News

POST TYPE

PERSPECTIVE

စဥ္းစား ေဝဖန္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုေနၿပီျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)
05-Jun-2017


ဒီတစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း စိတ္ထိခိုက္လြန္းသျဖင့္ စာေရးဖို႔ပင္ အာ႐ံုစူးစိုက္မရႏိုင္ခဲ့ပါ။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ၿဗိတိသွ်ကိုကိုေမာင္တို႔ ႏွစ္ဦးကို တပ္မေတာ္ဘက္က ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲလိုက္ၿပီဆိုေသာ သတင္းကို စၾကားကတည္းက သူတို႔ႏွစ္ဦးအတြက္ ရင္တထိတ္ထိတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနခဲ့ရာက ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အမွန္တကယ္ အေရးယူခံလိုက္ရၿပီ။

အမွန္ေတာ့ တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္အဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘဲ တရားစြဲဆို အမႈဖြင့္ထားျခင္း အဆင့္မွာပဲ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ ထိုဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ အမႈစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မၿပီးစီးေသးမီမွာပင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူကို အႏၲရာယ္ျပဳ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနသည့္ လူဆိုးဓားျပ ခါးပိုက္ႏိႈက္ေတြလည္း မဟုတ္။ အမ်ားျပည္သူ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳမည့္သူေတြလည္း မဟုတ္။ အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳး လမ္းညႊန္ တည့္မတ္ေပးေနသည့္  ႏိုင္ငံေတာ္၏ စတုတၳေျမာက္ ေထာက္တိုင္တာဝန္ကို ထမ္း႐ြက္ေပးေနၾက သည့္ မီဒီယာသမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ျဖင့္ လူသားအက်ိဳးကို ထမ္း႐ြက္ေပးေနၾကသူေတြ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကို တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳေသးမီအတြင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကေတာ့ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ လြန္စြာ ျပင္းထန္ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္လြန္းလွသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရပါဟုဆိုေနသည့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္က်ခါမွ ဤအျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳရျခင္းမွာ အလြန္ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ (မည္သူက မည္သူကိုျဖစ္ေစ) မည္သည့္တရားစြဲဆို အေရးယူမႈမ်ိဳးကိုမွ် မေထာက္ခံႏိုင္ပါ။ ဒီဥပေဒပုဒ္မက လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ျပင္းထန္ ေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ျဖစ္သည္။ ဒီဥပေဒကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစိုးရလက္ထက္အထိ မျပဳ မျပင္ သံုးစြဲေနျခင္းက အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ တရားဝင္ မွတ္တမ္းအရ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္က ဒီဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ ၇ မႈသာ ရွိေသာ္လည္း ယခုအစိုးရလက္ထက္မွာ ၆၇ မႈအထိ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ေမးစရာေမးခြန္းက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈)၊ ပုဒ္မ ၃၅၄ (က) ပါ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ ရွိရမည္ဆိုေသာ အေျခခံႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနၿပီလားဆိုတာ ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးက လူတစ္ဦးအေပၚ၊ လူတစ္ဦးက အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေပၚ အသေရဖ်က္ျခင္း (Libel) မွာ တရားဝင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒေတြ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ တရားမမႈထဲမွာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားမွာ ႏွစ္ဖက္ ဦးတိုက္ျငင္းခံုၿပီး ျပစ္မႈေျမာက္လွ်င္ အေရးယူခံရမည္။ သို႔ေသာ္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မသတ္မွတ္။ ဒီမွာေတာ့ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက ရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒရွိသည္။ ပုဒ္မ ၅၀ဝ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လို သေဘာထားရွိေနသလဲ။ ဘယ္လို စဥ္းစားထားသလဲ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ အယူအဆကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။

“၆၆ (ဃ) ဥပေဒသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပ႒ာန္းခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ပထမအႀကိမ္သက္တမ္းက ျပ႒ာန္းခဲ့တာ၊ ပထမအႀကိမ္သက္တမ္းက ျပ႒ာန္းခဲ့တာဆိုေတာ့ ဒါကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပထမဦးဆံုးရွိတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀ဝ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူက လူတစ္ေယာက္ကို ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ အသေရဖ်က္တယ္၊ သူ႔ရဲ႕ သိကၡာနဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အသေရ ဖ်က္ဖို႔ ဂုဏ္သိကၡာက်ဖို႔ စာနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေပနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အ႐ုပ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သေကၤတနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျပာအဆိုနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖ်က္တယ္ဆိုရင္ သူက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ထိလည္း စီရင္ခ်က္ ခ်လို႔ရတယ္။ ဒဏ္ေငြလည္း ခ်လို႔ ရတယ္။ ဒဏ္ေငြနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔လည္း တြဲခ်လို႔ရတယ္။

၂ ႏွစ္တိတိ ဆိုေပမယ့္ ၂ ႏွစ္ခ်ရမယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး။ ဒါ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရား။ သူ႔ရဲ႕သံုးစြဲတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ အတိမ္အနက္ေပၚမွာ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ အႀကီးအေသးက ဒါ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရား။ ဒါက ပုဒ္မ ၅၀ဝ။ ေကာင္းၿပီ။ ၆၆(ဃ) မတိုင္မီ အီလက္ထေရာနစ္ အက္ ဥပေဒဆိုတာ ရွိတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ အက္ဥပေဒက ၃၄ (ဃ)။ အဲဒီ ၃၄ (ဃ) မွာလည္း အီလက္ထေရာနစ္ တစ္ခုခုနဲ႔ စက္ပစၥည္းတစ္ခုခုနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ မူလဥပေဒက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၿပီးခဲ့တဲ့သက္တမ္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေတာ့ ၅ သိန္းကေန သိန္း ၅၀ အထိ ဒဏ္ေငြ ဒါကို ေျပာင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီ အီလက္ထေရာနစ္ၿပီးေတာ့မွ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပါတယ္။ အဲဒီဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကလည္း ဒီကာလ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပ႒ာန္းတာ မဟုတ္ဘူး၊ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။

အခု ၆၆ (ဃ) လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အခု မီဒီယာေတြကလည္း ဒါကို ေျပာၾကတယ္။ ေရးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီလည္း တခ်ိဳ႕သံအမတ္ ေလး၊ ငါးေယာက္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြေပါ့ေနာ္။

ပညာရွင္ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ဒီလိုပဲ လာေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးေတာ့ ဥပေဒရဲ႕ သေဘာက တရားမွ်တရမယ္။ သူ႔မွာ ေျပာခြင့္မရွိဘူးဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ရွိတယ္။ သူေျပာတာ သူ တာဝန္ယူရမယ္။ ဘယ္လို တာဝန္ယူရမလဲ။

သူ႔မွာ အေထာက္အထား ရွိတယ္၊ မွန္တာ ေျပာတယ္၊ ဟုတ္တာ ေျပာတယ္ဆိုရင္ သူ႔မွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ရတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ့္မွာ အေထာက္အထားလည္း မရွိဘူး၊ လူတစ္ေယာက္ကို မလိုမုန္းထားနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ သူ ဒီလိုႀကီး ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒါကို အေရး မယူရဘူးဆိုရင္ အဲဒါ ဥပေဒ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဟိုဘက္ကလည္း ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ေပးရမယ္။ ဥပေဒ အကာအကြယ္ေတာ့ သူ႔ေပးရမယ္။ သူ႔မွာ တစ္ဖက္ကလည္း ေျပာခြင့္ရွိသလို၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ခြင့္ေတြ ရွိေနရတယ္။ ေျပာခြင့္ရွိတယ္၊ အထာက္အထား ရွိတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို မင္းကေတာ့ အေျပာခ်ည္းခံ၊ ငါကေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အဲဒါ ဘယ္လို တရားမွ်တမႈ ရွိမလဲ။ ဒါတစ္ခ်က္။

ေနာက္တစ္ခုက အဲလိုဆိုလို႔ရွိရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္လိုတည္ၿငိမ္မလဲ။ ဥပေဒရဲ႕ အာနိသင္မရွိဘူးဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္လိုတည္ၿငိမ္မလဲ။ သူကလည္း သူ႔ေျပာ၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဟိုရပ္႐ြာ ဒီရပ္႐ြာ ေျပာ၊ ဟိုအဖြဲ႔က ဒီအဖြဲ႔ေျပာ၊ ေျပာခ်င္တာ ေျပာဆိုရင္ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မတည္ၿငိမ္ေတာ့ဘူး။

အဲဒီေတာ့ ဥပေဒမရွိတဲ့ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ ျဖစ္သြားမယ္။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အခု ေျပာခြင့္မရွိဘူးဆိုတာ မရွိဘူး၊ ေျပာခြင့္ရွိတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ ဆိုတာက ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တခ်ိဳ႕လူေတြက နားလည္မႈ လြဲေနၾကတယ္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ဆိုတာ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆဲဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားခြင့္နဲ႔ သြားလြဲေနတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားေနတဲ့သူေတြက အဲဒါကို သူ႔ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရမယ္တဲ့။ ဟိုဘက္က တစ္ဖက္ေစာင္းႀကီး ခံရတယ္ဆိုရင္ ဒါက ဥပေဒ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ဒါက တစ္ခ်က္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က တခ်ိဳ႕က ေျပာတယ္။ ဒါ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဆိုေတာ့ ပိုရွင္းျပမွ လိပ္ပတ္လည္လိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕က ေျပာတယ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္ ခုနကေျပာခဲ့သလို ပုဒ္မ ၅၀ဝ အရ ၂ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒဏ္ေငြ အဲဒီလိုလုပ္ပါလားတဲ့။

ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဟိုက ပုဒ္မ ၅၀ဝ အရက ႏႈတ္နဲ႔ေျပာရင္၊ အခု ဒီမွာေျပာရင္ ဒီလူေလာက္ပဲ သိမွာ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာေျပာရင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေလာက္မွာပဲ သိမွာ၊ ရပ္ထဲ႐ြာထဲမွာေျပာရင္ ရပ္ထဲ ႐ြာထဲေလာက္ပဲ သိမွာ။

အခု ဒီ ၆၆ (ဃ) က အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး။ သူက အြန္လိုင္းတင္ လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေနရာတည္းတင္ သိတာမဟုတ္ဘူး၊ ဆိုေတာ့ ဟိုဟာက ၂ ႏွစ္၊ ဒီဟာက ၃ ႏွစ္၊ ဘာမ်ားလို႔လဲ။ တစ္ႏွစ္ပဲ ကြာတယ္။

ဒါေပမဲ့ Cause and Effect က ခံရတာ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီရပ္႐ြာနဲ႔ ဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းပဲ သိတာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္း ျပည္ပအကုန္ ျပန္႔ထြက္သြားၿပီ၊ တားလို႔လည္း မရေတာ့ဘူး၊ ဒီလိုရွိတယ္။

ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြက ေျပာတယ္၊ ၂ ႏွစ္ ေလွ်ာ့ပါလားတဲ့။ Cause and Effect က မတူဘူး။ ထိေရာက္မႈလည္း မတူဘူး။ ဒီ ၃ ႏွစ္ ဆိုတဲ့ဟာကလည္း ဥပေဒသေဘာနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ သတ္မွတ္ထားတာ။ တရားဥပေဒက ၃ ႏွစ္ သတ္မွတ္လို႔ ၃ ႏွစ္ခ် ၆ လ ခ်လည္း ရတယ္၊ တစ္လခ်လည္း ရတယ္၊ တစ္ပတ္ခ်လည္း ရတယ္။ ဒါက တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားအေပၚ မူတည္တာ၊ ဥပေဒက အျမင့္ဆံုးကို သတ္မွတ္ထားတာ။

ထို႔အတူပဲ တခ်ိဳ႕က ၃ ႏွစ္မို႔လို႔ အာမခံ မရဘူးဆိုၿပီး ေျပာၾကပါတယ္။ အာမခံ မရဘူးေပါ့၊ အာမခံကလည္း တရားသူႀကီးက သူ႔ဆင္ျခင္တံုတရားက ေပးရင္ရတယ္၊ လံုးဝ မေပးရဘူးဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ လူေတြက ဥပေဒကို မသဲကြဲဘူး၊

မသဲကြဲဘဲနဲ႔ ေရးေျပာေနေတာ့ ခက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပမယ္။ တရားသူႀကီးက သူ႔ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ဒါ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္တယ္၊ ကေလးသူငယ္ျဖစ္တယ္၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုျဖစ္တယ္၊ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္တယ္၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး စသျဖင့္ အာမခံေပးလို႔ရတယ္။

လူသတ္မႈေတာင္ အာမခံ ေပးလို႔ရတယ္။ အဲဒီအေနအထား ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေနအထားရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုက အျပင္မွာ ျဖစ္ေနသလို ေျပာမယ္ဆိုရင္ မီဒီယာေတြ ျဖစ္ေစခ်င္သလို ေျပာမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔ ေရးခ်င္တာေရးမယ္၊ ေျပာခ်င္တာေျပာမယ္ အေျပာခံရတဲ့သူက ခံဆိုရင္၊ သူတို႔ကေတာ့ ဥပေဒ လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ပဲ က်န္တဲ့သူေတြက ခံဆိုတဲ့အခါက်တာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါကို မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ရတယ္။ ဥပေဒဆိုတဲ့ သေဘာတရားအရကိုက တရားမွ်တမႈ ရွိရမယ္။ ဥပေဒ ဆိုတာဟာက ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ။

ဟိုဘက္ ဒီဘက္ မေစာင္းရဘူး။ ဒီလိုပဲ ဒီဘက္က ေျပာတဲ့သူက ေျပာသလို၊ ဟိုဘက္က ခံရတဲ့သူကိုလည္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈ ေပးရမယ္။ မဟုတ္ရင္ သတ္ပြဲေတြ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့၊ မတည္မၿငိမ္ေတြ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။

မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေတာ့ ယႏၲရားပ်က္ေရာ။ ယႏၲရားပ်က္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ ဒီမိုကေရစီက ရဦးမလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဟုတ္ပါတယ္။ အႀကံေပးတာက အႀကံေပးတာပဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ယေန႔အထိေတာ့ ဘယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘယ္ေကာ္မတီ၊ ဘယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကမွ ဒါကို တင္ထားတာ မရွိဘူး”။(ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္၏ အင္တာဗ်ဴး ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ သေဘာထားအျမင္က ဥပေဒအရ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပစ္မႈအေပၚ အေရးယူမႈပိုင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေနသည့္အခ်က္က လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ျပန္လည္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည့္ကိစၥဟု ထင္သည္။ ရဲအေရးပိုင္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း တရား႐ံုးက အဆံုးအျဖတ္ မေပးမီ လူတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္၊ အစိုးရ၏ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစၿပီး အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနသည္။

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ၿဗိတိသွ် ကိုကိုေမာင္တို႔၏ ျဖစ္ရပ္အေပၚ ယခင္ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္၏ မွတ္ခ်က္ကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္။

“ဂ်ာနယ္မွာပါတဲ့ ေရးသားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြကို ပုဒ္မ ၆၆ နဲ႔ တရားမစြဲသင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေရးတဲ့အခါ ဘာ့ေၾကာင့္လဲလို႔ မွတ္ခ်က္လာေရးသူေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ခံယူခ်က္ Concept ကို ရွင္းေအာင္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒကို ဖြင့္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မူဝါဒခ်မွတ္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္က ဘာ့ေၾကာင့္ ၆၆ မသံုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ကို ရွင္းျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ သတင္းမီဒီယာကို တရား မစြဲရဘူးလို႔ မေျပာဘူး။ လူတိုင္း အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ကို ရယူခြင့္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒနဲ႔ သံေတာ္ဆင့္ကို၊ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ အလဲဗင္းကို တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။

၂။  သတင္းစာ/ ဂ်ာနယ္မွာ ေရးသားတာဟာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ အေပၚမွာ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္မွာ ေရးတဲ့ေဆာင္းပါး အြန္လိုင္းေပၚ တင္တယ္ဆိုတာက ပံုႏွိပ္ဥပေဒမွာကိုက ထုတ္ေဝခြင့္ရတဲ့အခါ အြန္လိုင္းတင္ ခြင့္ရတဲ့အတြက္ Secondary Action ဆင့္ပြားလုပ္ရပ္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ေဖ့ဘြတ္မွာ ေရးသလို အြန္လိုင္းသက္သက္တင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္မွာပါတဲ့ ေရးသားခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ပဲ တရားစြဲသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္က အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒအကာအကြယ္ကို ရယူတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္က မိမိဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့သူကို ဥပေဒအရ ထိုက္သင့္တဲ့ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာ ခံရေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို “သူရဲေကာင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး”။ ေဝဖန္စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ပါ။”( ဦးရဲထြဋ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာမွ ...)

ခ်စ္ဝင္းေမာင္ (၄-၆-၂၀၁၇)

  • VIA