News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ရာဇဝင္ကို ေျခရာခံျခင္း
16-Feb-2017 tagged as

(၁)

အခ်ိဳ႕ေသာဇာတ္၊ နိပါတ္၊ ပံုျပင္၊ ဇာတ္လမ္း၊ ရာဇဝင္သမိုင္း၊ သီခ်င္း စာသား စသည္တို႔၌ စာေရးသူ အေနႏွင့္ ေရွးကျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ မွတ္တမ္းရာဇဝင္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပ ေရးသားေလ့ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍တစ္ေၾကာင္း၊ အက်ယ္တဝင့္ ရွည္လ်ားစြာ ေဖာ္ျပရန္ မသင့္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အတိုခ်ံဳ႕၍ အက်ဥ္းမွ်သာ ေဖာ္ျပတတ္ေလရာ ျမႇဳပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ ပါရွိေနတတ္သည္။ ထိုအခါ စာဖတ္သူ အေနႏွင့္ ယင္းျမႇဳပ္ကြက္ကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္မွသာ စာေရးသူ၏ ဆိုလိုရင္း အႏွစ္သာရ၊ ေပးလိုေသာ သတင္းစကားကို ၿခံဳငံုမိႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ သို႔မွသာ စာေရးသူကို ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေသာ စာဖတ္သူ ျဖစ္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပက္ပင္းႀကံဳခဲ့ရေသာ ရာဇဝင္တစ္ေစာင္ထဲက ျမႇဳပ္ကြက္တစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။ ေအာက္ပါစာပိုဒ္ကို႐ႈပါ။

“အကၽြႏု္ပ္တို႔သတိုးသည္ ယခုျပဳမည့္သစၥာမွန္၏ေလာဟု ေမးရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္စိတ္တြင္ ေအာက္ေမ့မိထည့္သည္။ အင္းဝစစ္သည္တို႔ မ်ိဳးရိကၡာ ကုန္၍ငတ္မြတ္လွ်င္ ခြာ၍ေျပးမည္။ သို႔လွ်င္ႏိုင္မည္ကို အႏိုင္မခံ၊ သစၥာျပဳၿပီးမွႏိုင္ေအာင္ ျပဳမည္ႀကံေသာ အႀကံသည္ ေရွးက အသားမင္းသားသည္သိၾကားသမုတ္သည့္ ဟံသာဝတီသည္ရန္စစ္ေရာက္လွ်င္ ေအာင္ႏိုင္ေတာ့သည္ကို ယင္းသို႔ကား မေအာက္ေမ့။ မင္းစဥ္းလဲအားျဖင့္ ႏိုင္ေအာင္ျပဳေသာေၾကာင့္ သိၾကားသမုတ္သည့္ ဟံသာဝတီဟူေသာ အမည္ေပ်ာက္ခဲ့၍ ဥပါယ္ႏွင့္ရေသာေၾကာင့္ ဥပါယ္ခိုးဟုတြင္ျပန္သည္ကို ရွည္ေသာအားျဖင့္ ပဲခူးဟုတြင္သည္။ ယခုတို႔သခင္သည္ သူရိကၡာကုန္၍ ျပန္ေတာ့မည္ကို သစၥာခံမွ ေဖာက္ျပန္၍ အႏိုင္ယူေတာ္မူေသာ္ ပဲခူးဟူသည့္အမည္ကို ေနာက္ပဇာ အမည္ေခၚျပန္တံု႔အံ့ဟု ေအာက္ေမ့၍ စစ္ထိုးရာတြင္ကို သစၥာမွန္ဖူးသေလာဟု သတိုးကို ဆိုေပသည္မွန္၏”(မူရင္းသတ္ပံုအတိုင္း)

(၂)

အထက္ပါစာပိုဒ္သည္ မြန္ပညာရွိအမတ္ႀကီး ေရးသားစီရင္အပ္ေသာ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွျဖစ္ၿပီး မြန္-ျမန္မာ အႏွစ္ေလးဆယ္ စစ္ပြဲကို အေသးစိတ္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။ လဂြန္းအိမ္သည္ သုရွင္ရာဇာဓိရာဇ္၏ အမတ္သူရဲေကာင္းျဖစ္၏။ လဂြန္းအိမ္ကား ႏွယ္ႏွယ္ရရ သူရဲေကာင္းမဟုတ္။ ေျခလ်င္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ ဆင္တပ္ႏွင့္ ေလွတပ္တိုက္ပြဲတို႔တြင္ ေအာင္ပြဲ အလီလီ ရခဲ့သူျဖစ္၏။ သုရွင္၏တိုက္စစ္အား ခံတပ္အတြင္းမွ ႀကံ့ႀကံ့ခံေနခဲ့ေသာ သံေမာင္ၿမိဳ႕စား မၿဂိဳင္း၏ဦးေခါင္းကို ခံတပ္အတြင္း တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဝင္ေရာက္၍ ျဖတ္ယူလာႏိုင္သည္အထိ လက္႐ံုးရည္စြမ္းပကားႀကီးသူ ျဖစ္၏။

သူ၏တိုက္ပြဲ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သူသည္ သူရသတၲိအရာတြင္ ေျပာင္ေျမာက္႐ံုမွ်မက အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ ဗ်တၲိႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသူျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါသမိုင္းမွတ္တမ္းက သက္ေသခံလ်က္ ရွိသည္။

တစ္ခါေသာ္ သုရွင္၏တပ္ႏွင့္ အင္းဝတပ္တို႔ ပန္းေက်ာ္အရပ္တြင္ ရင္ဆိုင္မိၾကသည္။ အင္းဝတပ္တို႔ စစ္ပန္းကာ ရိကၡာျပတ္လုဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္ သုရွင္က ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ အႏိုင္ရေအာင္ အစီအမံတစ္ရပ္ ႀကံစည္ခဲ့၏။ ယင္းမွာ ႏွစ္ဖက္တပ္တို႔ ျမသီတင္းဘုရားရင္ျပင္တြင္ သစၥာျပဳၾကမည့္ေလဟန္ ဟန္ေဆာင္၍ ျမသီတင္းဘုရားသို႔သြားရာ လမ္းခုလတ္ သဲေသာင္ျပင္တြင္ ဓားမ်ားကိုျမႇဳပ္ထားၿပီး အခ်ိန္းအခ်က္ျပသည္ႏွင့္ ျမန္မာသူရဲေကာင္းအမတ္တို႔အား လက္စတံုးရန္ျဖစ္၏။ လိုရင္းကိုဆိုရေသာ္ သုရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္စီမံေသာ ယင္းအႀကံအစည္သည္ လဂြန္းအိမ္၏ ဖြင့္ဟခ်က္ေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ရေလသည္။ သုရွင္ အမ်က္ျပင္းစြာ ထြက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အမတ္ဒိန္မဏိ႐ြတ္ထံအပ္ႏွံ၍ လဂြန္းအိမ္ကို စစ္ေမးေစရာ ရည္ညႊန္းပါစာပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လဂြန္းအိမ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

(၃)

ဤစာပိုဒ္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္အား အက်ပ္႐ိုက္ေစခဲ့သည္မွာ “ေရွးက အသားမင္းသားသည္ သိၾကားသမုတ္သည့္ ဟံသာဝတီသည္ ရန္စစ္ေရာက္လွ်င္ ေအာင္ႏိုင္ေတာ့သည္ကို ယင္းသို႔ကား မေအာက္ေမ့။ မင္းစဥ္းလဲ အားျဖင့္ ႏိုင္ေအာင္ျပဳေသာေၾကာင့္ သိၾကားသမုတ္သည့္ ဟံသာဝတီဟူေသာ အမည္ေပ်ာက္ခဲ့၍ ဥပါယ္ႏွင့္ရေသာေၾကာင့္ ဥပါယ္ခိုးဟုတြင္ျပန္ သည္ကို ရွည္ေသာအားျဖင့္ ပဲခူးဟုတြင္သည္”ဟူေသာစာပိုဒ္ ျဖစ္၏။

လဂြန္းအိမ္၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္သည္ စစ္သူရဲေကာင္းပီပီ မလိမ့္တပတ္နည္းျဖင့္ အႏိုင္မယူလိုဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းမွ် ကၽြန္ေတာ္သိပါ၏။ သို႔ေသာ္ အသားမင္းသားသည္ မည္သူနည္း။ အသား မင္းသားသည္ မည္သည့္တိုက္ပြဲကို မည္သို႔ေသာ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ တိုက္ခဲ့ပါသနည္း။ အဘယ္အခ်က္ေၾကာင့္ အသားမင္းသားအား မင္းစဥ္းလဲဟု ယိုးစြပ္ႏိုင္ပါသနည္း။ အသားမင္းသား၏ ရာဇဝင္ကို ခိုင္လံုစြာ မသိရွိေသာေၾကာင့္ က်မ္းျပဳဆရာအမတ္ႀကီး ဗညားဒလ ေပးလိုေသာ သတင္းစကားကို ကၽြန္ေတာ္ တိက်ေသခ်ာစြာ မေစာေၾကာႏိုင္ခဲ့ေခ်။ နားေဝတိမ္ေတာင္ျဖစ္ရ၏။

၎အျပင္ ထိုအသားမင္းသား၏ ရာဇဝင္သည္ ရာဇာဓိရာဇ္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္ဆင္ေရး အစီအမံကို ဖ်က္ႏိုင္ရေလာက္ေအာင္ လဂြန္းအိမ္ ထုေခ် ကိုးကားခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္၍ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ လဂြန္းအိမ္၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ထဲမွ အသားမင္းသား၏ ရာဇဝင္ကို ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ခဲ့ရာ တစ္ခုေသာ အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အမ်ိဳးသားပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ား၏ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ ရာဇဝင္ဖတ္စာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရွိရသည္။

“မြန္လူမ်ိဳး အသားမင္းသား”

ယခု ပဲခူး ဟံသာဝတီေနရာတြင္ ဟိုအလြန္ေရွးက်ေသာ အခါကာလက ပင္လယ္ေရ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ ကၽြန္းငယ္ကေလးတစ္ခု ေပၚလာသည္။ ထိုကၽြန္းငယ္မွာ အလြန္ေသးငယ္၍ ဟသၤာ “ဖို မ”ႏွစ္ေကာင္ မနားေလာက္ေသာေၾကာင့္ ဟသၤာဖို၏ ေက်ာထက္တြင္ ဟသၤာမ နားရသည္ဆိုသည္။ ဤသို႔ ဟသၤာ“ဖို မ”နားေသာ ကၽြန္းအရပ္ျဖစ္၍ “ဟံသာဝတီ”ဟု တြင္ေလသည္။ ဤေနရာသည္ မြန္တို႔၏ နယ္တြင္းျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ အိႏၵိယတိုင္းသား ကုလားမ်ား ေရာက္လာ၍ ထိုကၽြန္းကိုေတြ႔ရွိၿပီး မိမိတို႔ ပိုင္လိုသည္ႏွင့္ သံတိုင္ကို စိုက္မွတ္ထားလိုက္ေလ၏။

သထံုဘုရင္၏ သားေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ သမလႏွင့္ ဝိမလညီေနာင္ ႏွစ္ပါးတို႔သည္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ခန္႔၌ ၿမိဳ႕သစ္ အသစ္တည္ေထာင္ရန္ လွည့္လည္ ရွာေဖြခဲ့ရာ ထိုဟံသာဝတီကၽြန္းကို ေတြ႔ေလ၏။

သို႔ေတြ႔ေသာအခါ၌ “ကုလားတို႔ သံတိုင္စိုက္၍ အေစာင့္ထားသည္မွာ အႏွစ္ ၉၀ ရွိေလၿပီ။ သို႔ရာတြင္ မြန္မင္းသားတို႔က ငါတို႔ မြန္နယ္ျဖစ္သည္။ ငါတို႔သာ ပိုင္ထိုက္သည္”ဟု ဉာဏ္ကူ၍ အမွတ္မဲ့ ထိုကုလားသံတိုင္ေအာက္က သံေကာက္ကိုးစင္း ျမႇဳပ္ထားလိုက္၏။ ၿပီးမွ မိမိတို႔က အလ်င္က်ေၾကာင္း၊ ဦးေၾကာင္းဆို၍ တူးၾကည့္ၾကရာ ေျပာသည့္အတိုင္း သံေကာက္ ကိုးစင္းေတြ႔ရွိ၊ မြန္မင္းသားတို႔က ကၽြန္းကို ရေလ၏။

(၄)

ထိုအခါမွ “ဟံသာဝတီ”ဟု သမုတ္၍ သမလကမင္းျပဳ၍ ဝိမလကို အိမ္ေရွ႕ေပးထား၏။ ထိုဟံသာဝတီ တည္ေသာသကၠရာဇ္ကား ၅၀ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္ေလသည္။ သမလမင္းသည္ မယ္ကပီေထာ္ဆိုသူကို မိဖုရား ေျမႇာက္၏။ ထိုမိန္းမ၏ ဖမိမ်ားမွာ ဖ႐ံုစိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္သူမ်ား ျဖစ္၏။

၎တို႔၏သမီးပ်ိဳ အလြန္ လွပေခ်ာေမာသျဖင့္ မင္းကေတာင္းရာ ေၾကာက္၍ ေျပးပုန္းေသာေၾကာင့္ ရွာေဖြေသာအခါ ဖ႐ံု႐ံုထဲက ေတြ႔ေလ၏။ သို႔ေၾကာင့္ “မယ္ကပီေထာ္”ေခၚသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “ေရႊဖ႐ံုမယ္”ဟု ေခၚႏိုင္၏။

ထိုမိဖုရား မယ္ကပီေထာ္မွ သားေတာ္တစ္ပါး ဖြား၍ ငါးလ၊ ေျခာက္လခန္႔တြင္ သမလမင္း နတ္႐ြာစံေလ၏။ ထိုအခါ ညီေတာ္ဝိမလသည္ ထီးနန္းတက္၍ ထိုမရီးေတာ္ကိုပင္ မိဖုရားေျမႇာက္ျပန္၏။ သားေတာ္ကေလးကိုကား ရန္သူျဖစ္မည္စိုး၍ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားသို႔ သြား၍ပစ္ရမည္ဟု မိန္႔ေလ၏။ သို႔အတိုင္း ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ “ကြမ္အပ္သား” (ဝါ) “ကြမ္အသား”႐ြာ၊ မြန္ကရင္လူမ်ိဳး မုဆိုးမ မိနန္းကလိုင္း (မိနန္႔ကလိုင္း) ၏ ကၽြဲၿခံဝ၌ ညအခါ ကေလးကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ေလ၏။

နံနက္ေစာေစာ ကၽြဲတို႔ကိုလႊတ္ရာ ကၽြဲမႀကီးတစ္ေကာင္သည္ အလ်င္ထြက္၍ ၿခံဝရွိကေလးကို ခြ၍ရပ္ေန၏။ ကၽြဲရွင္မိနန္းကလိုင္း (မိနန္႔ ကလိုင္း)က ေတြ႔ရွိကာ ေမြးစားထားေလ၏။ ဤသူငယ္သည္ ႀကီးလာေသာ္ ကၽြဲမ်ား၊ ႏြားမ်ားကို ေက်ာင္းရ၏။ ကၽြဲတို႔ကို အလြန္ ယုယေလသျဖင့္ ကၽြဲတို႔ကလည္း အလြန္ ခင္မင္ယဥ္ပါးေလသည္။ ထိုသူငယ္မွာ ထြားက်ိဳင္း၊ သန္မာ၊ လ်င္ျမန္၊ ေပါ့ပါး၏။ ကၽြဲတို႔အေပၚ၌တက္စီး၊ တစ္ေကာင္မွတစ္ေကာင္ ကူး စသည္ျဖင့္ ခ်ိဳၾကားတို႔၌ပင္ ခုန္လႊား ကစားေနေလ့ရွိ၏။ ဤသို႔ သန္စြမ္းက်င္လည္ေၾကာင္း အနီးအေဝး ေက်ာ္ေစာေလသည္။

ဝိမလမင္း နန္းစံရွစ္ႏွစ္တြင္ ကုလားတို႔သည္ မေက်နပ္၍ အရပ္ ခုနစ္ေတာင္ျမင့္ေသာ လန္ဘားဆိုသူ ကုလားႀကီးက ဗိုလ္ျပဳလ်က္ သေဘၤာ ခုနစ္စင္းႏွင့္ လာေရာက္ၾကျပန္၏။ ထိုကုလားရန္ကို ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္သူ မရွိ၍ ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္သူ လူစြမ္းေကာင္းကို ရွာေစေတာ္မူ၏။

(၅)

ထိုအခါမွ ထိုေက်ာ္ေစာေသာ သူငယ္ကိုေတြ႔ရွိၿပီး ကၽြဲႀကီးကိုစီး၍ လိုက္လာခဲ့၏။ ေရာက္မွ တူေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ၍ ကုလားရန္ကို ၿဖိဳဖ်က္ေစ၏။ ကုလားလန္ဘားႏွင့္ မြန္မင္းသားတို႔ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း တိုက္ၾကမည္ဟု သေဘာတူၾက၏။ ကုလားႀကီးသည္ သံခ်ပ္ဝတ္လ်က္ ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ခန္႔ရွိ ဓားႀကီးကို ထမ္းလာ၏။ မင္းသားကလည္း ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ခန္႔ရွိ လွံ ႏွစ္စင္းကိုဆြဲ၍ ထြက္လာ၏။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လူတို႔လည္း ေဘးက ၾကည့္ေနၾကကုန္၏။

ႏွစ္ေယာက္ယွဥ္၍ တိုက္မည့္ဆဲဆဲတြင္ မြန္မင္းသားက ဉာဏ္ကူ၍ “ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း တိုက္မည္ဟု ကတိထားလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္လိုက္ အကူအညီ ေခၚခဲ့သနည္း”ဟု ဆိုလိုက္၏။ ထိုအခါ ကုလားႀကီးက “ငါ့မွာ အေဖာ္မပါတကား”ဟုဆို၍ ေနာက္သို႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္၏။ ထိုသတိလစ္ေသာခဏ၌ မြန္မင္းသားက လွံျဖင့္လည္မ်ိဳကိုထိုးလိုက္ရာ ကုလားႀကီးက်ေလ၏။ ကုလားတို႔လည္း ေျပးၾကရေလကုန္၏။ ကုလားတို႔ကို ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ရေလသည္ဟု “ဥပါယ္ခိုး” ေနာက္စကားေ႐ြ႕၍ “ပဲခိုး”၊ “ပဲခူး”တြင္သည္ ဆိုသည္။

(ေရွးက ထိုပင္လယ္တိမ္အရပ္ေရတြင္ မ်ားစြာေသာ ဝမ္းဘဲမ်ား ကူးသန္းစားေသာက္ ရွိေနၾကသျဖင့္ “ဝမ္းပဲကူး”၊ “ပဲကူး”၊ “ပဲခူး”ေခၚတြင္ လာဟန္ကိုလည္း အခ်ိဳ႕ ႀကံဆၾကသည္)

ဝိမလမင္းသည္ တူေတာ္အား အိမ္ေရွ႕ေပး၏။ ဝိမလမင္း နတ္႐ြာစံေသာ္ တူေတာ္နန္းတက္၍ အႏွစ္ ၂၀ မွ် မင္းျပဳၿပီးမွ အနိစၥေရာက္ေလသည္။ “ကြမ္အသား”႐ြာတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူျဖစ္၍ “အသားမင္းသား”၊ “အသားမင္း”ဟု ယခုတိုင္ ေက်ာ္ေစာ ထင္ရွားေလသတည္း။

(၆)

သို႔လွ်င္ အသားမင္းသား၏ ရာဇဝင္ ဆံုးခန္းတိုင္သည္တြင္မွ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းဇာတ္ရည္လည္ေတာ့သည္။ မြန္သူရဲေကာင္း လဂြန္းအိမ္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္၏ အႏွစ္သာရကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သိျမင္ခံစားႏိုင္ေတာ့သည္။ လဂြန္းအိမ္၏ ေလွ်ာက္တင္ ထုေခ်ခ်က္ႏွင့္ အသားမင္းသား၏ ရာဇဝင္ကို ေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္မိသည့္အခါ က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္၏ ဆိုလိုရင္းကို ျပည့္စံုစြာ သိရွိသည့္အေျခသို႔ ဆိုက္၏။ ဤေလာကႀကီးတြင္ အႏိုင္ရသည္ဆိုသည္ႏွင့္မၿပီး၊ အမွန္တရားတည္းဟူေသာ သစၥာထိုက္မွသာ ေအာင္ပြဲဟုဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေတာ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဇာတ္၊ နိပါတ္၊ ပံုျပင္၊ ဇာတ္လမ္း၊ ရာဇဝင္သမိုင္း၊ သီခ်င္း စာသား စသည္တို႔၌ စာေရးသူအေနႏွင့္ ေရွးကျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ မွတ္တမ္း ရာဇဝင္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပေရးသားေလ့ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ေရးသား ေဖာ္ျပရာတြင္ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ တစ္ေၾကာင္း၊ အက်ယ္တဝင့္ ရွည္လ်ားစြာ ေဖာ္ျပရန္ မသင့္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အတိုခ်ံဳ႕ အက်ဥ္းမွ်သာ ေဖာ္ျပတတ္ေလရာ ျမႇဳပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ပါရွိေနတတ္သည္။ ထိုအခါ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ ယင္းျမႇဳပ္ကြက္ကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္မွသာ စာေရးသူ၏ဆိုလိုရင္း အႏွစ္သာရ၊ ေပးလိုေသာ သတင္းစကားကို ၿခံဳငံုမိႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ သို႔မွသာ စာေရးသူကို ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေသာ စာဖတ္သူ ျဖစ္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။    ။

မင္းဒင္

  • TAGS