News

POST SECTION

PERSPECTIVE

27-Mar-2019
အစိုးရတစ္ရပ္ရွိၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားသည္မွစ၍ ေသဆံုးသည္အထိ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္ ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာသည္ႏွင့္ သားဖြားဆရာမမွတစ္ဆင့္ နီးစပ္ရာေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ)သို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ေမြးစာရင္းထုတ္ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအသက္ ၆၀ ဝန္း က်င္ရွိသူတို႔ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္ကာလမွာ ထိုကဲ့သို႔စနစ္တက် မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္အခါတြင္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္၏ႏႈတ္မွေျပာသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳေရးသားၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ပင္လွ်င္ အသက္ ၆ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူ က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္အတြက္ အသက္ ၇ ႏွစ္ျပည့္မွသာလွ်င္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္အခါ၌ အသက္ကို ၆ ႏွစ္ ဟုသာ စာရင္းေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဇာတာသက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသက္မွာ တစ္ႏွစ္ကြာျခားေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေက်ာင္းအပ္ႏွံသက္ကိုပင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆယ္တန္းေျဖဆိုရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳခဲ့သျဖင့္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ရာတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မေျပာင္းမလဲ ေရးမွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
26-Mar-2019
အရည္အခ်င္းအေပၚၾကည့္ၿပီး ေျမႇာက္စားတတ္သည့္အေလ့အထမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနတတ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏အေျခအေနကို အမွန္အတိုင္း တင္ျပေျပာဆိုတတ္သည့္သူဆိုလွ်င္ အမုန္းခံရတတ္သည္။ အၿငိဳျငင္ခံရ တတ္ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေတာ္သည့္သူမ်ား၊ တတ္သည့္သူမ်ားမွာ ေရွ႕မွဦးေဆာင္ခြင့္မရဘဲ၊ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပလဲနံပသင့္သူမ်ားသာ ေရွ႕မွေရာက္ၿပီး ဦးေဆာင္တတ္ေလ့ရွိၾကသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနသည္ ဤသို႔ျဖစ္ေနရသည္မွာ ထင္ရွားသည္။
26-Mar-2019
ဒီေတာ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္သူပဲႏိုင္ႏိုင္ စိတ္မခ်မ္းသာႏိုင္တဲ့ တိုက္ပြဲထဲမွာ အသက္လု ေျပးလႊားေနရတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ဘဝ၊ အျပစ္မဲ့တဲ့ အဘိုးအဘြားေတြရဲ႕ဘဝ၊ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရး၊ အဘိုးအဘြားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ စစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ံုျမင္ကြင္းေတြကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ရန္သူကို ကိုယ္ခ်င္းမစာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အမုန္းတရား ကိန္းေအာင္းေနရင္လည္း ရွိပါေစ၊ ဒီတိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ့ ၾကားက ျပည္သူေတြကို ကိုယ့္မိသားစုဝင္ေတြလို႔ ခဏေလးျဖစ္ျဖစ္ သေဘာထားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္ေလးေတာ့ ျဖစ္မိမွာပါ။
25-Mar-2019
ေခတ္အေျမာ္အျမင္ ရွိလွေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟာ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ထူးခၽြန္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိစစ္ကာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရ၊ အမ္ေအဘြဲ႔ရ ရဟန္းေတာ္ အေျမာက္အျမားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေပးေသာလက္ႏွင့္သာ အစဥ္အၿမဲေနထိုင္ေတာ္မူေလ့ရွိတဲ့ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟာ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ
25-Mar-2019
ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုတြင္ အဂတိတရားကင္းကင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အနာဂတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၿမိဳ႕ျပစနစ္ေကာင္းမြန္လာၿပီး လူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈတည္းဟူေသာ ဆႏၵမဲကိုလည္း ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။
22-Mar-2019
ေျပာဆိုတံု႔ျပန္ရာတြင္ မိမိလည္း အက်ိဳးရွိ၊ အမ်ားသူငါလည္း အက်ိဳးရွိေစသည့္အေနအထား ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္ကိုသာ မူတည္သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ တရားလက္လြတ္ ကိုယ္ထင္ရာ စြတ္ရြတ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိ႐ံုသာမက အမ်ားသူငါ အက်ိဳးစီးပြားကိုပါ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအစဥ္တြဲေနသည္ျဖစ္ရာ မည္သူမွ် တရားဥပေဒကို မခ်ိဳးေဖာက္ဘဲ ေဘာင္အတြင္း စည္းအတြင္းမွသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
22-Mar-2019
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဟာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကပင္ မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး၊ ႏိုင္သူအကုန္ယူစတမ္း လမ္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ယဥ္ပါးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔အတြက္လည္း ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြ၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တာကို ႀကံဳေတြ႔၊ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ခ်ိန္အခါမွာ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆသစ္၊ နို္င္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္မ်ားနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း
21-Mar-2019
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ စည္းကမ္းႀကီးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ပါတယ္။ လုပ္တဲ့အတိုင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအလယ္မွာ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ “ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားမႈနဲ႔ အဂတိတရား လိုက္စားမႈကို ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မလႊတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလို က်ဴးလြန္သူေတြကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ လုပ္ေပးႏိုင္တာဟာ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႔ျခင္းပါပဲ”တဲ့ဗ်ာ။
21-Mar-2019
ဒီတာဝန္ကို ဘယ္သူေတြက ယူၾကရမွာလည္းဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္က တာဝန္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ယူၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီေန႔အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို တိုင္းသိျပည္သိ ကမၻာသိေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေသနတ္သံေတြ ဆိတ္သုဥ္းၿပီး အထိအခိုက္ အက်အဆံုး ေသေက် ပ်က္စီးမႈေတြကို ဟန္႔တားထားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
20-Mar-2019
တစ္ဖက္သားအေပၚ ရင့္ရင့္သီးသီး ထိုးႏွက္ေဝဖန္ျခင္းသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္မွ အက်ိဳးမရွိႏိုင္သလို ရင္ထဲက ရွိရင္းစြဲ အမုန္းတရားကိုသာ ပိုမိုႀကီးထြားေစပါသည္။ အေကာင့္အတုျဖင့္ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို မညႇာမတာေျပာဆိုျခင္းမ်ားမွာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေခါင္းပါးရာ ေရာက္သလို ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အျပဳ အမူဟူ၍လည္း မဆိုထိုက္ေပ။
20-Mar-2019
ကမၻာ့အဆင့္မဆိုထားဘိ၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ေဘးဖယ္ထားလိုက္ပါဦး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတေပါမ်ားႂကြယ္ဝသေလာက္ ႏိုင္ငံသားတို႔ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွာလည္း အမ်ားဆံုးပင္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုထိုေသာ အနိမ့္ဆံုး၊ အနည္းဆံုး၊ အဆိုး႐ြားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ အလွဴေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာဆိုသလို နိစၥဓူဝ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းေနၾကသည္မွာ ေတာ္႐ံုသဒၶါတရား မဟုတ္ပါေပ။ ပါရမီေျမာက္ေသာ ဒါနစာရင္းတြင္ ဝင္မည္ဧကန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
19-Mar-2019
အဲဒီအလွဴခံအဖြဲ႔ေလးဟာ ကထိန္ရာသီေရာက္ရင္ ကထိန္အတြက္ အမ်ားနည္းတူ ေရာေကာေသာေကာ အလွဴခံလိုက္သလို၊ ပ႒ာန္း ရာသီေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း ပ႒ာန္းအတြက္ အလွဴခံလိုက္ၾကျပန္ပါတယ္။ ေရေဘးအတြက္ဆိုလည္း အဲဒီေနရာမွာ အလွဴခံေနတာကို ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ အလွဴခံေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာေလးက ခရီးသြားျပည္သူေတြ အသြားအလာမ်ားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလွဴေငြေလာက္ေလာက္လားလားရလို႔ အလွဴခံေနျခင္း ျဖစ္ေလသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားဆြဲၿပီး အလွဴခံအဖြဲ႔ အစည္းေတြကို ခ်ေပးေနသလားဆိုတာေတာ့
19-Mar-2019
ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္လည္း အဆိုပါကိစၥအေပၚ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ အေသအခ်ာဆန္းစစ္သင့္လွသည္။ မိမိတို႔၏ ပင္ကိုအသိ၊ ပင္ကိုဉာဏ္ ပညာျဖင့္ပင္ ေမွ်ာ္ေတြးခ်ိန္ထိုးၾကရန္ အထူးလိုအပ္လာေနၿပီျဖစ္သည္ဟု လည္းဆိုခ်င္ပါသည္။
18-Mar-2019
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားဟာ ဘာေၾကာင့္႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရပါသလဲဆိုရင္ အေမးလြယ္သေလာက္ အေျဖခက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြးၾကည့္ရင္ သိသာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုပင္ မမီၾကတဲ့ သံုးပံုပံုရင္ တစ္ပံုမွ်ပင္ မရရွိထားၾကေသာ၊ ေၾကာ္ျငာေလး ဆယ္ဂဏန္းမွ်နဲ႔ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုအေနအထား ဘယ္လိုအခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ရပ္တည္ရွင္သန္ေနၾကပါသလဲဆိုတာ ပိုလို႔ပင္ အေျဖခက္ေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။
18-Mar-2019
အားလံုးျပည့္စံုေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္က႑မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမွအစ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္မ်ား လိုအပ္ေနဆဲအေျခအေနတြင္ အားလံုးအတြက္ တူညီေသာ ဆံုမွတ္တစ္ခုသို႔ ဦးတည္ၾကရပါလိမ့္မည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနျခင္းသည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးထက္ ရင္ၾကားေဝးေရးကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။