News

POST TYPE

PERSPECTIVE

မတရားမႈ၌ ခ်ဳိၿမိန္ေနသူမ်ား
19-Jun-2017 tagged as

တရားမွ်တျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာၾကသည့္အခါ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း (မတရားျခင္း)၊ မမွန္ကန္ျခင္းတို႔သည္ အျငင္းအခံုတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ အၿမဲဒြန္တြဲေနေလ့ရွိသည္။ အျခားေသာ တစ္ဖက္က ထိုျဖစ္ရပ္ကို တရားသည္၊ မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနခ်ိန္တြင္ အျခား တစ္ဖက္ကမူ မတရားျခင္း၊ မမွန္ကန္ျခင္းဟု ႐ႈျမင္ယံုၾကည္သည့္ သဘာဝေတြ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ပကတိအမွန္တရား (Universal Truth) အျဖစ္ မျငင္းပယ္ႏိုင္ေသာ အမွန္တရားေတြလည္း ေလာကမွာရွိသည္။ ေလာက ဓမၼတာအရ အမွန္-အမွား၊ တရား-မတရား အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးဖို႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္ေတြ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး လူအမ်ား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း တရားသူႀကီးမ်ားက အမွန္ အမွား၊ တရား မတရားကို ဆံုးျဖတ္ေပးေလ့ ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ တစ္ေယာက္မကေသာ ခံုသမာဓိ တရားသူႀကီးမ်ားက စီရင္ ဆံုးျဖတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာမူ တရားသူႀကီး တစ္ဦးတည္းက စီရင္ဆံုးျဖတ္သည္။

အမွန္တရားကို စီရင္ရေသာ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ တာဝန္မွာ အလြန္ သိမ္ေမြ႔ေလးနက္လွသည္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၊ စီရင္ထံုးမ်ားကို ေက်ညက္ေန႐ံုမွ်မက ေလာကပါလတရားမ်ား၊ လူသားတို႔၏ စိတ္ဆႏၵ၊ အတြင္းသႏၲာန္တို႔ကို ထိုးထြင္းနားလည္လ်က္ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကိုင္ထားလ်က္ အဂတိကင္းကင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္မွသာလွ်င္ လူအမ်ား လိုလားသည့္ တရားမွ်တမႈ ဆိုသည္မွာ ေပၚထြန္းလာေပလိမ့္မည္။ “အျပစ္ရွိသူသည္ ထိုက္သင့္ေသာ အျပစ္ကိုရေစ၍ အျပစ္မဲ့သူသည္ အျပစ္မဲ့သည့္အက်ိဳးကို ရရွိေစျခင္းျဖင့္” ထိုတရားသူႀကီးသည္ ေကာင္းေသာ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ အေၾကာင့္အၾကကင္းစြာ အိပ္စက္ႏိုင္မည္။ အကုသိုလ္၊ အဂတိကင္းစြာ ေလာကေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့သူအျဖစ္ ဘဝကူးေကာင္းၾကမည္။ တကယ္ေတာ့ အမွန္တရားကို စီရင္ေပးရေသာ ခံုသမာဓိ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ တာဝန္က ေန႔စဥ္ ကုသိုလ္ျပဳေနသူတစ္ဦးပမာ ေလာကအက်ိဳး လူ႔အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရလွ်င္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာျပစရာ မလိုေအာင္ လူတိုင္းက ခါးသီးေနခဲ့ၿပီး အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆို ေဝဖန္ေနခဲ့ေသာ္လည္း တရားေရးမ႑ိဳင္သည္ ယိမ္းယိုင္ၿမဲ၊ ယိမ္းယိုင္ဆဲ။ မတရားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲတြင္ အသားက် အနည္ထိုင္ေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္က ေမြးဖြားေပးထားခဲ့ေသာ အေၾကာက္တရား “ဘယာ”ႏွင့္ မျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ “ေလာဘ” ဂတိႏွစ္ပါးက တရားစီရင္ေရး စနစ္ထဲမွာ အနက္႐ိႈင္းဆံုး အျမစ္ တြယ္ေနခဲ့သည္။

႐ိုးသားေသာ သာမန္ျပည္သူတို႔ ႐ံုးျပင္ကနားကို ေၾကာက္ၾကသည္။ ရဲစခန္း၊ တရား႐ံုးတို႔ကို မပတ္သက္လိုၾက။ တကယ္စင္စစ္ ထိုဌာနမ်ားသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူေတြ အားကိုးအားထား ျပဳရမည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူအမ်ားစုက ထိုေနရာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မပတ္သက္လိုၾက။

မၾကာေသးမီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးထဲက ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတစ္ခုမွာ တရားခြင္အတြင္း တရားသူႀကီးကို ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခု အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ထဲမွာ အေတာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ ေဒါသထြက္ေနေသာ တရားစြဲဆိုခံပုဂၢိဳလ္ (လယ္သမားအေရး ေျမယာ အမႈအခင္းအေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ေရွ႕ေနဟုသိရ) သည္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုရင္း တရားသူႀကီး (အမ်ိဳးသမီး) ကို ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳမူလွ်င္ ျပစ္မႈ ပိုႀကီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျပဳလုပ္ၿပီး ရဲအခ်ဳပ္ကားထဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝင္သြားခဲ့သည္။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ဘယ္ေလာက္အထိ ယိုယြင္းေနၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ဘယ္ေလာက္အထိ ပ်က္သုဥ္းေနၿပီဆိုတာကို သိေအာင္ တမင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အေျခအေန အမွန္ကို ထဲထဲဝင္ဝင္ အသိဆံုးသူေတြမွာ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ေတြ၊ တရားေရး ဝန္ထမ္းေတြ၊  တရားသူႀကီးေတြႏွင့္ ရဲအရာရွိေတြ ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး ရပ္ဝန္းေတြမွာ ေလာကပါလတရား မထြန္းကား၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား မရွိ။ ထိုေနရာတြင္ “တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္း”တို႔ ေရာျပြမ္းေနသည္။ “မတရားမႈမ်ား တရား” ျဖစ္၍ “တရားမႈမ်ား မတရား” ျဖစ္စဥ္မ်ား ႀကီးစိုးေနသည္။ မွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္ျခင္းတို႔ ရွိေသာ္လည္း ေမွးမွိန္ေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္အတူ နိမ့္က်သြားေသာ လူမႈဘဝမ်ားက လူမ်ားစြာတို႔ကို အက်င့္ပ်က္ေစသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခင္းမ်ား အ႐ိုးစြဲလာေသာအခါ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ျဖစ္သြားသည္။ မိမိ၏ ေသးငယ္ေသာ အက်င့္ပ်က္မႈတစ္ခု၊ ဥပေဒစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္ခုကို ရွက္ရြံ႕စရာဟု မယူဆေတာ့။ ဒါက ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာျပင္ဖို႔ အေတာ္ခက္ေနေသာ (နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ) အက်င့္ဆိုးေတြျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္က စစ္ခံု႐ံုးမ်ားသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆခံရသူ အားလံုးကို ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား တစ္ခ်က္ လႊတ္ခ်မွတ္ေလ့ ရွိသည္။ အယူခံပိုင္ခြင့္၊ ျငင္းဆိုခြင့္မရွိ။

ထိုမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရအျဖစ္ အေခၚအေဝၚ ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္တိုင္ တရားစီရင္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသူတို႔မွာ အေၾကာက္တရားေတြ လႊမ္းမိုးစီရင္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္သည့္ တရား စီရင္ေရးစနစ္ဟု ေခၚဆိုေနသည့္တိုင္ လက္ငင္း အေျခအေနကို ထိုရပ္ဝန္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အသိဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္။

ျပည္သူလူထု ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္မႈျဖင့္ တက္လာသည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟု ေခၚဆိုသည့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္မွာေရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္က လြတ္လပ္ပါၿပီလား။ အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ အခ်ိန္အခါသည္ (စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္) တရားစီရင္ေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ား (မည္သူ႔ကိုမွ် ေၾကာက္စရာ မလိုဘဲ) ျပည္သူလူထုအတြက္ မွန္ကန္မွ်တေသာ တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္ေပးရမည့္ အခ်ိန္အခါကို က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး ရပ္ဝန္းက ဝန္ထမ္းေတြ အဂတိတရား မကင္းစင္ႏိုင္သေ႐ြ႕ေတာ့ တရားေရးမ႑ိဳင္က ဆက္ၿပီးယိမ္းယိုင္လို႔သာ ေနပါဦးမည္။

(ဂ်ဴရီစနစ္ မဟုတ္ဘဲ) တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ ေနာက္ဆံုး စီရင္ခ်က္ကိုသာ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္သည့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈ၊ သိကၡာသမာဓိရွိမႈ၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိမႈ၊ အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္မႈတို႔မွာ မွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ့ပညာေရးက မ်ားစြာ နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။ ဥပေဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရလာၾကသူတို႔၏ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာရွိသည္။ စာေမးပြဲေတြ ေျဖၿပီး ရာထူးရလာၾကသည့္ ဥပေဒဝန္ထမ္း ေတြ၊ တရားေရးဝန္ထမ္းေတြ၏ အရည္အခ်င္း အနိမ့္အျမင့္ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ အတိမ္းအေစာင္းေတြ ရွိလာသည္။ ဥပေဒပညာ၊ ရင့္က်က္မႈ၊ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား နည္းပါးေသာ ငယ္႐ြယ္သည့္ တရားသူႀကီး အမ်ားအျပားက ယေန႔ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မွာ လႊမ္းမိုးေနသည္။ ျမန္မာ့ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ အေျခအေနေၾကာင့္ ပညာေရးေလာကမွာ ေက်ာင္းဆရာမေတြပဲ မ်ားျပားသလို ဥပေဒေလာကမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ ပိုမ်ားေနတာ ေတြ႔ရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ပါဝင္ေနေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုမ႑ိဳင္ႀကီး တိမ္းေစာင္းေနသမွ် ဒီမိုကေရစီပါဟု ဘယ္ေလာက္ပဲေအာ္ေအာ္ ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီ အသီးအပြင့္ကို ခံစားရမည္ မဟုတ္ပါ။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည္ကေတာ့ ယခုအခ်ိန္အထိ တရားစီရင္ေရး ရပ္ဝန္းမွာ မတရားမႈေတြ အားေကာင္းေနၿပီး ထိုအေပၚ သာယာမိန္းေမာေနၾကသူမ်ား ေပါမ်ားေနၾကေသးျခင္းပင္။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္

  • VIA
  • TAGS