News

POST TYPE

PERSPECTIVE

“ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ပဋိဉာဥ္ႏွင့္ သတၱိ”
30-May-2017


ညီလာခံကာလ 11st UPDJC မွာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကေတာ့ “ခြြဲမထြက္ေရး”နဲ႕ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္”ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အစိုုးရအစုအဖြဲ႔ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္) သေဘာထား

အစိုးရအစုအဖြဲ႔ကေတာ့ ခြဲမထြက္ဘူးဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္/ကတိကဝတ္ လိုခ်င္ပါတယ္။ သမိုင္းဒဏ္ရာ၊ သမိုင္းသင္ခန္းစာနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္တည္ခ်က္က “ခြဲမထြက္ေရး”ကို အာမခံၿပီး “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္”ကို ယူပါ ဆိုတာပါပဲ။

(၂) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သေဘာထား

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) ကေတာ့ ခြဲမထြက္ေရးကို “ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္ခံလို”ပါတယ္။ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေနသမွ် ခြဲမထြက္ဘူးဆိုတဲ့ Conditional Clause ကို ထားလိုပါတယ္။

(၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သေဘာထား

ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုက အစိုးရ သေဘာထားအတိုင္း ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေလက EAOs သေဘာထားအတိုင္း ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

ပဋိဥာဥ္

ဒီေတာ့ အဓိက ညႇိႏႈိင္းရတာက အစိုးရနဲ႔ EAOs ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ EAOs အၾကား ပဋိဉာဥ္ ရရွိဖို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။

ျခြင္းခ်က္ထားရွိျခင္းဟာ အႏၲရာယ္ႀကီးမားတယ္၊ မူအရကို ခြဲမထြက္ေရး ခုိင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္သင့္တယ္။ Conditional Clause ဆိုတာက ေျပာင္းျပန္ေတြးရင္ မရွိဘူးဆိုရင္ ခြဲထြက္ႏုိင္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနတယ္။ Condition ကို ဘယ္သူက ဆုံးျဖတ္ေပးမလဲ၊ အဓိပၸါယ္ ဘယ္လိုဖြင့္မလဲ၊ ဒီလို အရႈပ္အေထြးေတြ ရွိလာႏုိင္တဲ့အတြက္ ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ အခုေခတ္မွ ေပါင္းစည္းေရးလို႔ လက္ခံလာၾကတာျဖစ္တယ္၊ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့စကားေတာင္ ေျပာလို႔ မရခဲ့ဘူး၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္ဟာ ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့ စကားရပ္ရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းခံေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အာမခံေပး႐ုံသာမက ေနာင္အတြက္လည္း အရႈပ္အေထြး မရွိရေအာင္ ခြဲမထြက္ဘူးဆိုတဲ့ ကတိကို လိုအပ္တယ္။

အခုေခါင္းေဆာင္ေတြ ခြဲမထြက္ဘူး ယုံၾကည္ေပမယ့္ ေနာင္လာမယ့္ အႏွစ္ ၅၀၊ အႏွစ္ ၁၀၀ မွာ ရႈပ္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုကတည္းက ျပတ္ျပတ္သားသား မူအရ ခြဲမထြက္ဘူးဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ေပးဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကို အစိုးရဘက္က ရွင္းျပပါတယ္။ (အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ေရာ လႊတ္ေတာ္ေရာ)
အေျခခံ ဥပေဒေတြဟာ Supreme Law ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခြဲထြက္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ အေျခခံဥပေဒတို႔ဟာ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျပန္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေတြမွာ ဂ႐ုတစိုက္ ကန္႔သတ္ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ Internal Self-determination လို႔ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းနဲ႕ ဖက္ဒေရးရွင္းမွာကိုက Self-determination နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးလွတဲ့ စကားရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။ Self-rule နဲ႔ Self-determination အမ်ားႀကီး ကြာပါတယ္။

NCA စတင္ညႇိႏႈိင္းခဲ့စဥ္ကတည္းက “ခြဲထြက္ခြင့္”က လြဲလို႔ ႀကဳိက္တာ ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ကမ္းလွမ္းခဲ့သလို EAOs ေတြကလည္း ခြဲမထြက္ပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ EAOs ေတြကလည္း ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္ မရွိပါဘူးဆိုတဲ့ စကားကို အခါခါ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ EAOs ေတြကလည္း ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးကို လက္ခံတယ္၊ ခြဲထြက္ဆိုတာက သူတို႔ရဲ႕ မူလအခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္၊ ခြဲမထြက္ဘူး ဆုိတာကို ကတိကဝတ္ျပဳဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္၊ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္နဲ႔ လူထုသေဘာထားကို ရယူၿပီးမွ ဒီအခ်က္ကို သေဘာ တူ-မတူ သေဘာထားေပးခ်င္တယ္ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရင္လည္း တင္းမာမႈေတြ ပိုၿပီး ျမင့္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေနာက္မွ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပါဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ညီလာခံမွာ ဘယ္လို အေျဖထြက္မလဲဆုိတာက ေမးခြန္းတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ေနပါတယ္။

သတၱိ

“သတၱိရွိလို႔ စစ္တိုက္တယ္။ သတၱိရွိလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတယ္”ဆိုတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေဆးဖိုးရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့စကား ျဖစ္ပါတယ္။

ေခတၱနားခ်ိန္ေတြမွာ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္နဲ႔ စကားေတြ ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ NCA ကို သတၱိရွိရွိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ Political Dialogue မွာလည္း သတၱိရွိဖို႔လိုတယ္ ဆိုတာကို ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။

ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ရဲ႕ ကရင္ေမာ္ဒယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာကို Political Dialogue စံနမူနာျပ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါဦး ဆိုျပီး ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
တစ္ကယ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ Win-Win အေျခအေန ရရွိတာက တကယ္ ေအာင္ျမင္မႈ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဘယ္ဘက္မွမပါတဲ့ၾကားက ျပည္သူေတြ ေအာင္ျမင္မွ အမွန္တစ္ကယ္ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Win-Win-Win လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

“အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ဘက္တစ္ဘက္တည္းသာျဖစ္”

လူမႈကြန္ရက္မွာ ေျပာဆိုေဝဖန္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းရရင္ေတာ့ ညီလာခံမွာ အဓိက အစုအဖြဲ႔ႀကီး ၅ ဖြဲ႔ရွိပါတယ္။

(၁) အစိုးရ၊ (၂) လႊတ္ေတာ္၊ (၃) တပ္မေတာ္၊ (၄) EAOs (၅) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဟာ က႑အားလုံးမွာ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္ ရွိပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရရဲ႕ တပ္မေတာ္၊ ဒီအစိုးရဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္သားတည္း တည္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးလွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးက႑မွာ ရပ္တည္ခ်က္ ကြဲစရာ မရွိပါဘူး။

အစုအဖြဲ႔ (၅)ဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ အသြင္သ႑ာန္အရ အစိုးရအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္ EAOs ဘက္ ဟန္ခ်က္မွ်ေအာင္ ေျပာရတယ္ ဆိုတာက -

(၁) ႏိုင္ငံေရးမွာ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဟာ တစ္သားတည္း တည္ရွိပါတယ္။

(၂) EAOs ဆိုတာက NCA ထိုးၿပီး ညီလာခံထဲေရာက္ေနတဲ့ ေဆြးေႏြးဘက္ေတြကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၃) စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑ေတြမွာ သေဘာတရားအားျဖင့္ တူညီပါတယ္။ ေဝါဟာရ အသုံးအႏႈန္းအခ်ဳိ႕မွာသာ ကြဲျပားမႈ ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ သေဘာအရ သေဘာတူညီခ်က္ ရေအာင္ ဟိုဘက္၊ ဒီဘက္ ၾကားကေန ညႇိႏႈိင္းရတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ (ဒါကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္)

အခ်ဳပ္

ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ -

(၁) ေနာက္ညီလာခံ မတိုင္မီ ၆ လ ေလာက္ အခ်ိန္ ရွိပါေသးတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရဦးမွာပါ။

(၂) ခြဲမထြက္ဘူး အာမခံ-ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ယူ ဆိုတဲ့ ပဋိဉာဥ္က ရွိေနဦးမွာပါပဲ။

(၃) ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ပထမဆုံး ညီလာခံ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ ညီလာခံမွာ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ အေျခခံမူေတြ ရရွိလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွဴးေဇာ္
(၃၀-၅-၂၀၁၇၊ ေနျပည္ေတာ္)

  • VIA