News

POST TYPE

PERSPECTIVE

၈၉ အလြန္ လစ္ဘရယ္ အစီအစဥ္ၿပိဳ ၂၀၁၆ ဥေရာပမွာ တေစၧေျခာက္ ၂၀၁၇ ေဒါသူပုန္လႈပ္ရွားမႈေခတ္ႀကီးေလာ ...
07-Jan-2017 tagged as

စစ္ေအးလြန္ ကမၻာ့အစီအစဥ္ ၿပိဳၿပီ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကား ကေမာက္ကမ၊ ကိုး႐ိုးကားရား ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာႏွင့္ ဆံုးခန္းတိုင္ သြားခဲ့ေခ်ၿပီ။ “၈၉ အလြန္ လစ္ဘရယ္ ကမၻာ့အစီအစဥ္” (တစ္နည္း “စစ္ေအးလြန္ ကမၻာ႔အစီအစဥ္) မွာ မ်က္ေစ့ေအာက္မွာပင္ ၿပိဳက်သြားခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျဖစ္ရပ္ သံုးခုျဖင့္ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ဤသည္တို႔မွာ -

၁။ ႏိုင္ငံတကာစနစ္တြင္ အေနာက္၏အာဏာႏွင့္ ၾသဇာတို႔ ေလ်ာ့ပါး ဆံုး႐ံႈးလ်က္ ရွိသည္။ (တ႐ုတ္ျပည္ အင္အားႀကီးလာျခင္း၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ျပန္လည္ အားသစ္လာျခင္း၊ ကမၻာ့ေနရာေဒသ အသီးသီးတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး တိုးပြားလာျခင္းစေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားက ဤအခ်က္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။)

၂။ အေနာက္ပံုစံ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးလ်က္ရွိသည္။ (ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး တံု႔ျပန္မႈမ်ားက ဤအခ်က္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။)

၃။ အေနာက္၏ ကိုယ္ပိုင္လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမ်ားမွာ အတြင္းပိုင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ (အဆိုပါ အတြင္းပိုင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ၿခံဳငံုၿပီး “အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒ အင္အားႀကီးမားလာျခင္း”ဟု အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပၾကသည္။)

အဆိုပါ စစ္ေအးလြန္ ကမၻာ့အစီအစဥ္ၿပိဳက်မႈ၏ အဆိုးဝါးဆုံးႏွင့္ အနက္႐ိႈင္းဆံုး ပထဝီေဒသႀကီးမွာ ဆိုခဲ့ပါ ကမၻာ႔အစီအစဥ္ကို ေမြးဖြားပံုေပၚခဲ့ရာ ဥေရာပတိုက္ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဥေရာပသမဂၢမွ ထြက္ခြာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ကား အီးယူ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ၿပိဳကြဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ ၿပိဳကြဲျခင္းဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥ မဟုတ္ေတာ့ပါေခ်။ ပို၍ ပို၍ အာဏာပိုင္ အုပ္စိုးမႈသေဘာ ေဆာင္လာေသာ တူရကီမွာလည္း NATO အဖြဲ႔ႀကီးမွ သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ႏုတ္ထြက္မည္လား သို႔မဟုတ္ ႏွင္ထုတ္ခံရမည္လား ...။ တစ္ခုခုႏွင့္ အေသအခ်ာ တိုးေတာ့မည့္သေဘာ ရွိသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျပႆနာ၏ အစမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းကဟု ဆိုရမလိုရွိသည္။ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ပိုလန္တို႔တြင္ “မလြတ္မလပ္အစိုးရမ်ား” (illiberal Regimes) အာဏာရလာရာမွ မီဒီယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လာသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ရန္သူလို သေဘာထားလာသည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကို မထီမဲ့ျမင္ လုပ္လာသည္။ ျပင္းထန္ေသာ အျဖဴ- အမည္း အကြဲအၿပဲေတြ ေရွ႕ေရာက္လာခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ပိုလန္မွာ အေျခအေန အဆိုးဆံုးဟု ဆိုရမလိုရွိသည္။ ေျပာရလွ်င္ ပိုလန္မွာ ကြန္ျမဴနစ္လြန္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး စံျပျဖစ္သလို စီးပြားေရးဘက္မွ ဆိုလွ်င္လည္း ဥေရာပ၏ အသန္စြမ္းဆံုး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္မွ ကြန္ဆာေဗးတစ္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ၊ Law and Justice Party (PiS) အံ့ၾသဖြယ္ရာ အႏိုင္ရလိုက္သည္။ (အဆိုပါ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးခါစမွာပင္ စာေရးသူတို႔ ပိုလန္ ေရာက္သြားခဲ့သည္။) လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္မရွိတရွိကပင္ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာ ပိုလန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ PiS ပါတီကို ေရြးခဲ့ၾကပါသနည္း။ စာေရးသူ၏ ေမးခြန္းကို ပိုလန္ခရီးစဥ္တြင္ ဆံုျဖစ္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးက ယခုလိုေျဖခဲ့သည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီက အဒမ္မစ္စနစ္တို႔၊ “ခ်က္”က ဗားကလက္ဟားဗယ္တို႔၊ သူတို႔ကို ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ေတြလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔က သိထားၾကမွာေပါ့ဗ်ာ။ တကယ္ေတာ့ ၁၉၈၉ ေလာက္ကတည္းက ငုပ္ေနတဲ့ အစြန္းေရာက္သမားေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိတယ္ဗ် ...။”

၁၉၈၉ ကို ျပန္ၾကည့္ျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုတစ္စိတ္ေက်ာ္၊ ၁၉၈၉ ႏိုဝင္ဘာလက တစ္ပိုင္း တစ္စ ၿပိဳက်ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီးေပၚတြင္ ဘာလင္သားေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးစြာ ကခုန္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ အရာရွိငယ္ တစ္ဦးမွ်သာ ရွိေသးေသာ ဖရန္စစ္ဖူကူ ယားမားက အဆိုပါ ဘာလင္သားေတြ၏ အေပ်ာ္ကို “ထံုကူး”၍ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို အေကာင္းျမင္စြာ ေရးထုတ္ခဲ့သည္။ “သမိုင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီေလာ...”ေဆာင္းပါး။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ သူက ... “ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကား ၿပီးသြားခဲ့ေလၿပီ။ သမိုင္းက ေအာင္ႏိုင္သူကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည္။ အေနာက္တိုင္းပံုစံ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ပါသည္...” စသျဖင့္ ေရးခဲ့သည္။ “သမိုင္းဆိုသည္မွာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီတိုက္ပြဲ”ဆိုေသာ “ေဟဂယ္”၏ အယူအဆကိုကိုင္ၿပီး ဖူကူယားမားက “လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ”ကို သမိုင္း နိဂံုးဟု အေျဖထုတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းကိုပင္ အေျခခံ၍ ေနာင္တြင္ က်မ္းတစ္ေစာင္ ျပဳစုခဲ့သည္။ “သမိုင္းနိဂံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလူ ...။”

ဖူကူယားမား၏ “သမိုင္းနိဂံုး” အယူအဆကို လက္မခံသူေတြလည္း မနည္းမေနာ ရွိပါသည္။ သူကိုယ္တိုင္သည္ပင္ သူ၏ ပထမ မူလေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္တြင္ “ေမးခြန္းလကၡဏာ” (?) တပ္ထားခဲ့သည္။ The End of History?၊ ဤသို႔ နိဂံုးဆန္႔က်င္ေရးဂိုဏ္းတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ “ကင္းဂ်ဳိးဝစ္”ပင္ျဖစ္သည္။ သူက “စစ္ေအးတိုက္ပြဲ” ၿပီးဆံုးသြားသည္ကိုမူ လက္ခံသည္။ သုိ႔တေစ ဖူကူ ယားမားေျပာသလို “လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲ”ႏွင့္ေတာ့မဟုတ္။ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္သာ ပြဲၿပီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေနအထားမွာ “ကမၻာ႔အစီစဥ္မဲ့မႈသစ္” (The New World Disorder) ၏ အစပ်ဳိးခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ကင္ဂ်ဳိးဝစ္က သမိုင္းနိဂံုး ဆိုသည္ကိုလည္း လက္မခံပါ။ “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒနိဂံုး” (The end of Communism) ဟူ၍သာ သတ္မွတ္သည္။ ဤသည္ကို သူက “လီနင္ဝါဒ မီးၿငိမ္းျခင္း” (Leninist Extinction) ဟု အမည္ေပးသည္။

ဤတြင္ ျပႆနာမွာ ၿပိဳက်သြားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ေနရာတြင္ ဘာႏွင့္ အစားထိုးၾကမည္နည္းဆိုေသာ ပုစၧာပင္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ပံုတူကူးခ်ၾကလွ်င္ “တရားေသဝါဒ”ႏွင့္ လွလွႀကီး တိုးလိမ့္မည္ဟု ကင္ဂ်ဳိးဝစ္က သတိေပးသည္။ ဤေနရာတြင္ “လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို စိန္ေခၚႏိုင္မည့္ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ အသစ္ေပၚႏိုင္ဖြယ္ရာမျမင္”ဆိုေသာ ဖူကူယားမား၏ ေကာက္ခ်က္ကိုမူ သူက သေဘာတူသည္။ သို႔တေစ ယခုထက္တိုင္ သက္တမ္း ရွိေနေသးေသာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီေဟာင္းတို႔၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ ရွိသည္ဟု အေလးအနက္ သတိေပးခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးေရး၊ မ်ဳိးတူစုေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အေျခခံ အမွတ္အသား သ႐ုပ္မ်ား (အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္) “အမွတ္အသား ႏိုင္ငံေရး” (Identity Politics) ေခတ္ႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ရွိလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အားနည္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပာပုံေပၚတြင္ “ေဒါသူပုန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား” (Movements of Rage) ထြက္ေပၚလာႏုိင္စရာရွိသည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ကမၻာပတ္ေတာ့မည့္ - တေစၧႀကီး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလထုတ္ “ဒီမုိကေရစီ ဂ်ာနယ္”တြင္ အယ္ဒီတာမ်ားက ယခုလုိ အမွာစကားပါးထားသည္။ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္၏ ေခါင္းစဥ္မွာ “ဥေရာပကုိ ေျခာက္လွန္႔ေနေသာ တေစၧႀကီး”ဟူ၏။ (အဆုိပါ ဒီမုိကေရစီ ဂ်ာနယ္ (JOD) မွာ သုံးလ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ျဖစ္သည္)

“၁၈၄၈ ခုႏွစ္က ကား(လ္)မာ့က္ခ္တစ္ေယာက္ လူသိမ်ား ထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့ေသာ သူ၏နာမည္ေက်ာ္ “ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္း”တြင္ “တေစၧႀကီး တစ္ေကာင္မွာ ဥေရာပကုိ ေျခာက္လွန္႔လ်က္ရွိေနေပၿပီ”ဆုိေသာ ထင္ရွားသည့္ စာေၾကာင္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္ကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိပင္ အဆုိပါတေစၧႀကီးကုိ မာ့က္ခ္က အမည္ေပးခဲ့သည္။ “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ တေစၧႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခါတြင္လည္း တေစၧႀကီး တစ္ေကာင္မွာ ဥေရာပကုိ ေျခာက္လွန္႔လ်က္ ရွိေနျပန္ေခ်ၿပီ။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ အဆုိပါ တေစၧႀကီးကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က် သတ္မွတ္မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသး။ (တေစၧႀကီးကုိယ္တုိင္က ကုိယ္ထင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။) ဥေရာပ၏ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ စိန္ေခၚေနဟန္ရွိေသာ ယေန႔ႏုိင္ငံေရး တိမ္းညႊတ္မႈကုိ ေဝါဟာရမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပေနၾကရသည္။ “အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒ၊ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ၊ ေဒသစြဲဝါဒ၊  မလြတ္မလပ္ဝါဒ၊ ႏုိင္ငံျခားေၾကာက္ေရာဂါ စသျဖင့္....”

“လက္ဝဲဘက္ေရာ၊ လက္ယာဘက္တြင္ပါ ေတြ႔ေနရသည့္ အဆုိပါဝါဒ၏ ေယဘုယ် လကၡဏာမ်ားမွာ “အေျခခုိင္ၿပီး အယူအဆ အားလုံးကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း”၊ “ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ရွာေဖြသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း”၊ “ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း”၊ “အီးယူဆန္႔က်င္ေရး”၊ “အေမရိကန္ ဆန္႔က်င္ေရး”ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ “ဒီမုိကေရစီဆန္႔က်င္ေရး”ကုိပါ ေျဗာင္ေဖာ္ထုတ္လာသည္...”အဆုိပါ အယူအဆမ်ား၏ မူလအစမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ပုိလန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မလြတ္မလပ္ အစုိးရအာဏာ ရလာသည္မွ အစျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ အီးယူမွ ႏုတ္ထြက္လုိက္ရာမွ အျမင့္ဆုံးသုိ႔ ေရာက္လာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၀၁၆ ကုန္ခါနီး က်င္းပခဲ့ေသာ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ အႏုိင္ရလုိက္ေသာအခါ ဥေရာပ တေစၧႀကီးမွာ အေမရိကသုိ႔ ေရာက္လာေလေတာ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးညက ဆုိခဲ့ပါ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကုိ အြန္လုိင္းေပၚတင္ခဲ့ရာ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး (ကုိစုိင္းထြန္းေအာင္လြင္)က ယခုလုိ Comment ေပးသည္။ Perhap Myanmar?... ။ အမွန္စင္စစ္ အဆုိပါစာသားမ်ားကုိ အြန္လုိင္း တင္ခဲ့သည္မွာ မိမိတုိင္းျပည္အတြက္ စုိးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူက လက္ရွိအာဏာရပါတီ ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ “ရွားရွားပါးပါး လစ္ဘရယ္စိတ္အခံရွိသူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး”ဟု ယခင္ကတည္းက ျမင္ထားသည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ယခုအာဏာရပါတီ ျဖစ္ၿပီးေသာအခါတြင္မူ “လက္ေတြ႔က်က် ဆုံးျဖတ္တတ္သူ ေခါင္းေဆာင္”ဟူ၍လည္း ျဖည့္စြက္ ျမင္ထားသည္။ အစဥ္အလာအရ လစ္ဘရယ္ဝါဒကုိ အစြန္းႏွစ္ဖက္လုံးက မႀကိဳက္။ လက္ေတြ႔ဝါဒကုိလည္း ရယ္ဒီကယ္အစြဲက မႀကိဳက္။ ထုိ႔ထက္ ေရြ႕ေနေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒမ်ားကုိ မာတိကာ စဥ္ၾကည့္လုိက္ရာ (အယ္လ္ကုိင္းဒါး၊ ISIS၊ ၿပီးေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ေရး) စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ လာေတာ့မည့္ ၂၀၁၇ သည္ ကင္ဂ်ဳိးဝစ္ ေျပာခဲ့ဖူးေသာ “ေဒါသူပုန္လႈပ္ရွားမႈေခတ္ႀကီး” မျဖစ္ပါေစႏွင့္ ဟူ၍သာ ဆုေတာင္းေနရေတာ့သည္။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၂ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၁၄

  • VIA
  • TAGS