POST TYPE

PERSPECTIVE

ေစတနာသည္ ေဝဒနာမျဖစ္သင့္ပါ
15-May-2019ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၾကားဖူးသည့္စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ လူတစ္ဦးကို ေစတနာထား၍ အစစအရာရာ ကူညီေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အမွားအယြင္း အတိမ္းအေစာင္း ျဖစ္သြားသည့္အခါ ကူညီေပးသူကို ျပစ္တင္တတ္ ၾကသည္။ ကူလည္း ကူညီရေသးသည္၊ အေကာင္းမျမင္ အျပစ္တင္ခံရေသာအခါ ကူညီရသူက ေစတနာဟာ ေဝဒနာျဖစ္သြားတယ္ဟု သက္ျပင္းခ်၍ ဆိုေလ့ရွိၾကပါသည္။

လတ္တေလာ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာင္တြင္းဆူပူမႈအေၾကာင္းကို အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ႈေထာင့္အစံုစံု ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕က သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ဟု ပံုခ်ခ်င္သည္။ အခ်ိဳ႕က ေနာက္ကြယ္က လက္မည္းႀကီးေတြမ်ားလားဟု သံသယျဖစ္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမႈ ေစတနာသည္ ေဝဒနာျဖစ္သြားခဲ့ေပသည္။

အရင္အစိုးရမ်ားလို ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ေခါက္သာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည္ဆိုလွ်င္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ သမၼတႀကီး၏ေစတနာမွာ သမၼတတစ္ဦး၏ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ တာဝန္ ဝတၱရားတစ္ခုဟုသာ ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ၃ ႀကိမ္တိတိ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးသည္ဆို၍ သမၼတႀကီး၏ေစတနာကို အသိအမွတ္မျပဳ၍ မေနႏိုင္ေပ။ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ တတိယအႀကိမ္ ၃ ႀကိမ္တြင္ အက်ဥ္းသားႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထိ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရၾကသည္။ လြတ္ ေျမာက္လာသည့္ သူတို႔မိသားစုမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အေဖလာမွာကို၊ အစ္ကိုလာမွာကို၊ လင္ေယာက်ာ္းလာမွာကို ေမွ်ာ္ေနၾကသည့္ သူတို႔၏ ခ်စ္ခင္သူ မိသားစုဝင္မ်ား အဘယ္မွ် ေပ်ာ္ေနၾကမည္နည္း။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ သမၼတႀကီးကို သူတို႔ ေက်းဇူးတင္မိေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္က ေဝဒနာျဖစ္ သြားရေပသည္။ မွ်တျခင္းမရွိဟူ၍ ေထာင္တြင္းမွ အသံက်ယ္ေလာင္လာသလို ေထာင္အျပင္မွအသံကလည္း ပိုက်ယ္ေလာင္လာခဲ့ေပသည္။

ေစတနာက ေဝဒနာျဖစ္ေအာင္ ဘယ္အေၾကာင္းတရားမ်ားက ဖန္တီးခဲ့ၾကသနည္း။ သမၼတလြတ္ျငိမ္းခြင့္အေပၚ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားေတြ႔ရပါသည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္၏ သူ႔လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားခ်က္က ပထမတစ္ႀကိမ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ အခ်ိန္ ]လံုေလာက္စြာ ျပင္ဆင္ခဲ့ရၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္တြင္ အခ်ိန္ကပ္၍ လုပ္ရသည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အားနည္းျခင္းလားဟု ေမးခြန္း ထုတ္ထားေပသည္။ 

ဤအခ်က္သည္လည္း လက္ခံစရာေကာင္းပါသည္။ မည္သည့္အလုပ္မဆို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ အထပ္ထပ္အခါခါ စိစစ္ထားသည့္အခါ အမွားနည္းသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထူးသတိထား လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ နာမည္ေလးတစ္လံုး က်န္ခဲ့သည္ႏွင့္ တစ္ဖက္အတြက္ နစ္နာမႈႀကီးမားသည္။ စာရင္းျပဳစုသူက အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ သာမန္ကာလွ်ံကာ က်န္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း တကယ္ ထိုအခြင့္အေရးကို ခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ မ်ားစြာနစ္နာရေပသည္။

ေထာင္တြင္းဆူပူမႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသနည္းဆိုသည္ကို အေျဖရွာလိုျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သည္ကိစၥအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည့္အတြက္ ေထာင္ဆူပူမႈျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွန္ကို မၾကာမီ သိရွိလာၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ စာေရးသူတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ၊ အျပစ္တင္မႈေတြ ေစာလြန္းေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဘာပဲျဖစ္လိုက္ ျဖစ္လိုက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ စကားလံုးေတြက အရင္ထြက္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ထဲ ဆြဲသြင္းလိုသြင္းႏွင့္ ႐ုပ္ဆိုးလွေပသည္။

ယခုျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ အဆက္ဆက္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေထာင္ဆူပူမႈမရွိဘူး ဆိုၿပီးလည္း သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကတာ ေတြ႔ရသည္။ သည္ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ေတြ အေရးႀကီးပါသလား။ ဒီလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သာမက သာမန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွားတစ္ခုကိုပင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာၾကဆိုၾကႏွင့္ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ လူအမ်ား ဂ႐ုျပဳစရာ သတိထားစရာ ျဖစ္သြားေပသည္။

ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲဆိုတာကိုပဲ အေလးထားလြန္းသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ သည္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သာမက အျခားေသာကိစၥမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္း၎ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ဆံုကိစၥဆိုလွ်င္လည္း ဒီအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အူမေခ်းခါး အပ္ေၾကာင္း ရွာလိုက္ၾကသည္မွာ ေတာ္႐ံုႏွင့္ ဇာတ္ရွိန္မေျပႏိုင္ဘဲ တၿမံဳ႕ၿမံဳ႕ ျဖစ္လြန္းအားႀကီးသည္။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲဆိုသည္ကို အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ စဥ္းစားၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရင္းအေပၚ အကဲဆတ္မေနဘဲ အေျဖရွာဖို႔ႀကိဳးစားၾကသူက အနည္းငယ္သာ ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုႏွင့္ပတ္သက္၍ One Dollar Campaing ကို ၾကည့္လွ်င္ သူတို႔သည္ ျမစ္ဆံုအေရးကို အေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု ႐ႈျမင္မိသည္။ ေဝဖန္ေနၾကသလို ဧရာဝတီ ကို ျပန္ေ႐ြးယူလို႔ရတာ မရတာက တစ္ပိုင္း။ သို႔ေသာ္ ဧရာဝတီအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးမႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ မျဖစ္သာအဆံုး ဧရာဝတီကို ျပည္သူ႔ထည့္ဝင္ေငြျဖင့္ ေ႐ြးယူမည္ဆိုသည့္ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ျပႆနာတစ္ရပ္အေပၚ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာတာလဲ ဆိုသည္ကို လိုအပ္သည္ထက္ ဖက္တြယ္အျပစ္မဖို႔ဘဲ ေျပလည္ေအာင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုသည့္ ေတြးေခၚမႈမ်ား စာေရးသူတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေပသည္။

ျဖစ္လာသည့္ျပႆနာမ်ားမွာ မည္သည့္အေရာင္မွ်မပါဘဲ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းၾကည့္လွ်င္ ႐ိုးရွင္းပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မည္သည့္ျပႆနာမဆို လူမ်ိဳးေရးအေရာင္၊ ႏိုင္ငံေရးအေရာင္၊ ပါတီစြဲအေရာင္မ်ား မပါဘဲ ပကတိအတိုင္းၾကည့္လွ်င္ ပကတိအတိုင္း ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသတ္ကြင္းတည္ေဆာက္လိုမႈေတြႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ အရာရာသည္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါလိမ့္မည္။ ဟိုဟာလည္း ေဝဖန္ခ်င္စရာ၊ သည္ဟာလည္း အျပစ္တင္ခ်င္စရာ၊ ဟိုဟာလည္း လက္ညႇိဳးထိုးစရာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ကိစၥတစ္ရပ္အေပၚ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ ေနသည္ထက္ စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ အေျဖရွာျခင္းသည္ပင္ အေ႐ြ႕တစ္ခု ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ၂၀၂၀ နီးလာေလေလ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရာသီ ဥတုက ႐ႈပ္သထက္ ႐ႈပ္လာသည္ကို ေတြ႔လာေနရသည္။ သည္ဟာကေတာ့ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံ တစ္ခုတည္းရယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလာေလေလ ပိုအကဲဆတ္လာသည္က သဘာဝျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံကေတာ့ တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုအကဲဆတ္ေနသလားဆိုတာ ေတြးစရာ ျဖစ္ေနသည္။

တစ္ဖက္ကလည္း ဤသို႔ ေတြးမိပါသည္။ အကဲဆတ္သည္ကိုလည္း အျပစ္ဖို႔၍ မရေသးေပ။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ဝါဒမိႈင္းမိေနသူေတြ၊ အဖြဲ႔ အစည္းမိႈင္းမိေနသူေတြ၊ ပါတီမိႈင္းမိေနသူေတြ မ်ားလွသည္။ အမွန္ကို တည့္တည့္မျမင္ႏိုင္ဘဲ တစ္စံုတစ္ခုေသာမိႈင္းကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ျမင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ မိႈင္းမိမွန္းမသိ မိႈင္းမိေနသူမ်ားရွိသလို တစ္ကိုယ္စာေကာင္းစာေရးအတြက္ မိႈင္းဟုမျမင္ဘဲ မိႈင္းမိေနေသာသူမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ေဒးျဖစ္သည္။ သည္အရာသည္ပင္ ျပန္ျပင္ဆင္၍မရေသာ ေခတ္စနစ္တစ္ခု၏ အမွားျဖစ္ပါသည္။ စြဲၿမဲေနသည့္ အေတြးအေခၚ မိႈင္းေတြကို ေဘးဖယ္၍ ပကတိအေျခအေနကို ပကတိအတိုင္း ျမင္ၾကေစခ်င္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က စာေရးဆရာတစ္ဦး၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ဖတ္မိရာ အစိုးရကို ေထာက္ခံသည့္ဘက္ကလည္း ျမင္စရာမလိုသလို ကန္႔ကြက္သည့္ဘက္ကလည္း မျမင္ဘဲ အမွန္အတိုင္း ျမင္ႏိုင္ဖို႔ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သူ႔ရပ္တည္ခ်က္ကို စာေရးသူကေတာ့ ေထာက္ခံမိပါသည္။ သမာသမတ္က်သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အမွန္အတိုင္းျမင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

မဲေပးလိုက္သည့္အခါ ပါတီတစ္ခု၊ အႏိုင္ရသြားသည့္အခါေတာ့ ပါတီတစ္ခုျဖစ္၍ အႏိုင္ရပါတီက အစိုးရဖြဲ႔ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူၾကရရာ ကိုယ္မေထာက္ခံသည့္ပါတီက အစိုးရျဖစ္ေန႐ံုႏွင့္ အစိုးရလုပ္သမွ် အျပစ္ခ်ည္းျမင္ေနၾကလွ်င္ ထိုအျမင္မ်ိဳးကို အစြန္းေရာက္ေသာ၊ ပါတီစြဲအားႀကီး ေသာအျမင္ဟုသာ ဆိုရေပမည္။ အစိုးရအဖြဲ႔သည္လည္း ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ေကာင္းသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း ရွိႏိုင္သလို အမ်ားလက္မခံႏိုင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။ သည္အရာကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္လည္းရွိသည္။ အစိုးရ လုပ္သမွ် ပုတ္သင္ညိဳလို ေခါင္းညိတ္ခိုင္းျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရလုပ္သမွ် သေဘာထားႀကီး သည္းခံခိုင္းျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သူတို႔၏ ေစတနာကို နားလည္ေအာင္ ဦးစြာပထမ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သည္ေနရာမွာ ဘီးလ္ဂိတ္သူေဌးႀကီး၏ ေျပာစကားတစ္ခြန္းကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္၍ ေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။ အစိုးရကို ေဝဖန္ေန႐ံုႏွင့္ တိုးတက္မသြားဘူး။ မင္း အိမ္ေရွ႕ကအမိႈက္ကို စနစ္တက်ပစ္ဖို႔ မင္းမွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသလို ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း တာဝန္သိသိျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ပင္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစိုးရကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျမင္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အလိုက္တသိထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ားကို မေက်ပြန္ပါဘဲ အစိုးရလုပ္သမွ် မုန္းေသာမ်က္စိျဖင့္ ေဝဖန္ေနၾကမည္ဆိုပါက ဘယ္ခါ ေရွ႕ေရာက္ႏိုင္ပါဦးမလဲ။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီးျပဳလုပ္သည္ဟု တံဆိပ္ကပ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ မကူညီခ်င္လွ်င္ေန၊ မေႏွာင့္ ယွက္ပါနဲ႔ဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကားလည္း ရွိသည္မဟုတ္လား။ ႀကိဳးစားပမ္း စားေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို ေဘးထိုင္ဘုေျပာ လုပ္ေနဖို႔အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သူ႔အနာ ကိုယ္ေဆးထည့္၊ ကိုယ့္အနာ သူေဆးထည့္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ ေဖးေဖးကူကူ သြားရမည့္ အခ်ိန္အခါဟု ယူဆမိပါသည္။

ဒီေနရာမွာ ေစာဒကတက္စရာ ရွိပါေသးသည္။ မေျပာလို႔မရဘူးဗ်၊ အဲဒီလို ေျပာခြင့္မသာခဲ့လို႔ ခံခဲ့ရၿပီးၿပီ။ အာေညာင္းေအာင္ ေျပာေနရမွာပဲဟူေသာ လူမ်ားလည္း ရွိပါလိမ့္ဦးမည္။ မွန္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔တစ္ေထြ ယခင္တုန္းက ေျပာခြင့္မသာခဲ့ၾကပါ။ မလြတ္လပ္ခဲ့ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ ေျပာဆို၍ရလာသည္။ ေျပာခြင့္၊ ဆိုခြင့္ရွိလာ သည္။ ယခင္ထက္ ပိုလြတ္လပ္လာသည္။ သည္အခြင့္ေအရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ဆက္ထိန္းထားဖို႔လိုသည္။ ယခင္ကအေျခအေနႏွင့္ ယခုအေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေတြးဆဖို႔လည္း အေရးႀကီးသည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး ရင္ထဲမွာ ဒီမိုကေရစီခရီးသည္ ေရရွည္ခရီးဆိုသည္ကို ႏွလံုးသြင္းထားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီခရီး၏ တာထြက္႐ံုအခ်ိန္သာ ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မည္သည့္ကိစၥပဲေျပာေျပာ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေျပာၾကဆိုၾကတာ ေတြ႔ရသည္။ ဒီမိုကေရစီအဆံုးထိ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိဖို႔အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈမ်ားလည္းရွိတန္သေလာက္ရွိမွ ျဖစ္ပါမည္။ 

ေကာင္းေစခ်င္၍ ေဝဖန္လိုက္သည့္ မိမိ၏ေဝဖန္မႈသည္ တစ္ဖက္အတြက္ ေစတနာထက္ ေဝဒနာမျဖစ္သြားဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုနည္းတူ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း ေစတနာထား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ ေဝဒနာမျဖစ္သြားဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေကာင္းအထည္ေဖာ္ရသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အကဲဆတ္လြယ္သည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဘက္စံုေထာင့္စံုက ေတြးေခၚ၍ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကိုပါ တစ္ခါတည္း ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ထားသင့္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာလွ်င္လည္း မည္ကဲ့သို႔ ကုသမည္ကိုပါ စီမံေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာထက္ ေဝဒနာပိုႀကီးထြားခဲ့လွ်င္ ထိုေစတနာမွာ နဂိုလိုရင္းမေရာက္ဘဲ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပလိမ့္မည္။ 

သမၼတႀကီး၏ တတိယအႀကိမ္ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ဆက္တြဲမေက်နပ္မႈမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ားသည္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းျမင္ရလွ်င္ ေစတနာက ေဝဒနာျဖစ္သြားသည့္သာဓကဟုသာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပမည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဦးသန္႔၏ မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားတစ္ခြန္းကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ “တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအနက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ေလသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ရန္ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား လံုေလာက္ေအာင္ ရွိရမည္။ အသိဉာဏ္ကင္းမဲ့ေသာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ဗ႐ုတ္သုတ္ခကိုသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္”။ သူ၏ စကားမွာ လက္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ေျပာျပေနသလား ထင္ရသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဒီမိုကေရစီကို မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ဖို႔ အခ်ိန္ယူေနရသည္မွာ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ျပဳမႈခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေစတနာကေန ေဝဒနာမျဖစ္သင့္ဟုေတာ့ ႐ိုးရွင္းစြာယံုၾကည္ေနမိပါသည္။

သားညိဳေထြး