News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ၿမိဳ႕ရန္ကုန္က ဆူညံသံမ်ား ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေနၿပီလား
11-Sep-2019ခုေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္မွာ ထူးထူးျခားျခား သတိထားမိလာတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဆူညံသံေတြကို နားနဲ႔မဆံ့ေအာင္ ပိုမိုၾကားလာရတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြက စက္သံ၊ ဟြန္းသံ၊ ေလယာဥ္သံ၊ ဖုန္စုတ္စက္၊ ျမက္ရိတ္စက္သံေတြ၊ ေခြးေဟာင္သံ၊ ႏိႈးစက္သံ၊ အသံခ်ဲ႕စက္ေတြက အသံ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြက အသံ စတဲ့ အသံမ်ိဳးစံုဟာ ဆူညံသံေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူတို႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ေလာင္တဲ့အသံ၊ လူတို႔ မလိုလား၊ မႏွစ္သက္တဲ့အသံေတြဟာ ဆူညံသံေတြျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ဖြင့္ဆိုထားလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အသံေတြဟာ က်ယ္ေလာင္တဲ့အသံမဟုတ္ေပမယ့္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ၾကားလာရတဲ့ အခါ လူ႔စိတ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ဆူညံသံလို႔ သတ္မွတ္ရျခင္းပါ။ အသံညစ္ညမ္းမႈ ဆိုတာကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူႏွင့္တိရစၧာန္ေတြရဲ႕ ကိုယ္၊ စိတ္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတဲ့ လူလုပ္အသံမ်ိဳးစံုျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ဆူညံသံရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာ

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ ဆူညံသံေၾကာင့္ လူတို႔အေပၚသက္ေရာက္ေစတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ အၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းေစတာ၊ စကားေျပာဆို ဆက္ဆံေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတာ၊ အိပ္မေပ်ာ္တာ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာႏွင့္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္ေစတာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတာ၊ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ဆက္ စပ္ေရာဂါေတြေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ဘဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ထိခိုက္ေစတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ဆူညံသံကို ၾကာရွည္ခံစားရတဲ့အခါ ကေလးရဲ႕မွတ္ဉာဏ္ကို ထိခိုက္ေစတဲ့အျပင္ စာဖတ္ႏႈန္း ေႏွးေကြးၿပီး နားလည္ႏိုင္စြမ္းရည္ကိုပါ ပ်က္စီးေစတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႔ ရွိရပါတယ္။ ဆူညံသံေၾကာင့္ အဓိကအားျဖင့္ နားအၾကားအာ႐ံုကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း လက္ေတြ႔မွာေတာ့ နားအၾကားအာ႐ံုကိုသာမက အျခားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြအရ က်ယ္ေလာင္တဲ့ ဆူညံသံဒဏ္ကို ခံစားထားရသူေတြမွာ အိပ္မေပ်ာ္တာ၊ ေခါင္းကိုက္တာ၊ စိတ္မၾကည္မလင္ျဖစ္တာ၊ ရန္လိုတတ္လာတာေတြ ခံစားၾကရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ 

အသံရဲ႕အတိုင္းအတာႏွင့္ လူတို္႔ရဲ႕ နားခံႏိုင္ရည္

လူေတြရဲ႕ နားအၾကားအာ႐ံုျဖင့္ ၾကားႏိုင္ေသာအသံပမာဏကို အသံအတိုးအက်ယ္ျပယူနစ္ ဒက္ဆီဘယ္ (Decibles: dB) နဲ႔ တိုင္းတာသတ္မွတ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဒက္စီဘယ္ဂဏန္းမ်ားလာေလ နားကိုဒုကၡေပးႏိုင္ေလျဖစ္ပါတယ္။ အသံ ၁၀ ဒက္စီဘယ္တိုးတိုင္း ႏွစ္ဆပိုက်ယ္လာၿပီး ၇၅ ဒက္စီဘယ္ထက္မ်ားတဲ့ အသံကို အၿမဲၾကားေနရမယ္ဆိုရင္ အၾကားအာ႐ံု ခ်ိဳ႕ယြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ပံုမွန္စကားေျပာသံဟာ ဒက္ဆီဘယ္ ၆၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ဆူညံတဲ့စားေသာက္ဆိုင္ထဲက အသံက ၉၀ ဒက္ဆီဘယ္ခန္႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၁၁၀ ဒက္ဆီဘယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ေရာ့ခ္သီခ်င္းသံမ်ိဳးကိုေတာ့ လူရဲ႕နားက ၂ မိနစ္ခန္႔သာ လက္သင့္ခံၿပီး ေျဗာက္အိုးေဖာက္သံလိုမ်ိဳး ၁၄၅ ဒက္ဆီဘယ္ထက္ေက်ာ္တဲ့ အသံေတြကေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့အသံ ေတြျဖစ္ၿပီး လူရဲ႕နားက ခံႏိုင္ရည္မရွိတတ္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီရဲ႕ The Environmental Protection Agency’s (EPA’s) ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၈၅ ဒက္ဆီဘယ္ထက္ပိုတဲ့အသံေတြကို ဆက္တိုက္ၾကားေနရမယ္ဆိုရင္ လူေတြရဲ႕ နားအၾကားအာ႐ံုကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အသံက်ယ္ေလာင္လြန္းရင္ အသံၾကားရသည့္ကာလ မၾကာျမင့္ေစကာမူ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အလြန္အမင္း က်ယ္ေလာင္ျခင္းမရွိေပမယ့္လည္း ကာလအတန္ၾကာ ဆူညံသံေတြကို ၾကားေနရရင္လည္း အလားတူ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္လူေကာင္း တစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ရက္တာကာလအတြင္း ၈၅ ဒက္ဆီဘယ္ထက္ မပိုေသာအသံကို အမ်ားဆံုး ၈ နာရီခန္႔အထိသာ ရရွိသင့္ၿပီး ၁၀ နာရီခန္႔သည္ ဒက္ဆီဘယ္ ၇၀ ေအာက္သာရွိသင့္တယ္လို႔ ေလ့လာရပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ အျမင့္ဆံုး ခံႏိုင္ရည္အသံပမာဏဟာ ၁၂၀ ဒက္ဆီဘယ္ျဖစ္ၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြအတြက္ကေတာ့ ၁၄၀ ဒက္ဆီဘယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါ့ထက္ပိုရင္ေတာ့ နားအၾကားအာ႐ံုကို ထိခိုက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ေဆးပညာအသင္းရဲ႕ စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ အသံဆူညံတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနထိုင္သူေတြဟာ သက္တမ္းတိုၾကၿပီး ေလျဖတ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတဲ့အျပင္ ဒက္ဆီဘယ္ ၆၀ အထက္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနထိုင္သူေတြဟာ ၅၅ ဒက္ဆီဘယ္ေအာက္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနထိုင္သူေတြထက္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာရပါတယ္။ 

ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳရ အသံဒုကၡ

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္မကိုယ္ေတြ႔ ႀကံဳရတာေလးကို မွ်ေဝရရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့လက မ်ဥ္းက်ားမွာ လမ္းျဖတ္ကူးဖို႔ ေစာင့္ေနတုန္း ေရွ႕မွာ ထိုးရပ္လိုက္တဲ့ YBS ကားႀကီးက ဟြန္းကို တရစပ္ ေဆာင့္တီးလိုက္တာေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕နား ႐ုတ္တရက္ အေတာ္အူသြားပါတယ္။ အိမ္လည္း ျပန္ေရာက္ေရာ တစ္ခါမွမျဖစ္စဖူး၊ ေခါင္းက ခ်ာခ်ာလည္ေနေအာင္ မူးပါေလေရာ။ ဆရာဝန္ က ျပင္းထန္တဲ့ဆူညံသံက ျပင္ပအာ႐ံုေၾကာငယ္ Peripheral Nerve ေလးေတြကို ထိခိုက္သြားေစတာေၾကာင့္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မေန႔တစ္ေန႔ကလည္း ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္က စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုထဲမွာ ထိုင္ေနတုန္း မီးပြိဳင့္မွာ တန္းစီေနၾကတဲ့ ကားတစ္စီးကေန ဟြန္းသံက်ယ္ႀကီးကို တစ္မိနစ္ေလာက္ မလႊတ္တမ္း ဖိတီးထားလိုက္တာေၾကာင့္ ကၽြန္မအပါအဝင္ ဆိုင္တြင္းကေရာ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြပါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ၿပီး နားေတြကို ပိတ္ထားလိုက္ရတဲ့အထိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုဆူညံသံမ်ိဳးကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် နားဒုကၡခံေနၾကရတဲ့ ၿမိဳ႕ေနလူထုဆီကေန ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ေျပးဆြဲေနတဲ့ YBS ကားေတြမွာ ဒီေလာက္ေတာင္ ဆူညံႏႈန္းျမင့္တဲ့ဟြန္းမ်ိဳး တပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ရဲ႕လား၊ လူစည္ကားရာၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ ေမာင္းႏွင္ေနၾကတဲ့ကားေတြက ဟြန္းသံရဲ႕ ဒက္ဆီဘယ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုလာၿပီလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳး ထြက္ေပၚေနတာကို ၾကားသိေနရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္က ဟြန္းသံကင္းမဲ့ဇုန္ေတြ သတ္မွတ္ၿပီး မလိုအပ္ဘဲ ဟြန္းတီးျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လိုလို၊ မလိုလို ဟြန္းေတြ၊ စက္ဘီး၊ ဆိုက္ကား ဘဲလ္ (Bell) ေတြကို တီးေနၾကတာကို ေနရာအႏွံ႔ၾကားေနရပါတယ္။

အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ

ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေရွးယခင္ကာလကတည္းက အသံခ်ဲ႕စက္ေတြကို သာေရး၊ နာေရးကိစၥေတြမွာ သံုးေလ့ရွိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း ခုေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတိုးတက္ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္တခ်ိဳ႕မွာ အသံခ်ဲ႕စက္ေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ဖြင့္သံုးၾကတဲ့အျပင္ အသံႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ဆက္တိုက္ဖြင့္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြအတြက္ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာၾကတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ တစ္ခုခု ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာရင္ ကံကံ၏အက်ိဳးလို႔ ယံုၾကည္ေျဖသိမ့္ေလ့ရွိၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက လူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ စ႐ိုက္ေၾကာင့္ရယ္၊ သုေတသနေတြ၊ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူျပဳစု ေလ့လာမႈနည္းပါးေနေသးတဲ့ အေျခအေနေတြရယ္ေၾကာင့္ တိတိက်က် မသိႏိုင္ေပမယ့္ ခုေနာက္ပိုင္း လုယက္မႈ၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈ၊ လူသတ္မႈ စတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားလာတာေတြဟာ ဆူညံသံေတြေၾကာင့္ လူေတြမွာ ေသြးဆူလြယ္လာၾကၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆူညံသံေတြကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ၾကမလဲ 

ႏိုင္ငံတကာက အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ တကယ္ေတာ့ ဆူညံသံကို အလြယ္တကူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဆူညံသံေၾကာင့္ ထိခိုက္ ခံစားရတာေတြကို အေရးယူေပးဖို႔ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုလာမွ တာဝန္ရွိသူေတြက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ၾကတာ မ်ားတာေၾကာင့္ အခ်ိန္အေတာ္ ေနာက္က်ေနတတ္ပါတယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ ဆူညံသံကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ဆိုရာမွာ ဆူညံသံထြက္ေပၚေနတဲ့ အရင္းအျမစ္ကိုဖယ္ပစ္လိုက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဓမၼာ႐ံုကဖြင့္တဲ့ အသံခ်ဲ႕စက္သံကို ဆူညံသံလို႔သတ္မွတ္ၿပီး မခံႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္က အသံခ်ဲ႕စက္ႀကိဳးကို လာျဖဳတ္လိုက္တာမ်ိဳး လုပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဆူညံသံ ထြက္ေပၚေနသည့္ေနရာနဲ႔ အိမ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာအၾကား အသံကိုကာေပးမယ့္ အကာအကြယ္ (Sound Barrier) ေတြ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ ေလဆိပ္ကေန ၿမိဳ႕တြင္းလာရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ၊ အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြ အသံဆူညံျခင္းေဘးက ကင္းေဝးေစဖို႔အတြက္ အကာအရံေတြ ထားရွိေပးထားတာကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ေဆး႐ံုေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ ျပခန္းေတြ၊ လူေနရပ္ကြက္ေတြရဲ႕ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဟြန္းမတီးရဇုန္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ နံရံမ်ားကို အသံလံုနံရံမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျခင္း၊ ထိုဧရိယာမ်ား၌ ကားသြားလာႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေလဆိပ္နားအနီးရွိျပည္သူေတြအတြက္လည္း အသံညစ္ညမ္းမႈ မခံစားရေလေအာင္ အစီအမံေကာင္းေတြ ထားရွိေပးျခင္းစတာေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ဆူညံသံထြက္ေပၚေစတဲ့အရာေတြမွာ အသံထိန္းကိရိယာမ်ားကို လိုအပ္သလို ဒီဇိုင္းထုတ္ တပ္ဆင္မႈတို႔လည္းပါဝင္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အိတ္ေဇာေတြမွာ ျမည္သံေလ်ာ့ပါးေစတဲ့ကိရိယာ (Silencer) ေတြတပ္ဆင္ေစတာ၊ အိတ္ေဇာကို တမင္အသံက်ယ္ေအာင္ လုပ္ထားရင္ျပင္းထန္ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္တာ၊ အသံလံု မီးစက္ေတြ ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳေစတာ၊ ကားေတြရဲ႕အျမန္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ဒီဇိုင္းေျပာင္းတာ စသျဖင့္ ဆူညံသံထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးၾကသလို ဆူညံတဲ့လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္လုပ္ၾကရတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို နားၾကပ္မ်ား မတပ္မေနရ တပ္ဆင္ေစတာေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဆူညံသံနဲ႔ ဥပေဒအထိန္းအကြပ္

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ရဲကား၊ အေရးေပၚကား၊ မီးသတ္ကားမ်ားမွလြဲၿပီး လူေနအိမ္ေျခမ်ားအၾကား အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္ျခင္းကို ည ၉ နာရီမွ နံနက္ ၈ နာရီ ထိ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး အကယ္၍ ျပဳလုပ္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းထံမွာ ပြဲမိန္႔လိုင္စင္ (မဲဆြယ္ပြဲႏွင့္ ေၾကာ္ျငာေတြကလြဲလို႔) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ အသံခ်ဲ႕စက္သံုးျခင္းကိုေတာ့ မြန္းတည့္ခ်ိန္ကေန ည ၇ နာရီထိသာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး လူေနတိုက္တာအိမ္ေျခႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံေတြကေန ဆူညံသံမ်ား ထြက္ေပၚျခင္းကို ည ၁၁ နာရီမွ နံနက္ ၇ နာရီထိ တားျမစ္ထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဆူညံသံေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူက တိုင္တန္းခဲ့ရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာက အဲဒီေနရာကိုသြား၊ ဆူညံမႈကိုတိုင္းတာၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေနရင္ သတိေပးတားျမစ္ရမည္။ မလိုက္နာရင္ေတာ့ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပါင္ ၁၀၀ (ျမန္မာေငြ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲနီးပါး) ေပးေဆာင္ေစရမယ့္အျပင္ ဆူညံသံကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အရာဝတၳဳအား သိမ္းဆည္းရမည္။ ဒါကို အဟန္႔အတားျပဳရင္ေတာ့ ဒဏ္ေငြ ေပါင္ ၁၀၀၀ (ျမန္မာေငြ က်ပ္ တစ္ဆယ့္ငါးသိန္းနီးပါး) ထိ ဒဏ္တပ္႐ိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာလည္း ဆူညံသံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ သိရၿပီးတစ္မ်ိဳးကေတာ့ ဆူညံသံေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးက လုပ္ငန္းခြင္မွ ဆူညံသံေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား နားေလးမည့္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ဆူညံသံထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားတဲ့ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ “ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူသည္ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို ေဖာက္ဖ်က္ပါက က်ပ္ငါးေထာင္ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္၊ ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ခုနစ္ရက္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက ခ်မွတ္ရမည္” လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္း ဥပေဒ အခန္း(၄)၊ ပုဒ္မ ၁၄ (င) တြင္ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္လိုသူသည္ သံုးရက္ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လိုအပ္သလို စိစစ္၍ “အမ်ားျပည္သူ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပစာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ၾကားသိႏိုင္႐ံုမွ်သာ ဖြင့္ခြင့္ျပဳျခင္း” အျပင္ “လိုအပ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရပ္စဲျခင္း” ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူစိတ္ေသာကေရာက္ေလာက္ေအာင္ ဆူညံသံျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္သူေတြကို မိမိကိုေပးအပ္ထားတဲ့တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထဲကေနၿပီး တာဝန္သိသိနဲ႔ စစ္ေဆးအေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေျပာလိုတာက ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္ျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဥပေဒရွိၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဆူညံသံေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္တဲ့ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိေသးတဲ့အတြက္ ေရရွည္မွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူမႈဘဝလွပဖို႔၊ ဆူညံသံေတြ ေလွ်ာ့ၾကစို႔

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔အားလံုး က်န္းမာတဲ့ လူမႈဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါထိခိုက္ေစတဲ့ ဆူညံသံေတြကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နားအၾကားအာ႐ံုဆိုတာ လူသားတစ္ဦးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတာမို႔ ဆူညံသံေတြေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ံု ပ်က္စီးေစတာမ်ိဳး မျဖစ္ေပၚသင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေရွာင္လႊဲရႏိုင္သည့္ ဆူညံသံမ်ားျဖစ္သည့္ အလွဴအတန္း၊ သာေရး၊ နာေရးမ်ားတြင္ အသံခ်ဲ႕စက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေရအတြက္ အမ်ားအျပားျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြင့္ျခင္းမ်ိဳး၊ မလိုလားအပ္တဲ့ဆူညံႏႈန္းျမင့္ ဟြန္းတီးမႈမ်ိဳးဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ားျပည္သူအားလံုးအတြက္ နားအၾကားအာ႐ံုကိုသာမက အျခားေသာ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ခုလို ဆူညံသံရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ သိနားလည္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္တိုင္အသိတရားရွိရွိနဲ႔ ဆင္ျခင္ၿပီး ဆူညံသံေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၾကေစဖို႔ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သေဘာ႐ိုးစြက္ၿပီး ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

နန္းသီတာလြင္