News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေအာင္ဆန္းလိုဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးပါ
17-Jul-2019

ေအာင္ဆန္းလိုဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးပါ

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္”ဟု ရည္ၫႊန္းလိုက္သည္ႏွင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသား တို႔၏ႏွလံုးသား၊ အသိစိတ္အတြင္းတြင္ အစဥ္ထာဝရ ႐ုပ္လံုးေပၚလာတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္မွာ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သာျဖစ္ပါ၏။ ဤ သည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ မ်ိဳးဆက္အဆက္ဆက္ ေသာ အမိျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ႏွလံုးသား အသိစိတ္တြင္ အစဥ္ထာဝရ စြဲၿမဲတည္တံ့ေနသည့္ ကမၸည္းေမာ္ကြန္းတစ္ခုဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ အျဖဴစင္ဆံုး ေပးဆပ္ ျခင္းျဖင့္ ႐ိုးသားမြန္ျမတ္ခဲ့သူျဖစ္ပါ၏။ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစတို႔ လက္မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လြတ္လပ္ေရးရရန္အတြက္ ဘဝ၊ အသက္ကို စေတး၍ ႀကိဳးစား ပံုေဖာ္ထုဆစ္ေပးခဲ့ေပ၏။ လက္႐ံုးရည္ႏွင့္ ႏွလံုးရည္ပါ အထူး ေကာင္းမြန္ခဲ့ ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး အေပၚတြင္လည္း အသန္႔စင္ဆံုးေမတၱာထားရွိႏိုင္ခဲ့ပါေပသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အားမလို အားမရျဖစ္ျခင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ စကားေျပာ ၾကမ္းပါေသာ္လည္း သူ၏ အသန္႔စင္ဆံုးေမတၱာတရား၏ တန္ျပန္ သက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ႐ိုေသေလးစားခ်စ္ခင္ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း အထူးရရွိခဲ့ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ႔အား ႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ျဖင့္ သိရွိနားလည္သတ္မွတ္ထား ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အႂကြင္းမဲ့သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သလို၊ ေလာကအတြက္ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္လည္း သန္႔စင္မြန္ျမတ္မႈျဖင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသာျဖစ္ေပသည္။ သူ႔အား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လံုးက ႐ိုေသေလးစား ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္ၾကေပ၏။ ဤသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအေပၚတြင္ထားရွိေသာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္၏စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာဟုသာ ဆိုရေပလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ စစ္မွန္ေသာေမတၱာကိုအထူးရရွိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာသူသာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ဤသည္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ကိုက ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအေပၚ အျဖဴစင္ဆံုး ေမတၱာထားရွိႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ အ႐ိုးသားအထက္ျမက္ဆံုး သစၥာေစာင့္သိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျဖဴစင္စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာတရား၏ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈဟုသာ ဆိုရေပလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လူထုအေပၚတြင္ ထားရွိရွင္သန္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ေမတၱာတရားအေၾကာင္းေဖာ္က်ဴး ျပေနလွ်င္လည္း စာဖြဲ႔၍ပင္ ကုန္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါေပ။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဘဝရွင္ သန္မႈမ်ားအတြင္းမွ သာဓကေလးတစ္ခုကိုေတာ့ အနည္းငယ္တင္ျပလို ပါေပသည္။ 

“ေဟ့ တာရာ၊ အျပင္က စကားေျပာေနတဲ့အေကာင္ေတြအကုန္ လံုး ငါ့ဆီ အျမန္ဆံုးေခၚခဲ့စမ္း၊ ျမန္ျမန္ကြ”။ ေတာက္ေခါက္ခါ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုလွမ္း၍ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါ၏။ ပါးစပ္သရမ္းေနၾကေသာ ဘသားေခ်ာမ်ားက သူတို႔ေခါင္းမီးေတာက္ေတာ့မည့္အေျခအေနကို ခုထိမရိပ္မိဘဲ ပံုမက်ပန္းမက် စစ္ဝတ္စံုမ်ားကိုသာၾကည့္ရင္း တဝါးဝါး တဟားဟားရယ္ ေမာေနၾကတုန္းပင္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တခ်ိဳးတည္းသြားေရာက္ခါ ဘသား ေခ်ာအားလံုးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမိန္႔အရ သူ႔႐ံုးခန္းထဲသို႔ ေခၚခဲ့ေပ၏။ အထဲေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္က စစ္ထံုးစံအတိုင္း အားလံုးကိုေခၚလာၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းပို႔၍ အေလးျပဳလို႔မွမဆံုးေသး “မင္းတို႔ ဘာေကာင္ ေတြတုန္းကြ၊ ေဟ့ ေမးေနတာမၾကားဘူးလား” စူးစူးဝါးဝါးေမးလိုက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အသံသည့္ စစ္ဌာနတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းမိုးသြားပါေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ ေၾကာင္၍ေနၾကၿပီး မွင္သက္ေနသူမ်ားပမာ တစ္စံုတစ္ရာကို အေျဖမေပးဝံ့ၾကေခ်။ သတိအေနအထားျဖင့္ ျငိမ္သက္စြာရပ္ေနၾကပါ သည္။ “ေျပာၾကစမ္း မင္းတို႔ဘာေကာင္ေတြတုန္း။ ငါေမးေနတာ မင္းတို႔ မၾကားဘူးလား၊ ခုနတင္ မင္းတို႔ ရယ္လားေမာလားနဲ႔ ေျပာေနၾကတာေတြေလ”။ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စူးစူးဝါးဝါး ေအာ္ေမးလိုက္ျပန္ပါသည္။ အေမးခံရသူအားလံုး မ်က္ႏွာေသကေလးမ်ားျဖင့္ ဣေႁႏၵပ်က္၍ တုန္ေနၾကေပၿပီ။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္ဝတ္စံုေတြညံ့တာကို ေဝဖန္မိပါတယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္” ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူတစ္ေယာက္က အရဲကိုး၍ ေျဖၾကားသတင္းပို႔လိုက္ပါသည္။ “ဘာကြ စစ္ဝတ္စံုေတြညံ့တယ္။ ၾကမ္းတယ္။ လက္ေတာင္မသုတ္ခ်င္ဘူး ဟုတ္လား၊ ငါ အကုန္ၾကားတယ္ မင္းတို႔ေျပာေနတာေတြ”။ က်ယ္ေလာင္စြာေျပာလိုက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ကုလားထိုင္မွ ျဗဳန္းခနဲထရပ္လိုက္ၿပီး တန္းစီထားသူမ်ားအေရွ႕သို႔ သုတ္ခနဲတက္လာ၍ “မင္းတို႔ ငါအုပ္ခ်ဳပ္ေန တဲ့တပ္ထဲက အခုထြက္၊ ခုထြက္ၾက။ အလကားေကာင္ေတြ၊ မင္းတို႔ကို ငါ နည္းနည္းမွအထင္မႀကီးေတာ့ဘူး။ အလကားႏြားေတြ”

“ငါတို႔ ယိုးဒယားကေန ဒီအထိ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္လာတာ။ ဘာေတြဝတ္ၿပီး တိုက္ခဲ့ၾကလဲ ေျပာၾကစမ္း” စိတ္လိုက္မာန္ပါျဖင့္ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းခါ ေမးျပန္သည္။ “မင္းတို႔က အခုမွ ယူနီေဖာင္း ေလး၊ စစ္ဝတ္စံုေလး ဘာေလးနဲ႔ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္လို႔၊ ေဟ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထုအတြက္ဆိုရင္ စစ္ဝတ္စံုမရွိလို႔ ခါးေတာင္းက်ိဳက္ၿပီး တိုက္ရေရာ ဘာျဖစ္လဲ။ တိုင္းျပည္နဲ႔လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္လံုးတီးခၽြတ္ၿပီးတိုက္ ရေရာ ရီးျဖစ္လား။ ေျပာစမ္း စစ္တိုက္ႏိုင္ဖို႔သာ အဓိကကြ။ အခုေတာ့ မင္းတို႔က ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္စကားေတြေျပာလို႔”ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တန္းစီရပ္ေနသူ မ်ား၏မ်က္ႏွာအား တစ္ေယာက္ခ် င္းစီေစ့ေစ့ၾကည့္၍ ေအာ္ေငါက္ေန၏။ “ခုေတာ့ မင္းတို႔ေျပာေနတဲ့စကားေတြက က်ဆံုးခဲ့တဲ့ရဲေဘာ္ေတြကို သစၥာေဖာက္ေနသလိုပဲ။ အလကား သစၥာေဖာက္ေကာင္ေတြ။ မင္းတို႔ကို ငါ့တပ္ ထဲမွာ မထားဘူး၊ ထုတ္ကို ထုတ္ပစ္ရမယ္။ အေခ်ာင္သမားေတြ”။ အႀကိမ္း ခံရသူမ်ား မ်က္ရည္က်သူကက် ၊ ဒူးခ်င္း႐ိုက္သူက႐ိုက္ႏွင့္ အေတာ္ပင္ စိတ္ထိခိုက္ေနၾကေပၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ေလွ်ာက္ရင္း “ဘာလဲကြ မင္းတို႔က ဂ်ပန္ေတြကားစီးၿပီး အဝတ္ေကာင္း ဝတ္တာကိုအားက်တာလား၊ ေဟ့ မင္းတို႔မွတ္ထား။ ငါတို႔တပ္မေတာ္သားေတြဆိုတာ ျပည္သူ လူထုရဲ႕သားသမီးေတြကြ၊ ခုၾကည့္စမ္း ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို။ စစ္ေဘးစစ္ ဒဏ္ကတစ္ဖက္၊ ဖက္ဆစ္ငပုေတြရဲ႕ အႏိုင္က်င့္အေစာ္ကားခံရတာက တစ္ဖက္။ ဒါကို မင္းတို႔ေကာင္ေတြက ဇိမ္ခံေနခ်င္ၾကတယ္။ အဝတ္ေကာင္းဝတ္ခ်င္တယ္။ ကားအသစ္ေတြ စီးခ်င္တယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ျပည္သူ ေတြရဲ႕မ်က္ႏွာမွမေထာက္ မင္းတို႔က အခြင့္အေရးယူခ်င္ေနၾကတယ္။ မွတ္ထား အဲလိုအျမင္မ်ိဳး၊ အေတြးမ်ိဳးရွိေနသမွ် ငါေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ေတာ့ ေဝးပါေသးတယ္ကြာ။ သိပ္ရွက္စရာေကာင္းတယ္။ မင္းတို႔ျပည္သူေတြအတြက္ စစ္တိုက္ေနၾကတာ အလကားပဲ။ လံုးဝ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ ငါအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့တပ္မေတာ္မွာ မင္းတို႔က ျပည္သူလူထု နဲ႔တစ္သားတည္းျဖစ္ေနရမယ္။ အခုဟာက (ေတာက္) ငါလုပ္ထည့္လိုက္ရ။ အလကားေကာင္ေတြ။ မင္းတို႔ကိုတပ္ထဲက ထုတ္ကိုထုတ္ရမယ္”

“မွားသြားပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ နားလည္ပါၿပီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာင္တရပါၿပီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္”။ “ငါ ဘယ္လိုဝတ္ထားလဲ ၾကည့္စမ္း။ မင္းတို႔နဲ႔ ဘာျခားလဲ။ မင္းတို႔ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္လို႔ကြာ။ မွတ္ထား ငါ့တပ္ထဲမွာ အခြင့္အေရးယူခ်င္တဲ့ေကာင္ တစ္ေကာင္မွရွိမေနရဘူး။ လူထုငတ္ရင္ အားလံုးငတ္မယ္။ လူထုဆင္းရဲရင္ အားလံုးဆင္းရဲမယ္။ ငါလည္း ဆင္းရဲရမယ္။ ခုေတာ့ မင္းတို႔ေကာင္ေတြကြာ။ ငါ လိုက္ကန္ထည့္လိုက္ရရင္။ သြားၾကစမ္း ျမန္ျမန္ထြက္သြားစမ္း။ အေကာင္စုတ္ေတြ ၾကာၾကာေနရင္ ငါေဆာ္မိလိမ့္မယ္”။ ( ဗိုလ္တာရာ - ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္။ အမွတ္တရဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းစာအုပ္မွ)။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေလးအား အႀကိမ္ ႀကိမ္အခါခါဖတ္မိတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ၾကက္သီးေမြးညင္းထ ေလာက္ေအာင္ပင္ ႐ိုေသေလးစားမိပါေပသည္။ အမွန္ပင္ သူသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူထုအတြက္ အစင္ၾကယ္ဆံုးသစၥာေစာင့္သိခဲ့ပါေပ၏။ သူ႔စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္သည္ မြန္ျမတ္စင္ၾကယ္လြန္းပါေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ႔အား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက သူေတာ္ေကာင္းႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေနၾက ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိလည္း သူ႔အား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက အလိုရွိေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါ၏။ 

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သူ၏ဆဲသံဆိုသံေလးမ်ားကိုသာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လံုးက ျပန္လည္ၾကားေယာင္လိုမည္ဟုလည္း ထင္ပါသည္။ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ သူက်ဆံုးကြယ္လြန္သြားခဲ့ရသည္မွာ (၇၂) ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မသမာသူ ေသနတ္သမား တစ္စု၏လုပ္ႀကံမႈအတြင္းတြင္ “ေဟ့ ေဟ့ မွားမယ္” ဟုသာသတိေပး၍ သြားႏိုင္ခဲ့ရွာေသာသူသည္ က်ည္ဆန္ ၁၃ ခ်က္သင့္၍ ေရတိမ္နစ္ခဲ့ရရွာ သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သူ႔အားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက မေမ့ႏိုင္ၾကေသးဘဲ လြမ္းဆြတ္တမ္းတ သတိရေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ သူသည္ ရွင္သန္ေနစဥ္တြင္ ႏို္င္ငံႏွင့္လူထုအတြက္ အႂကြင္းမဲ့သူရဲ ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္ႏွင့္အညီ က်ဆံုးကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း အာဇာနည္အျဖစ္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ႏွလံုးသား၊ အသိစိတ္အတြင္း ဝယ္ စြဲထင္စိုက္ဝင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကမၻာတြင္ ျမန္မာတည္ ေနသေ႐ြ႕လည္း ထာဝရတည္တံ့ေနမည့္ ကမၸည္းေမာ္ကြန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါေပသည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုး ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရ သည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အနာဂတ္ကာလရွည္ႀကီးလည္း အေမွာင္ဖံုး သြားခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွသည္ ယေန႔အခ်ိန္ အထိသာျဖစ္ပါ၏။ ေသခ်ာသည္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အမိႏိုင္ငံႏွင့္လူထုအတြက္ ရွားပါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ အမိျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လူထုအတြက္ ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အထူးအေရးတႀကီး အလိုရွိေနသည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံ ဆႏၵျပဳတင္ျပရင္းျဖင့္ ေရးခဲ့ဖူးေသာကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ျဖင့္သာ ဤစာမူေလးအား အဆံုးသတ္လိုက္ရပါေပေတာ့သည္။ ။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား”

ေအာင္ဆန္းဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က

ပဲျပဳတ္နဲ႔နံျပားကို ေတာင့္တၿပီး

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထည့္မတြက္

ေမတၱာခ်ည္းသက္သက္နဲ႔

ႏိုင္ငံနဲ႔လူထုအတြက္

ေပးဆပ္သြားေလရဲ႕ ...။

ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက

(စစ္အာဏာရွင္ေတြက)

တိုက္ ၿခံ အိမ္ အေကာင္းစား

ပဲျပဳတ္နဲ႔ နံျပားကို မစား

ေျမေပၚ ေျမေအာက္

သယံဇာတေတြကိုသာ စား

အေၾကာင္းသင့္တဲ့အခါတိုင္း

ဟာသဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေတြ ႐ြတ္ဖတ္ရင္းနဲ႔

ႏိုင္ငံနဲ႔လူထုအေပၚ

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုပ္ေသြးစုပ္ခဲ့ေလရဲ႕ ... ။ ။

ခက္ဆစ္လင္း (ျပည္)