးေရာ နည္းပညာပါ ႂကြယ္ဝတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက အကူအညီေပးတာဟာ ေကာင္းတယ္လို႔ဆိုရေပမယ့္ ေညာင္သီးလည္းစား၊ ေလးသံလည္း နားေထာင္ဆိုသလို အစစအရာရာ သတိရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ အက်ိဳးစီးပြားေပၚအေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းၾကတာဆိုေပမယ့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကိုယူထားရတဲ့ အစိုးရမ်ားရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈက အဓိကက်ပါတယ္။
24-Oct-2018
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသားက်ေနေသာ ကြမ္းယာစားသံုးသူမ်ား ရွိေနသလို ကြမ္းယာ ေရာင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ မိသားစုမ်ားလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနျပန္ေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကြမ္းယာစားျခင္းကို ျဗဳန္းစားႀကီး အျမစ္ျပတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။
24-Oct-2018
အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာအတြက္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစေရး ျပည္တြင္းမွာရွိသည့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ ေနာက္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး မိ႐ိုးဖလာအသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအလုပ္မ်ားလည္းျဖစ္သည့္ ကာလတိုစီမံကိန္း စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုအပ္သည့္ ရင္းႏွီးပံ့ပိုးမႈမ်ားေထာက္ပံ့ကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
23-Oct-2018
ဒီေတာ့ ျပတ္သားသင့္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ျပတ္သားဖို႔လိုတယ္။ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ရပ္ဟာ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ေတာ့ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈ ရွိရမယ္။ ခိုင္လံုမႈ ရွိရမယ္ေပါ့။ လုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့လုပ္ငန္းရပ္အေပၚမွာလည္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရမွာပါ။ ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလႊဲလို႔ရတာမွ မဟုတ္တာ။ ဂုဏ္သိကၡာ ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာလိုရင္ေတာင္မွ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေခၚယူသတိေပးညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရင္ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ေတြ ဘယ္ျဖစ္လာပါေတာ့မလဲ။
23-Oct-2018
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳတင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဥပေဒႏွင့္ ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မညီသည္ျဖစ္ေစ အထက္လူႀကီးခိုင္းလွ်င္ လုပ္ကိုလုပ္ရမည္ဟူ၍ သေဘာမထားဘဲ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ အထက္လူႀကီးအေပၚ သစၥာရွိရာေရာက္မည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚတြင္လည္း သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသရာက်ပါမည္။
22-Oct-2018
ဤသို႔ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ မူဝါဒမ်ားအား ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ယခင္လို ဆိုင္းငံ့မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၃ လအတြင္း ေပး၊ မေပး အေျဖတစ္ခုထြက္ေအာင္ စစ္မည္ျဖစ္သည္။
22-Oct-2018
NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ စရာတစ္ခု ရွိေနသည္။ တပ္မေတာ္က The Voice သတင္းစာကို သေရာ္စာတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြဲဆိုခဲ့ေသာအမႈျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာတြင္ တပ္မေတာ္ဟူေသာ ပါဝါအမာအဖြဲ႔အစည္းပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမရွိဘဲ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။
20-Oct-2018
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အံလြဲေနလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါ လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔အေျပာင္းအလဲကာလ စနစ္မ်ားခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္သင့္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏုႏုအား အေမြးမသတ္မိရန္ အထူးလိုအပ္လွသည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းမိသည္။
20-Oct-2018
အမ္ဘီအက္စ္တြင္ သေဘာထားတင္းမာေသာ အႀကံေပးမ်ားရွိ သည္။ သူတို႔က တ႐ုတ္တို႔ကို အတုယူေစခ်င္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ႀကီးစိုးဗိုလ္က်လ်က္ရွိသည္။ သူက ကၽြန္းမ်ားကို သိမ္းေသာအခါ တစ္ကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကသည္။ တ႐ုတ္၏တံု႔ျပန္မႈမွာ “သြားစမ္းပါ” (Get Lost) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ မဆိုင္သူ မ႐ႈပ္နဲ႔ဟုသေဘာထားၾကသည္။ ကမၻာႀကီးက လက္ေလွ်ာ့ေပးရသည္။
18-Oct-2018
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအရည္အေသြး ေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္းကို ဘာအရာေတြနဲ႔ ေပတံတိုင္းသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ အဂတိလိုက္စားမႈဘယ္အတိုင္းအတာ လႊမ္းမိုးေနသလဲ။ အရွင္ေမြးသူေကာင္းျပဳစနစ္၊ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚစနစ္ ဘယ္ေလာက္အျမစ္တြယ္ေနသလဲ။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာၾကပါတယ္။
18-Oct-2018
ႏိုင္ငံသားကိုယ္စီမွာ ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ သူ႔အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း အခ်င္းခ်င္း ေလးစားတန္ဖိုးထားသမႈျပဳၾကၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္စီမွာ စြဲကိုင္ထားတဲ့အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာေတြ၊ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္စြဲလမ္းျခင္းေတြကို ပယ္သတ္ၿပီး တရားမွ်တမႈကိုအေျခခံတဲ့ ေပါင္းစည္းမႈကို ေဆာင္႐ြက္ၾကေစခ်င္ပါၿပီ။
17-Oct-2018
ပညာရွင္တစ္ေယာက္ေယာက္က တစ္စံုတစ္ခုကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ ရာအတိုင္းမဆိုဘဲ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ၿပီး ကိုယ္လိုရာ ဆြဲေျပာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပညာရွင္ကို လူဘယ္ေလာက္က ယံုၾကည္လက္ခံသလဲ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လက္ခံၾကသလဲ။ လက္ခံရင္ လက္ခံသေလာက္ သူ႔လႊမ္းမိုးမႈက သက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ရဲ႕ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈအေပၚမွာ သံုးသပ္ေဝဖန္အႀကံျပဳမႈေတြ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ကိစၥရပ္ေတြလည္း ပါလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးဆက္ေတြကလည္း တသီတတန္းႀကီး ပါလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
17-Oct-2018
ေဝဖန္ေထာက္ျပထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ အပုပ္ခ်တိုက္ခိုက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခြဲျခားရလြယ္ကူေသာ အျပဳအမူမ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဥပေဒပုဒ္မဆိုးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ ေနာက္ျပန္လည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
17-Oct-2018
အဆိုပါအမႈကို စတင္စြဲဆိုၾကမည့္ ဆိုင္ရာဌာနက ဥပေဒကိုမသိနားမလည္၍ လာေရာက္ဖြင့္ၾကမည္ဆိုေစဦး ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္ေပးသည့္ တရားေရးမ႑ိဳင္မွ တရားသူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ အျခားအျခားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈရွိသည္၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ မည္သို႔မည္ပံုရွိၾကမည္ကို မည္သည့္အတြက္ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္ကာ မေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသနည္းဆိုသည့္ အေမးမ်ားလည္း ဥပေဒေရးရာ ေလ့လာသူမ်ားအၾကား ေပၚထြက္လာေနခဲ့သည္။
16-Oct-2018
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ခက္ခဲတတ္ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဓိကျပႆနာမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသည္ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။