News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဖုံုးခဲ့ေလသမွ် ကုန္းခါမွေပၚတဲ့ မုိးျပာ
04-Jan-2017 tagged as


ဥေစၦဒဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚလာပုံ

သမထဘာဝနာ အားထုတ္ၿပီး ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ ရရွိတဲ့ သမဏ ျဗဟၼဏေတြက အနာဂတ္ကို ၾကည့္တယ္။ သူက စုေတစိတ္ကို ျမင္ရတယ္။ ဘဝ တစ္ခုရဲ႕ ေသဆုံးမႈအထိ ျမင္ရတယ္။ ပဋိသေႏၶစိတ္ကို မျမင္ရဘူး။ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ဘဝသစ္ ပဋိသေႏၶ ျဖစ္တည္မႈကို မျမင္ရဘူး။ သူ႔စြမ္းရည္က ပဋိသေႏၶစိတ္ကို ျမင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေလာက္ေအာင္ မေကာင္းမြန္ဘူး။ ဒါနဲ႔ သူက လူဆုိတာ ေသရင္ၿပီးၿပီ။ လူေသရင္ အတၱေကာင္ကပါ လူနဲ႔အတူ လိုက္ ေသသြားတယ္လို႔ ယူဆလိုက္တယ္။ ေနာက္ ျပန္လည္ ေဟာေျပာပို႔ခ်တယ္။ တခ်ဳိ႕ကက်ေတာ့ လူေသရင္ နတ္ျဖစ္ေသးတယ္။ နတ္ဘဝကေသမွ အတၱ ေကာင္ကေလးက ေသဆုံးသြားတာလို႔ ယူဆတယ္။ တခ်ဳိ႕ကက်ေတာ့ လူေသရင္ ျဗဟၼာျဖစ္တယ္။ ျဗဟၼာဘဝကေသမွ အတၱေကာင္ကေလးက ေသဆုံးသြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဥေစၦဒဒိ႒ိ၀ါဒက ကံကိုပယ္တဲ့ ႐ုပ္ၾကမ္းဝါဒျဖစ္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို အတၱေကာင္လို႔ ယူဆတဲ့ဝါဒျဖစ္တယ္။ လုပ္ခ်င္လုပ္ရင္ ေသရင္ၿပီးၿပီဆုိတဲ့ ဘဝသံသရာကို ပယ္ထားတဲ့ဝါဒျဖစ္တယ္။ လက္ရွိ တစ္ဘဝ ေကာင္းစားေရးကို အဓိကထားတဲ့ ဝါဒဆုိးႀကီးျဖစ္တယ္။ မုိးျပာ ဦးဉာဏရဲ႕ဝါဒကလည္း ဥေစၦဒဒိ႒ိဝါဒပါပဲ။ 

မ်က္ေမွာက္ဘဝမွာ ေလာကီ ခ်မ္းသာေတြ ခံစားစံစားရလို႔ ခ်မ္းသာတာကို နိဗၺာန္ ေရာက္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့ဝါဒကိုေတာ့ ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာနဝါဒလို႔ ေခၚတယ္။ အခုေခတ္ ေျပာေျပာေနၾကတာပဲ။ လုပ္ခ်င္တာေလး လုပ္လိုက္ရင္ ဘဝနိဗၺာန္ပဲေဟ့ ဆုိၿပီးေတာ့ေလ။

ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ရွိတယ္လုိ့ ယူဆရင္ သႆတဒိ႒ိ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ဘုရားရွင္ပယ္ထားတဲ့ အယူဝါဒက အတၱေကာင္ကို အေျခခံထားလုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီးေတာ့ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာက လက္ခံထားတဲ့ ဘဝသံသရာ ရွိတယ္၊ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အယူဝါဒက သႆတဒိ႒ိ လုံးဝ မတူပါဘူး။ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ဘဝသံသရာ ရွိတယ္၊ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အယူဝါဒက အတၱေကာင္ကို အေျခခံထားျခင္း မရွိဘူး။ ႐ုပ္နာမ္အစုတုိ႔ရဲ႕  သဘာဝ ဓမၼနိယာမ သေဘာတရားအရ ျဖစ္တည္ပ်က္စနစ္နဲ႔ လည္ပတ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဘဝ ႐ုပ္နာမ္ အစဥ္ စုတိစိတ္က်ၿပီးေတာ့ ျပတ္စဲသြားတယ္။ ျပတ္စဲၿပီးေတာ့ ကမၼ နိယာမအရ ဘဝသစ္ ႐ုပ္နာမ္အစဥ္ ထပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါက ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားထားၿပီး ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာက လက္ခံထားတဲ့ ဘဝသံသရာ အယူအဆ ျဖစ္တယ္။ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဘဝသံသရာ အယူအဆကို ေရးျပေနရင္ ေဆာင္းပါး အရမ္း ရွည္သြားမွာမုိ႔ ေရးမျပေတာ့ဘူး။ နားလည္ၾကရမွာက သႆတဒိ႒ိျဖစ္တဲ့ ဘဝသံသရာ အယူအဆက အတၱေကာင္ကို အေျခခံထားတယ္။ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားထားၿပီး ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာက လက္ခံထားတဲ့ ဘဝသံသရာ အယူအဆက အတၱေကာင္ကို လက္မခံဘူးဆုိတာပါပဲ။ 

မုိးျပာဦးဉာဏက စာသင္တုိက္မွာ စာကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန မေလ့လာ မသင္ယူခဲ့လို႔ သႆတဒိ႒ိျဖစ္တဲ့ ဘဝသံသရာ အယူအဆနဲ႔  ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဘဝသံသရာ အယူအဆကို ေရာေထြးမွားယြင္းေနတာ ျဖစ္တယ္။ 

မုိးျပာဦးဉာဏက ဧဝံ ေမ သုတံ အရင္း ခံထားတဲ့ သုတ္ေတြကို ဘုရားေဟာအျဖစ္ လက္ခံတယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္။ ဧဝံ ေမ သုတံ အရင္းခံထားတဲ့ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္လာ သုတ္ေတြမွာဆုိရင္ အနမတေဂၢါယံ ဘိကၡေဝ သံသာေရာ။ ပုဗၺာေကာဋိ န ပညာယတိ-ရဟန္းတုိ႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏုိင္ စသျဖင့္ ဘဝသံသရာရွိေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝရွိေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္ အႀကိမ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မုိးျပာဦးဉာဏဟာ ပါဠိစာေပကို ေကာင္းမြန္စြာ မဖတ္႐ႈႏုိင္လို႔ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ မရွိလုိ႔ ဘုရားရွင္ ေဟာခဲ့တယ္လို႔ ရမ္းၿဖီးတာလား၊ သက္သက္ သာသနာဖ်က္ခ်င္လို႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီး ေျပာေဟာေနတာလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာပါပဲ။

မုိးျပာဦးဉာဏက “ေနာက္ဘဝ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူရင္ သႆတမိစၦာ ဒိ႒ိျဖစ္ၿပီ။ ေနာက္ဘဝ မျဖစ္ဘူးလို႔ ယူတယ္ဆုိရင္ ဥေစၦဒမိစၦာဒိ႒ိျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက ေသေသခ်ာခ်ာကိုပဲ နိဗၺာန္ကို မေရာက္ေစႏုိင္ဘူး၊ လြတ္ေျမာက္မႈကို မျဖစ္ေစႏုိင္ဘူး အစရွိတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ ေဟာထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်”လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဘဝသံသရာ အယူအဆက သႆတဒိ႒ိနဲ႔ ဥေစၦဒဒိ႒ိကေန လြတ္ကင္းေနတဲ့အတြက္ ဒီစကားက ေျဖရွင္းေနစရာ မလိုပါဘူး။ ဗ်ည္းမကြဲ သရမကြဲလို႔ ေရာခ်ေျပာဆုိတဲ့စကားပါ။

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ မုိးျပာဦးဉာဏက “အခုေတာ့ အဲဒါကို က်ဳပ္တုိ႔ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာက ယူၿပီးေနေတာ့ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာေတြမွာ တရားဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ တည္ေဆာက္လို႔ကို မရေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔တုံးဆုိရင္ သူတုိ႔က ေနာက္ဘဝေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ေနၿပီလို႔ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီေနာက္ဘဝ ဆုိတဲ့အရာဟာ လူေတြကို အသိမဲ့ ေမာင္းေနတဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အသိဆီကို မေရာက္ေတာ့တဲ့အေနအထား ရွိပါတယ္ဗ်”လို႔ ေျပာသြားပါေသးတယ္။

ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ဆိုတဲ့အရာက လူေတြကို အသိဉာဏ္မရွိေအာင္ လုပ္ေနတဲ့အရာ၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာက လူေတြကို အသိဉာဏ္ ကင္းမဲ့ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားက ဘုရားရွင္ရဲ႕စကားနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးကို ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မုိးျပာဦးဉာဏက ဧဝံ ေမ သုတံ အရင္းခံထားတဲ့သုတ္မွ ဘုရားေဟာအျဖစ္ လက္ခံယုံၾကည္တယ္ဆုိလို႔ မုိးျပာဦးဉာဏစကားနဲ႔ ဘုရားရွင္ စကား ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနတာကို ဧဝံ ေမ သုတံ အရင္းခံ ထားတဲ့ မဇၥ်ိမနိကာယ္ မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိေတာ္လာ အပဏၰကသုတ္ကို အကိုးအကား ျပဳၿပီးေတာ့ ရွင္းျပေပးပါမယ္။ 

တစ္ခါတုန္းက ဘုရားရွင္ဟာ ေနာက္ပါရဟန္းေတြနဲ႔အတူ ေကာသလ တုိင္းအတြင္းမွာ ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူရင္းနဲ႔ ျဗာဟၼဏေတြ ေနထုိင္ၾကတဲ့  သာလာ႐ြာကို ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေရာက္ေနတယ္လို႔ သတင္းစကား ၾကားသိရတဲ့ သာလာ႐ြာသား ျဗာဟၼဏေတြဟာ ဘုရားရွင္ထံ လာေရာက္ ဖူးျမင္ၾကပါတယ္။ ဘုရားရွင္က “သူၾကြယ္တုိ႔အေၾကာင္း ခုိင္မာေသာ ယုံၾကည္မႈကို ရေစႏုိင္ေသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ သင္တုိ႔ ႏွစ္သက္ေသာ ဆရာသမားသည္ သင္တု႔ိမွာ ရွိသေလာ”လို႔ ေမးျမန္းေတာ္မူပါတယ္။ သင္တုိ႔ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာေရးဆရာ ရွိသလားလို႔ ေမးျမန္းလိုက္တာပါ။ သာလာ႐ြာသား ျဗာဟၼဏေတြက “မရွိပါဘုရား”လို႔ ျပန္ေျဖၾကပါတယ္။ 

ထုိအခါမွာ ဘုရားရွင္က “သူၾကြယ္တုိ႔ ေပးလွဴျခင္း အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈသည္မရွိ၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးဝိပါက္သည္မရွိ၊ ဘဝသံသရာသည္မရွိ၊ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔၏ ေက်းဇူးသည္မရွိ၊ ေသ၍  တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဝါသည္မရွိ၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တုိင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏုိင္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔သည္ ေလာက၌ မရွိကုန္ဟု ဤသုိ႔ ယူဆေျပာဆုိၾကကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔သည္ ရွိကုန္၏။ သူၾကြယ္တို႔ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတုိ႔ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ဝါဒ ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ သူတုိ႔သည္ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိ၏၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈသည္ရွိ၏၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးဝိပါက္သည္ ရွိ၏၊ ဘဝသံသရာသည္ရွိ၏၊ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔၏ ေက်းဇူးသည္ရွိ၏၊ ေသ၍ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဝါသည္ရွိ၏၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တုိင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏုိင္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔သည္လည္း ရွိကုန္သည္သာတည္းဟု ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ သူၾကြယ္တုိ႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း။ ဤသမဏျဗာဟၼဏတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ဝါဒ ရွိၾကကုန္သည္မဟုတ္ေလာ”လို႔ မိန္႔ၾကား ေမးျမန္းေတာ္မူပါတယ္။ သူၾကြယ္ေတြက “မွန္ပါတယ္ ဘုရား”လို႔ ျပန္ေျဖၾကပါတယ္။ 

“သူၾကြယ္တုိ႔ ထိုအယူႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔တြင္ ေပးလွဴျခင္း အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈသည္မရွိ၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးဝိပါက္သည္ မရွိ၊ ဘဝသံသရာသည္ မရွိ၊ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔၏ ေက်းဇူးသည္ မရွိ၊ ေသ၍ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဝါသည္မရွိ၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တုိင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏုိင္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔သည္ ေလာက၌မရွိကုန္ဟု ဤသို႔ ေျပာဆုိယူဆၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔အား ကာယသုစ႐ိုက္ ဝစီသုစ႐ိုက္ မေနာသုစ႐ုိက္ ဤသုံးပါးေသာ ကုသုိလ္တရားတုိ႔ကို ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီး၍ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ုိက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ ဤသုံးပါးေသာ ဒုစ႐ိုက္တရားတုိ႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ၾကကုန္လတၱံ႔ဟူေသာ အျပစ္သာ ဧကန္ျဖစ္ရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုအရွင္သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔သည္ အကုသိုလ္တရားတုိ႔၏ အျပစ္ယုတ္ညံ့ပုံ ညစ္ညဴးပုံကို မျမင္ၾကကုန္၊ ကုသိုလ္တရားတုိ႔၏ အကုသုိလ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ အက်ဳိးကို ျဖဴစင္ေသာအဖို႔ကို မျမင္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္သာတည္း”

“ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကို တမလြန္ေလာကသည္မရွိဟု ထိုသူမွာ အယူရွိ၏၊ ထုိသူ၏အယူသည္ မွားေသာအယူျဖစ္၏။ ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကို တမလြန္ ေလာကသည္မရွိဟု ႀကံ၏။ ထိုသူ၏အႀကံသည္ မွားေသာအႀကံျဖစ္၏။ ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကို တမလြန္ေလာကသည္ မရွိဟူေသာစကားကို ေျပာဆုိ၏။ ထုိသူ၏စကားသည္ မွားေသာ စကားျဖစ္၏။ ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကုိ တမလြန္ေလာကသည္မရွိဟု ေျပာဆုိ၏။ ဤသူသည္ တမလြန္ေလာကကုိ သိၾကကုန္ေသာ ရဟႏၲာအရွင္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၏။”

“ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ ေလာကကို တမလြန္ ေလာကသည္မရွိဟု သူတစ္ပါးကို သိေစ၏။ ထုိသူ၏ ထိုသိေစျခင္းသည္ မသူေတာ္တရားကို သိေစျခင္းျဖစ္၏။ ထိုမသူေတာ္တရားကို သိေစျခင္းျဖင့္လည္း မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခ်ီးေျမႇာက္၏။ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသူမွာ ေရွးမဆြကပင္လွ်င္ ေကာင္းေသာသေဘာသည္ ပယ္ထားၿပီးျဖစ္၏။ မေကာင္းေသာ သေဘာသည္ ေရွး႐ႈတည္ေန၏။”

“ဤမွားေသာအယူ၊ မွားေသာအႀကံ၊ မွားေသာစကား၊ အရိယာတုိ႔ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ မသူေတာ္တရားကို သိေစျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်ျခင္း ဤသို႔ မ်ားစြာေသာ ယုတ္မာေသာ ဤ အကုသိုလ္တရားတုိ႔သည္ မွားေသာအယူဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသူမွာ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။”

“သူၾကြယ္တုိ႔ ထိုအယူ ႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔တြင္ ပညာရွိေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ တမလြန္ေလာကသည္ အကယ္၍ မရွိသည္ျဖစ္အံ့၊ ဤသုိ႔မရွိခဲ့ေသာ္ ဤအရွင္ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳလတၱံ႔။ တမလြန္ေလာကသည္ အကယ္၍ရွိသည္ျဖစ္အံ့၊ ထုိသုိ႔ရွိခဲ့ပါမူ ဤအရွင္ ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာျဖစ္ေသာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ေရာက္ရလတၱံ႔။ တမလြန္ေလာကသည္ အကယ္၍ မရွိပါႏွင့္ဦး၊ ထိုအရွင္ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔၏ စကားသည္ မွန္သည္ပင္ျဖစ္ပါေစဦး၊ ထိုသို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအရွင္ ေယာက္်ား ပုဂၢဳိလ္သည္ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏အျဖစ္၌ပင္လွ်င္ သီလမရွိေသာ မွားေသာအယူရွိေသာ နတၳိကဝါဒရွိေသာ ေယာက္်ားတည္းဟု ပညာရွိတုိ႔ အကဲ့ရဲ႕ခံရ၏။ တမလြန္ေလာကသည္ အကယ္၍ ရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္အံ့၊ ဤသို႔ရွိခဲ့ေသာ္ ဤအရွင္ေယာက္်ား ပုဂၢဳိလ္သည္ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏အျဖစ္၌လည္း ပညာရွိတို႔၏ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌လည္း ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ေရာက္ရျခင္း အားျဖင့္ ႏွစ္ပါးစုံဆုံး႐ႈံး၏။ ဤသို႔  ထိုသူ၏ မေကာင္းေသာအားျဖင့္  စြဲယူေဆာက္တည္ထားေသာ ဤဧကန္ အက်ဳိးရွိေသာ အက်င့္တရားသည္ တစ္ဖက္သတ္ ႏွံ႔၍တည္၏။ ကုသိုလ္အရာကုိ ၾကဥ္ေရွာင္၏”

မွတ္ခ်က္ ။  ။ ဤသို႔  ထိုသူ၏ မေကာင္းေသာ အားျဖင့္ စြဲယူေဆာက္ တည္ထားေသာ ဤဧကန္အက်ဳိးရွိေသာ အက်င့္တရားသည္ တစ္ဖက္ သတ္ႏွံ႔၍တည္၏ ဆုိသည္မွာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ ပယ္ထား၍ မလုပ္ရဲတာ မရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိဘဝမွာ စီးပြားေရးေတာ့ အဆင္ေျပႏုိင္သည္ဟူလို။ က်န္စကားမ်ား နားလည္မည္ ထင္ပါသည္။

“သူၾကြယ္တုိ႔ ထုိအယူ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိ၏၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈသည္ ရွိ၏၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ၏အက်ဳိးဝိပါက္သည္ ရွိ၏၊ ဘ၀သံသရာသည္ ရွိ၏၊ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔၏ ေက်းဇူးသည္ရွိ၏၊ ေသ၍ တစ္ဖန္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱ၀ါသည္ရွိ၏၊ ဤေလာက ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တုိင္ထူး ေသာÓဏ္ျဖင့္သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏုိင္ကုန္ေသာ ေကာင္း ေသာအက်င့္ရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔သည္လည္း ရွိကုန္သည္သာ တည္းဟု ေျပာဆုိၾကကုန္၏ဟု ဤသို႔ ဤသုိ႔ ေျပာဆုိယူဆေလ့ရွိကုန္ၾက ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတုိ႔မွာ ကာယဒုစ႐ိုက္ ၀စီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ ဤသုံးပါးေသာ အကုသုိလ္တရားတုိ႔ကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး၍ ကုသုိလ္ သုစ႐ိုက္ ၀စီသုစ႐ိုက္ မေနာသုစ႐ိုက္ ဤသုံးပါးေသာကုသုိလ္တရားတု႔ိကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ကုန္လတၱံ႕ဟူေသာအက်ဳိးသာ ဧကန္ျဖစ္ရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုအရွင္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အကုသုိလ္တရားတုိ႔၏အျပစ္ ယုတ္ညံ့ပုံ ညစ္ညဴးပုံကို ျမင္ၾက၍ ကုသုိလ္တရားတုိ႔၏ မေကာင္းမႈတုိ႔မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ အက်ဳိးကို ျဖဴေသာအဖို႔ကို ျမင္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္တည္း”

ထိုမွတစ္ပါး ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကို တမလြန္ေလာကသည္ ရွိ၏ဟု ထိုသူမွာ အယူရွိ၏၊ ထုိသူ၏အယူသည္ မွန္ေသာအယူျဖစ္၍  ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကို တမလြန္ေလာကသည္ရွိ၏ဟု ႀကံ၏။ ထိုသူ၏အႀကံသည္ မွန္ေသာအႀကံ ျဖစ္၏။ ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကို တမလြန္ ေလာကသည္ရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ေျပာဆုိ၏။ ထုိသူ၏စကားသည္ မွန္ေသာစကားျဖစ္၏။ ထင္ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကုိ တမလြန္ေလာကသည္ရွိ၏ဟု ေျပာဆုိ၏။ ဤသူသည္ တမလြန္ေလာကကုိ သိၾကကုန္ေသာ ရဟႏၲာအရွင္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္ဘက္ မျပဳလုပ္။ ထင္ ရွားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ တမလြန္ေလာကကို တမလြန္ေလာကသည္ရွိ၏ဟု သူတစ္ပါးကို သိေစ၏။ ထုိသူ၏ ထိုသိေစျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို သိေစျခင္းျဖစ္၏။ ထိုသူေတာ္ေကာင္းတရားကို သိေစျခင္းျဖင့္လည္း မိမိကုိယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ဤသို႔ လွ်င္ ထိုသူမွာ ေရွးမဆြကပင္လွ်င္ မေကာင္းေသာ သေဘာသည္ ပယ္ထားၿပီးျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာ သေဘာသည္ ေရွး႐ႈတည္ေန၏။”

“ဤမွန္ေသာအယူ၊ မွန္ေသာအႀကံ၊ မွန္ေသာစကား၊ အရိယာတုိ႔ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို သိေစျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်ျခင္း ဤသို႔ မ်ားစြာေသာ ဤ ကုသိုလ္တရားတုိ႔သည္ မွန္ေသာအယူဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသူမွာ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏” 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 
မိုးသု (မႏၲေလး)

  • VIA
  • TAGS