News

POST TYPE

PERSPECTIVE

၂၀၁၉ အခင္းအက်င္းမွ ၂၀၂၀ ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ
26-Jun-2019အခ်ိန္နာရီမ်ားသည္ ၂၀၂၀ သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေ႐ြ႕လ်ားလာေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူေတြၾကား ဟိုတစ္စ၊ သည္တစ္စ ေဝဖန္သံုးသပ္ေနၾကၿပီ။ စာေရးသူေနသည့္ရပ္ကြက္က ဦးတုတ္ႀကီးကေတာ့ ၂၀၂၀ တြင္ NLD ဆက္ႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္ေနသည္။ ခုရက္ပိုင္းမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔၏ အားၿပိဳင္မႈအရိပ္အေယာင္မ်ားကို စတင္ေတြ႔လာရသည္။

ဒီၾကားထဲ သက္ဆိုင္ရာပါတီေတြအေပၚ ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာၾကသလို ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားကလည္း ကိုယ္ထင္ျပလာၾကသည္။ အတိုဆံုးေျပာရလွ်င္ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ၂၀၁၉ ေႏွာင္းပိုင္း ကာလႏွင့္ ၂၀၂၀ အေစာပိုင္းကာလတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အတြက္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ရည္စူး၍ ႏိုင္ငံေရးမိုးစာျဖည့္တင္းမည့္ကာလဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အေမ့မိုးစာ

မိုးစာဆို၍ ေျပာရဦးမည္။ စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္တုန္းက အေမသည္ မိုးတြင္းကာလမွာ အစားအစာ မျပတ္လပ္ေအာင္ အေျခခံအစားအေသာက္မ်ားကို ေႏြကတည္းက သိုေလွာင္ေလ့ရွိသည္။ င႐ုတ္၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္၊ ပဲ၊ ငါးပိ၊ ဆန္ စသည္တို႔ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ႀကိဳတင္ဝယ္ထားသည္။ မိုးတြင္းကာလ အစားအစာျပတ္လပ္သည့္အခါ၊ မိုးႀကီးေရလွ်ံသည့္အခါ မပူမပင္ စားသံုးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပံုရသည္။ အေမခမ်ာ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ မိုးစာ မရေသးလွ်င္ အေတာ္ေလး စိုးရိမ္တတ္သည္။ ဝယ္စရာရွိတာ ဝယ္ယူသိုေလွာင္ ၿပီးေသာအခါမွသာ စိတ္ခ်မ္းသာသည္။

အေမ့မိုးစာက စာေရးသူတို႔ မိသားစုအတြက္ အက်ိဳးႀကီးလွသည္။ မိုးႀကီးေရလွ်ံျဖစ္သည့္အခါ မပူမပင္ဘဲ စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္သည္။ မိုးစာ ႀကိဳမဝယ္ထားသူမ်ားလို ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမေနရဘဲ စိတ္ခ်လက္ခ် ေနႏိုင္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕ျပလို ေဈးထြက္ဝယ္၍မရေသာ္လည္း အေမ၏ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားမႈက အိမ္တြင္းေဈးသဖြယ္ လိုခ်င္တာရသည္။ သည္အေၾကာင္း ေျပာရျခင္းမွာ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေတြးပူ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို တင္ျပလိုရင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးမွတ္ေက်ာက္

ႏိုင္ငံေရးဘက္ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔၏ လူထုေထာက္ခံမႈကို မွတ္ေက်ာက္တင္ေသာကာလျဖစ္သည္ကို ျငင္းဆိုစရာရွိမည္မထင္။ လူထုေထာက္ခံသလား၊ မေထာက္ခံသလားဆိုသည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတစ္ဆင့္သာ သိရွိႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။ လက္ရွိအာဏာရွိတုန္း မိမိကိုေထာက္ခံသည္၊ ဝန္းရံသည္ဟု ဆိုေစကာမႈ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရာင္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေပသည္။ မိမိကို မေထာက္ခံသူမ်ားမွာလည္း မိမိဘက္ကို တိမ္းၫြတ္လာႏိုင္ေပသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမၿပီးမီအထိအေျဖကို ယတိျပတ္ေျပာဆို၍မရဘဲ စိတ္လႈပ္ရွားဆံုးကာလလည္း ျဖစ္ေပသည္။ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ ကိုက္ခ်င္မွကိုက္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ မဲအျပတ္အသတ္ႏွင့္ႏိုင္ခ်င္လည္း ႏိုင္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္၊ မႏိုင္ ေဗဒင္ေမး၍ရသည္လည္း မဟုတ္။ ယၾတာေခ်၍ ရသည္လည္း မဟုတ္။ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရးမိုးစာ မည္မွ်ျဖည့္ထားသနည္းဆိုသည့္ အေပၚမွာ ရလဒ္ထြက္လာမည္မွာ အေသအခ်ာဆံုး ကိန္းေသတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

လူထုအေပၚ သစၥာရွိျခင္း

ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမိုးစာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ လူၿပိန္းတစ္ေယာက္လို ေတြးရလွ်င္ ျပည္သူအေပၚ စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္႐ိုးသားမႈဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္ပါသည္။ လူထုအေပၚ မည္မွ်ေစတနာထားသနည္း။ လူထုအေပၚ မည္မွ်႐ိုးသားသနည္း။ ဤေစတနာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ အဓိကပင္ရင္းအုတ္ျမစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လူထုက ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ မည္မွ်ထိ ယံုၾကည္ကိုးစားသနည္း။ သူတို႔ကေရာ အဘယ္မွ် ယံုၾကည္ထိုက္သနည္း။

လူထု၏ယံုၾကည္မႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ရမည္ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ လူထုအေပၚ ေစတနာထားမႈ၊ လူထုအေပၚ ႐ိုးသားျဖဴစင္မႈႏွင့္ လူထုအေပၚ သစၥာရွိမႈ တို႔အေပၚ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရးသတၱိက အေရာင္လက္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ၂၀၁၀ တုန္းက၊ ၂၀၁၅ တုန္းက ျပည္သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္ႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည္သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္တို႔မွာ မ်ားစြာကြာျခားသြားမည္ဟု ယံုၾကည္ေနမိပါသည္။ 

၂၀၂၀ ေရွ႕ပိုင္းကာလ

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၿပိဳက္ဘက္ အင္အားႀကီးပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္၍ ျပည္သူတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိခဲ့ဘဲ ပါတီတစ္ခုတည္းကို မဲေပးခဲ့ရာ ကေန ၂၀၁၅ မွာေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုအနက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္ လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုၾကည့္၍ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ပါတီတစ္ခုက မဲအျပတ္အသတ္ႏိုင္၍ ၿပိဳင္ဘက္အင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုက မဲအျပတ္အသတ္႐ံႈးခဲ့ျပန္သည္။

ဒီမိုကေရစီကို အာသာငမ္းငမ္း ေတာင့္တေနခဲ့သည့္ ျပည္သူတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးဆန္ဆန္ မဲေပးျခင္းယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ပါတီက အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ရ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားအတြက္ ဧရာမ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ ေတာင့္တခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည့္ဝခဲ့သည္ဟု ဘာသာျပန္ရမည္ထင္သည္။ 

ျပည္သူ၏ ပကတိအျမင္

သို႔ေသာ္ အစိုးရသက္တမ္း ၃ ႏွစ္ေက်ာ္လာေသာအခါ ျပည္သူတို႔ မက္ေမာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ား ခိုင္မာစြာ မျဖစ္ထြန္း႐ံုမက ယခင္ အစိုးရကထက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ထိုးက်သြားေသာအခါ မည္မွ်ပင္ အသည္းလိႈက္ အအူလိႈက္ ေထာက္ခံဝန္းရံခဲ့ေစကာမႈ ယခုအခါ အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို တစ္နည္းတစ္ဖံု ေဝဖန္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သတင္းစာဆရာ မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္မရွိဟု ေထာက္ျပသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးမတိုးတက္ဟု သံုးသပ္ခ်င္သည္။ အဆိုးဆံုးမွာ လက္ရွိအစိုးရသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဟု လက္ညႇိဳးထိုးၾကသည္။

ဤအခ်က္မ်ားသည္ပင္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔ကို ခုတ္ေမာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးမိုးစာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူေတြက အစိုးရတစ္ရပ္ စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္မွစ၍ စရန္မဲကို ရင္ထဲကေပးေနၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း ထိုအခင္းအက်င္းကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ စရန္မဲမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ 

အတိုက္အခံအင္အား

အတိုက္အခံမ်ားကလည္း ဟာကြက္ေပ်ာ့ကြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္မ်ားကို ပံုေဖာ္ေနၾကသလား ေတြးစရာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အတိုက္အခံဆိုသည္မွာ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္မရေသာ ပါတီမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ပါတီႀကီးမ်ားပါသလို ေဒသကိုယ္စားျပဳ တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ သည္အခင္းအက်င္းမွာ ၂၀၁၅ ကာလက ျဖစ္သည္။ 

ယခုအခါ အတိုက္အခံပါတီႀကီးမ်ား တိုးလာေနသည္။ သိသေလာက္ ခ်ေရးရလွ်င္ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ စသည္ျဖင့္။ ထိုပါတီမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးသို႔ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ေရး ပါတီအင္အား ခ်ဲ႕ထြင္ေနသည္။ တစ္ဖက္၌ တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ားမွာလည္း အလွ်ိဳအလွ်ိဳေပၚထြန္းလာၾကသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကို ၿခံဳၾကည့္ရလွ်င္ အစိုးရတစ္ရပ္အေပၚ အတိုက္အခံအင္အားစုက ပိုမ်ားလာေနသည္ကို သတိျပဳဖြယ္ ေတြ႔ရသည္။ 

အတိုက္အခံဆိုေသာ္လည္း နဂိုအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး ပါတီႀကီးတစ္ခု ကသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသးသည္။ ေမြးဖြားစပါတီမ်ားကေတာ့ သူတို႔၏ အ႐ြယ္အစားကို အားေကာင္းခိုင္မာဖို႔ စုစည္းေနတုန္း တည္ေဆာက္ေရးကာလ ျဖစ္ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ကာလတြင္ ထိုထိုပါတီမ်ားမွာ လက္ရွိအႏိုင္ရပါတီႏွင့္ ေျခရည္တူ ကစားရမည့္ အသင္းႀကီးတစ္သင္း ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ပို႔မ်ား

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည္ဟု ယူဆရသူမ်ားက အေသအလဲ ဝင္ကန္မည့္ စည္း႐ံုးေရး တိုက္စစ္မွဴးေကာင္းမ်ားကို လက္သပ္ေမြးထားပံုလည္းေပၚသည္။ သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားေရးအလံကို ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။ ပို႐ႈပ္ေထြးလာသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးထဲသို႔ ဘာသာေရးအေရာင္မ်ားပါ ေတြ႔လာေနရသည္။ ထို႔အျပင္ အတိုက္အခံမ်ားက တိုင္းျပည္အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းလာေနသည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကျပန္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမႈ ထိုသို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ေက်ာ္ျမင္သူမ်ားကလည္း ျမင္ေနၾကသည္။ ဤကာလတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သံသယမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ကို ၾကည့္ေနသူမ်ားကလည္းရွိသည္။

လက္ရွိအစိုးရကလည္း သူ႔သက္တမ္းအတြင္ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈကို ခ်ျပေနသည္။ ၃ ႏွစ္တာကာလ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို သတင္း မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူကို အစီရင္ခံတင္ျပေနသည္။ ႏွစ္ဖက္ ေလာ္ဘီမ်ားကလည္း ဒဏ္ရာေဟာင္းမ်ားကို တူးဆြ၍ အြန္လိုင္းေပၚမွာ စည္း႐ံုးေရးေခါင္းေလာင္းထိုးေနၾကသည္။ အမ်ိဳးသားေရးအက်ႌထူထူ ဝတ္၍ ပါတီတစ္ခုကိုေထာက္ခံမႈ စည္းခ်က္ပ်က္ေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္သူက ေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းမယ့္သူမ်ားကိုလည္း အရိပ္အေရာင္ေတြ႔ရသည္။ လတ္တေလာ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနသည့္ကိစၥ ရပ္မ်ားတြင္ သူတို႔၏သေဘာထားမ်ားကို ၾကားရေတြ႔ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္လွ်င္ မည္သို႔မည္ပံုေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ကတိဆန္ေသာ ေဟာေျပာမႈမ်ားကိုလည္း ၾကားရသည္။ 

ပါတီလား၊ လူလား

ခုရက္ပိုင္းအတြင္း ထူးျခားသည္မွာ NLD ပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က သူတို႔ပါတီအေပၚ မေကာင္းသတင္း မည္မွ်ေျပာေျပာ ျပည္သူေတြက ခြဲျခားသိသည္ဟုဆိုသည္။ ဆိုရလွ်င္ ျပည္သူေတြ၏ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအျမင္ ရင့္က်က္လာမႈကို အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားပံုဟု ယူဆရသည္။

၂၀၂၀ ကာလတြင္ ပါတီကိုအေျခခံ၍ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုပါတီအစုအေဝးတြင္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားသာ စင္ေပၚ အေကာက္ခံရမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္ဟု ယူဆမိသည္။ မိမိတို႔ လိုလားခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည့္ လူေတာ္မ်ားကို ျပည္သူေတြ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ အခင္းအက်င္းကို လွမ္းျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ မဲတစ္ျပား၏တန္ဖိုးကို ေကာင္းစြာသိရွိ၍ လူေတာ္မ်ား စင္ေပၚတက္မည့္ကာလျဖစ္ေနမလား၊ ပါတီကိုအေျခခံမလား၊ လူကိုအေျခခံမလားဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ သဲကြဲႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေက်းလက္မ်ားမွာေတာ့ ပါတီကိုပဲ အေျခခံေနဦးမည္လား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေက်းလက္ေနလူထုဆိုေတာ့ သူတို႔၏ေထာက္ခံမႈက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေသာ မဲဆႏၵရွင္

မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး သား ျပည္သူမ်ားအဖို႔ မဲေပးမည့္ပါတီမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ မည္သူကပဲ ေကာင္းပါသည္၊ ေတာ္ပါသည္ဟု စည္း႐ံုးစည္း႐ံုး မ်က္စိမွိတ္ယံုၾကည္ဖို႔ ခက္ခဲေနေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရွင္ႀကီးဝမ္းလည္း ဝင္ဖူးသလို ရွင္ငယ္ဝမ္းလည္း ဝင္ဖူးၿပီးသားျဖစ္သည္။ မည္သူ ေကာင္း မေကာင္း ဆိုး မဆိုး ခ်င့္ခ်ိန္တတ္မည္ဟု ယူဆရသည္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါသည္။ ျပည္သူထဲတြင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္သူ မ်ားဖို႔လိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္ ႂကြယ္ဝေနဖို႔လည္း လိုပါမည္။ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ကို လွမ္းျမင္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းဖို႔လိုသည္။

၂၀၂၀ ကာလအလြန္ အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ထဲအသည္းထဲက တရားမွ်တစြာ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးသည့္အစိုးရပဲ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရကို မွန္ကန္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မွ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတို႔၏တာဝန္ ေက်ပြန္ရာေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မိမိတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေသာ အစိုးရကို ေဝဖန္ရသည္မွာ မိမိတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့မႈကို ေဝဖန္ေနသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

နိဂံုး

လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ရလွ်င္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အဓိကပါတီႏွစ္ခုအပါအဝင္ ပါတီအားလံုး က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးစားရမည့္အလားအလာ ျဖစ္ေနသည္။ ဝင္အေ႐ြးခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ႏိုင္ငံေရး အရိပ္အာဝါသခိုကာ ထီးခိုးေဆာင္း၍ ရခ်င္မွရမည္။ ေထာက္ခံသည့္ပါတီထက္ မဲေပးရမည့္လူ၏ အရည္အခ်င္းကို အကဲခတ္ဖို႔ ျပည္သူ တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳက တြန္းအားေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ရင္ထဲက ေထာက္ခံအားေပးတာက ပါတီတစ္ခုဆိုေသာ္လည္း တကယ္နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ မဲေပးေသာအခါ မိမိေထာက္ခံသည့္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ထက္ အျခားပါတီက ကိုယ္စားလွယ္က ပိုေတာ္ေနလွ်င္ ေတာ္တဲ့သူကို စြန္႔စားေပးခ်င္ ေပးႏိုင္သည္။

ေသခ်ာတာတစ္ခုက NLD ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ အမ်ားစုတို႔ လူလံုးမျပဘဲ ဝန္းရံေနသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ ထိုသို႔ ဝန္းရံၾကျခင္းမွာလည္း ၂၀၁၀ မတိုင္မီ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူတို႔ က အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္တို႔ကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ အာေဘာ္မ်ားကို ေလ့လာရသေလာက္ တိုင္းျပည္၌ ဒီမိုကေရစီ အျမစ္တြယ္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္စရာသည္ NLD မွအပ အျခားမရွိဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ခပ္သဲ့သဲ့ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္မူ NLD ကို အားမရျဖစ္ၾက သည္မွာေတာ့ ျငင္းဆိုစရာမရွိေပ။

စာေရးသူေနသည့္ရပ္ကြက္က ဦးတုတ္ႀကီးကေတာ့ သူ႔လက္ဖက္ ရည္ဆိုင္ထဲတြင္ပင္ ၂၀၂၀ ကာလမွာ NLD က ႏိုင္ေနဦးမည္ဟု လက္သီး လက္ေမာင္းတန္း၍ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ သံုးသပ္ေနေလေတာ့သည္။

မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လူငယ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသည္သာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္၍ ၂၀၂၀ ကို ေမွ်ာ္ေနမိပါသည္။

သားညိဳေထြး