POST SECTION

PERSPECTIVE

27-Sep-2018
... ျပည္တြင္းက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အရင္းအႏွီးမတည္ေငြမ်ား ပိုမိုထုတ္ေပးၿပီး ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထိုး ထုတ္ကုန္ေတြကို တိုးျမႇင့္တာ၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြအထဲက စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဌာနေတြကို အရင္းအႏွီး ပိုမိုစိုက္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴၿပီး အေျခခံစားကုန္ေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးတာ၊ ... ဒီလိုေဆာင္႐ြက္မွသာ ျပည္ပသြင္းကုန္ေတြ ေလ်ာ့က်ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
27-Sep-2018
သို႔ေသာ္ အဘယ္သူသည္ ေမာ္စီတုန္းၿပီးကတည္းက တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ရန္ျဖစ္ရဲပါသနည္း။ မစၥတာရွီ၌ (Ideology) အယူအဆတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သူ မရွိ။ တိုင္းျပည္တြင္းမွ တျခား ပါဝါရွိၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ သူ၏ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္အရ ေထာင္က်ကုန္ၾကၿပီ၊ အခ်ိဳ႕လည္း ေသလြန္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လံုးဝ လူျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကသည္။
26-Sep-2018
ယခုအခါ ရာသီဥတုမ်ားက ေဖာက္ျပန္ေနသည္ျဖစ္၍ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မျဖစ္ပြားႏိုင္ဟု မည္သူကမွ အာမခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေနာင္ျဖစ္လာလွ်င္ မိမိဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္ လႏွင့္ခ်ီ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားဖို႔လိုသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္း၍ ေဟာေျပာျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုသည္။
26-Sep-2018
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေပၚေပးရမည့္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မျပဳရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီးေနသည္။ ထိုအခ်က္ကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေဆးဆရာဝန္မ်ား၊ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ အားလံုး သတိခ်ပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစားၿပီး ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ ဟူသည့္အခ်က္ကို မေမ့သင့္ေပ။
25-Sep-2018
တိမ္းညြတ္မႈအသစ္၏အနက္ကို တူးဆြၾကည့္ၾကရာ ယခုလို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္တို႔က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ထည့္မတြက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ရာ၌ အတူတူႏွင့္ အႏူႏူျဖစ္သည္ဟု ယူဆလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏို္င္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္တို္႔ကိုယ္တို္င္ မဲေရာင္းေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
25-Sep-2018
ေအာင္ရဲေထြးအမႈမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးပါ ၆ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈအလို႔ငွာ တံစိုးလက္ေဆာင္အျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၇၃၀ ေပးခဲ့ရတယ္လို႔ ထြက္ဆိုဝန္ခံခဲ့တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၃၇ အရ အစိုးရသက္ေသအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသလား။ သူ႔ကို အမႈမွာ ပူးတြဲတရားခံတစ္ဦးအျဖစ္ တရားစြဲထားၿပီးျဖစ္သလား။ အာမခံေပးထားသလား။ ဒီအေျခအေနေတြကို လူသိရွင္ၾကား ဘာလို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မျပဳေသးတာလဲ။
24-Sep-2018
ျပည္သူေတြဘက္က လုပ္ေပးႏိုင္တာကေတာ့ တစ္ခုပဲရွိသည္။ ေခၽြတာေရး ...။ အစားေလွ်ာ့၊ အဝတ္ေလွ်ာ့၊ အသံုးအျဖဳန္းေလွ်ာ့။ ဒီတစ္ခုပဲ ရွိသည္။
22-Sep-2018
သမိုင္းဆိုတာ အေရးပါတာမွန္ေပမယ့္ သမိုင္းေနာက္ခံေတြ သိဖို႔လိုတာမွန္ေပမယ့္ ေလ့လာတဲ့စာအုပ္ေတြက တစ္ခ်ိန္က ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ျပန္ထြက္တဲ့ အႏွီေခတ္ စစ္ၿပီးေခတ္ကအေၾကာင္းေတြကို ႏိုင္ငံေရးဆိုၿပီး ဖတ္ၾကမွတ္ၾက ေလ့လာၾကရင္း လက္ရွိကမၻာႀကီးဟာ စစ္ၿပီးေခတ္လိုပဲ ရွိေနဦးမယ္ထင္ေနတာမ်ိဳးကို စိတ္ပူမိတယ္။ စာဖတ္တာ ေကာင္းေပမယ့္ ေရွးေဟာင္းကိုပဲ ျပန္သြားတဲ့စာေတြထဲနစ္ၿပီး ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေတြကိုပဲ ေပတံမီတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစခ်င္မိဘူး။
20-Sep-2018
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအဆင့္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဆင့္ကေတာ့ (၁၄/၁၅) ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွာလည္း ျပည္သူမ်ားဟာ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ ရရွိေစဖို႔ဆိုရင္ ယေန႔ ျပည္သူတစ္ေယာက္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းဖို႔ခက္ခဲေနဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္။
20-Sep-2018
ေကာင္းတဲ့တရားဖြင့္တာပဲကြာဆိုၿပီးေတာ့ ည ၁၁ နာရီ၊ ၁၂ နာရီ သူမ်ားအိပ္ေမာက်ေနမယ့္ အခ်ိန္၊ မနက္ ၄ နာရီခြဲေလာက္ႀကီး သူမ်ားေတြ အိပ္ရာမထေသးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အသံခ်ဲ႕စက္ႀကီးနဲ႔ အသံကုန္တင္ၿပီး ဖြင့္တာမ်ိဳးက်ေတာ့ တစ္ဖက္လူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရွိမလား၊ ဆိုးက်ိဳးရွိမလားဆိုတာ စဥ္းေတာ့စဥ္းစားစရာပါ။
19-Sep-2018
ဥပေဒေတြပါျပစ္ဒဏ္ေတြ နည္းေနတယ္ဆိုရင္လည္း ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒေတြကိုျပင္မယ္၊ ဒုစ႐ိုက္မႈက်ဴးလြန္သူ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ မည္သူကိုမဆို အစိမ္းအက်က္မေရြး မ်က္မွာမလိုက္ဘဲ တရားစီရင္မယ္၊ ခ်မွတ္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ရက္တို႔၊ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္တို႔ကို မေပးဘူးဆိုရင္ ဥပေဒကိုေၾကာက္ၾကၿပီး က်ဴးလြန္ၾကလိမ့္မယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ကိုရၿပီး ႏိုင္ငံကလည္း ေအးခ်မ္းသာယာေနမွာအမွန္ပါပဲ။
19-Sep-2018
Industry 4.0 က လူသားေတြ၏ လူေနမႈဘဝကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲၿပီး ဘယ္လို႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္ေလ့လာသံုးသပ္ထားဖို႔ လိုသည္။ ႏိုင္ငံက ေနာက္က်ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည့္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကိုေတာ့ မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္းပါ..
18-Sep-2018
သမၼတႀကီးဝတ္ဆင္ထားေသာ အက်ႌအနီ၊ အက်ႌအနီေပၚက အေမစု၏ ဓာတ္ပံု၊ ေနာက္က ေဒါင္း႐ုပ္ ႐ုပ္တုႀကီး။ မ်က္ေမွာင္က်ံဳ႕သြားၾကရျခင္းအေၾကာင္းမွာ အျမင္ေစာင္းသြားၾကျခင္းေတာ့ မဟုတ္ၾကပါ။ ဒုတိယအေတြးႏွင့္ ရင္ေလးသြားၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ...မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာမ်ား ျဖစ္မလား။ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။
18-Sep-2018
ေခြးေတြကိုခ်စ္လို႔ ေကၽြးရာက ႂကြက္၊ ျခင္၊ ယင္ေတြပါ တိုးပြားလာေစလို႔ အိမ္ေတြ၊ လမ္းေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ေရာဂါဘယေတြ တိုးပြားလာလို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကိုေတာ့ ကယ္တင္ ၾကဖို႔ လိုလာပါတယ္။ တစ္ဖက္က ေခြးေတြကို ထိန္းသိမ္းလာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေခြးကိုက္ခံရတဲ့ဦးေရလည္း ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေခြးကိုက္လူနာဦးေရ မ်ားလို႔ ေဆးဝါး မလံုမေလာက္ ျဖစ္ေနမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။
15-Sep-2018
ၿပိဳင္တူလည္းတြန္းဖို႔လိုတယ္၊ ဦးတည္ရာခ်င္းတူဖို႔လည္းလိုတယ္။ ဒါမွသာ အေ႐ြ႕ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုကို ျမန္ျမန္ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။ ၿပိဳင္တူ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္ေယာက္တည္း၊ သံုးေယာက္တည္း၊ ႏွစ္ဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔တည္းကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အားလံုးအားလံုးပါဝင္မွသာ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္မွာပါ။