News

POST TYPE

PERSPECTIVE

လက္ပံေတာင္း လြန္ဆြဲပြဲ
17-Mar-2017

ျမစ္တစ္စင္းအတြက္ အလိုက္ဖက္ဆုံး ေနာက္ခံ႐ႈခင္းမွာ ေတာင္တန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျမစ္ႏွင့္ေတာင္၊ ေတာင္ႏွင့္ျမစ္တို႔မွာ ခြဲျခားမရသည့္ ဒဂၤါးတစ္ျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းဟု ဆိုရပါလိမ့္ မည္။ ယင္းအရာႏွစ္ခု သပၸာယ ျဖစ္တည္မႈကို ျမစ္ႏွင့္ေတာင္တြဲလ်က္ တည္ေနခ်ိန္တြင္ သတိမထားမိႏိုင္ေသာ္ျငား ယင္းဟန္ခ်က္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေသာအခါတြင္မွ ဝမ္းနည္းပူေဆြး တသသ ျဖစ္ၾကရသည္။ ယခုအခါ ဤကဲ့သို႔ ေၾကကြဲစရာ အျဖစ္ဆိုးကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းသားတို႔ လက္ေတြ႔ႀကံဳေနရၿပီျဖစ္သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိေနခဲ့သည့္ စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္တို႔မွာ သဘာဝက ေမြးဖြားေပးသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပထဝီ ေျမျပင္ထက္ တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ေၾကးနီသတၱဳ ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ေဒသခံတို႔အတြက္ ရတက္ေပြစရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးလာပါေတာ့သည္။

သို႔ဆိုသည့္တိုင္ ေၾကးစင္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းတို႔၏ ကနဦး ႏွစ္မ်ားမွာ ေဒသခံတို႔အတြက္ မေက်လည္မႈမ်ား ရွိသည့္တိုင္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပါးစပ္ပိတ္ မ်ဳိသိပ္ေနခဲ့ရသည္။ သည္တုန္းက အေမွာင္ကန္႔လန္႔ကာႀကီးက ထူထဲခိုင္ခံ့ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

သုေတသနတစ္ခု၏ စစ္တမ္းအရ ေၾကးစင္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမဧရိယာ (၆၂၅၃ ဒသမ ၀၄) ဧက အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထိုစီမံကိန္းေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ မိုးႀကိဳးျပင္အုပ္စု၊ ဒုံးေတာအုပ္စု၊ ေရႊပန္းခိုင္အုပ္စု၊ ျမရိပ္အုပ္စု စသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားမွာ နစ္နာဆုံး႐ံႈးမႈအတြက္ ညႇိႏိႈင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာမရဘဲ ဗလာခ်ီ လက္လြတ္ဆုံး႐ံႈးခဲ့ရသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ဤသို႔ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားႏွင့္ နစ္မြန္းေနခိုက္ ၂၀၁၀ အလြန္တြင္ ကံအေၾကာင္းသင့္၍ ႏိုင္ငံ၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ သံလက္သီးဆုပ္ ေျပက်သြားၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္မ်ား ရလာပါသည္။

ထိုေနာက္ခံအခင္းအက်င္းတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည္မွာ လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္း ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ တိုက္ဆိုင္မႈက ယေန႔အထိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္ပံေတာင္း ပဋိပကၡ၏ ဇာတ္အိမ္ အဖြင့္ကြက္ပင္။

လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမဧက (၇၈၆၇ ဒသမ ၇၈) လိုအပ္ၿပီး ယင္းဧရိယာအတြက္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၆ ႐ြာ၏ ေျမမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ စင္စစ္ ဤကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ဳိးမွာ စီမံကိန္း မစမီကတည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ၍ ေဒသခံတို႔ႏွင့္သာ အေက်အလည္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ပါလွ်င္ အက်ယ္အက်ယ္ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာျဖစ္ဖြယ္ရာ မရွိေခ်။

ယင္းသို႔ အဆင့္ဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈမ်ား မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္သည့္ အစိုးရ တက္ေရာက္လာသည့္တိုင္ လက္ပံေတာင္း ပဋိပကၡမီးမွာ မၿငိမ္းႏိုင္ဘဲ ေတာက္ေလာင္ေနလ်က္ ရွိေနပါသည္။ တဖြဲဖြဲ ေလာင္ေနသည့္ လက္ပံေတာင္း ျပႆနာမီးပြားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ဤအေျခအေနမ်ားၾကားမွာပင္ လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္း၏ တင္းမာမႈ အရွိန္အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၂၉ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပစ္တင္ လက္ညႇိဳးထိုးၾကသည့္တိုင္ သပိတ္စခန္းၿဖဳိခြဲမႈတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အဆင္အျခင္မဲ့ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အမ်ားအျပား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က အသြင္ကူးေျပာင္းစ အစိုးရမွာလည္း ေဝဖန္ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားစြာ ခံခဲ့ရၿပီး အရွက္ရစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေပးဆပ္ခံရမႈမ်ား အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ခဲ့ပါေခ်။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ဦးေဆာင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာၿပီး မ်ားမၾကာမီ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ေစတနာကိုလည္း ေတြ႔ရသလို ႏိုင္ငံျပဳသမားတစ္ေယာက္၏ ရင့္က်က္မႈကိုလည္း ေတြ႕ရေပသည္။ ထို႔ထက္ အစီရင္ခံစာသည္ ထိုအခ်ိန္က ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ အေျဖလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ကနဦးပိုင္းက အစီရင္ခံစာအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းၾကား တင္းမာမႈမ်ားက ေျပလည္မသြားခဲ့ေပ။ ဖြဲမီးလို ဆက္လက္ေလာင္ေနဆဲပင္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္မူ တင္းမာမႈမ်ားက ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ျမင့္တက္လာျပန္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မိုးႀကဳိးျပင္ ႐ြာသူတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရျပန္သည္။ ယင္းသို႔ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာအတိုင္း အတိအက် ေဖာ္ေဆာင္မႈမရွိဟု ဆိုကာ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕က ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မႈမရခင္ အခ်ိန္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အႀကံျပဳၾကသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႔ကမူ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ‘ဒုကၡေတာင္တန္း’ ဟု အမည္ေပးပါသည္။

ဤတြင္ စဥ္းစားဖို႔ ဖန္တီးလာေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ အားလုံးနီးပါး သေဘာတူ လက္ခံထားသည့္ လက္ပံေတာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ရွိပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားက မၿပီးႏိုင္ မစီးႏိုင္ မီးခိုးလိုအူေနပါသနည္း။ တခ်ဳိ႕ေသာ အကဲျဖတ္တို႔က ႐ုိးသားေသာ ေဒသခံမ်ားေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး (သို႔မဟုတ္) အက်ဳိးစီးပြား အေျခခံ၍ တြန္းအားေပး အဖြဲ႔အစည္း ရွိေသာေၾကာင့္ဟု သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဤထင္ျမင္ယူဆခ်က္အတိုင္း သံသယဝင္ဖို႔ ေကာင္းေသာ္လည္း ယင္းမွာ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဇာစ္ျမစ္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက တင္းမာမႈမ်ားကို ဖန္တီးေနၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါသနည္း။

ျမတ္ႏိုးမႈတန္ဖိုး

ေဘာဂေဗဒ ႐ႈေထာင့္အရ ပစၥည္းတိုင္း၊ ကုန္စည္တိုင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈတိုင္းအား တန္ဖိုးျဖတ္ႏိုင္မည့္ အရာႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ အသုံးခ်တန္ဖိုးႏွင့္  ျမတ္ႏိုးမႈတန္ဖိုး ျဖစ္သည္။ အသုံးခ်တန္ဖိုးမွာ လြယ္လင့္တကူ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး ထင္သာျမင္သာလည္း ရွိသည္။ ျမတ္ႏိုးမႈတန္ဖိုးမွာမူ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္။ ေငြေၾကးဥစၥာႏွင့္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ဖို႔ ခက္လွသည္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၍ အကဲဆတ္တတ္သည့္ သေဘာပင္။

လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းတြင္ ဆိုခဲ့ပါ ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေဒသခံတို႔အတြက္ ဘယ္လိုမွ အဆင္ေျပသည္ မဟုတ္ပါ။ အသုံးခ်တန္ဖိုး အရလည္း ေဒသခံတို႔မွာ တန္ရာတန္ေၾကး ရခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္သလို ျမတ္ႏိုးမႈဘက္က ခ်ိန္ထိုးလွ်င္လည္း မိမိတို႔ဘဝႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိေနသည့္ ေတာင္တန္းႀကီးမွာ တတိတိ ၿပဳိက်ေနၿပီး မၾကာခင္အခ်္ိန္မ်ားအတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မလိုပင္ ရွိေနသည္။ သို႔အတြက္ ေဒသခံတို႔၏ တြန္းကန္ေနမႈမ်ားသည္ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူ သဘာဝက်သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ လူသားတို႔ မည္သည္မွာ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္တတ္ေသာ သေဘာရွိရာ အသုံးခ် တန္ဖိုးကိုသာ စိတ္ေအးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါက အေျပာင္းအလဲမ်ား တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ေဒသခံတို႔၏ လက္ငင္းဘဝ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔ အထိပါ စီမံကိန္းႀကီးက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပေအးေအာင္ အာမခံႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားႏုိင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျမတ္ႏိုးမႈတန္ဖိုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား မေတြ႔ရေသးေပ။

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ဤေနရာတြင္ အနည္းငယ္ ျပန္ေျပာရန္ လိုလာသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ရာ၌ စီမံကိန္း လုံးဝရပ္ဆိုင္းေရးကို ျငင္းပယ္ခဲ့သလို ယခင္နည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကိုလည္း သေဘာမတူခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ စီမံကိန္းအား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေစပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၏အပိုဒ္ (၈၅) တြင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္တို႔အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဆိုရေသာ္...
(၁) စီမံကိန္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ ယခုထက္ ပိုရရွိေစရန္။
(၂) သဘာဝပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တို႔ကို စနစ္တက် ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
(၃) ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမွာ ကာလတန္ဖိုးထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနရာ ျပင္ဆင္၍ ထပ္မံတိုးေပးရန္။
(၄) သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမပမာဏ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုသိမ္းဆည္းျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ရန္၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ ျပန္လည္သုံးစြဲႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။
(၅) ေဒသခံတို႔အတြက္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို  ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီက ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးရန္၊ စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္ ခန္႔ထားရန္အျပင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးရန္။
(၆) ဗုဒၶသာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား လက္ရွိအေနအထားအတိုင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္းသာ ဆိုပါက တင္းမာေနသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ပဋိပကၡမွာ ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္စရာ ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။ သို႔တေစ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကား ထင္သေလာက္ မျပည့္ဝခဲ့ေပ။ ထိုအတြက္ အဓိက အတားအဆီးမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ  ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ဝန္းက်င္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ အာဏာပိုင္မ်ား အဝန္းအဝိုင္းမ်ားမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏိုင္မည့္ လူမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းမွာ မွားသည္ မဆိုႏိုင္ျငားလည္း အျပည့္အဝ မွန္သည္ဟုလည္း မဆိုသာေပ။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ေဒသခံတို႔အေပၚ ၾသဇာေညာင္းသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ၿမဳိ႕မိ ၿမဳိ႕ဖမ်ားႏွင့္ ႐ြာခံတခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္သင့္သည္။

ဤသို႔ဆိုရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ မဟုတ္ေခ်။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာလည္း အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ျပည့္စုံသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ခက္ေနသည္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့က ထူးဆန္းသည္။ အုပ္စိုးသူမ်ားကို ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထားျခင္းပင္။ ထို႔အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညႇိၾကႏိႈင္းၾကလွ်င္ အခက္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ေဒသခံတို႔ ယုံၾကည္ေသာသူမ်ားသာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနပါက ယခုထက္ ပို၍ ေရွ႕ခရီးေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေနအထားက ေျပာင္းလဲသြားသလို အုပ္စိုးသူလည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ တည္ေဆာက္ေရးကာလ မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္  အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ တည္ရွိမႈမွာလည္း ေဝဝါးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္ကို  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဆားလင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္က ယခုလို ေျပာပါသည္။

“လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းဟာ လက္ရွိမွာ ထုတ္လုပ္ေရးကာလ ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီထက္ အစီရင္ခံစာအတိုင္းလုပ္ဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညႇိေရးအဖြဲ႔ လိုလာၿပီဗ်”

ဤသို႔အဖြဲ႕မ်ဳိး ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အထက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သလို ေဒသခံမ်ား ယုံၾကည္ရမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါဝင္လာရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္း

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖ်က္သိမ္းအသစ္ဆြဲေရး အျငင္းအခုံႏွစ္ခု ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ငင္းကာလတြင္ ျပင္ဆင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကိုသာ အုပ္စုအသီးသီးက လက္ခံလိုက္ၿပီဟု ယူဆႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။ လက္ပံေတာင္း ပဋိပကၡသည္လည္း ဆိုခဲ့ပါ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ျပႆနာမ်ားက ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသြားေစခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္း တည္ရွိရာ၊ သယံဇာတပိုင္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာတစ္ခုမွ လုပ္ခြင့္ကိုင္ခြင့္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မေပးႏိုင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရရွိလာသည့္ သယံဇာတ အက်ဳိးအျမတ္ အားလုံးကို ဗဟိုအစိုးရသာ အမ်ားစု လႊမ္းမိုးထားၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္သာ စီမံခန္႔ခြဲထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ အာဏာခြဲေဝေရးႏွင့္ အခြန္ခြဲေဝေရးတို႔  အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ပါဝင္ေသာ္လည္း သယံဇာတ ခြဲေဝေရးမွာ လစ္ဟာခ်က္အျဖစ္ ရွိေနသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ရမည့္ အခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ(၃၇)-က တြင္-

- ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚ ေရေအာက္  ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္း အားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုနည္းတူ ဥပေဒျပဳေရးတြင္လည္း အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ၂၂၀ ၌ -

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရမည္။

ယင္းမူဝါဒႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္း တင္းမာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစလိုပါက ထိုအခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား  လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္သင့္ပါသည္။

ထိုအခ်က္ကို ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္ကလည္း ေထာက္ျပသည္။
“ဖြဲ႔စည္းပုံ မျပင္ႏိုင္ေသးသမွ် ျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆိုတာ အားလုံးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာ ဒါရွင္းပါတယ္ဗ်”

ငါတို႔စီမံကိန္း

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္အရ အယူအဆႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားထားသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွိီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္စိုးမႈသာ ရွိပါက ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည္။ ဤသို႔ေသာ ေရခံေျမခံမ်ား မရွိပါက တင္းမာမႈေက်ာ့ကြင္းမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္တတ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကသာ ေဒသခံတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး နည္းပညာမ်ားကိုပါ ျဖည့္တင္းေပးပါက ေဒသတြင္း ဥစၥာဓန တိုးပြားလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခားမႈလည္း ေလ်ာ့က်လာမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အခင္းအက်င္းသာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ေဒသခံတို႔အတြက္ ပဋိပကၡ ဆိုသည္မွာ သူတို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ဟု ျမင္လာပါလိ္မ့္မည္။

ေရာက္လြယ္ေအာင္ ဆိုရလွ်င္ ေဒသခံတို႔အတြက္ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ငါတို႔ေတာင္တန္းမွ ငါတို႔စီမံကိန္းအထိ အျမင္ေရာက္လာေအာင္ ႀကဳိးစားေပးဖို႔ လိုပါသည္။

လြန္ဆြဲပြဲ

လက္ပံေတာင္း လြန္ဆြဲပြဲတြင္ ေဒသခံတို႔ဘက္မွ အေလးအနက္ စဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။ အစစအရာရာ နစ္နာဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း တင္းတင္းမာမာ တုံ႔ျပန္ေနပါလွ်င္မူ ေႁမြပါလည္းဆုံး သားလည္းဆုံးသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကူညီေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ပါးပါးနပ္နပ္ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လက္ရွိ တာဝန္ယူထားသည့္ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း မည္မွ်ပင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေစကာမူ လက္ပံေတာင္း လြန္ဆြဲပြဲကို အေကာင္းဆုံး အေျဖထုတ္ေပးရန္ လိုပါသည္။ အဆိုပါ လြန္ဆြဲပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ‘ဆိုခဲေစ ၿမဲေစ’ ကို အာမခံဖို႔ လိုသလုိ ေဒသခံတို႔ အတြက္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျပည့္စုံကုံလုံေအာင္ အားထုတ္ေပးရပါလိမ့္မည္။

ျပည္သူ႔အစိုးရ အေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအလယ္ မ်က္ႏွာပန္းလွေစၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးမ်ားလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ 

ႏိုင္စိုး