News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းမွ ၾကားေသာစကား
08-Apr-2017

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိပ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းသည္ တာဝန္ယူၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို ျပည္သူမ်ားထံ အစိုးရက အစီရင္ခံသည့္မိန္႔ခြန္း ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံအေပၚ သူ႔အျမင္ႏွင့္ သူ႔အေျခအေနတို႔ကိုလည္း အကဲခတ္ႏိုင္သည့္ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္း State of The Union Speech ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ကပ္ၿပီး တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္  ေျပာၾကား ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းတို႔ ႏွစ္ခုေပါင္းေနသည္ဟု ဆိုရမည္သာ။ NLD တြင္ အေရးႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ အေလးစားဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုမိန္႔ခြန္းသည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို ယံုမွားသံသယရွိရန္မလို။ “ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရ”ဟု သတိထားမိေလာက္ေအာင္ သံုးႏႈန္းသြားသည္မ်ား ရွိသည္။ 

အခ်က္အလက္ထက္ ေယဘုယ်ဘက္သို႔သြားေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္၊ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပ မိန္႔ခြန္းသည္ သူတို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေျပာဆိုၾကရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမွာမူ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအစား စကားလံုးမ်ား ႀကီးစိုးေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုထံသို႔ အေရာက္ပို႔လိုလွ်င္ ကိန္းဂဏန္း နည္းရမည္၊ သို႔မွသာ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုႏွင့္ လိုက္ဖက္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ယူခ်က္အတိုင္း ေျပာေသာမိန္႔ခြန္းဟု ယူဆရသည္။

ကိစၥႀကီးသံုးရပ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဓိကထား ေျပာၾကားသြားေသာ ကိစၥႀကီး သံုးရပ္မွာ အေျပာင္းအလဲ ဘယ္ေလာက္ ခရီးေရာက္သလဲ၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူအေပၚ ေမတၲာထားမည္၊ သစၥာေစာင့္မည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

အေျပာင္းအလဲတြင္ “စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းလဲျခင္း” ႏွစ္ခုရွိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။ ထိုႏွစ္ခုလံုးတြင္ ျပည္သူေရာ၊ အစိုးရေရာ ပါဝင္ရမည္။ စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ရမည္။ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရကို ေၾကာက္ဖို႔မလိုေၾကာင္း အမ်ားက သိလာျခင္းသည္ တိုးတက္မႈဟု သူကျမင္သည္။

ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ ဟူေသာ အဂတိတရား ေလးပါးမွ ကင္းျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းပင္ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။ “ျပည္သူေတြကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ကို ေျပာင္းလဲလား၊ မေျပာင္းလဲလား ဆိုတာဟာ ျပည္သူေတြ ကိုယ္တိုင္ သိမွာပါပဲ”ဟု ျပည္သူမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာစယူကတည္းက အေလးေပးဆံုး အေၾကာင္းအရာျဖစ္ၿပီး ေသနတ္သံမ်ား ပိုညံလာျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွပါ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကရာ ယခုမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ကိစၥႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာေျပာမလဲကို အားလံုးက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ္လည္း ေယဘုယ်သေဘာသာ ေျပာၾကားသြားသည္။  

သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားကို မိန္႔ခြန္းအၿပီးတြင္မွ ထင္ရွားစြာ သိရသည္။ မိန္႔ခြန္းအၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းစကားကို ထပ္မံ ေၾကညာလိုက္သည့္အတြက္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို UNFC အဖြဲ႔ဝင္ ငါးဖြဲ႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစကား ၾကားရသည့္အတြက္ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားကို မိန္႔ခြန္းေျပာအၿပီးတြင္ ထပ္မံ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရာ ကမၻာအရပ္ရပ္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံအေျချပ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္ရပ္။

ထိုသို႔ ေျပာၾကားအၿပီးတြင္ UNFC မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က မဟုတ္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည့္အတြက္ မလိုအပ္ဘဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ သတင္းမွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ ယခုကဲ့သို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာအၿပီးတြင္ ဆက္တိုက္ ေနာက္ဆက္တြဲ မိန္႔ခြန္း ထပ္ထုတ္ရျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရဘက္က မည္မွ် လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျမင္သာသြားေစသည္။ ယင္းသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ရရန္ အစိုးရဘက္က အလ်င္စလို လိုအပ္ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဈးအေလွ်ာ့အတင္းကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို မ်ားစြာသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ေမတၲာႏွင့္ သစၥာ

ေမတၲာႏွင့္ သစၥာအပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထင္ျမင္သည့္အရာမ်ားကို ေတြ႔သည္။ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္ျခင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အလြန္ ေကာင္းလာျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေငြကို တာဝန္ရွိစြာ သံုးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ခ်က္မွာ ထင္ရွား ေပၚလြင္လြန္းသျဖင့္ အရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

“ေနာက္တစ္ခု ကၽြန္မတို႔ ေက်နပ္စရာေတြထဲမွာ ဘာရွိလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေတြ အင္မတန္မွ ေကာင္းလာပါတယ္”

အနာဂတ္အတြက္ ဘာေတြထူးသလဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အနာဂတ္အတြက္ သံုးခ်က္ထူးသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အဓိကထားေတာ့မည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား လူစား လဲခ်င္လဲမည္။ အေကာင္းဆံုးလုပ္ၿပီး ျပည္သူက မလံုေလာက္ဟုထင္လွ်င္ ေနာက္ဆုတ္ေပးမည္။ 

“... အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ တန္းတူ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကို ကၽြန္မတို႔ အဓိကထားၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသြားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အဓိကထားသင့္ေၾကာင္းကို  ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ယူအၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အစိုးရ သေဘာေပါက္သြားၿပီျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းအနက္ ကၽြန္ေတာ္ အႀကိဳက္ဆံုးအပိုင္းမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လူစားလဲတန္ လဲမည္ဟု အရိပ္အျမြက္ ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရသည္ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားအပိုင္းတြင္ လဲလိုက္႐ံု၊ ထပ္တိုး႐ံုျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တက္သြားစရာ ရွိသည္။ 

“ကၽြန္မ အေကာင္းဆံုးလုပ္မယ္။ ကၽြန္မ အေကာင္းဆံုးထက္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္လို႔မရဘူး။ ကၽြန္မအေကာင္းဆံုးက ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ မလံုေလာက္ဘူးဆိုရင္ ပိုၿပီး လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု လုပ္ေပးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက တာဝန္ယူမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ဟာ ေနာက္ဆုတ္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ”

ယင္းသို႔ေျပာလိုက္ျခင္းသည္ ၿပိဳင္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ေရြးစရာမရွိဘဲ မေဝဖန္ႏွင့္ဟု ျပည္သူမ်ားထဲမွ ေဝဖန္သူမ်ားျခင္းကို ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ႏိုင္သလို ဒီမိုကေရစီ သေဘာအရ ျပည္သူ မႀကိဳက္လွ်င္ ျပန္ဆင္းမည္ဟု ေျပာျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခုမိန္႔ခြန္းကို အစိုးရမဖြဲ႔မီ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သူ႔စိတ္သေဘာႏွင့္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ သေဘာ သဘာဝႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို ပိုနားလည္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုမိန္႔ခြန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခင္မိန္႔ခြန္း အခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ နားေထာင္ၿပီး ဖတ္႐ႈအၿပီး ၾကက္သီးေမြးညင္း ထလာေစမည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ိဳးထဲတြင္ မပါဝင္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရျခင္း ကြာျခားမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေျခအေနတို႔ကိုကား ယခုမိန္႔ခြန္းတြင္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေဇယ်သူ

  • VIA