News

POST SECTION

PERSPECTIVE

21-Mar-2019
ဒီတာဝန္ကို ဘယ္သူေတြက ယူၾကရမွာလည္းဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္က တာဝန္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ယူၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီေန႔အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို တိုင္းသိျပည္သိ ကမၻာသိေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေသနတ္သံေတြ ဆိတ္သုဥ္းၿပီး အထိအခိုက္ အက်အဆံုး ေသေက် ပ်က္စီးမႈေတြကို ဟန္႔တားထားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
20-Mar-2019
တစ္ဖက္သားအေပၚ ရင့္ရင့္သီးသီး ထိုးႏွက္ေဝဖန္ျခင္းသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္မွ အက်ိဳးမရွိႏိုင္သလို ရင္ထဲက ရွိရင္းစြဲ အမုန္းတရားကိုသာ ပိုမိုႀကီးထြားေစပါသည္။ အေကာင့္အတုျဖင့္ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို မညႇာမတာေျပာဆိုျခင္းမ်ားမွာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေခါင္းပါးရာ ေရာက္သလို ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အျပဳ အမူဟူ၍လည္း မဆိုထိုက္ေပ။
20-Mar-2019
ကမၻာ့အဆင့္မဆိုထားဘိ၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ေဘးဖယ္ထားလိုက္ပါဦး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတေပါမ်ားႂကြယ္ဝသေလာက္ ႏိုင္ငံသားတို႔ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွာလည္း အမ်ားဆံုးပင္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုထိုေသာ အနိမ့္ဆံုး၊ အနည္းဆံုး၊ အဆိုး႐ြားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ အလွဴေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာဆိုသလို နိစၥဓူဝ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းေနၾကသည္မွာ ေတာ္႐ံုသဒၶါတရား မဟုတ္ပါေပ။ ပါရမီေျမာက္ေသာ ဒါနစာရင္းတြင္ ဝင္မည္ဧကန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
19-Mar-2019
အဲဒီအလွဴခံအဖြဲ႔ေလးဟာ ကထိန္ရာသီေရာက္ရင္ ကထိန္အတြက္ အမ်ားနည္းတူ ေရာေကာေသာေကာ အလွဴခံလိုက္သလို၊ ပ႒ာန္း ရာသီေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း ပ႒ာန္းအတြက္ အလွဴခံလိုက္ၾကျပန္ပါတယ္။ ေရေဘးအတြက္ဆိုလည္း အဲဒီေနရာမွာ အလွဴခံေနတာကို ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ အလွဴခံေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာေလးက ခရီးသြားျပည္သူေတြ အသြားအလာမ်ားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလွဴေငြေလာက္ေလာက္လားလားရလို႔ အလွဴခံေနျခင္း ျဖစ္ေလသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားဆြဲၿပီး အလွဴခံအဖြဲ႔ အစည္းေတြကို ခ်ေပးေနသလားဆိုတာေတာ့
19-Mar-2019
ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္လည္း အဆိုပါကိစၥအေပၚ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ အေသအခ်ာဆန္းစစ္သင့္လွသည္။ မိမိတို႔၏ ပင္ကိုအသိ၊ ပင္ကိုဉာဏ္ ပညာျဖင့္ပင္ ေမွ်ာ္ေတြးခ်ိန္ထိုးၾကရန္ အထူးလိုအပ္လာေနၿပီျဖစ္သည္ဟု လည္းဆိုခ်င္ပါသည္။
18-Mar-2019
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားဟာ ဘာေၾကာင့္႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရပါသလဲဆိုရင္ အေမးလြယ္သေလာက္ အေျဖခက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြးၾကည့္ရင္ သိသာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုပင္ မမီၾကတဲ့ သံုးပံုပံုရင္ တစ္ပံုမွ်ပင္ မရရွိထားၾကေသာ၊ ေၾကာ္ျငာေလး ဆယ္ဂဏန္းမွ်နဲ႔ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုအေနအထား ဘယ္လိုအခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ရပ္တည္ရွင္သန္ေနၾကပါသလဲဆိုတာ ပိုလို႔ပင္ အေျဖခက္ေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။
18-Mar-2019
အားလံုးျပည့္စံုေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္က႑မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမွအစ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္မ်ား လိုအပ္ေနဆဲအေျခအေနတြင္ အားလံုးအတြက္ တူညီေသာ ဆံုမွတ္တစ္ခုသို႔ ဦးတည္ၾကရပါလိမ့္မည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနျခင္းသည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးထက္ ရင္ၾကားေဝးေရးကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
17-Mar-2019
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တိုင္းျပည္မွာ မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ ဗမာလူမ်ိဳးအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေလးစားခ်စ္ခဲ့ေသာ စံျပေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ လူထုအံုႂကြမႈေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားကို တန္ဖိုးထားေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ တပ္မေတာ္အင္အားစုကို ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ျပတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳလာခဲ့ပါတယ္။
15-Mar-2019
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္အသံမွန္သမွ်ကို ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ၾကည့္႐ႈေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားရွိေနေသးသည့္အျပင္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အထက္တြင္ဆိုသကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတစ္ရက္က်င္းပလွ်င္ က်င္းပသည္ဆိုသေလာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရမည္ဟူ ေသာစိတ္ထားမ်ိဳးျဖင့္သာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးခရီးကို ဆက္ၾကေစခ်င္ပါသည္။
15-Mar-2019
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာပမာပါပဲ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးမယ္၊ ေဒသခံေတြ ဖယ္ရွားခံရမယ္၊ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးနဲ႔တကြ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအမွီသဟဲျပဳၿပီး ရွာေဖြစားေသာက္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္မယ္၊ ေဂဟစနစ္ေတြပ်က္စီးေစမယ္။ သဘာဝတရားေတြကို ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သမားေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြက ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီျမစ္ဆံုဆည္ကို တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ေရေျမသဘာဝတရားကို ပ်က္စီးေစမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ျမစ္ဆံုကို င႐ုတ္ဆံုလုပ္ၿပီး ျမန္မာသဘာဝ၊ ေဂဟစနစ္ေတြကိုပ်က္စီးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
14-Mar-2019
ရန္သူႏွင့္ မိတ္ေဆြကို ကြဲျပားစြာ နားလည္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ရန္သူကို မိတ္ေဆြထင္တတ္ၾကၿပီး မိတ္ေဆြကို ရန္သူထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။ တကယ္တမ္း မိတ္ေဆြစစ္စစ္ႏွင့္ ရန္သူစစ္စစ္ကို ခြဲျခားျမင္တတ္ဖို႔ကလည္း မလြယ္ကူလွေပ။ ဉာဏ္ပညာ အေရးႀကီးသည္။ မိတ္ေဆြအေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေရာက္ရွိလာေသာ ရန္သူမ်ားရွိသလို၊ ရန္သူလိုထင္ရေသာ မိတ္ေဆြစစ္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ဒါေတြကို ျမင္တတ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ပညာလိုသည္။
14-Mar-2019
ေငြစကၠဴ ငါးက်ပ္တန္ကို တရားဝင္ သံုးခြင့္ရွိေၾကာင္း မသိသည့္ကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ေငြတန္ဖိုး နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္အတူ ေငြအေႂကြစကၠဴမ်ား၊ ေငြအေႂကြေစ့မ်ား သံုးစြဲမႈ နည္းပါးလာကာ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားမွာ တန္ဖိုးနည္း ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ေငြအေႂကြေစ့မ်ားကို ျမင္ဖူးသူ အေတာ္ ရွားပါးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။
13-Mar-2019
ဒီရက္ထဲမွာပဲ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဌာနက သတင္းေထာက္ ကိုအဂ်ယ္နဲ႔ မမြန္းမြန္းပန္တို႔ကို တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာသတင္းေရးသားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ သခင္စစ္ကုမၸဏီမွ ေခတၱဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သလိုျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိမီဒီယာအားလံုးကလည္း မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၾကရင္း တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စည္းကမ္းမဲ့စိုက္ပ်ိဳးမႈသတင္းေတြက မီဒီယာအားလံုးအၾကားမွာ အထူးေရပန္းစားသြားခဲ့ပါတယ္။
13-Mar-2019
လူမ်ိဳးစုမ်ားကို နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာေပးျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္အသြားရွိေသာဓားကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းမွာ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုခုက လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ရာမွ အစျပဳသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သလို၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း နယ္ေျမေဒသႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳ ဦးစားေပးလိုက္သလိုျဖစ္သည့္အတြက္ ဤေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲမ်ားေၾကာင့္ ပင္ လူမ်ိဳးစုတင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာေစမည့္ အႏၲရာယ္ရွိျပန္ေလသည္။
12-Mar-2019
လုပ္သက္အေတာ္အတန္ရ၍ ပညာရည္ျပည့္ဝလာကာ သင္ၾကားေရးအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ တြဲဖက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စာသင္ခန္းအသီးသီးမွ စြန္႔ခြာသြားရသည္မွာ အင္မတန္မွ ႏွေျမာဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ တြဲဖက္ဆရာ၊ ဆရာမတို႔အေပၚ စိစစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းခန္႔ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေပးမည္ဆိုပါလွ်င္ ဆရာ၊ ဆရာမ ရွားပါးမလံုေလာက္မႈ အခက္အခဲကိုလည္း ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သူ႔ေက်ာင္းႏွင့္ သူ႔ဆရာ အထာက်ၿပီးသား အေနအထားကိုလည္း ဆက္လက္တည္တံ့ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ဘြဲ႔ရအလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကိုလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပလည္ေစလိမ့္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။