News

POST TYPE

PERSPECTIVE

တံတားအမည္ေပးျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိေနသလဲ
23-Mar-2017

ယခုရက္ပိုင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေခါင္းေထာင္လာသည့္သတင္းက တံတား အမည္ေပးေရးကိစၥ ျဖစ္သည္။ ယခင္တစ္လေက်ာ္ေလာက္က ထိုကိစၥ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ ၿပီးျပတ္သြားၿပီဟု ထင္စရာအေၾကာင္း ရွိေသာ္လည္း အမွန္တြင္မူ ထိုသို႔ မဟုတ္။ ထိုတံတား အမည္ေပးေရး ကိစၥအေပၚ အစကနဦး မူလပိုင္းတြင္ ေဒသခံ မြန္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည့္ သာမန္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ သေဘာမ်ိဳးထက္ မပိုဘူးဟုသာ အမ်ားက ထင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကား ထိုသို႔မဟုတ္၊ ထိုသာမန္ အမည္ေပးေရး၏ ေနာက္ကြယ္၌ ႀကီးမားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေနသည္ဟု ျပည္သူအမ်ားက တစ္စတစ္စ ရိပ္မိလာၾကသည္။ သို႔အတြက္ ထိုျဖစ္စဥ္အေပၚ ဂဃဏန သိရွိလိုလာၾကသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ရွာေဖြလာခဲ့ၾကေတာ့သည္။ 

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ထိုကိစၥသည္ တကယ္တမ္းသာ သေဘာ႐ိုးႏွင့္ဆိုလွ်င္ ေဒသခံမ်ား ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္႐ြာက တံတားကို ကိုယ့္ေဒသကို အစြဲျပဳၿပီး မွည့္ေစခ်င္ၾကသည္မွာ သဘာဝက်သည္။ သူတို႔ ျပည္နယ္အတြက္ သူတို႔ အထိမ္းအမွတ္၊ သူတို႔ လူမ်ိဳး႐ိုးရာ၊ သူတို႔ဓေလ့ စြဲမွတ္ က်န္ရစ္ေနေစခ်င္သည္မွာလည္း အျပစ္မဆိုသာ။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း တံတားဆိုသည္မွာ ေပါင္းကူးသေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ ျပည္နယ္ တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳးအၾကား၊ လူမ်ိဳးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကူးလူးသြားလာ ဆက္ဆံၾကရသည္မို႔ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ကိန္းေအာင္းလာေစသည့္ သေဘာျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္၏အမည္ကို ေပးလိုသည္။ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ယခင္က တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့သမိုင္းမွ အမ်ား ေလးစားခဲ့ၾကသည့္ သူမ်ား၏အမည္ကို အစြဲျပဳကာ မွည့္ခဲ့ဖူးသည့္၊ အမည္ ေပးထားခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက မ်ားစြာရွိသည္။ ဗလမင္းထင္ တံတား၊ ဆင္ျဖဴရွင္ တံတား၊ ဘုရင့္ေနာင္ တံတား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အမည္မွာ မရွိေသး။ သို႔ျဖင့္ ထိုအမည္ကို ယခုလို အထင္ကရ တံတားႀကီးေနရာ၌ အမည္ေပးလိုၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အစပိုင္းတြင္ အျငင္းပြားၾကသည္။ ျငင္းခံုၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵျပၾကသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဘက္မွ လႊတ္ေတာ္တင္ကာ မဲခြဲၾကသည္။ မဲႏိုင္သြားၿပီး အမည္ေပးရန္ ျဖစ္လာသည္။

ေျပာရလွ်င္ ဤအထိ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ မွန္ၾကသည္။ သာမန္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအထိ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂမွ်မပါ။ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ ကိစၥသာ ျဖစ္သည္။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ကိစၥဟု အမ်ားကမထင္။ အခ်ိဳ႕က စိတ္ပင္မဝင္စား၊ တံတား အမည္ေပးေရး ကိစၥေလးတစ္ခုကိုပင္ ဤမွ်ျငင္းခံုေနၾကရသလားဟုပင္ အျပစ္တင္မိခဲ့ၾကေသးသည္။

သို႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ားက ထိုသို႔မဟုတ္။ ထိုကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္အထိပင္ အဆိုတင္ ေဆြးေႏြး မဲခြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ကို အမည္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည့္အဆင့္အထိ ျဖစ္လာ သည္။ သို႔ျဖင့္ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ထိုတံတားကိစၥက ဟီး႐ိုး ျဖစ္လာျပန္သည္။ သာမန္ကိစၥမွ ႀကီးေလးသည့္ကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား အထက္တြင္ ေနရာျပန္ ယူလာၿပီး Hot News သတင္းထူးျဖစ္လာသည္။ လူအင္အား ၂၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္အထိ ပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ရဟန္း သံဃာမ်ားပင္ ပါဝင္လာသည္။ သာမန္တံတား အမည္ေပးေရးကိစၥမွ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ အသြင္ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္မွာလည္း သူ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းတရား မ်ားစြာရွိသည္။ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳး ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ ထိုကိစၥမ်ားအေပၚ ဘက္လိုက္ျခင္း အလွ်င္းမရွိဘဲ သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးအေနႏွင့္ ၾကားက်က် မွ်ေျခတစ္ခုအေပၚမွေနၿပီး ႐ႈျမင္အနက္ေကာက္ၾကည့္တဲ့အခါ ထိုတံတားကိစၥ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အနားေပး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လာသည္။ ထို႔ထက္ ပိုဆိုးသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ႀကဲၾကမည့္ လာမည့္ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ံုးေရး ကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လာသည္။ သည္အထိ ထိုအေၾကာင္းတရားကို ျငင္းမရႏိုင္၊ အမွန္ဟုေျပာ၍ ရမည္ထင္သည္။ 

ပထမတစ္ခ်က္ကို အစျပန္လည္ ဆြဲထုတ္ၾကည့္ရလွ်င္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မႏုတ္ထြက္မီစပ္ၾကားအခ်ိန္တြင္ ၎၏ပါတီ၊ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ၎က မီဒီယာ အမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားမ်ားကို ၾကားခဲ့ၾကဖူးမည္ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ သို႔ျဖင့္ ထိုတံတားကိစၥအေပၚသည္လည္း ၾကားမွအသံုးခ်ခံ ျဖစ္လာသည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားက ေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ၾကသည္။ ႐ြာသားတစ္ဦးကို ေျခာက္ေထာင္က်ပ္၊ ရဟန္းတစ္ပါးကို တစ္ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ မြန္ဝတ္စံုတစ္စံု၊ သကၤန္းတစ္စံု ေပးကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈအသြင္ ဖန္တီးလာၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕လာရသည္။ ထိုသို႔ေငြေၾကးျဖင့္ ငွားရမ္းေပးကမ္း သည့္သတင္းမ်ား၊ ေငြေၾကးယူကာ ဆႏၵျပၾကသည့္သတင္းမ်ားမွာ သတင္းမ်ား မွန္ကန္လွ်င္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုရာတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကာလႏွင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ကာလတြင္ သူတို႔ အေစာဆံုး ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ထိုကိစၥမ်ားကို အထူး တားျမစ္ထားသည္။ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုအေပၚ ေငြေၾကးျဖင့္ အငွားေစခိုင္းျခင္း၊ ေငြယူျခင္း၊ မိမိဆႏၵ သေဘာထားမပါဘဲ စည္း႐ံုး ေခၚေဆာင္ျခင္း မျပဳရ၊ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဟာေျပာျခင္း မျပဳလုပ္ရ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ က်ခံရမည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာ ေရာက္ၿပီး ယခုတြင္ ေဒသခံ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား သာမန္ကိစၥေလးမွ ႏိုင္ငံေရး မိႈင္းတိုက္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားလာၾကသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို လာခဲ့ၾကသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ အမ်ားကလည္း က်န္စစ္သားမင္း ႀကီးကာလမွ အစျပဳကာ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ မြန္-ျမန္မာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အသံုးခ်ၿပီး ေသြးခြဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ မြန္-ျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရ ယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားၾကသင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အားၿပိဳင္မႈ၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စည္း႐ံုးမႈသည္ တရားသျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ကို မည္သို႔ တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္၊ ထို႔အတြက္ မည္သည့္မူဝါဒမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္မည္၊ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ လုပ္ေပးမည္၊ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးစီးပြားကို မည္သို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ စသည္ျဖင့္သာ မွန္ကန္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ၾကေၾကာင္း၊ ပါတီတစ္ခုကို ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ၿပီးမွ မိမိတို႔ပါတီအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိလာမည္ဟူသည့္ အေပါစား ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းကို ေရွာင္ရွားၾကေစလိုေၾကာင္း လူထုမ်ားအၾကား သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ အမွန္တကယ္သာ ႏိုင္ငံ့ႏွင့္လူမ်ိဳးကို တိုးတက္ေစလိုသည့္ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း သေဘာထား အမွန္မ်ား ကိန္းဝပ္ရွိေနၾကလွ်င္ ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ယခုထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ မ်ားစြာရွိၾကေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အက်ိဳးတူ မွ်ေဝခံစားႏိုင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူ သာယာေအးခ်မ္းသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေရး၊ အက်င့့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား ကင္းစင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ သူ႔ပါတီ ကိုယ့္ပါတီက တင္သြင္း ေဆြးေႏြး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္ေစေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တိုးျမႇင့္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ပိုမို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္သာ မည္သူက မည္သို႔လုပ္မည္၊ မည္သည့္ ပါတီက မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ကို ၿပိဳင္ၾကေစခ်င္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာမူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကပင္လွ်င္ ထိုသို႔မစဥ္းစား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားၿပိဳင္မႈကိုသာ အေလးေပးၿပီး မတင္သြင္းသင့္သည့္အဆိုကို တင္သည္။ အခ်ိန္ကိုျဖဳန္းသည္။ အလုပ္မရွိ ေၾကာင္ေရခ်ိဳးသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အျခား အေရးႀကီးသည့္အေပၚမွ အလုပ္မ်ားစြာကိုေမ့ၿပီး ေဘးဖယ္ထားၿပီး ခ်စ္တီးေခါင္း သန္းရွာသည္ဟု မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကရသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။

အျခား အတိုက္အခံဟုေျပာေျပာ ပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အာဏာ ျပန္လည္ ရရွိေရးဟုဆိုဆို ျဖစ္ေနသည့္ပါတီမ်ား အေနႏွင့္လည္း မွန္ကန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျခင္းထက္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားမွာ ျပည္သူကို အထင္ေသးေနၾကၿပီး အဆိပ္ခတ္ေနၾကသည္ႏွင့္ တူေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးပညာႏွင့္ ဥပေဒအျမင္ မရွိၾကဘဲ အတိုက္အခံလုပ္ရ ၿပီးၿပီသေဘာမ်ိဳး အထင္ ေရာက္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကျပန္သည္။ ဤပံုစံျဖင့္သာ ခရီးဆက္ၾကပါက ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ယခုလက္ရွိ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ဆံုး၊ အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆံုး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဆံုး၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ အရွည္ၾကာဆံုး တိုင္းျပည္ အေနအထားဘဝမွ တစ္ဆင့္တက္ကာ ကမၻာ့အလယ္တြင္ အနိမ့္က်ဆံုး၊ စည္းလံုးမႈ မရွိဆံုးႏွင့္ အာဏာလုရင္းပင္ စစ္မက္ကို လိုလားသည့္ လူမ်ိဳး တိုင္းျပည္အျဖစ္ ကမၸည္းတင္ျခင္း ခံရေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာေပါက္ပင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုထားျပန္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ၾကေစခ်င္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံ့အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ယခု လူေျပာမ်ားေနသည့္ တံတား အမည္ေပးေရးကိစၥ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ေျခထိုးမႈမ်ား ရွိေနၿပီလား၊ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေငြေၾကးေပးကာ ေစခိုင္းသူမ်ား ရွိေနၿပီလား၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ကိစၥမ်ားမွာ ျပည္သူကို အသံုးခ်ခံေနၾကရၿပီလား ဟူသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပိုင္းျခားၾကၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေမွ်ာ္ေတြးကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အမွန္အက်ိဳးျပဳမည့္ပါတီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ မဲေပးၾကေစလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိ (Political Mindset) ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိၾကေစလိုေၾကာင္း စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရန္ႀကီးေအာင္ (ဥပေဒ)

  • VIA