News

POST SECTION

PERSPECTIVE

05-Jun-2019
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ လူတို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ စဥ္းစားပံုနည္းလမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတတ္ၾကသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ ေတြးေခၚပညာရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ပေလတို၊ ဆိုကေရတီးတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏိုင္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေပၚထြက္လာသူမ်ား မဟုတ္ၾက။ ထို႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ားသည္ ကၽြန္ပညာေရး စနစ္ေအာက္မွ အေတြးအေခၚထိုးေဖာက္ထြက္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။
04-Jun-2019
ဥပေဒျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒကိုကိုင္တြယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ရမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားျပည္သူကလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာလိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ အလယ္လႊာ Layer အထိ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၍ ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေရးသည္ လႊတ္ေတာ္၏ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
04-Jun-2019
လက္ရွိ ေျမာက္ဦးသည္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စရင္းဝင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲကာလျဖစ္သျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အေမြအႏွစ္စာရင္း သြင္းႏိုင္ေရး အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာမည္ကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တကြ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမျပင္၌ ကြင္းဆင္းေလ့လာေနၾကေသာ အဖြဲ႔ ၁၆ ရွိေနၿပီး ထိုအဖြဲ႔မွပညာရွင္မ်ား၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာႏိုင္ေရးတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အေၾကာက္တရားကင္းရွင္းေရး လိုအပ္ေနပါသည္။
03-Jun-2019
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ကံသံုးပါးတို႔တြင္ မေနာကံက အျပစ္ႀကီးမားေၾကာင္းကို ေလာကဥပမာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တစ္ခုခ်င္းစီ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပါလိသူႂကြယ္အပါအဝင္ ဆရာတပည့္ သံုးပါးတို႔ကမူ သူတို႔ရဲ႕ အယူအဆျဖစ္တဲ့ ကာယကံအျပစ္ႀကီးမားေၾကာင္းကိုမူ ဘာဆိုဘာမွ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဆိုထားျခင္း မရွိခဲ့။ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မ်က္လံုးစံုမွိတ္ကာ ျငင္းဆန္ေနရေသာ္လည္း သက္ေသအေထာက္အထား လားလားမွ ျပဆိုစရာမရွိေပ။
03-Jun-2019
အဆိုပါျပတိုက္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းအလိုက္ အဖြဲ႔လိုက္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းကို သာခြင့္ျပဳေလ့ရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာလိုသူမ်ား နည္းပါးသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ အဆိုပါျပတိုက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းကို သိရွိေလ့လာႏိုင္သည့္အျပင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရးအတြက္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ေရာက္ေလ့လာသူနည္းပါးျခင္းသည္ တံခါးပိတ္ထားသည္ႏွင့္ ထူးမျခားနားပင္ျဖစ္ပါသည္။
31-May-2019
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ စီမံခန္႔ခြဲေနသူေတြ၊ အေ႐ြ႕တစ္ခုကို တြန္းေနတဲ့သူေတြအားလံုးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက အင္အားစုေတြအားလံုးဟာ ယခင္ကရွိခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရးအေရာင္ေတြ၊ ဝါဒေရးရာအေရာင္ေတြ၊ စနစ္အေရာင္ေတြ၊ အစြန္းအထင္းေတြကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလို ေတြးၾကမယ္ဆိုရင္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေနၾကတဲ့ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈေတြ၊ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အားၿပိဳင္ေနတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြက သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။
31-May-2019
ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ငါ့အယူအဆ၊ ငါ့အဖြဲ႔အစည္း၊ ငါ့လုပ္ရပ္သည္သာ တရားေသအမွန္တရားအျဖစ္ စြဲကိုင္ရပ္တည္ေနျခင္းမွာ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ အသိတရား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားတို႔ႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနမည္ျဖစ္သည္။
29-May-2019
ထိုလုပ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚမူတည္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိမိ၏ လုပ္ႏိုင္ စြမ္းႏွင့္တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈသည္ တကယ္ပဲ စစ္မွန္ပါရဲ႕လားဟူ၍ သံုးသပ္ရပါမည္။ ထိုသိုု႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူသည္ သူဝတ္ဆင္ထားေသာ အက်ႌအေပၚ ၊ ယူနီေဖာင္းအေပၚ သစၥာေစာင့္သိျခင္းလည္း မည္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားဝတ္ဆင္ထားသည့္ အက်ႌသည္ စစ္ပြဲမ်ားကို ျငိမ္းေအးေစႏိုင္ရန္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။
29-May-2019
ေနာင္သက္တမ္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရပါက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟူေသာ မေရရာ၊ မေသခ်ာသည့္အေတြးမ်ိဳးကို မထားရွိေစလိုပါ။ ယခုကာလကို ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ျပသရမည့္အခ်ိန္ဟူ၍ သေဘာထားေစလိုပါသည္။ ဤသို႔ ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္း လမ္းမွာအခ်ိန္ကိုဆြဲဆန္႔သည့္ နည္းလမ္းသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။
28-May-2019
အခုဆို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြကလည္း ဆူဆူညံညံနဲ႔ ဟိုဘက္၊ ဒီဘက္ တိုက္ပြဲေခၚသံေတြကလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ညံလာေနတယ္။ ၂၀၂၀ ကလည္း နီးၿပီဆိုေတာ့ေလ။ အင္တာနက္ ကြန္မန္႔ေတြမွာဆိုလည္း ေသြးညီနံ႔ေတြ တယ္မ်ားသကိုး။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြက သူ႔လူ၊ ကိုယ့္လူ ခြဲျခားလို႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိပ္ကို႐ႈပ္ေထြးသြားခဲ့ၿပီ။ တစ္ခုပဲ ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေတာ္လွန္ ေရးပဲလုပ္လုပ္၊ တည္ေဆာက္ေရးပဲ လုပ္လုပ္၊ စာဖတ္ၾကပါ၊ သမိုင္းကို ေလ့လာၾကပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
28-May-2019
ေခါင္းေလာင္းထိုးတိုင္း ေက်ာင္းတက္သည္ မျဖစ္ႏိုင္သလိုဘဲ ေခါင္းေလာင္းထိုးတိုင္း ေက်ာင္းဆင္းသည္လည္း မဟုတ္ခဲ့ပါေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သာယာေနေသာအခ်ိန္မ်ားထဲတြင္ အေရးေပၚေခါင္းေလာင္းသံမ်ားလည္း ၾကားရႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမွ်ာ္လင့္၊ မေတာင့္တထားေသာ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံမ်ားၾကားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္ႏိုင္ဖို႔ကား အထူးလိုအပ္ေသာ အားမာန္ျဖစ္ေပသည္။
27-May-2019
ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕က Thamel ညေဈးတန္းမွာ တ႐ုတ္ဆိုင္ေတြလည္း ရွိတယ္။ နီေပါကိုလာၾကတဲ့ တ႐ုတ္ေတြက ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ သူတို႔ႏိုင္ငံသံုး ေငြေခ်စနစ္ WeChat Pay နဲ႔ Alipay ကိုပဲ သံုးၾကတဲ့အခါ နီေပါအစိုးရအတြက္ ထိခိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေငြေခ်စနစ္ကို တားျမစ္လိုက္ရတာ ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါ အားလံုးက သတိထားေနၾကရတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ WeChat Pay စနစ္သံုးတာေတာ့ မေတြ႔ရေသးဘူး။ သတိေတာ့ ထားရလိမ့္မယ္။ ခုတစ္ေလာ တ႐ုတ္ေတြရဲ႕ ဇီး႐ိုးေဒၚလာ တိုးရစ္ဇင္အေၾကာင္းကလည္း လူေျပာမ်ားေနတယ္ မဟုတ္လား...။
27-May-2019
ရာထူးဝန္အဖြဲ႔က ျပည္ပတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး အစိုးရအရာရွိေတြအတြက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း၊ မာစတာဒီဂရီေတြ ပို႔ခ်တယ္ဆိုတာ ႀကိဳဆိုသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုမ်ိဳး တကၠသိုလ္မဟုတ္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ တြဲလုပ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို ျဖဳန္းတီးပစ္ရာေရာက္ပါတယ္။
24-May-2019
ဒီလို အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္သူေတြကိုႏွိမ္နင္းရမွာလဲ၊ ဘယ္သူေတြက အဓိကလည္းဆိုတဲ့ အေမးပါ။ မွန္ပါတယ္။ ဒီ ေမးခြန္းအေပၚ မွ်မွ်တတေတြးၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေတြကို ေတာင္းခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာက ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ေလးေတြကအစ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။
24-May-2019
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေနႏွင့္ တိုးတက္မႈကို မသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာက္တရား ေလ်ာ့နည္းလာမႈ၊ ျပည္သူေတြ ေျပာရဲဆိုရဲ ရွိလာမႈမ်ားကို သတိထား၍ သတိျပဳမိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားမွာ မိမိမွန္သည္ဟုထင္လွ်င္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာလာဆိုလာၾကသည္။ တြန္႔တို အားနာျခင္း မရွိသလို အေၾကာက္တရားမ်ား ယခင္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။