News

POST SECTION

PERSPECTIVE

အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာႀကံဳေနရတဲ့အေျခအေနက ၾကာေလ စစ္ဘက္လႊမ္းမိုးမႈက ပိုမ်ားလာေလျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္ဘက္ကို အားနည္းသြားေအာင္ လုပ္မိ၊ ေျပာမိရင္ပဲ တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ထိခိုက္ေစသူ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိသူဆိုၿပီး တံဆိပ္ကပ္တဲ့ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့ အေတြးအေခၚေတြဝင္လာေနတာဟာ အေတာ္ဆိုးပါတယ္။
24-Feb-2018 tagged as
ေဟာင္ေကာင္တရားစီရင္ေရးမွာ လြတ္လပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္မႀကီးအေနႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမ်ားရွိသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္က ေဟာင္ေကာင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဤအခ်က္ကိုအသံုးျပဳ၍ အျငင္းပြားဖြယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ဖူးသည္။
24-Feb-2018 tagged as
လက္ရွိအေနအထားမွာ စစ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရယ္၊ အရပ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စစ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက စနစ္အက်ဆံုးနဲ႔ အားေကာင္းေမာင္းသန္ အရွိဆံုးျဖစ္တယ္ဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ ရပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုး ရထားတဲ့ပါတီ။ ရခိုင္လူထုရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိတယ္။ ဒီလို ေနရာျပန္ခ်ထားတဲ့ကိစၥ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီနဲ႔ တိုင္ပင္သင့္တယ္။ ဘဂၤါလီေတြကို ေနရာျပန္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ရခိုင္ေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္စရာေတြရွိေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။
21-Feb-2018 tagged as
တစ္ဖန္ ေက်ာင္းထုတ္ေသာ အမိန္႔စာကို ထုတ္ျပန္ရသည္မွာ လြယ္၏။ ကၽြန္ေတာ့္လို ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့စြာျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ထိုေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာသင့္ပါသည္။ ယေန႔ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရေခတ္တြင္ ထိုအခ်က္ကို ပို၍အေလးအနက္ ထားသင့္ပါသည္။
အခြန္စည္းၾကပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က လ်ာထားေရးဆြဲထားတာကို ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ၊ လိုလားခ်က္၊ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ လိုတဲ့အခ်က္ေတြကို သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားသလို အႀကံျပဳစာေတြ ေပးပို႔ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္က ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံကတစ္ဆင့္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ေျပာဆိုၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီဥပေဒ ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကပဲ သူ႔တစ္ဖက္တည္းက ေရးဆြဲထားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးမျဖစ္ဘဲ ျပည္သူ႔အလိုက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္လာမွာပါ။
လက္ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔၏ ေျပာစကား၊ ဆိုစကားႏွင့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တို႔၏ ေျပာစကားတို႔ကို မည္သူက မွန္ကန္သည္ဟူ၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔သည္ မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းတို႔ကို အေျချပဳ၍၊ အေျခခံ၍ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အားမနာတမ္း ေဖာ္ထုတ္၍ ဆန္းစစ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။
...“ကၽြန္မက စစ္ေတြမွာပဲ ေမြးတယ္၊ စစ္ေတြမွာပဲႀကီးတယ္။ ဟိုေမာင္ေတာက ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔က မတူပါဘူး”ဟုလည္း ထိုအမ်ိဳးသမီးက ရင္ဖြင့္သည္။ သူတို႔တစ္ေတြ ဒီမွာ ဒီလိုပဲ တစ္သက္လံုး ေနသြားရေတာ့မလား မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္မလာမီ ယခု သကၠယ္ျပင္ဒုကၡသည္စခန္းကို အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ဆိုေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္လည္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။...
19-Feb-2018 tagged as
ျပည္သူလုထုကလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အလံုအေလာက္ ေပၚထြန္းလာဖို႔ကို အခုဆိုရင္ ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါၿပီ။ ဒီကိစၥမွာလည္း လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ အထူးေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ လူငယ္ေတြ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အခြင့္အလမ္းႀကီးက မယံုႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားစြာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
19-Feb-2018 tagged as
လိုက္နာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ လိုက္နာႏိုင္ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနျခင္းဟာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခိုင္းသလို ျဖစ္ေနပါလိ္မ့္မယ္။ အခြန္ပိုမိုေကာက္ခံလိုပါက ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနျခင္း၊ အခြန္အရပ္ရပ္ တိုးျမႇင့္ေပးေဆာင္လာရျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနျခင္း၊ ဝင္ေငြ နည္းပါးေနျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ ခက္ခဲေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။
“နတလက လုပ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ CRR ကလုပ္တာ မတူပါဘူး။ နတလက ရန္ကုန္က က်ဴးေက်ာ္ေတြ၊ အိမ္ေျခရာမဲ့ေတြေခၚၿပီး ေနရာခ်ေပးတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကယ္ အလုပ္လုပ္ၿပီး လာေနမယ့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကို ဦးစားေပး ဖိတ္ေခၚၿပီး အကူအညီေပးတာ”
ယခုကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ားလာေနသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈျပစ္မႈမ်ားအေပၚ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္အေနႏွင့္ တရားစီရင္ၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူမ်ားအခန္းပါ ပုဒ္မ (၁၉) (ခ)တြင္ပါရွိသည့္ “ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး...”ဟူသည့္ တရားစီရင္ေရး အေျခခံမူမ်ား ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိသည္ႏွင့္အညီ တတ္ႏိုင္သမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ၊ အဂတိတရားကင္းစြာ တရားစီရင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
အနည္းဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲသက္တမ္း သံုးေလးခုေလာက္အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ ေလ့လာသင္ယူမႈကို အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းလုပ္ႏိုင္မွသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး ျမင့္မားလာဖို႔ရွိၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အဓိက တာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းသက္ေရာက္ႏိုင္ေရး ကိစၥလည္း ပီပီျပင္ျပင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။
ထိုစဥ္ကတည္းက ရခိုင္မွာ IDP (Internally Displacement People) ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ေပၚလာခဲ့သည္။ အမုန္းမ်ိဳးေစ့ သေႏၶတည္ခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားသည္ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚမွာ ထင္ရွားေသာ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ထင္က်န္သည္။ ကုလသမဂၢလို လူ႔အခြင့္အေရးစံျပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ လက္ညႇိဳးထိုးျပစရာ ျဖစ္သြားသည္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွသည္။
ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မေရွာင္မလႊဲသာ ပိုမိုျပင္းထန္လာပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျပင္းထန္လာစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ထက္ ပိုမို၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာမည္။ အေၾကာင္းမွာ ထရမ့္အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ျပည္ပတြင္ပါ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႔လာရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။