News

POST TYPE

PERSPECTIVE

စနစ္ဆိုတာကို နားလည္ၾကည့္ျခင္း
27-Jun-2019စနစ္ ဆိုတာ မိမိတို႔သြားလိုတဲ့လားရာကို ၫႊန္ျပေနတဲ့ မူဝါဒေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ့ လမ္းသြယ္ေတြလို႔ဆိုၾကပါရဲ႕။ စနစ္တစ္ခုခ်မွတ္ဖို႔အတြက္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုကေန သံုးသပ္ျပင္ဆင္၊ ရွိလာမယ့္အက်ိဳးအျပစ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္လူ၊ အခ်ိန္၊ ေငြအလံုးအရင္းနဲ႔ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ ၾကရတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပါ။ 

ခ်မွတ္ၿပီးရင္လည္း သည္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးကို အသိပညာေပးရ၊ လိုက္နာမႈရွိေအာင္ စစ္ေဆးလမ္းၫႊန္ေပးရ၊ စနစ္ကို မယိမ္းယိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရနဲ႔ အေတာ္ကို အားစိုက္ထုတ္ၾကရပါတယ္။

ေဘာင္ခတ္တာ မႀကိဳက္တတ္တဲ့ လူ႔သဘာဝအရ စနစ္တစ္ခုနဲ႔ အံဝင္ဖို႔ အသိပညာေပးရတဲ့ကာလေတြဟာ သိပ္ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ 

လက္ခံတတ္လာေအာင္၊ လက္ခံလိုက္သေလာက္လည္း တကယ္နားလည္လာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရွင္းျပစည္း႐ံုးၾကရပါတယ္။ စနစ္ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လို႔ ရလာမယ့္အက်ိဳးနဲ႔ မလိုက္နာလို႔ျဖစ္လာမယ့္ အျပစ္ေတြကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ျမင္သာထင္သာေအာင္ တင္ျပစည္း႐ံုးရတာပါ။ 

ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္တဲ့ တံု႔ျပန္ခ်က္ေတြအတြက္လည္း ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး ကိုယ့္ဘက္ပါေစဖို႔ အသိေပးသူေတြက ကိုယ့္စနစ္အေၾကာင္း ကိုယ္ ခေရေစ့တြင္းက်သိဖို႔၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ဖို႔လည္း လိုပါလိမ့္မယ္။ 

အသိ၊ အေတြးမတူၾကတဲ့ လူေပါင္းစံုကို တညီတၫြတ္တည္း လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ပညာေပးစည္း႐ံုးဖို႔ ဘယ္ေလာက္ခက္တယ္ဆိုတာ ႀကံဳဖူးသူတိုင္းသိၾကမွာပါ။ 

တကယ္နားလည္ လက္ခံလိုက္ၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း အမွန္တကယ္ လိုက္နာက်င့္သံုးလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီးလႊတ္ထားလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ျပန္ပါဘူး။ 

တခ်ိဳ႕ နားလည္သေယာင္ေယာင္နဲ႔ တကယ္နားမလည္ဘဲ အမွားလုပ္မိသူေတြကို တည့္မတ္ေပးဖို႔၊ နားလည္ပါေသာ္လည္း ေဖာက္ဖ်က္ခ်င္ သူေတြကို ထိုက္သင့္သလို ပညာေပးအေရးယူဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈေတြ မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါတယ္။

ရွိေနတဲ့စနစ္ကို မူရင္းရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ မတိမ္းမၫြတ္ေအာင္၊ ေခတ္နဲ႔အညီ လိုက္ဖက္ေအာင္ မျပတ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတတ္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ မသိေသးသူေတြကို ရင္းႏွီးေအာင္၊ ရင္းႏွီးၿပီးသူေတြကို လိုက္နာတတ္ေအာင္၊ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေနသူေတြကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ စနစ္တစ္ခုစီတိုင္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲသူတိုင္းမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းတိုင္းမွာ မိမိတို႔ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ခ်မွတ္ထားတဲ့စနစ္ေတြအတြက္ အသိပညာေပးေရး၊ လိုက္နာမႈရွိေအာင္ စစ္ေဆးလမ္းၫႊန္ေပးေရး၊ စနစ္ကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေတြဟာ မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနရပါမွ အသက္ဝင္ထိေရာက္တဲ့စနစ္ေကာင္းေတြအျဖစ္ အသံုးဝင္ပါလိမ့္မယ္။

ျမင္သာတဲ့ဥပမာတစ္ခုေပးရရင္ လမ္းေပၚမွာ ေမာင္းႏွင္သြားလာမယ့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသူေတြတိုင္း သိရွိလိုက္နာရမယ့္အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္၊ လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္၊ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္နဲ႔ အျခားသေကၤတေတြ ရင္းႏွီးဖို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အသိပညာေပးၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သိၿပီးတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေနသူတိုင္း လိုက္နာၾကသလားဆို ဟင့္အင္း မလိုက္နာပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က တကယ္မသိဘူး။ 

ကိုယ္သိထားတာကို အမွန္လို႔ထင္ၿပီး မဝင္ရေနရာ ဝင္မိမယ္။ မေကြ႔ရ ေနရာ ေကြ႔မိမယ္။ တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တဒဂၤျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေဖာက္ဖ်က္တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ မရည္႐ြယ္ပါဘဲ လုပ္မွား၊ ကိုင္မွား၊ လမ္းေၾကာင္းမွားၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ျဖစ္တယ္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္သူတိုင္းကို ညီမွ်တဲ့ အေရးယူမႈ၊ အသိပညာေပးမႈေတြအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ရွိရပါ့မယ္။ လမ္းေၾကာလႊဲ ထားတဲ့အခါမ်ိဳး၊ မီးပြိဳင့္ပ်က္ေနတဲ့အခါမ်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ မိမိ စနစ္ဘက္ကခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ရင္ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြခ်ထားၿပီး လမ္းရွင္းေစတာမ်ိဳး စတဲ့ အေရးေပၚအစားထိုးႏိုင္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြလိုအပ္ပါတယ္။ 

ဒါေတြဟာ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာစနစ္ အသက္ဝင္ ထိေရာက္ဖို႔အတြက္ အၿမဲမျပတ္လည္ပတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရတာမ်ိဳးပါ။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းထဲက ဌာနအသီးသီးအတြက္လည္း ယင္းတို႔ ေမာင္းႏွင္သြားလာရမယ့္ ဦးတည္ရာေနရာဆီကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာေရာက္ဖို႔ ဘယ္လမ္းကေန ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားျပသခ်က္ေတြကို နားလည္ေအာင္ အသိေပးရပါလိမ့္မယ္။ အမွန္တကယ္ လိုက္နာေမာင္းႏွင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုတာကို မျပတ္စစ္ေဆးလမ္းၫႊန္ေပးေန ရပါလိမ့္မယ္။ 

အေရးေပၚအေျခအေနေတြအတြက္လည္း အစားထိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ့္ အစီအမံေတြကို ရင္းႏွီးေအာင္ ဖန္တီးေပးထားဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ စနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ယင္းစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ မိမိလူေတြ အားလံုးကိုေတာ့ စနစ္အေပၚယံုၾကည္မႈရွိေအာင္၊ စနစ္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကို အက်ိဳးရွိရွိသံုးတတ္ေအာင္၊ စနစ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္ တတ္ေအာင္ စည္း႐ံုးလမ္းျပတတ္ဖို႔ကေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုးလို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။ 

Z ေမာင္

(ေဆာင္းပါးရွင္ Z ေမာင္သည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာပိုင္း ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။)