News

POST SECTION

PERSPECTIVE

17-Sep-2019
အသိုက္အဝန္း ခိုင္မာသည္ႏွင့္အမွ် ဘက္စံုေကာင္းေသာ ေက်ာင္းႀကီးျဖစ္ေစခ်င္သည္မွာ မိဘမ်ား၏ဆႏၵျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာလည္းေဆာင္သည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စနစ္သစ္ပညာေရးကို ပူးေပါင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ပညာေရးေလာကတြင္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္ေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲသူအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထိေရာက္ထက္ျမက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ေစာင့္ၾကည့္ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
17-Sep-2019
SMART ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူဆိုတာ မိမိေ႐ြးခ်ယ္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ဟာ သူသာကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာမယ္၊ သမၼတသာ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္သူလား၊ မွန္ကန္တဲ့ မူဝါဒေတြရွိရဲ႕လား၊ အေသးစိတ္ Plan ေတြရွိရဲ႕လားဆိုတာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္တတ္ၾကပါတယ္။ မိမိတစ္ဦးခ်င္းစီ SMART ျဖစ္ေနမွသာ မိမိေနထိုင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကလည္း SMART ျဖစ္မွာပါ။
13-Sep-2019
အခုေခတ္ကေလးေတြက်ေတာ့ ေက်ာင္းကစာနဲ႔၊ က်ဴရွင္စာနဲ႔ပဲ နပန္းလံုးေနၾကရတယ္။ ျပင္ပစာအုပ္ဖတ္ခ်ိန္ဆိုတာ အေတာ္ေလး နည္းပါးလာတယ္။ ဖုန္းေတြကလည္း ေပါလာေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ဗိုက္ပါ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြနဲ႔သာ အားလပ္ခ်ိန္ေတြကို အစားထိုးလာၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ စာအုပ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ မဂၢဇင္းနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြဟာလည္း ဖတ္႐ႈသူနည္းလာၿပီး တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရပ္နားကုန္တယ္။
13-Sep-2019
နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ေပးမည့္တာဝန္မွာ ယခင္က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ရာ နည္းဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ဆံုး ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက “၂၀၁၉ ခုႏွစ္မကုန္မီ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္စု လက္စြဲစာေစာင္ ေရးဆြဲျပဳစုရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လက္စြဲစာေစာင္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
12-Sep-2019
ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမ်ား၏ ေဆးဖက္ဝင္ပံုမ်ားသည္ကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူႏိုင္ၾကေပ။ ခံစားခ်က္အတိမ္အနက္အေပၚမူတည္၍သာ ကြဲျပားသည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ နာလန္ထလာၾကသည့္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ မုန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မခံခ်င္စြာ နာလန္ထလာၾကသည့္သူမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။ ခ်စ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္တိုင္းမျဖစ္သည့္အရာမ်ားရွိၾကသလို မုန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္သင့္သည္အရာမ်ားကို မလုပ္မိၾကသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ၾကေပသည္။
12-Sep-2019
ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ျပည္သူတင္ေသာအစိုးရက အစစအရာရာ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္ေနရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ အေညႇာက္ေလးသည္ အပင္ေပါက္ရန္ တာစူေနၿပီျဖစ္သည္။ အကိုင္းအခက္ ေဝျဖာတင့္တယ္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ညီၫြတ္မွျဖစ္ေပမည္။ ညီညာလွ်င္ ျပည္သာ သည္မဟုတ္လား။
11-Sep-2019
ေငြရွင္ေၾကးရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပက်ီးအာသီးေတြ ရွိေနတာပါပဲ။ သူတို႔ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေငြရေပါက္ရလမ္းကလြဲလို႔ တျခားဟာေတြအတြက္ ေနရာမရွိဘူး ေျပာရမွာပါပဲ။ သူတို႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ သမာသမတ္ရွိၿပီး သမၼာအာဇီဝနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ၾကသူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အလုပ္သမားေတြအေပၚကေန ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစားလုပ္ၾကတာပါပဲ။ အခ်င္းခ်င္း လိမ္လည္လွည့္ျဖားတာေတြလည္းရွိရဲ႕၊ ကတိမတည္တာေတြလည္းရွိရဲ႕။
11-Sep-2019
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေရွးယခင္ကာလကတည္းက အသံခ်ဲ႕စက္ေတြကို သာေရး၊ နာေရးကိစၥေတြမွာ သံုးေလ့ရွိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း ခုေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတိုးတက္ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္တခ်ိဳ႕မွာ အသံခ်ဲ႕စက္ေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ဖြင့္သံုးၾကတဲ့အျပင္ အသံႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ဆက္တိုက္ဖြင့္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြအတြက္ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာၾကတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ တစ္ခုခု ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာရင္ ကံကံ၏အက်ိဳးလို႔ ယံုၾကည္ေျဖသိမ့္ေလ့ရွိၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက လူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ စ႐ိုက္ေၾကာင့္ရယ္၊ သုေတသနေတြ၊ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူျပဳစု ေလ့လာမႈနည္းပါးေနေသးတဲ့ အေျခအေနေတြရယ္ေၾကာင့္ တိတိက်က် မသိႏိုင္ေပမယ့္ ခုေနာက္ပိုင္း လုယက္မႈ၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈ၊ လူသတ္မႈ စတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားလာတာေတြဟာ ဆူညံသံေတြေၾကာင့္ လူေတြမွာ ေသြးဆူလြယ္လာၾကၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
10-Sep-2019
မိုး႐ြာတိုင္း မိုးစိုေနၾကရေသာ ကေလးမ်ား၊ မူလတန္းေအာင္သြားၿပီးပါက ပညာေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ျမာဝအထဲကြင္းေက်း႐ြာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းသံသည္ အက္ကြဲေနသည္ဟုပင္ ေက်ာင္းဆရာေလးက ေတြးမိေနေလသည္။
10-Sep-2019
ကိုယ့္ဘက္ကသာ ေတာ္ေန၊ တတ္ေနရင္ ေနရာတိုင္းဆီက ကိုယ့္ကို ေနရာေပးဖို႔ အသင့္ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။ ေနရာဆိုတာ ထိုက္တန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူျဖဴနဲ႔လူမည္း ဆင္းရဲနဲ႔ခ်မ္းသာဆိုၿပီး ခြဲျခားမထားပါဘူး။ ကိုယ့္ဘက္က အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာဆိုတာ ရမွာအေသအခ်ာပါ။ အခုေခတ္လို သတင္းေတြဟာ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါေကာင္းႀကီးမွာ ႀကိဳးစားေနသူတစ္ေယာက္အတြက္ အခါအခြင့္ေတြက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနပါၿပီ။
09-Sep-2019
ထိုစနစ္ေအာင္ျမင္မွသာ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာၿပီး ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ပိုမိုျမန္ဆန္လာမည္၊ ျပည္သူက ပိုမို ယံုၾကည္မႈရလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာမ်ားအလိုက္ သူ႔ဌာနႏွင့္သူ ကနဦးသူ႔ဌာနႏွင့္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၾကၿပီး ျပည္သူအမ်ား ...
09-Sep-2019
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္ၿပီး စစ္ေဘးသင့္ခဲ့တဲ့ ဒီေဒသဟာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္က “မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုရာဇာ”အျဖစ္ အေနာက္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားနဲ႔ ေလ့လာသူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရတဲ့ “ဝ” ေတြဟာ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ မပါမျဖစ္ အေရးပါတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။
08-Sep-2019
“ဟုတ္တယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမတ္မင္းက အရက္ေကာင္းေသာက္ရင္ မနက္ေခါင္းႏွစ္ဆၾကည္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရက္ခြန္ေတြ ေလွ်ာ့ေကာက္ဖို႔ အဆိုတင္ၿပီတဲ့ဗ်ာ”
06-Sep-2019
ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳသူေတြက ကိုယ့္လူေတြအေပၚက်ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကို ေထာက္ျပဖယ္ရွားေပးတတ္ျခင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ ေရရွည္အက်ိဳးကို လမ္းၫႊန္ေပးတတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ၊ မျပတ္တိုးတက္ေစေသာ အမ်ားႏွစ္လိုဖြယ္ရာ အဝန္းအဝိုင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္တာခ်င္းတူရင္ေတာင္ ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္လို႔ လုပ္သူနဲ႔ ေစခိုင္းလို႔ လုပ္တတ္သူကြာတတ္သလို၊ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္သာ မလုပ္တဲ့သူနဲ႔ ကိုယ္တိုင္က အဲသည္လုပ္ရပ္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲေရွာင္တတ္တဲ့သူေတြအၾကား ကြာျခားခ်က္ေတြရွိေနဦးမွာပါ။
06-Sep-2019
လူတစ္ဦး ရင့္က်က္လာေစဖို႔ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးဆပ္ရသည္။ ေမြးကတည္းကေန ေသဆံုးသည္အထိ မေမာမပန္းဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ေနရသည့္ ျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ စီးပြားေရးျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ျဖစ္ နယ္ပယ္တိုင္းတြင္ ရင့္က်က္သူႏွင့္ မရင့္က်က္သူတို႔မွာ အကြာႀကီးကြာသည္။ ရင့္က်က္သူတို႔မွာ အစစအရာရာ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ရွိသည္။ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။