News

POST TYPE

PERSPECTIVE

စစ္ပြဲ ရပ္၏ မရပ္၏
20-Feb-2017

စစ္ပြဲေတြျဖစ္လာရင္ ပထမဦးဆံုး ႀကံဳေတြ႔ရတာကေတာ့ စစ္ဆင္ ေရးအသံုးစရိတ္ ကုန္က်ျခင္းပါပဲ။ ဒုတိယကေတာ့ စစ္ပြဲျဖစ္ရာ ေဒသအတြင္းက ျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ျခင္း၊ တတိယအေနနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စစ္သားမ်ား၊ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ပြားပါတယ္။ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္ ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သဘာဝ သယံဇာတ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးစ႐ိုက္ လကၡဏာ၊ ပညာေရး မ်ား ဆံုး႐ံႈးရပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား စည္းလံုးမႈ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ကာလၾကာရွည္လာတာနဲ႔ အမွ် လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ဆိုးဝါးလာျခင္း၊ ေဒသအတြင္းလိုအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦနဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးျခင္း၊ ေဒသတြင္းမတိုးတက္ျခင္းနဲ႔ ေနရာေဒသအလိုက္ တိုးတက္မႈကြာဟခ်က္ ႀကီးမားလာျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္မႈထိခိုက္ျခင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ႏိုင္ငံေရးမတည္ ၿငိမ္ျခင္း၊ စစ္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသအတြင္း ပညာေရး နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ပံုရိပ္က်ဆင္းျခင္းနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာမွာ စစ္ဆင္ေရး အသံုးစရိတ္ေတြ ဘယ္လိုမ်ိဳးသံုးေနလဲဆိုတာ သိရဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို ေမးျမန္း ၾကည့္မိပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စစ္တိုက္ရာမွာ သမၼတအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မပါဘဲ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ စစ္ဆင္ေရး သီးသန္႔ အသံုးစရိတ္ကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳရတာျဖစ္လို႔ သမၼတဟာ စစ္တိုက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ ရွင္းလင္းတင္ျပဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနဆဲ အိႏၵိယ၊ နီေပါနဲ႔ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စစ္ဆင္ေရး အသံုးစရိတ္ဟာ ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ရွိေနပါတယ္။ ျပည္နယ္တစ္ခုမွာ သူပုန္ထၿပီဆိုရင္၊ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ႏွိမ္နင္းဖို႔ရာအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ အျခား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုသံုးၿပီး ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈကို ႏွိမ္နင္းပါတယ္။ ဒီလိုႏွိမ္နင္းလို႔ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ ျပည္နယ္ အစိုးရဟာ သမၼတမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပၿပီး တပ္မေတာ္ကို အသံုးျပဳဖို႔ ခြင့္ေတာင္းရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ သမၼတဆီကို တိုက္႐ိုက္တင္ပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး တပ္မေတာ္ကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ အင္အား ဘယ္ေလာက္ကို ဘယ္ကာလအထိ သံုးမလဲဆိုတာကို တစ္ခါတည္း အတည္ျပဳၾကရပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ တင္ျပရရင္ တပ္မ ၃ ခုနဲ႔ တစ္ႏွစ္တိုက္မယ္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တိုက္ဖို႔ အတည္ျပဳၿပီးမွာ ၎ျပည္နယ္မွာ တိုက္မယ့္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ အသံုးစရိတ္ကို ခ်မွတ္ခြင့္ျပဳေပးပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သာမန္ အသံုးစရိတ္ထဲကေန စစ္မတိုက္ပါဘူး။ စစ္တိုက္ခ်င္ရင္ သီးျခား အသံုးစရိတ္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ေနခြင့္ျပဳၿပီဆိုရင္ အသံုးျပဳမယ့္တပ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ကိုေစလႊတ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသးရင္ လႊတ္ေတာ္ သို႔တည္းမဟုတ္ သမၼတကိုျပန္လည္တင္ျပၿပီး သက္တမ္းတိုးရပါတယ္။ ဒါဟာ သာမန္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကြဲျပားႏိုင္ေပမယ့္ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ဒီသေဘာပါပဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ကူးေျပာင္းခါစျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳအရ ျပည္နယ္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူ ေခ်မႈန္းေရးကို သီးျခား မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ လက္ရွိအေနအထားအရ ေသာင္းက်န္းသူ ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကို သီးျခား စစ္ဆင္ေရး အသံုးစရိတ္ ခ်ေပးေနတာမ်ိဳးလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားႀကီးရွိ ေနတဲ့ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ခုလည္းေကာင္းသလို တစ္မ်ိဳးလည္း ဆိုးေနပါတယ္။ တိုက္ပြဲတိုင္းမွာ သူမ်ားႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ စစ္ဆင္ေရး အသံုးစရိတ္ ကုန္က်မႈမမ်ားဘဲ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းကို ရင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့တစ္ခ်က္ဟာ ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုမွာ လံုေလာက္တဲ့ အသံုးစရိတ္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ စစ္သည္မ်ားရဲ႕ အတိုက္စြမ္းအား ေလ်ာ့က်တာမ်ိဳး ျဖစ္တာမို႔ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈဟာ အျမစ္မျပတ္ဘဲ ရွည္ၾကာေနတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တိုက္ပြဲစစ္ဆင္ေရး အသံုးစရိတ္ ကုန္က်မႈဟာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ နည္းပါးေပမယ့္ ႏွစ္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စစ္ဆင္ေရးစရိတ္ ေထာင္းေနတာကိုလည္း ျငင္းပယ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔လည္း ပိုက္ဆံကုန္က်မႈ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔လည္း ပိုက္ဆံ ကုန္က်မႈ ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အစိုးရေရာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းပါ လိုအပ္တဲ့ေငြေၾကးကို သဘာဝ သယံဇာတေပၚမွာ မွီခိုအားထားေနရတာ ျဖစ္တာမို႔ ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္ၾကာလာျခင္းဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဆုတ္ယုတ္မႈ ႀကီးမားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ တစ္ခုပါပဲ။

ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာမွာ အမ်ိဳးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္၊ သံတမန္ကိစၥတို႔ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ရင္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။ ေသာင္းက်န္းသူ ေပၚေပါက္လာရျခင္းရဲ႕ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေနနဲ႔ ဘာသာေရး ကြဲျပားမႈ၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ အယူသည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးဝါဒစြဲမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ မမွ်တမႈ၊ နယ္ေျမခြဲေဝရာတြင္ အျငင္းပြားမႈ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာပံုကို ဥပမာအေနနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဗကပ (ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) အဖြဲ႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးဝါဒကိုအေျခခံၿပီး ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္တုန္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပါတီခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရး အစရွိသျဖင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခဲ့တာေၾကာင့္ ဗကပ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔နဲ႔ တိုက္ခိုက္ရတာ ၾကာရွည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ သံတမန္နည္းနာ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သတိျပဳမိေစပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (KNU) အဖြဲ႔ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေပၚေပါက္လာပံုကေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ခုတံုးလုပ္မႈနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္မ်ားဟာ ကရင္၊ ျမန္မာေသြးခြဲေရးကို အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အခ်င္းခ်င္းကိုပါ ေသြးခြဲခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကရင္ကို စာမည္းကရင္၊ ခရစ္ယာန္ကရင္ကို စာျဖဴကရင္၊  ထို႔အျပင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို က်မ္းစာထဲတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့လူမ်ိဳးအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တူၿပီး ၎တို႔ကိုကာ ကြယ္ေပးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ဝါဒျဖန္႔ စည္း႐ံုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ကရင္မ်ားကို စစ္ပုလိပ္တပ္၊ စစ္တပ္၊ သစ္ေတာဌာန၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ တရားေဟာဆရာ၊ ေဆးဝန္ထမ္းသူနာျပဳ အစရွိသျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေနရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (ခ) ေဒါကလုဟာ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္မွာကတည္းက စတင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္အထိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ အျမင္က်ယ္ တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ (KNU) ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရက္ၾကာမွာ (KNDO) စစ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကို ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒနဲ႔အတူ အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ ေသြးခြဲခဲ့မႈ၊ နယ္ေျမခြဲေဝေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူဖို႔အေရး ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြ၊ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။ 

ေနာက္ဆံုးတစ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ (KIA) ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းဟာလည္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ နယ္ေျမခြဲေဝမႈ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္ၾကာလာၿပီဆိုရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုခုရဲ႕ အားေပးကူညီမႈ ရရွိေနျခင္း၊ ထိုႏိုင္ငံတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ က်ဆင္းေနျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံမႈ အေတာ္အသင့္ရွိေနျခင္း၊ ေဝးလံေခါင္းပါးၿပီး ဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွည္ၾကာေနတတ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ေပၚေပါက္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းဟာလည္း က်ယ္ျပန္႔သလို ၾကာရွည္ေနရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းေတြဟာလည္း မ်ားျပားလြန္းလွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီးရင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၊ ငယ္သားပိုင္းရဲ႕ အသက္ေမြးရပ္တည္မႈ၊ လက္ရွိ ရပ္တည္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈဟာ ႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္ပါတယ္။ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔က Roadmap တစ္ခု လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲကိုလာဖို႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူထုေထာက္ခံမႈနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖိအားေပးရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာအေနနဲ႔ ဆီးရီးယားျဖစ္စဥ္ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ဆီးရီးယား တပ္မေတာ္ဟာ ႐ုရွားတို႔ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔အတူ သူပုန္မ်ားကို တန္ျပန္ထိုးစစ္ ဆင္ႏႊဲၿပီး သူပုန္မ်ား သိမ္းယူထားတဲ့ၿမိဳ႕ေတြကို တစ္ၿမိဳ႕ၿပီးတစ္ၿမိဳ႕ ျပန္လည္ သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာမွာေတာ့ အထိနာလာတဲ့ သူပုန္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ISIS အေပါင္းအပါမ်ားမွလြဲၿပီး က်န္သူပုန္မ်ားနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ Syria Arab Republic အစား Republic of Syria အမည္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေနၿပီး မၾကာခင္ ကာလမွာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆီးရီးယားကို ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ပြဲမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလူထုမွာ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုတဲ့အျမင္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ တရားေသာ စစ္ဆင္ႏႊဲၿပီး ေသာင္းက်န္းသူ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုသတိထားရမွာက စစ္ပြဲတိုင္းဟာ မတရားပါဘူး။ တရားေသာစစ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိတဲ့ Conflict of Interest ကြဲျပားမႈေတြ မ်ားေနတာကို စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုၿပီး လြယ္လြယ္ေလး ေျပာေနလို႔လည္း မရပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲ အျမင္ကြဲျပားပါေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုၾကတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ခ်င္း တူညီတာကိုေတာ့ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကမၻာ့ေတြးေခၚပညာရွင္ ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ပထမကမၻာစစ္ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ရပ္ဆဲလ္ဟာ စစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ဇာဘုရင္မ်ားဟာ စစ္ပြဲေလာက္ မဆိုးဘူး။ စစ္မတိုက္သင့္ဘူး။ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡေရာက္တယ္။ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား အေဝမတည့္ျခင္းဟာ ျပည္သူနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ကို ဆန္႔က်င္ၾကဆိုၿပီး လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔လည္း ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ သူဟာ စစ္ကိုတိုက္ဖို႔ ေဆာ္ဩပါတယ္။ သူ႔အသက္အ႐ြယ္ဟာ ႀကီးရင့္ေနတာမို႔ ကိုယ္တိုင္ ဝင္တိုက္ခ်င္ေပမယ့္ မတိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ မဟာမိတ္မ်ားဘက္က ဝင္တိုက္သင့္ေၾကာင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ဟစ္တလာရဲ႕ နာဇီနဲ႔ အီတလီ၊ ဂ်ပန္တို႔ရဲ႕ ဖက္စစ္ဝါဒဟာ စစ္ပြဲထက္ ဆိုးဝါးတာမို႔ အ႐ြယ္ရွိ လူကုန္စစ္ပြဲကို ေအာင္ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ စစ္ပြဲကို ေထာက္ခံခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ က်ဴးဘားဒံုးက်ည္ကိစၥနဲ႔ တတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္ဖို႔  ဦးတည္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ နီကီတာ က႐ုေရွာ့ဖ္နဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္အက္ဖ္ကေနဒီဆီကို ေၾကးနန္းေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္႐ိုက္ၿပီး စစ္ကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတကေနဒီဆီကို ပို႔လိုက္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္ေၾကးနန္းမွာ ေရးထားတာကေတာ့ “မင္းရဲ႕ ျပဳမူမႈဟာ ရမ္းကားလြန္းေနတယ္၊ လူသားမ်ားရဲ႕ အသက္ကို ကယ္တင္ပါ၊  အေၾကာင္းအက်ိဳး မဆီေလ်ာ္တဲ့စိတ္ကူးျဖစ္တယ္၊ လူယဥ္ေက်း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ႐ႈတ္ခ်တယ္၊ ငါတို႔ဟာ အစုလိုက္ လူသတ္မႈကို ေရွာင္ရလိမ့္မယ္၊ ရာဇသံဆိုတာ စစ္ပြဲပဲ၊ ဒီ႐ူးသြပ္မႈကိုရပ္ပါ”လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ဒီျဖစ္ရပ္ေပၚမွာ သံုးသပ္ရရင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္လို႔ မ်က္စိမွိတ္ေအာ္ေနဖို႔ မလိုသလို၊ တရားေသာစစ္လို႔ ဟစ္ေၾကြးေနလို႔မရပါဘူး။ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ ေနရာေဒသကိုလိုက္ၿပီး စစ္ပြဲ ရပ္၏ မရပ္၏ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္ၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တိက်ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ Roadmap ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ ၿမိဳ႕ေန၊ ေတာေန ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ကို ထိခိုက္လာရင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ထိခိုက္လာရင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ပံုရိပ္ကို က်ဆင္းလာၿပီဆိုရင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သယံဇာတေတြကို ဆံုး႐ံႈးလာၿပီဆိုရင္ အဲဒီလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းဟာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲမ်ားမွာသာ တိုက္သင့္ မတိုက္သင့္ရွိတာပါ၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို လံုးဝ လက္ခံလို႔မရဘူးဆိုတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိၿပီးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ရွိသလို၊ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားဆဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား၊ မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို ငဲ့ညႇာသင့္ပါတယ္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ရဲ႕ တပည့္တစ္ဦးက “လူတစ္ဦး တစ္သက္တာ က်င့္ရမယ့္ တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားဆိုရင္ ဘာျဖစ္မလဲ”လို႔ေမးတဲ့အခါ “ဒီလိုစကားမ်ိဳး ရွိမယ္ဆိုရင္ ငဲ့ညႇာမႈပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”လို႔ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ညႇိႏိႈင္း ယူတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါတယ္။ စစ္ပြဲဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔မရေတာ့တဲ့ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူျခင္းပါပဲ။ စစ္ပြဲဟာ ဆိုးဝါးပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ စစ္ပြဲထက္ ဆိုးဝါးတဲ့အရာ ျဖစ္လာရင္ စစ္ပြဲဟာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ စစ္ပြဲ ရပ္၏ မရပ္၏ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းတရားအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ငဲ့ညႇာမႈ အထူး လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ကိုမင္းေမာင္

  • VIA