News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေျပာင္းအလဲတြင္းက အေျပာင္းအလဲ
07-Jan-2017 tagged as

၂၀၁၁ ေလာက္က စတင္ခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးသည္ ၂၀၁၆ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအတက္တြင္ ေနာက္ထပ္ အခ်ဳိးအေကြ႔တစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ရသည္။ 

ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္အတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ တက္လာေသာ ပထမဆုံး အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရျဖစ္သျဖင့္ အာဏာ အလႊဲအေျပာင္း ေခ်ာေမြ႔မည္လား စိုးရိမ္ရေသာ္လည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ မဲအမ်ားစုျဖင့္ တက္လာေသာ အစိုးရျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းသည့္အတြက္ လူၿပိန္းႀကဳိက္ မူဝါဒမ်ားကို  ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုဘဲ ျပည္သူအက်ဳိးရွိမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ရဲရဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေထာက္ျပေဝဖန္မည့္ အတိုက္အခံ ပါတီ မည္မည္ရရ မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္သာ အဓိက ေဝဖန္ေထာက္ျပႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တာဝန္ယူေသာ အစိုးရသစ္သည္ ရာစုႏွစ္ ေလးပုံတစ္ပုံေက်ာ္ အတိုက္အခံဘဝႏွင့္ အသားက်ေနသျဖင့္  အစိုးရအျဖစ္ ေနရာေျပာင္းသြားေသာအခါ ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္မွ အပတ္လည္လာခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးေရြးရာတြင္လည္း သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေစ့ေစ့ငင ရပုံမရွိ၊ အလုပ္တာဝန္ မ်ားေျမာင္လွေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဝန္ႀကီးဌာန သုံးေလးခု ကိုင္ခဲ့ရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ကို ေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန နည္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ ဝန္ႀကီးဌာနႀကီးအခ်ဳိ႕သည္ မူလအစတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား နာမည္ခ်င္း ေပါင္း႐ုံသာ ရွိသည္၊ ၂၀၁၆ ကုန္ခါနီးအထိ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးတည္းေအာက္တြင္ သြက္သြက္လက္လက္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း လႈပ္ရွားႏိုင္မႈ အားနည္းေနေသးသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိက ဦးထိပ္ထားမည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ တက္လာသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အေကာင္းအဆိုး ေရာျပြမ္းေနသည္။ အစိုးရသစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္လည္း အသစ္အသစ္မ်ားကို သင္ယူေနရပုံေပၚသည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ျခင္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က စတင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္အတိုင္း ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုစိတ္ဝင္စားလာျခင္းတို႔သည္ အေပါင္း လကၡဏာျဖစ္ေသာ္လည္း ေသနတ္သံ ပိုညံလာျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ အႏုတ္ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။  ျပည္ေထာင္စု တစ္ရပ္လုံးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ မူဆယ္ မႏၲေလး လမ္းမႀကီး အပါအဝင္ မူဆယ္ပါ တိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္လာျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ကို ရခိုင္ကိစၥတြင္ ေနရာေပးလိုက္ျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။  တစ္ဖက္တြင္ ရဲစခန္းမ်ားကိုပင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္အေရးသည္ ျပည္တြင္းတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာတြင္ပါ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ကာ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ကူးစက္ႏိုင္ေျခ ျမင့္လာခဲ့သည္။ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားသည္ ရခိုင္အေရးကို အထူးတလည္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးသား တင္ဆက္ၾကရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုံရိပ္ကိုပင္ ထိခိုက္မည့္အသြင္ ေဆာင္လာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေဝဖန္ျခင္းျဖင့္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္သည့္ ရခိုင္အေရး ဆႏၵျပပြဲကို မေလးရွားတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အာဆီယံႏိုင္င အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ မၾကားဖူးသည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး တာထြက္ေကာင္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အာဆီယံ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး ရွင္းျပျခင္းသည္ သံတမန္ေရးရာ တန္ျပန္ တိုက္စစ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးလိုက္ျခင္းသည္ ထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္သို႔ ယိမ္းသည္ဟု အမွတ္အယူ ခံရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဆီယံ ျပင္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  ဦးစြာ သြားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအၾကား အထင္ မမွားေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၆ အတြင္း ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ရပုံကို ေဖာ္ျပသည္။ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ တ႐ုတ္ မပါမျဖစ္သေဘာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုလာျခင္းက တ႐ုတ္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာတို႔ တက္ေထာင္မိန္းေမာ မေနသင့္ေၾကာင္း ျမင္ရသည္။ 

မင္းေျပာင္းမင္းလႊဲကာလျဖစ္သျဖင့္၂၀၁၆ ႏွစ္စကတည္းကပင္ စီးပြားေရးတြင္ မေရရာ မေသခ်ာမႈ ႀကီးစိုးသည္။ အားလုံးကၿငိမ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနသျဖင့္ စီးပြားေရးအပူခ်ိန္ ေရခဲမွတ္ေအာက္ ဆင္းသြားသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားပါ စီးပြားေရး မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားတစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာရယူအၿပီး ပထမဦးဆုံး မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စီးပြားေရးသည္ အစိုးရသစ္၏ မူဝါဒတြင္ ဦးစားေပး ေနရာတြင္ ရွိ မရွိ ထပ္ေလာင္း စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ စိုးရိမ္ၾကခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈကို လႏွင့္ခ်ီ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရျပန္သည္။ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေယဘုယ် ဆန္လြန္းသည္ဟူေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပ်ံ႕လာၿပီး သည့္ေနာက္တြင္ စီးပြားေရးတြင္ သံသယမ်ား ပိုႀကီးလာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီးပြားေရး ထိပ္တန္း လက္ေထာက္ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔ကပါ စီးပြားေရးသည္  ထင္သေလာက္ မေကာင္းေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးကို ပစ္မထားေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အရွိန္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြႏွင့္ အေထာက္အပံ့၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကတိကဝတ္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီ ရရွိျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ဝုန္းဒိုင္းႀကဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ Macroeconomy တြင္ ႀကီးမားေသာ  ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ သေဘာေပါက္ သြားေစသည္။ 

၂၀၁၆ သည္ အေျပာင္းအလဲတြင္းက အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သည္။ အၿငိမ္အလႈပ္ ႏွစ္မ်ဳိးေရာျပြမ္းသည္။ သင္ခန္းစာ မ်ားစြာ ရႏိုင္သည္။ သမိုင္းတြင္ အေလးထား ေလ့လာရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

ေဇယ်သူ

  • TAGS