News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ ဘယ္အခ်ိန္မွ ေပၚထြက္မလဲ
17-Mar-2017

ယခုရက္ပိုင္း လပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန သတင္းမ်ားက ၾကားရသူ ျပည္သူအေပါင္းကို စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၾကားရဖတ္ရသည့္ သတင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး ေသဆုံးဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ စစ္ေဘးေရွာင္ၾကရသူမ်ား မ်ားျပားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္တြင္လည္း မၿငိမ္သက္ေသးသလို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကပင္ လုံၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ လက္နက္မ်ား လုယူထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ သတင္းကို ၾကားခဲ့ရျပန္သည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ေကာင္အထိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာက္ရွိေနရာယူလာၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ား ရွိလာသည္။ သစ္ေတာထြက္ သယံဇာတမ်ား ခိုးထုတ္ေနမႈကို ဖမ္းဆီးရမိမႈ သတင္းမ်ားသည္လည္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဆိုသလို ၾကားေနရသည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားမွာ ပေပ်ာက္ရန္ မဆိုထားႏွင့္၊ ယခင္ထက္ပင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏႈန္း တိုးျမင့္လာေနခဲ့ၿပီး ျပဳက်င့္မႈဒဏ္ကို မၾကားဝံ့ မနာသာ ဆိုသလို ၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးမွာ သားအိမ္ထုတ္ပစ္ရသည္အထိ ရက္စက္စြာ ျပဳက်င့္မႈခံခဲ့ရၿပီး လသားအ႐ြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေသဆုံးမႈ အထိပင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားၿပီး ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အဆိုးဝါးဆုံးေသာ သတင္းမွာ မိခင္အရင္း ဖခင္အရင္းကိုပင္ သားသမီးမ်ားက ျပန္လည္သတ္ျဖတ္လာသည့္ မႈခင္းသတင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းလုယက္သည့္ သတင္းမ်ား၊ လူသတ္သည့္ သတင္းမ်ားမွာလည္း တစ္စြန္းတစ္စ ၾကားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဘာသာတရားႏွင့္ ႏြယ္ယွက္သည့္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကလည္း ျပည္သူအေပါင္း၏ရင္ကို မၿငိမ္းခ်မ္းေစခဲ့သလို မတူကြဲျပားေနသည့္ ဂိုဏ္းဂဏအစြဲမ်ား အၾကားတြင္ ေနာင္အနာဂတ္ ရင္ေသြးငယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ကိုပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ၾကရသည္ဟု ျပည္သူအမ်ားက ဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသတင္းမ်ားႏွင့္အတူ မၾကာခင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ သတင္းကလည္း ရွိေနေသးသည္္။ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္အတူ မ်ားျပားလာသည့္ ပါတီမ်ား၊ မတူကြဲျပားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ၾကသည့္ မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အၾကားတြင္ ျပည္သူအမ်ားမွာ အဘယ္သို႔ေသာ အစိုးရမ်ဳိးကို လိုခ်င္သည္ဟုပင္ မေျပာတတ္ေအာင္ အာ႐ုံေထြျပားလ်က္ ရွိၾကရ သည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း မတူညီသည့္ ပါတီေပါင္းစုံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏိုင္ငံေရးအ ယူအဆမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္လည္း အယူဝါဒ အသီးသီးကြဲျပားလ်က္ သူကတစ္မ်ဳိး ငါကတစ္ဖုံ၊ သတင္းအစုံစုံ ေတြ႔ျမင္ၾကရရင္း သူငါအခ်င္းခ်င္း အမုန္းပြားလ်က္ ၆၆(ဃ)ကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး အမႈစြဲတင္ပို႔ေနၾကသည့္ သတင္းသည္လည္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျပန္သည္။

အစိုးရသစ္၏ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီးသည့္ တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး မတိုးတက္ျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္ပသြင္းကုန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အားထားေနၾကရၿပီး ေဒၚလာေစ်းတက္ျခင္း၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ျခင္း၊ ေဖာင္းပြျခင္းတို႔အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္းဒဏ္ကိုလည္း ျပည္သူအမ်ား ခံစားၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ အရည္အေသြး အကဲျဖတ္ခ်က္စံံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း လည္စင္းက်ေရာက္လ်က္ နိမ့္က်ေနၿမဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ တိုးတက္ရရွိႏိုင္မည့္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား အတြက္ပင္ အက်ဳိးစီးပြားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သလို ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထိုးေရး အိပ္မက္ ဆိုသည္ကိုလည္း ဆက္မက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ထိုစက္႐ုံ ၄၄ ႐ုံကို ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဆိုင္းငံံ့ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ အက်ဳိးရွိ မရွိအေပၚ မူတည္လ်က္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးေထာက္ျပၾကသည့္ သတင္းမ်ားကလည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရတက္မေအးစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုမွပင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္သို႔ ျပန္သက္ဆင္းေနၿပီလား၊ စက္မႈစြမ္းအား ေခတ္ေက်ာ္လႊား ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ၄င္းတို႔ၾကားခဲ့ဖူးသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ပင္ တိုင္ေသာ္ျငားလည္း ယခုထိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္းကိုပင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝစြာ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေပၚ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေခတ္အဆက္ ဆက္အစိုးရမ်ားအေပၚ ျပည္သူအမ်ားက ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့သထက္ ကင္းမဲ့လာေနခဲ့ၾကသည္။ သက္တမ္းကုန္လို႔ ဆင္းသြားၾကသူမ်ားႏွင့္ မဲမႏိုင္လို႔ မူလေနရာသို႔ ျပန္သြားၾကသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ားကပင္ ခ်မ္းသာသြားခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာမူ ဆင္းရဲသထက္ ဆင္းရဲလာမႈမ်ားက ျပည္သူမ်ားကို အသိအျမင္ က်ယ္လာေစၿပီး ေတြးစရာလမ္းစမ်ား ျပသခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မိမိတို႔ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မဝင္ေရာက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္ျခင္း၊ ေျမေစ်းမ်ား ႀကီးမားေနျခင္း၊ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား နိမ့္က်ေနျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား ေခတ္ေနာက္က်ေနျခင္း၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အဝဝ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနခဲ့မႈမ်ားက ျပည္သူမ်ားကို အလင္းျပၿပီး မ်က္စိပြင့္နားပြင့္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းႏွင့္ တစ္ရက္တာ လုပ္ခ နိမ့္ပါးမႈမ်ား အၾကားတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္ၿပီး အလုပ္ထြက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ သူတစ္ပါး ႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ျမင့္မားေနသည့္ ပစၥကၡ အေျခအေနမ်ားက ၄င္းတို႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပေပးခဲ့သေယာင္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း အသံမ်ား ၾကားခဲ့ရသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အားမလို အားမရ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို႔တစ္ဖန္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ဂယက္ထသြားခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးရက္ရွည္ ႐ုံးပိတ္ရက္ သတင္းကိစၥ အေပၚလည္း သူတို႔ ျပည္သူမ်ားမွာ ၾကားမွေနၿပီး ငထြားက ခါးနာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုေနၾကျပန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏွစ္ဦးသႀကၤန္ရက္ရွည္ ႐ုံးပိတ္ရက္ကို ယခင္ ၁၀ ရက္မွ ယခုငါးရက္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သည္ကို ၎တို႔လက္ခံေသာ္လည္း ယခုလို အခ်ိန္နီးကပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္မူ မလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအေပၚ လိုက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲတတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ဳိးကို အစိုးရတစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ၾကေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ားက ဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းမ်ဳိးဆိုသည့္ သေဘာကို သူတို႔ လက္မခံလိုရင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ လုပ္္သင့္သည္မွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးတို႔၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္သူမ်ား အလားတူ စနစ္ဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည့္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားကို မကန္႔သတ္ မခ်ဳပ္ခ်ယ္သင့္ေသးေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္္။

ထို႔ထက္ ထူးျခားသည့္ သတင္းတစ္ရပ္ အတြက္လည္း သူတို႔ (ျပည္သူမ်ား) အၾကား သံသယစိတ္မ်ား ႀကီးထြားေနၾကဆဲဟု ဆိုသည္။ ၄င္းကိစၥမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း မတ္လ ၇ ရက္ေန႔၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးက ၿမဳိင္ၿမဳိင္ဆိုင္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ‘တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းသည့္အဆို’ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြး (ေဝါ မဲဆႏၵနယ္) က တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာသက္တမ္း ကုန္ဆုံးခါနီးအခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ တရားစီရင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အဂတိတရားမ်ား ႀကီးစိုးၿပီး ေငြႏွင့္ အာဏာရွိသူမ်ားက ၾကားဝင္ႀကီးစိုးေနမႈေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး က႑ႀကီး ပ်က္ယြင္းေနမႈအေပၚ ထူူးဆန္းစြာ တင္သြင္းလာသည့္ အဆိုတစ္ခုဟု ဆို၍ရႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ထိုအဆိုမွာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ထိန္းေက်ာင္းသည့္ အဆိုလည္း ျဖစ္သည္။ ယခင့္ယခင္ အဆိုမ်ားကမူ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔သို႔သာ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္သာ မ်ားခဲ့သည္။ ယခုမွာမူ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္အား တိုက္တြန္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္တြင္လည္း ထိုအဆိုမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အမ်ားဆုံး ပတ္သက္ဆက္္ႏႊယ္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အဂတိတရားမ်ား ႀကီးထြားလာေနသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကပင္ အဆိုတင္သြင္းၿပီး ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ရသည့္ အဆင့္ထိ ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈကို ငံ့လင့္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ အစိုးရသစ္၏ ေျပာင္းလဲမႈေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယ ျဖစ္လာခဲဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၄င္းအျပင္ အစိုးရသစ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေလးေလာင္းၿပဳိင္ လူသတ္မႈ၊ ေလဆိပ္လူသတ္မႈႏွင့္ မုံ႐ြာတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး အသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္အပါအ၀င္ လူသတ္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း အစိုးရသစ္ အေနႏွင့္ ပင္မရင္းျမစ္တရားခံမ်ားကို ေပၚေအာင္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးသည္မွာလည္း ေထာက္ျပေဝဖန္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၄င္းျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ရန္ရွာကာ လက္ရဲဇက္ရဲ သတ္ျဖတ္လာမႈမ်ား အတြက္လည္း မည္သည့္အတြက္ ထိုသို႔အထိ ျဖစ္ရသည္ကို နားမလည္ႏိုင္ ျဖစ္ၾကရရွာသည္ဟု  ဆိုၾကျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါးခံခဲ့ရသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၆၆(ဃ) လိုမ်ဳိး အမႈမ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္လား၊ လူပုဂၢဳိလ္ဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္လား ဆိုသည္ကို အဆိုပါ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အထိပင္ ယေန႔ထက္ထိ အေျဖရွာမရ ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ၄င္းတို႔ အံ့အားတသင့္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

အလုပ္သမားထုအတြင္း အေျခခံလစာ နိမ့္ပါးေနျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပို၊ ခံစားခြင့္ ကိစၥမ်ားမွာလည္း မေရရာ မေသခ်ာဆဲ အဆင့္ျဖင့္သာ စခန္းသြားေနၾကရၿပီး လယ္သမားလူတန္းစားမ်ား အတြက္လည္း စပါးေစ်း တက္မလာျခင္းႏွင့္အတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမႇင့္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ ထုတ္ကုန္က႑ကို မတိုးျမႇင့္ႏိုင္ၾကဘဲ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းၾကရသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမႇင့္မႈ သံသရာစက္ဝန္း အၾကားတြင္ ယခင့္ယခင္ အတိုင္းသာ ဆက္လက္အ႐ႈံးေပၚေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းေလး အစမေပ်ာက္ေရးကိုသာ ေမးထားသည့္ အဆင့္ျဖင့္ အသက္ဆက္ေနၾကရသည္ဟု ထိုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကားက စကားသံ ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ သို႔ျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစား အလႊာအတြင္း ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ေနၾကျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသူမ်ား အေနႏွင့္ ခ်မ္းသာသည္ထက္ ခ်မ္းသာသြားၾကျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခားခ်က္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ဘက္သို႔သာ ဆက္လက္တြန္းပို႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေသာက္သုံးေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ရရွိေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးတို႔ ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္အဆင့္ ဆိုသည္ထက္ မပိုေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအေျခအေနမ်ား အားလုံးမွာ ယခင္ကလို ဒုံရင္းဒုံရင္းလိုပင္ စခန္းသြားေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကျပန္သည္။ အနာဂတ္ လူငယ္ထုအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ေပါမ်ားလာေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကမလဲ ဆိုသည္ကိုလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္သဖြယ္ အစိုးရက မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသးသည္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ားက နားမလည္ႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကရသည္ ဆို၏။

သို႔အတြက္ တင္ျပရလွ်င္ ျပည္သူအမ်ား လိုခ်င္ေတာင့္တေနသည့္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ အရာမ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေကာင္းစြာ မေပၚထြန္းေသးသည္မွာ ထင္ရွားေနၿပီး ထိုအရာကို ျပည္သူအမ်ားကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာ ထားေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူဝါဒမ်ား ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသေလာက္ ထိုအက်ဳိးကို ျပည္သူအမ်ား ခံစားရေလ့ရွိၿပီး မေကာင္းပါကလည္း မေကာင္းသည့္ အက်ဳိးကို ျပည္သူမ်ားကသာ အမ်ားအားျဖင့္ ခံစားရတတ္ေလ့ ရွိသည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ မူဝါဒမ်ား မမွားယြင္း မတိမ္းေစာင္းေစေရး အထူးဂ႐ုျပဳရမည့္အျပင္ မွားယြင္းပါက ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုခန္႔ ၾကာတတ္သည့္ သေဘာ ရွိသည္။ သို႔အတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ အစိုးရ၏ မူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္သူမ်ား အထူးလိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

ရန္ႀကီးေအာင္ (ဥပေဒ)