POST TYPE

PERSPECTIVE

ေျခဥျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာထဲက NLD ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
19-Jul-2019လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္အျပင္မွာပါ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ ႏိုင္ငံေရး အျငင္းအခံုေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ အႀကံျပဳအစီရင္ခံစာဟာ အျပန္အလွန္ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲေတြ ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ဝန္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ၾကားမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းကို္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ NLD၊ ႀကံ့ခိုင္ေရး၊ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ အျခားလႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာရပါတီမ်ားမွ အင္အား အခ်ိဳးအစားအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ထည့္ဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းကာ လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို္ အျပန္အလွန္ သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ၅ လနီးပါးၾကာျမင့္စြာ ေဆြးေႏြးစုစည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း တစ္ေစာင္ရရွိႏိုင္ဖို႔ အခုလို္ေကာ္မတီက စုစည္းထားခဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျဖည့္စြက္အသစ္ထည့္သြင္းသင့္တဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၀၀ ေက်ာ္ရရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာေအာင္ ဒီအခ်က္ေတြအေပၚမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး သံုးသပ္တိုင္ပင္ႏိုင္ဖို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္လိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားၿပီး လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ စတင္ေဆြးေႏြး ႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အမ်ားျပည္သူက တစ္ခဲနက္ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ ၄၅ ဦးေကာ္မတီက တင္ျပလာတဲ့ အေရအတြက္ ေလးေထာင္နီးပါးရွိေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြအျဖစ္ အေသးစိတ္ ေပၚထြက္လာတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း နားလည္သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ၄၅ ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတီထဲမွာ အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ဘာေတြျပင္ဆင္ဖို႔ဆႏၵရွိသလဲ၊ ႀကံ့ခိုင္ေရး အပါအဝင္ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္းအင္အားစုေတြျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက ဘာေတြျပင္ဖို႔ ဆႏၵရွိသလဲ ဆိုတာကို ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ အဆိုပါ ၃၇၀၀ ေက်ာ္ အခ်က္အလက္ေတြထဲကေန ေဝဖန္ပိုင္းျခား နားလည္သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီကတင္သြင္းတဲ့ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ခ်က္ ၃၇၆၆ ခ်က္အေပၚ ကနဦး ေဝဖန္ဆန္းစစ္ခ်က္ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုး ၅ လၾကာ ေဆြးေႏြးမႈေတြက ထြက္ေပၚလာတဲ့ လက္ေတြ႔ ႏိုင္ငံေရး ဘဝအေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး အာဏာရပါတီလည္းျဖစ္ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳသူလည္းျဖစ္သည့္ NLD ပါတီရဲ႕ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္လိုမႈ ဆႏၵနဲ႔ခ်ိန္ဆ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ဗ်ဴဟာကေန စတင္သံုးသပ္လိုပါတယ္။

အာဏာရပါတီ NLD ဟာ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ပါတီရဲ႕ အဓိက ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ စတင္ အသက္ဝင္စဥ္ကတည္းက ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး အခုလို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးကို ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခုထြက္ ေပၚလာေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၃၇၀၀ ေက်ာ္မွာ NLD က ဆႏၵျပဳတဲ့ အခ်က္ ၁၁၄ ခ်က္သာ ပါဝင္တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အမ်ားစုေသာ အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္နဲ႔ ကခ်င္ပါတီေတြက အမ်ားဆံုးတင္ျပၾကတာေတြ႔ရပါတယ္ ။ NLD ပါတီက ဆႏၵျပဳတဲ့ ၁၁၄ ခ်က္ေသာ အခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အပိုင္း ၄ ပိုင္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ပထမနဲ႔ အဓိက အက်ဆံုးအခ်က္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဆုတ္လမ္းကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥေတြမွာ စြက္ဖက္ပါဝင္လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ကန္႔သတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ သမၼတနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕လိုက္ၿပီး အထူးသျဖင့္ လက္ရွိကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အသာစီးရရွိေနေသာ ၁၁ ဦးပါ ကာ/လံုအဖြဲ႔ကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးကိုျဖဳတ္ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ၂ ဦးနဲ႔ ၁၂ ပါ ကာလံုအျဖစ္ ထပ္တိုးျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး အေရးေပၚ ကာလဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြမွာ ကာ/လံုရဲ႕ အေရးပါမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ အာဏာယာယီ အပ္ႏွင္းေစရမယ့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ကာ သမၼတရဲ႕အခြင့္အာဏာကို္ အႂကြင္းမဲ့ တိုးျမႇင့္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္၊ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္၊ ေရွ႕ေနာက္မဆန္႔က်င္ေအာင္ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာ ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္တာျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္မႈ ၁၀ ႏွစ္နီးပါးရွိလာၿပီျဖစ္လို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ ရွိေနဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့တဲ့ အခန္းေတြ၊ အပိုဒ္ေတြနဲ႔ တည္ရွိျခင္းမရွိေတာ့ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေဟာင္းေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အပိုင္းေတြကို ပယ္ဖ်က္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာကို NLD က ကန္႔သတ္ခ်ိန္ညႇိဖို႔ ရည္႐ြယ္ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္တအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားထဲမွာ လူသိမ်ားတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တဲ့ အေျခခံမူ ၆ (စ) မွာ ေဖာ္ျပထားေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္” ဆိုတဲ့အခ်က္ကို “ဦးေဆာင္မႈ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုျဖဳတ္ၿပီး “ျပည္သူဆႏၵနဲ႔ အညီ”ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကို ထည့္သြင္းထားကာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္” ဆိုၿပီး ျပင္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြက ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထည့္သြင္းေရးသားေစခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရပိုင္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားထားတာျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္မွာႏိုင္ငံေရးအခြင့္ထူးခံအဖြဲ႔အစည္း မရွိေစဘဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္ကို ပံုမွန္ႏိုင္ငံေရးေရခံေျမခံျဖစ္လာဖို႔ ဦးတည္စဥ္းစားထားပံုပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေအာင္ျမင္ဖို႔ အဓိကကူညီေပးႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္က ဒီအခ်က္ကို ခံယူႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားစရာရွိပါတယ္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာ လူသိရွင္ၾကားေျပာၾကားေနတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္က ဒီအတြက္ ကာကြယ္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ကို အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကေန ဖယ္ရွားၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ သာမန္အေနအထားနဲ႔ ပါဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ခံယူဖို႔ခုခ်ိန္မွာ လြယ္ကူပါ့မလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာရွိပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ စဥ္းစားစရာရွိတာက လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ဆုတ္ခြာေပးၿပီး ဥပေဒျပဳေရးဘက္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ထိန္းေက်ာင္းမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး NLD ရဲ႕ အႀကံျပဳ လမ္းေၾကာင္းမႈဟာ တပ္မေတာ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားလက္ခံႏိုင္မလဲဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာယူထားျခင္းရဲ႕ အဓိက ေသာ့ခ်က္ဟာ ၄၃၆ ပုဒ္မ အတြက္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္ သေဘာထားမပါဘဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္မျပဳေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပါဝင္မႈေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ် သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားတဲ့အခါ အခ်ိဳးအစား အေျခခံစဥ္းစားမႈထက္ အျခားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ေက်လည္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းက ပိုၿပီး ထိေရာက္တဲ့ အေျဖျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဖယ္ထုတ္ခံရတာထက္ သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ထြက္သြားတယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ နိဂံုးမ်ိဳးကို ပိုၿပီး လိုလားႏွစ္ၿခိဳက္လိမ့္မယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္အႏွစ္သာရပိုင္းေတြကိုသာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ညႇိႏိႈင္း ျပင္ဆင္အတည္ျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္မႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အားလံုးကိုေတာင္ ခ်က္ခ်င္းေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

NLD က ျပင္ဆင္ဖို႔ အႀကံျပဳထားတဲ့ အခ်က္ေတြအရ NLD က ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသစ္ကို အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ သမၼတရဲ႕ အနိမ့္ဆံုးရွိရမယ့္ အသက္ကို မူလက ၄၅ ႏွစ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားရာက NLD က ၄၀ အထိေလွ်ာ့ဖို႔ အႀကံျပဳထားတာေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကို သမၼတေလာင္း အိပ္မက္မက္ေစလိုတဲ့ စိတ္ကူးမ်ားရွိေနသလားဆိုတာကို စဥ္းစားမိပါတယ္။ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း သမၼတရဲ႕အရည္အခ်င္း ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ၅၉ (စ) ကို လံုးဝျဖဳတ္ပစ္ဖို႔ အႀကံျပဳထားေပမယ့္ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးေတြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စိတ္ကူးေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အမည္စာရင္း ေပးပို႔တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကိုသာ သမၼတက ခန္႔ထားရမယ့္ အခ်က္ကို မျပင္ဘဲ ဆက္လက္ ထားရွိေစတာကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးပို႔ခန္႔ထားေစတဲ့ တပ္မေတာ္သားဟာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရၿပီးတာနဲ႔ တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစားယူၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ NLD က အႀကံျပဳထားတာကိုေတြ႔ရတဲ့အတြက္ အဲဒီဝန္ႀကီးဌာနႀကီး ၃ ခုကို ဦးေဆာင္စီမံမယ့္ပုဂၢိဳလ္ဟာ တပ္မေတာ္သားပဲျဖစ္သင့္ေသးတယ္လို႔ NLD က ယူဆလက္ခံထားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာက NLD ရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ အဆိုပါတပ္မေတာ္သားဟာ ဝန္ႀကီးဘဝက အနားယူၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္ကလည္း အၿငိမ္းစားယူၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ တပ္ကိုျပန္သြားစရာ မလိုေတာ့တဲ့အတြက္ ဝန္ႀကီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း သမၼတရဲ႕ ၫႊန္ၾကားမႈေအာက္မွာ သမၼတရဲ႕ ဝန္ႀကီးစစ္စစ္အျဖစ္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းကင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေျပာေနၾကတဲ့ ျပည္ထဲေရးက သမၼတေအာက္မွာ မရွိဘူးဆိုတဲ့ ျပႆနာကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေကာင္းမယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေနာက္အခ်က္က NLD အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ထဲက ပုဒ္မ ၃၃၈ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ ပုဒ္မ ၃၃၉ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ အပုဒ္တို႔ကိုဖ်က္ဖို႔ အႀကံျပဳထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ၂ ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရကတပ္မေတာ္ကို လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္တဲ့ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသဖြယ္ အလံုးစံုအားကိုး ဝကြက္ ထိုးအပ္ထားရသလိုျဖစ္ေနရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္မွာ အစိုးရ ၂ ရပ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အမ်ားယူဆေျပာဆိုစရာျဖစ္လာေစတဲ့ အခ်က္ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ေတြကို သိုင္း ဝိုင္းျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုလံုၿခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေဆာင္႐ြက္ေရးကိစၥ၊ ျပည္တြင္းအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးကိစၥေတြမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ယႏၲရားနဲ႔ အင္အားကို အစိုးရက သူ႔အျမင္၊ သူ႔အယူအဆ၊ သူ႔ သေဘာထားေတြ အေျခခံၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္စီမံႏိုင္လိမ့္မယ္၊ အဲဒီလို အစိုးရရဲ႕ အာဏာ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွိပါမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ယႏၲရားအေပၚ အစိုးရရဲ႕ အာဏာသက္ေရာက္မႈ တိက်ခိုင္မာလိမ့္မယ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း အစိုးရအေပၚ ပိုမိုေလးစားနာခံမႈရွိလိမ့္မယ္လို႔ NLD အေနနဲ႔ ယူဆထားတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္ ။

NLD ရဲ႕ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ၿခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အစိုးရိမ္ႀကီးေနတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုကို မတို႔မထိတဲ့အျပင္ လက္ရွိေပးအပ္ထားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း မူလျပ႒ာန္းထားၿပီးတဲ့အတိုင္း ထားရွိေစၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကနဦးေျခလွမ္းကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးမွာ ပါဝင္မႈနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အရွိန္အဝါေတြကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုသာ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိတာေတြ႔ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက တစ္ဖက္မွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္လိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ျပင္ဆင္တင္ျပလာတဲ့ အေနအထားမွာ NLD ဘက္က ျပင္ဆင္ခ်က္ ရာဂဏန္းမွ်နဲ႔ အခုလို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အခန္းက႑၊ တာဝန္နဲ႔ အခြင့္အာဏာေတြကို ေဈးဆစ္ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေလာက္နဲ႔ ကမ္းလွမ္းအႀကံျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ေရးမွာ ေခါင္းညိတ္ပါဝင္လာေအာင္ ေဈးေခၚဖို႔ ႀကိဳးစားထားတဲ့ သေဘာလို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။ 

အခုလို NLD အေနနဲ႔ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး အျခားပါတီမ်ားက ဆႏၵျပဳျပင္ဆင္လိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို အႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္းရဲ့ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို လက္မခံဘဲ ျပင္ဆင္ဖို႔ အာသီသျပင္းျပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေရွ႕ထုတ္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကို ေလွ်ာ့တြက္ထားလို႔မရဘူး သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့တြက္မထားသင့္ဘူးဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွာ NLD ပါတီအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း ၁ အေျခခံမူမ်ား အမွတ္စဥ္ ၈ မွာ ျပင္ဆင္ခ်က္အေနနဲ႔ “ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည္”လို႔ ထည့္သြင္းအႀကံျပဳ ထားေပမယ့္ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အခြင့္ အာဏာပိုင္းေတြကို အခု ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထာတဲ့ ပမာဏအတိုင္းအတာထက္ တိုးခ်ဲ႕ရရွိဖို႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ျပ႒ာန္းခြင့္ ဥပေဒေတြနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို အပ္ႏွင္းမယ့္ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳး ထည့္သြင္းတင္ျပျခင္းမရွိတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ NLD အေနနဲ႔ မိမိႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုသာ အေျခခံၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ထားတယ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္အခြင့္အေရးေတြကို တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးမထားဘူးဆိုတာကို ထင္ရွားေစပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အခုလို လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာ ဒီ လႈပ္ရွားမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး NLD နဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအၾကား အထူးသျဖင့္ ပြတ္တိုက္မႈေတြ ရွိေနတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီနဲ႔ အၾကားမွာ ဆံုမွတ္တစ္ခုေပၚလာေစတဲ့ ညီၫြတ္ေရးလမ္းစအျဖစ္ ႐ႈျမင္စရာ အေၾကာင္းရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခုလို NLD ရဲ႕ ကန္႔သတ္ထားရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်ဥ္းကပ္မႈ သေဘာထားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစည္းမႈအားရႏိုင္မွာမဟုတ္သလို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈမ်ားမွာလည္း တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ ကူညီေထာက္ခံေဆြးေႏြးမႈ ကို NLD အေနနဲ႔ ရရွိႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းသြားေစတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ တိုတိုရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးကေန ညီၫြတ္ေရး အင္အားတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းစေပၚခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းဆံုးအထိ မေလွ်ာက္ခဲ့ႏိုင္တဲ့ သေဘာ၊ ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီကိစၥဟာ ဒီမွာတင္ မၿပီးဘူးလို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေရွ႕ဆက္မယ္ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈအားအင္ကို ထုတ္ႏႈတ္က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပင္ဆင္ေရးဟာ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ဆိုတဲ့ အေနအထားနဲ႔ တစ္ဘက္က မျပင္ဆင္လိုတဲ့ အင္အားကိုရင္ဆိုင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ ေႂကြးေၾကာ္သံအျဖစ္သာ ေပၚထြက္လာၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ အခဲမေက်မႈနဲ႔သာ ေနာက္တစ္လွည့္ျပန္ ေစာင့္ၾကရမယ့္ ရလဒ္နဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ရဖို႔ ေသခ်ာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔ အာဏာရပါတီျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို္ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲရတဲ့အခါ သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရတဲ့ ကိစၥေတြ၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရမယ့္ကိစၥေတြ တနင့္တပိုးျဖစ္လာတဲ့အခါ တစ္ဘက္က တပ္မေတာ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းဆက္ဆံရင္း တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ရင္ပတ္ခ်င္းေဝးလာတဲ့ အေနအထားဟာ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အေျခခံရပ္တည္ခ်က္မွာ ထင္ရွားလာပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္နဲ႔လည္း ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ နီးစပ္မလာတဲ့ အျပင္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ပိုၿပီးေဝးကြာသလိုေတာင္ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအထေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ NLD အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုေရာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြကိုပါ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဆြဲေခၚႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။

အခု NLD က တင္ျပထားတဲ့ ျပင္ဆင္ေရးအႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ ဒီဟန္ခ်က္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မလားဆိုတာကေတာ့ တစ္ဘက္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။ အားလံုးေမ့ထားလို႔ မရတဲ့ အခ်က္က အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ မျပင္ဆင္လိုသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ယိုင္နဲ႔ၿပိဳလဲၿပီး ျပင္ဆင္ေရးကို စိတ္ယိုင္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းသာ ေအာင္ျမင္မႈကိုေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖျဖစ္တယ္၊ အျခားနည္းလမ္းမရွိဘူးဆိုတာကိုေတာ့ သတိခ်ပ္ၾကေစလိုပါတယ္။

သီဟေသြး