News

POST SECTION

PERSPECTIVE

04-Sep-2019
အမွန္ေတာ့ ႐ိုးသားမႈသည္သာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေထာက္အပံ့ျပဳမည့္ ေလွာ္တက္တစ္ေခ်ာင္းသာ ျဖစ္ပါေပသည္။ ဤအရာကို ေအာင္ျမင္တိုးတက္လိုသူတိုင္း ေကာင္းစြာသတိျပဳမိျခင္းျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါေပသည္။ ထို႔အတူ ေအာင္ျမင္တိုးတက္လိုသူတိုင္း အဓိကထား၍ အျခားသတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈသာျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာကလည္း ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာလံုးသမားျဖစ္လိုလွ်င္ ေဘာလံုးကစားျခင္း ကၽြမ္းက်င္ရန္လိုျခင္း၊ အဆိုေတာ္ျဖစ္လိုလွ်င္ သီခ်င္းဆိုကၽြမ္းက်င္ရန္လိုျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာပညာရွင္ျဖစ္လိုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္ရန္လိုျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လိုလွ်င္ စီးပြားရွာမႈကၽြမ္းက်င္ရန္လိုျခင္း အစရွိသျဖင့္ သိသာျမင္သာမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
04-Sep-2019
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္သို႔မဟုတ္ အႀကီးအကဲဆိုသည့္ ပထမလူရွိၾကသလို အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယအႀကီးအကဲဆိုသည့္ ဒုတိယလူရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ ပထမေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကြာျခားၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကြာျခားျခင္းမရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
03-Sep-2019
သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားအား ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မ်ားအရ ယင္းတို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ စနစ္က်နေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္မွာ ျငင္းမရသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ပီျပင္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ ထိုေဒါက္ တိုင္ကို ခိုင္မာသည္ထက္ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားရန္ လိုအပ္လာေပသည္။
02-Sep-2019
ကိုယ္ရေနသည့္ ေနရာတစ္ခု တည္ၿမဲေရးအတြက္ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ ဟူေသာ “မ”သံုးလံုးကို စြဲကိုင္ထားၿပီး အမ်ားေယာင္တိုင္း လိုက္ေယာင္ကာ ေယာင္ေယာင္ဝါးဝါး ၿဖီးျဖန္းလုပ္တတ္သူ၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္မ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္ျပႏိုင္သည့္ ပညာဉာဏ္မရွိ၊ လက္ညႇိဳးေထာင္၊ ေခါင္းညိတ္အဆင့္ေလာက္သာရွိၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္မႈ ပညာေရခ်ိန္ နိမ့္ပါးသူမ်ားကို “လူေရွာ္”ဟု သတ္မွတ္ရမည္သာျဖစ္သည္။
02-Sep-2019
လူသားတိုင္း ျမတ္ႏိုးေသာ လြတ္လပ္ျခင္းအား လူသားတိုင္းက မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းျမေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေပမည္။ သို႔မဟုတ္ပါဘဲ လူ႐ိုင္း ဆန္ဆန္ အသားစိမ္း၊ ငါးစိမ္း စားသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ျခင္းကို စားေသာက္မည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းျမမႈအစား ပူပန္ေသာကမ်ားသာ ပင္လယ္ေဝေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္ဖိုးထားေသာစိတ္၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားေသာစိတ္၊ စာနာတတ္ေသာစိတ္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္ျခင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကပါဟူ၍သာ။
02-Sep-2019
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရကို ေဝဖန္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကိုေဝဖန္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆိုခံထားရသူ၊ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ စုစုေပါင္း ၁၆၁ ဦးရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ စာရင္းအရ သိရသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက အစိုးရကို ေဝဖန္လွ်င္ အျပစ္ရွိသေလာ။ တပ္မေတာ္ကိုေဝဖန္လွ်င္ အျပစ္ရွိသေလာ... ဆိုသည့္ ေမးခြန္းက ထိုႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ကို တိုင္းတာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရမွသည္ ယခု ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုေဝဖန္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း တရားစြဲ ဆိုခံရသူေတြ မနည္းေတာ့ပါ။ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ယခုလို ထစ္ခနဲရွိ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုတာမ်ိဳး သိပ္မေတြ႔ရပါ။
30-Aug-2019
ယေန႔လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပစၥကၡအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကိုပဲၾကည့္ၾကည့္၊ အစိုးရဌာနတစ္ခုခ်င္းစီကိုပဲ ေလ့လာေလ့လာ ကိုယ္က်ိဳးအတၱကို ေဘးဖယ္ၿပီး အဂတိကင္းကင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကတဲ့ဓေလ့ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာေၾကာင့္ တိုးတက္ျခင္းနဲ ့ေဝးကြာေနတာကိုလည္း အမွန္အတိုင္းပဲ ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဌာနတစ္ခုကို တာဝန္ယူရတဲ့ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးအတၱကိုေဘးဖယ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳးဆိုတဲ့အတၱဘက္ကို ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကဖို႔၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၊ ဌာနတစ္ခုတိုင္းမွာ ရွိၾကတဲ့ ကိုယ္က်ိဳးအတၱေတြကို စြန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးဆိုတဲ့ ေကာင္းတဲ့အတၱဘက္ကို သြားတတ္ၾကဖို႔ လိုလာေနပါတယ္။
30-Aug-2019
မီဒီယာပီသစြာ ရပ္တည္ဖို႔ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိၾကသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ အဓိက ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ။ ပံုႏွိပ္မီဒီယာဘက္ ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း စိန္ေခၚမႈက အလံုးအရင္းႏွင့္ ရွိေနသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္သို႔ ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ လံုးပန္းေနရပံုေပါက္သည္။ အဆိုးဆံုးမွာ လူမႈကြန္ရက္ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ သတင္းဖတ္ျပည္သူမ်ား ယခင္ကလို စာေစာင္ေတြကို တခုတ္တရ ဝယ္မဖတ္ၾကေတာ့ဘဲ စမတ္ဖုန္းေပၚက လူမႈကြန္ရက္မ်က္ႏွာစာမွာ သတင္းေတြဖတ္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ပိုအားကိုးလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္မရေသာ အ႐ံႈးေပၚသည့္ စာေစာင္အခ်ိဳ႕မွာ တိုက္ပိတ္ၿပီး ေျခလွမ္း ေနာက္ဆုတ္လိုက္ၾကရသည္။ ၂၀၁၁ ၏ မေရွးမေႏွာင္း ကာလမ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ား အစီအရီ မိႈလိုေပါက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕သာ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
29-Aug-2019
၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္း လမ္းေၾကာင္းတြင္ မွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရး အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္က က်င္းပသည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍လည္း ဒီမိုကေရစီမွတ္ေက်ာက္ တင္ၾကရပါမည္။
29-Aug-2019
စိတ္ထားေကာင္းရင္ ကံေကာင္းမယ္ဆိုသူေတြကတစ္ဖက္၊ အလုပ္ေကာင္းမွ ကံေကာင္းမယ္ဆိုသူေတြကတစ္ဖက္ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ ေလာကႀကီးပဲေလ။ ႐ုန္းကန္ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အခက္အခဲေတြကို ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားဖို႔ စိတ္လႈပ္ရွားေနသူေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္မေနဘဲ ဒီေနရာမွာ ဒီအတိုင္းေနမယ္။ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းေပါ့လို႔ ထင္သူေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု။ ဟင့္အင္း၊ က်ဳပ္တို႔က အရာရာကို အေကာင္းျမင္တဲ့စိတ္နဲ႔ၾကည့္ေတာ့ အခ်ိန္တန္ရင္ အခက္အခဲဆိုတာ သူ႔ဟာသူအဆင္ေျပသြားတာေပါ့ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ကိုယ့္အထင္ကိုယ္ မေရာက္အေရာက္ဆြဲတတ္ၾကသူေတြလည္း ပါတာေပါ့ေလ။
28-Aug-2019
လူသားတိုင္းတြင္ ကိုယ္စီတာဝန္မ်ားရွိေနတတ္ၾကသလို၊ လူသားတိုင္းအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ကိုယ္စီတာဝန္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ပါမွ ၎လူသားမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသည္လည္း တိုးတက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားအား အမွန္တကယ္ ရရွိခံစားႏိုင္လိမ့္မည္သာျဖစ္ပါ၏။ မိသားစုတစ္စုတြင္ မိသားစုဝင္တိုင္း၌ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားအရ ကိုယ္စီတာဝန္ မ်ားရွိေနတတ္ၾကၿပီး၊ ၎ကိုယ္စီတာဝန္မ်ားအား မိသားစုဝင္တိုင္းအေနႏွင့္ ကိုယ္စီထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါမွ ထိုမိသားစု အစုအဖြဲ႔ေလးအေနႏွင့္ တိုးတက္ျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားျဖင့္ သာယာလွပေနႏိုင္လိမ့္မည္သာျဖစ္ပါ၏။
27-Aug-2019
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအရာရွိငယ္တစ္ေယာက္အား ေဒသတစ္ခုမွ ေဒသတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္႐ံုးသို႔ သတင္းေပးပို႔ေစျခင္းသည္ ခရီးလမ္းသင့္ပါက အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ခရီးလမ္းမသင့္ဘဲ တမင္သက္သက္ ဝင္ေရာက္သတင္းပို႔ေစပါက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမည္ျဖစ္သလို ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္အက်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ။
26-Aug-2019
ဘာကို အခ်ဥ္ေပါက္ေနမွန္းမသိ။ စိတ္က အခ်ဥ္ေပါက္ေနတာေတာ့ အမွန္။ ေန႔လယ္က မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ဘက္က လူႀကီးကလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ေဒါသကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္။ လူပံုအလယ္ အေငါက္ခံရသည့္အတြက္ သတင္းသမားေတြဘက္က ခြန္းတံု႔ျပန္သည္။ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္လာေတာ့ အေျခအေနကို ကိုယ့္ဘက္က တာဝန္ရွိလူငယ္တစ္ဦးက ၾကားဝင္ ထိန္းေပးရသည္။ အားလံုး ျပန္ၿငိမ္သြားၾက၍ ေတာ္ေသးသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္က်င္းပေသာ္လည္း ထိုျဖစ္ရပ္အတြက္ စိတ္ထဲ ဖုသြားသည္။
26-Aug-2019
ညအခ်ိန္ အိပ္ရာထဲ သားအငယ္ေကာင္က ပံုျပင္ေျပာျပခိုင္းလို႔ ေျပာျပစရာမရွိတာနဲ႔ သူ႔ကို ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးမိပါတယ္။ ငယ္ငယ္က ရခဲ့တဲ့ကဗ်ာေလးေပါ့။ ဘယ္သူရဲ႕ကဗ်ာမွန္းေတာ့ မသိပါဘူး။ မနက္ေရာက္မွ ဂူဂယ္လ္မွာ ရွာၾကည့္ လိုက္ေတာ့ ဆရာႀကီးေဖေမာင္တင္ ျပဳစုခဲ့တဲ့ ျခေသၤ့တံဆိပ္ဖတ္စာ ပထမတန္းထဲက ျဖစ္ေနပါတယ္။ “ကႀကီး ခေခြး အိမ္ကိုေျပး၊ အေျပးမတတ္ ထမင္းငတ္၊ မတ္တတ္ရပ္လို႔ လမ္းမွာခို၊ ပု႐ြက္ဆိတ္ညိဳ ကိုက္လို႔ငို၊ ဆိုဆို ဆဲဆဲ အေမလဲ၊ ခဲလို႔ေနခိုက္ အေဖ႐ိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ တို႔တစ္ေတြ၊ ေက်ာင္း သို႔မေသြ သြားစို႔ေလ”ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလးေပါ့။ ေက်ာင္းက သင္ရတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမ သင္ေပးထားတာပါ။ ဆိုလို႔ေကာင္းလို႔ ဆိုရင္း ရေနတာပါ။ အဲဒီကဗ်ာေလးရဲ႕ လိုရင္းကေတာ့ ေက်ာင္းမေျပးဖို႔ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သားေလးကို ဒီလိုရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။
23-Aug-2019
ဤပုစၦာကို အေျဖထြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားႀကီးသည့္ အဓိက အင္အားစုႀကီးႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ကလည္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ အာဏာရပါတီအား လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းေရးလမ္းေၾကာင္းမွပင္ အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္းျပင္ဆင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ေစခ်င္သည့္ သေဘာကိုေတြ႔ရသည္။ ယခုသြားေနသည့္ လမ္းကိုႀကိဳက္ပံုမေပၚ။ အမွန္တကယ္သာ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီဘက္က ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္အထဲ မတင္သြင္းမီ ညႇိႏိႈင္းလာလွ်င္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေလွ်ာ့ခ်ေရးပုဒ္မမ်ားအျပင္ အျခားေသာ လိုက္ေလ်ာႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာႏိုင္မည့္သေဘာရွိသည္။ (အမွန္တကယ္လည္း ၎တို႔ဘက္က ထိုပုဒ္မမ်ားျပင္ဆင္ေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ေပါင္းၿပီး လက္မွတ္မ်ားကို တပ္မေတာ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုးကာတင္ထား ၿပီးျဖစ္သည္။) ယခုသြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာရွိသမွ်ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပစ္တင္ၿပီး ပြဲဆူသြားေစသည့္ ပံုစံကိုမႏွစ္ၿမိဳ႕။ ထို႔အျပင္ လူထုကိုပါ မဲဆြယ္ၿပီး ျပင္ပတြင္ ေထာက္ခံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးကစားပြဲမ်ားပံုစံကိုလည္း လားလားမွ်သေဘာက်ပံုမေပၚသည့္ သေဘာရွိသည္မ်ားကို၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းမိႏိုင္သည္။