News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အနာဂတ္
22-May-2019

ဒီမိုကေရစီေဒါက္တိုင္ႏွစ္ခုအတြက္ ေမးခြန္း

မၾကာေသးမီက လစာႏႈန္းျမင့္မားစြာေပး၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ ၉၀ ခန္႔အပ္ထားသည့္ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းသည့္ကိစၥမွာ ထံုးစံအတိုင္း အျမင္မတူသူမ်ားၾကား ဂယက္႐ိုက္မႈ ရွိေနခဲ့သည္။ ေမးသူေရာ ေျဖသူကိုပါ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ဟု ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေျပာလိုပါသည္။ ေျဖသူက ပြင့္လင္းစြာေျဖၾကား၍ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သလို၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအပိုင္းကိုပါ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ၏ေဒါက္တိုင္တစ္ခုကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္သည္ဟု အျပဳသေဘာျမင္ပါသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ယင္းတို႔အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဝါရွင္တန္တြင္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း၍ ေလာ္ဘီလုပ္ေပးရန္ ပိုဒက္စတာအုပ္စု (Podesta Group) ငွားရမ္းမႈကို ျပန္လည္ေထာက္ျပၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအရ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ သီအိုရီဆရာႀကီး ပါေမာကၡ လယ္ရီဒိုင္းမြန္း (Larry Diamond) က “ပါတီတစ္ခု ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့လွ်င္ အတိုက္အခံပါတီေနရာတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေနရာယူရမည္”ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဒီမိုကေရစီဆိုလွ်င္ေတာ့ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ိဳးမွာ အတိုက္အခံပါတီက ေမးသင့္သည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေမးသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့အေျခအေနက အစဥ္အလာမပ်က္ တစ္မ်ိဳး တစ္ဘာသာ အသံုးေတာ္ခံသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီေဒါက္တိုင္ႏွစ္ခုကို ေမးခြန္းထုတ္၍ ေက်းဇူးတင္သည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆည္းပူးထိုက္သည့္ပညာ၊ ရယူထိုက္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳ

ပညာရွင္ေခၚသင့္သလား ဆိုသည့္ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖက လြယ္ကူပါသည္။ ေခၚသင့္သည္ဟု အခိုင္အမာေျဖပါမည္။ ထိုက္တန္မႈရွိရဲ႕လားဆိုသည့္ ေမးခြန္းအတြက္ ခက္ပါသည္။ ပညာမွာ တန္ဖိုးျဖတ္ရခက္ပါသည္။ ေသခ်ာသည္က တကယ့္တတ္သိပညာရွင္မ်ားကို ထိုက္သင့္သည့္ အဖိုးအခကို ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္းသည့္သူက သူတို႔ကမၻာ့အဆင့္ ပညာရွင္ေၾကးပင္ျဖင့္လင့္ကစား ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ မ်ားေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ပညာမွ အလကားမရေသာ ကမၻာ့အဆင့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ထိုက္တန္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မ်ားျပားေသာျမန္မာေငြကလည္း သူတို႔အတြက္ မ်ားခ်င္မွ မ်ားေပမည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စင္ကာပူအစိုးရသည္ မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္သူေဌးႀကီး ဘီဂိတ္၏ ပထမတန္း အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးကို ရက္သတၱ တစ္ပတ္စာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ သိန္းျဖင့္ငွားရမ္းခဲ့သည္ဟု ပါေမာကၡဆရာတစ္ဦးက ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အသက္ ၆၀ အ႐ြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာအပါအဝင္ ထိပ္တန္းပါေမာကၡငါးဦး၏ ပေရာဂ်က္မ်ားကို “လူကေလးတို႔ ဒါေလးေတြျပင္လိုက္ပါဦး”ဟုဆိုကာ ခဲတံေလးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ဝိုင္းကာ၊ ျခစ္ကာ သံုးသပ္သြားပံုမွာ ယင္းတို႔ပင္ အံ့အားသင့္ရေၾကာင္း ေျပာသည္ကို မွတ္သားဖူးသည္။ ရတနာရွိရာ ရတနာစုသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္ေခၚတိုင္းလည္း မိမိ ေရေျမႏွင့္မကိုက္ညီေသာစီမံကိန္းကို ခ်မိလွ်င္လည္း မေအာင္ျမင္တတ္ေၾကာင္း ဟိုအတိတ္ဆီမွ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းႀကီးက သက္ေသျပေနေပသည္။

တံခါးပိတ္ထားသည့္ ပညာအေမွာင္ေခတ္

ပညာရွင္မေခၚဘဲ ဧကစာက်င့္ခဲ့သည့္ ေခတ္ႀကီးတစ္ေခတ္လည္း ခါးသီးစြာႀကံဳခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၈ - ၆၀ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္က အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပလဲနံပသင့္သေလာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ားမွာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရသည္။ ပထမအမွားတစ္ခုမွာ ပညာရွင္၊ ပညာတတ္လူတန္းစားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သံသယထားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဝါရင့္လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိေသာ ေခတ္ပညာတတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအရာရွိမ်ားစြာကို အာဏာသိမ္းၿပီး မၾကာမီပင္ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ တိုင္းတစ္ပါး၌ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ တိုင္းျပည္ငယ္ကေလးအတြက္ ျပင္းထန္ေသာထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖို႔ဒ္ (Ford) ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းကို တိုင္းျပည္မွႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာလူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီ၍ အေမရိကႏွင့္ အျခားအဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေစလႊတ္ေပးေနေသာ ဖူးဘ႐ိုက္ (Full Bright) ႏွင့္ အျခားပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ ဝါရွင္တန္၊ ဘိုေလာ့ဂနာႏွင့္ နန္ကင္းတို႔၌ ေက်ာင္းဖြင့္ထားသည့္ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း (Johns Hopkins) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေလ့လာသင္ၾကားေရးေက်ာင္းခြဲတစ္ခု ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာေစျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ သံတမန္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကုန္ဆံုးေစခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ဗီဇာကို ၂၄ နာရီသာ ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒသဆိုင္ရာ၏ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ေထာက္နားရေသာ နာမည္ႀကီးေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပန္အမ္ (Pan Am)၊ ၿဗိတိသွ်ေလေၾကာင္း (BOAC)၊ ျပင္သစ္ေလေၾကာင္း (Air France) တို႔မွာ ေနာက္ပိုင္း ဘန္ေကာက္ႏွင့္ စင္ကာပူတို႔ေလာက္သာ အေလးထား ဆင္းသက္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္၊ ျမန္မာတို႔ကို မ်က္စိဖြင့္ေပးႏိုင္သည့္ ျပည္ပသတင္းစာမ်ားျဖစ္ေသာ Time Newsweek, Asia Week, Reader Digest အစရွိေသာ စာေစာင္တို႔မွာ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းျပဳလုပ္၍ ကမၻာႀကီးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္သည္။ ျပည္တြင္းမဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္တို႔သည္ ေငြမင္ေရာင္တေဖြးေဖြးျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုမွစ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပညာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး ထိပ္တန္းျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာသည္ အေမွာင္ဖံုးခဲ့ရသည္။ ကမၻာၾကည့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ကမၻာ့ပညာေရးႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအသိမို႔ ေျပာစရာမလိုေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွင္ ပို၍လိုပါေသးသည္။

ပြင့္လင္းရာသီ

ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္လာမွသာ ကမၻာႏွင့္ ျပန္လည္ အဆက္အသြယ္ရေတာ့ အရာအားလံုး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကြာဟခ်က္ကို တံတားထိုး ႏိုင္ေရးသည္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသည္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ပါ က ေငြေၾကးထက္တန္ဖိုးရွိေသာ အရင္းအႏွီးပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာပင္ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားတို႔က ပညာေရးေဈးကြက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ယင္းတို႔၏ထိပ္တြင္ရွိခဲ့ေသာ ေ႐ႊျမန္မာတို႔မွာ ပြင့္လင္းရာသီမွာပင္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရေနသည္ကိုပင္ ဂုဏ္ယူေနရသည့္ဘဝ ျဖစ္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ပပညာရွင္လိုအပ္သည္ဟု အခိုင္အမာဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ထိုယႏၲရားတြင္ ပါဝင္ေမာင္းႏွင္ရသူမ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္က “ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္”၊ “လူႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ အညမည သေဘာတရား”၊ “ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္”တို႔ကို အလြတ္က်က္ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထိုေခါင္းေပၚတင္ထားခဲ့ရသည့္ သေဘာတရားမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ကမၻာ့အဆင့္ပညာရွင္တစ္ဦးက “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ အရာမေရာက္ေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္”ဟု ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ဝယ္ မည္သည့္ပညာရွင္က စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပသႏိုင္မည္နည္း။ လယ္ယာေျမကိုအေျခခံ၍ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စီးပြားေရးတိုးလာေစရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ကိုသာ က်ားကန္ေပးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း င႐ုတ္ေကာင္း၊ သစ္ဆိမ့္၊ ၾကက္ဆူ အစရွိသည့္ စီမံခ်က္မ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္မည္ မေအာင္ျမင္မည္ကို သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ မနားမေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကရပါေသးသည္။

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (Federal System) ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးသဖြယ္ အသိမွားေစသကဲ့သို႔ ထိုအယူအဆႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားလည္း တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားၾကား ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ယင္းမွာ ေနာက္ေၾကာင္းကို တမင္ျပန္လည္တူးဆြေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပေလတို ေျပာသကဲ့သို႔ “ပညာရွိမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ မရမခ်င္း၊ အာဏာရရွိထားသူမ်ား ပညာမျမတ္ႏိုးမခ်င္း လူတို႔ဒုကၡမျငိမ္းႏိုင္”ဆိုသည့္စကားအတိုင္း ပညာ၏အေရးပါပံုကို တင္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခုေတာ့လည္း ဒါေတြၿပီးခဲ့ပါၿပီ

ၿပီးခဲ့တာလည္းၿပီးခဲ့ၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လံုေလာက္ခဲ့ပါၿပီ။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကို လြဲမွားေသာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အေမြဆက္ခံေစလိုျခင္းမရွိေသာ ေစတနာဗလဝေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား လိုအပ္သည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားကို အထင္ႀကီးလြန္း၍ မဟုတ္ပါ။ ယင္းတို႔မွာလည္း သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သူတို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ မိုဟာမက္ယူႏြတ္ေျပာသကဲ့သို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းတန္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္တစ္ခုကို ဟိုတယ္ခ၊ ေလယာဥ္စရိတ္၊ အစည္းအေဝးစရိတ္၊ ပညာရွင္ေၾကးႏုတ္လိုက္လွ်င္ တစ္ဝက္ေလာက္ကုန္သည့္အျဖစ္ႏွင့္ အလားတူ အက်ိဳးစီးပြားသမားေတြလည္း ရွိႏိုင္သလို မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယူသည့္ဘက္က တန္ေအာင္ယူတတ္ဖို႔လိုသည္။ သူတို႔ မည္မွ်ေလာက္တတ္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနကို ျပည္တြင္းကလူမ်ားေလာက္ မသိႏိုင္ပါ။ ပကတိအေျခအေနမွန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ပညာ ေပါင္းစပ္အေျဖရွာၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

လိုအပ္ေနေသာ ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ

မည္မွ်ပင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ပုထုဇဥ္ျဖစ္၍ အမွားႏွင့္ကင္းမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတြင္လည္း မည္သည့္အစိုးရမွ မိမိမူဝါဒအမွားကို ဝန္ခံခဲ့ဖူးသည့္အစဥ္အလာမရွိခဲ့။ အမွန္တကယ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ထိေရာက္မႈရွိမရွိကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္ အေထာက္အထား ရွာေဖြသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပကျဖစ္ေစ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ အရည္အေသြးျပည့္ဝမႈမရွိခဲ့ၾကဟု မူဝါဒေရးရာသံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးအဆက္အစပ္ (Political Context) ၏ ေျပာင္းလဲမႈကိုဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ၿပီး ေပၚေပါက္လာမည့္ ျပည္သူတို႔၏လိုလားခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေျမာ္ျမင္၍ ခံယူခ်က္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ ျပည္သူ႔ၾကားတြင္ ျပည္သူ႔လိုလားခ်က္ကိုေလ့လာ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏ေငြေၾကးကို အေလအလြင့္မရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္း၍ ျပည္သူမ်ားအား မိမိတတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို မွ်တစြာ အေျဖရွာေပးျခင္းအပါအဝင္ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ေငြ၊ အခ်ိန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အကူ လိုအပ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ကိုင္ရသည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပည္ပပညာရွင္ အကူအညီ မပါလွ်င္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အကူအညီမပါလွ်င္ အခက္အခဲျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အက်ိဳးရွင္မ်ား (Stake Holders)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (Practitioners)၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား စသည့္ ျပည္သူကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ အက်ိဳးျပဳေနေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအားလံုး၊ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးႏွင့္ အစိုးရအင္ စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္မွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအိုင္ဒီယာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာႏွင့္ ယွဥ္ေသာအေျမာ္အျမင္

“Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely, the real safeguard of democra cy, therefore, is education”
(Franklin de Roosevelt)

“အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့သူေတြမရွိရင္ ဒီမိုကေရစီ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို တကယ္ ကာကြယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲဒါဟာပညာေရးပဲ”
(ဖရင္ကလင္ဒီ႐ုစဗဲ့)

တစ္ခ်ိန္က မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားကိုမွ် မယံုရဟူေသာအစြဲျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ “ျပည္ပအားကို ပုဆိန္႐ိုး”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ျပည့္အင္အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာရွိသည္” ဟူေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း ျမန္မာႏွင့္ ျပည္ပ ျမန္မာကို ခြဲျခားေနခ်ိန္မွာပင္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး က်န္ဇီမင္း (Jiang Zemin) က 

“အေမရိကန္တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္မ်ားကို အေမရိကန္တြင္ ေခတၱသိမ္းဆည္းထားေသာ ဦးေႏွာက္မ်ားဟု မွတ္ရမည္”ဟု ဆိုခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးေဈးကြက္ စ၍ဖြင့္ခ်ိန္၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားအားလံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရ နည္းပညာလည္း ရၾကေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဲကြန္း (AirCon) ကို ဇိမ္ခံပစၥည္းဟုသတ္မွတ္ကာ ဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ေတာက္ေနခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူေခါင္းေဆာင္ႀကီး လီကြမ္ယူးက အဲကြန္းေၾကာင့္ စင္ကာပူသားတို႔ အလုပ္ကို သက္ေသာင့္သက္သာ လုပ္ႏိုင္သည္ဟု သေဘာေပါက္ကာ “အဲကြန္းတီထြင္တာဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ တီထြင္မႈႀကီးပဲ”ဟု ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လို အေျမာ္အျမင္နည္းသူမ်ားက ဇိမ္ခံပစၥည္း (Luxury) ဟု ထင္ေနခ်ိန္မွာ အီေကြတာရာသီဥတု ႏိုင္ငံေလးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အင္ျပည့္အားျပည့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီသည့္ မရွိမျဖစ္ (Essentials) ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ပညာအေျမာ္အျမင္ခ်င္းမတူေတာ့ အေတြးအေခၚ က်ယ္ျပန္႔တာခ်င္းလည္းမတူ။ ထိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြးေခၚႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္မ်ားသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ေပသည္။

မိမိကလည္းေမးပါ၊ ေမးျမန္းမႈကိုလည္းခံယူပါ

ဒီမိုကေရစီတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ေမးသင့္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ မည္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမဆို ဒီမိုကေရစီကို အျပန္အလွန္ တည္ေဆာက္႐ိုးမွန္လွ်င္ အျပန္အလွန္ အေမးအေျဖရွိသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖဆိုရန္မသင့္ေသာေမးခြန္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေကအင္ဒီအိုလက္နက္ကိုင္မ်ား ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္၍ ရန္ကုန္အစိုးရဟု ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတို႔က နာမည္ေပးေနခ်ိန္တြင္ ဘုတလင္အမတ္ ဦးသိန္းေဖက တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္လာသည့္ ဗိုလ္စိန္မွန္ကို စစ္အသံုးစရိတ္အေၾကာင္း ေမးခြန္ထုတ္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ မေမးသင့္သည့္အခ်ိန္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ေမးသင့္သည့္ဝတၱရားရွိ၍ ေမးသည္ဟုထင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလည္း လႊတ္ေတာ္မွထြက္ခြာမည့္ (တစ္ဆင့္ခ်င္း) လမ္းျပေျမပံု၊ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကဲ့သို႔ အျပဳသေဘာခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီအေ႐ြ႕တြင္ အေရးပါသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ခံထားသလို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကလည္း ယံုၾကည္ထားပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနသူခ်င္း မသင့္ျမတ္စရာမရွိဟုပင္ ျမင္ပါသည္။ အေမးအေျဖတို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ ပိုေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ေစလိုပါသည္။

အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိမႈနယ္ပယ္ ေက်ာ္လြန္သည့္ (Beyond Knowledge) အရာမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဉာဏ္မီသမွ် ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမးထိုက္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို ျပည္သူ႔အတြက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသင့္ေပသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေနသည့္အေျခအေနကို ယံုၾကည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ “တပ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး”ေကာင္းမြန္မႈမွာ အေရးပါေၾကာင္းကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းမွ ဥပါလိသူႂကြယ္က ဒီဃတပႆီကိုေပးသည့္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ဥပမာေပးသကဲ့သို႔ အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာ အရာသည္ ပြဲေဈးမွဝယ္ယူေသာ စကၠဴ႐ုပ္ကဲ့သို႔ ေဆးဆိုး၊ ေဆးျခယ္မႈကိုသာ ခံႏိုင္ရည္ရွိ၍ ဆပ္ျပာႏွင့္ေလွ်ာ္ဖြပ္လွ်င္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာအရာသည္ ပိတ္ျဖဴတစ္စကဲ့သို႔ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေလ ျဖဴေလေလပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအားလံုး ေမးျမန္းေလေလ အျဖဴေရာင္အစစ္အမွန္ျဖစ္ေလေလျဖစ္ရန္ ဆႏၵျပဳပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အႏွစ္သာရတြင္ “ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ျပည္သူ႔အက်ိဳးငွာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ဘ႑ာစိုးသဖြယ္ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳၾကပါမည္”ဟူေသာ ပဋိညာဥ္သေဘာမ်ိဳး ရွိပါသည္။ ခ်စ္သည္ မုန္းသည္မဟူ ပညာျဖင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာသည္။ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈကေတာ့ မူဝါဒ ဗဟိုခ်က္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္သာ အမ်ားဆံုးပတ္သက္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ထင္ေအာင္ေအာင္

စာကိုး - အေမ့ခံအတိတ္ (သန္႔ျမင့္ဦး)၊ အေျပာင္းအလဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ