POST TYPE

PERSPECTIVE

အဂတိလိုက္စားမႈၫႊန္းကိန္း က်ဆင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ
15-May-2019ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔ Transprancy International ရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈအၫြန္းကိန္း (CPI) အရ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ မွာ အဆင့္ ၁၃၂ မွာရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ယခင္၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ မွာ အဆင့္ ၁၃၀ ထိ တက္လာေနရာကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ အခုလိုက်ဆင္းသြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တဲ့အထိ သိသိသာသာက်ဆင္းသြားျခင္း မရွိေသးတာမို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ တရားစြဲဆိုျခင္းေတြကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔လည္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒအရ သူ႔ရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို လာေရာက္တင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕အဆိုအရဆိုရင္ သူ႔ေကာ္မရွင္ထံကို အဂတိလိုက္စားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္ၾကားခဲ့တဲ့ တိုင္ၾကားစာအေရအတြက္ဟာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၅ ဆခန္႔ ပိုမ်ားလာေၾကာင္းနဲ႔ အစိုးရဌာနေတြအတြင္းမွာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ က်ပ္ေငြ ၃၀.၈၉ သန္းနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.ဝ၀၃ သန္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာရန္ပံုေငြအျဖစ္ ျပန္လည္ဆယ္တင္ႏိုင္လိုက္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္ၾကားသူေတြအေနနဲ႔ ရဲရဲတင္းတင္းတိုင္ၾကား ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္တိုင္ၾကားသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲဖို႔ကိုလည္း သူက လႊတ္ေတာ္ကိုအႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူတင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေမလ ၉ ရက္နဲ႔ ၁၃ ရက္ေန႔ေတြမွာက်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ဦးတို႔က ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခ်က္ေတြကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ေပၚရတဲ့အေၾကာင္း ရင္းေတြအေနနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းတာ၊ အစဥ္အလာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနတာ၊ ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္မႈအားနည္းတာေတြေၾကာင့္ ဥပေဒ အရထိန္းေက်ာင္းအေရးယူမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သင့္တာ၊ အစိုးရဌာနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ၾကရတဲ့အခါ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္မေပးပါက ၾကန္႔ၾကာေနတာ၊ မေခ်မငံဆက္ဆံခံရတာအျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပို႐ႈပ္ေထြးသြားတာ၊ ဒီအတြက္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြကေန ျပည္သူေတြအေပၚ ေပးရမယ့္ဝန္ေဆာင္မႈေတြမရရွိၾကေတာ့ဘဲ အခက္အခဲမ်ားစြာသာ ေပၚေပါက္ခဲ့ရတာေတြကို ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဌာနေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လိုတာေတြ၊ ဌာနေတြအတြင္းမွာ အခုဖြဲ႔စည္းေဆာင္ ႐ြက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ CPU (Corruption Prevention Unit) အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေပၚ ဒီကိစၥဟာ ကာကြယ္ျခင္းက ကုသျခင္းထက္ေကာင္း တယ္လို႔ဆိုတဲ့အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေပမယ့္လည္း အမွန္တကယ္ေတာ့ ယုန္ကို မုန္လာဥခင္း ေစာင့္ခိုင္းထားသလို ျဖစ္ေနမွာေတြ၊ ဒါ့အျပင္ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေတြ အခ်ိဳ႕ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့တိုင္ၾကားစာေတြကို သူ႔ဆိုင္ရာဌာနေတြကို ျပန္လည္ေပးပို႔ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေစတာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္မႈရွိသလဲ၊ တကယ္တမ္း ေရာစစ္ေဆးၿပီး အျပစ္ေပးအေရးယူတာမ်ိဳးေတြရွိသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း အဂတိေကာ္မရွင္အေပၚ ေမးခြန္းျပန္လည္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းေတြ ေမးခဲ့ၾကျခင္းဟာလည္း အဂတိေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဒီလိုတိုင္စာေတြအေပၚ လႊဲလိုက္ၿပီးရင္ ၿပီးၿပီလို႔မယူဆဘဲ ျပန္လည္ဆန္း စစ္သင့္တာ၊ ၿပီးတဲ့အခါ ျပည္သူကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပသင့္တာနဲ႔ ဒီဌာန ေတြအတြင္းမွာပဲ အဂတိလိုက္စားတဲ့သူေတြ ရွိလာတဲ့အခါ သူ႔ဌာနဆိုင္ရာ အစီအစဥ္နဲ႔တင္ သတိေပးတာ၊ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလိုက္တာနဲ႔တင္ ၿပီးဆံုး သြားတဲ့ကိစၥေတြဟာ ယခင့္ယခင္ကာလကတည္းက ရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ ေပၚလာခဲ့တဲ့အေပၚ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပန္လည္စိစစ္ဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြက ျပန္လည္အႀကံျပဳခဲ့ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အေျခခံက်က် ဆန္းစစ္လိုက္တဲ့အခါ အဂတိလိုက္စားသူေတြဟာ လုပ္ ပိုင္ခြင့္နဲ႔အာဏာကို လက္ဝယ္ရရွိထားသူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ထိုသူေတြအေနနဲ႔ ေလာဘႀကီးၿပီး ခ်မ္းသာလြန္းလို စိတ္အားႀကီးကာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး စီးပြားထက္ မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးသူက မ်ားေနျခင္း၊ အစဥ္အလာအတိုင္း မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းတစ္ခုသဖြယ္ ဆက္လက္လုပ္ ကိုင္ေနၾကတာမို႔ မေျပာင္းလဲႏိုင္ၾကျခင္း၊ ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္မႈ၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္ ေတြက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ ကေတာ့ လက္ရွိဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ က်င့္သံုးေနၾကတဲ့ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းေတြမွာလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အမ်ားအျပားထည့္သြင္းထား ၿပီး ကြဲျပားတဲ့လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ မတူညီတဲ့ဌာနအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ၾကတဲ့အခါ ႐ႈပ္ေထြးေနတာမို႔ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကိုလည္း ပိုမိုအားေပး ရာေရာက္ေစတာေတြလည္းရွိေၾကာင္းနဲ႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ တိုင္ၾကားမႈ မရွိသမွ် ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးအေရးယူမႈမျပဳႏိုင္ေသးတာ၊ ေက်ာ္ေစာမႈရွိမွ သာစစ္ေဆးႏိုင္တာ၊ လာဘ္ေပးသူနဲ႔ ရယူသူႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္ေက်နပ္ မႈရွိေနသေ႐ြ႕ တျခားသူကမသိရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တာေတြအျပင္ ေကာ္မရွင္အတြင္းမွာတင္ပဲ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့အဖြဲ႔ သီးျခားဖြဲ႔စည္းထားမႈ စတာေတြပါဝင္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေနဖို႔လည္းလိုေၾကာင္းလည္း အျခားႏိုင္ငံမွာေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ နည္းေတြကို နမူနာထားၿပီး ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

သူတို႔နမူနာေပးေဆြးေႏြးသြားၾကတဲ့ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္  (Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) ကို အတုယူၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ဟာဆိုရင္ လြတ္လပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ လြတ္လပ္တဲ့ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားတဲ့အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး စစ္တပ္အပါအဝင္ အစိုးရဌာနေတြအတြင္းက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ၊ ျပင္ပကကုမၸဏီေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သူတို႔ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးတဲ့ဥပေဒကို ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ အၿမဲျပင္ ဆင္ေျပာင္းလဲၿပီး က်င့္သံုးေနသလို သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔အာဏာကိုလည္း အျပည့္အဝရေအာင္ ေတာင္းယူထားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဒီအဖြဲ႔ဟာ အစိုးရရဲ႕ ေအာက္မွာမရွိဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ (Judicial  Power) ကိုလည္း အျပည့္အဝသံုးစြဲခြင့္ရွိသလို အလႊာေပါင္းစံု၊ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုမွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးယူနစ္ေတြဖြဲ႔စည္းၿပီး ထိန္းေက်ာင္းတာ၊ အေရးယူေဆာင္႐ြက္တာေတြ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းနဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္ကိုလည္း ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းထားၾကေၾကာင္း နမူနာေပးသြားတယ္လည္း ၾကားခဲ့မိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ စာေရးသူအေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးရရင္ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈေတြေလ်ာ့နည္းေလ်ာ့က်ဖို႔ဆိုရင္ အတုယူရမယ့္ အာဆီယံေဒသအတြင္းက စင္ကာပူႏိုင္ငံလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံမွာ လာဘ္စားမႈအနည္းဆံုး အဆင့္ ၃ ျဖစ္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာဆိုရင္ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ဖို႔ က႑ႀကီး ၄ ခုခြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာ ေလ့လာမိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့  CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးအဖြဲ႔ႀကီးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကအစ အစိုးရဌာနေတြရာ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ အားလံုးကိုပါ လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိေအာင္ အာဏာကုန္လႊဲအပ္ထားျခင္း၊ မည္သည့္လာဘ္စားသည့္အမႈကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိတာ၊ မည္မွ်ရာထူးႀကီးသူကိုမဆို စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ အမႈေသးေသးကစလို႔ ထိပ္ပိုင္းဝန္ႀကီးအထိ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ တရား႐ံုးမ်ားကို အထူးအာဏာမ်ား လႊဲအပ္ေပးထားျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားကို လာဘ္စားမႈ တားဆီးရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လာဘ္စားမႈေတြ႔ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ တရား႐ံုးမွာ စတင္စစ္ေဆးခ်ိန္ကေန စီရင္ခ်က္ခ်သည့္အခ်ိန္အထိ တရား႐ံုးခ်ိန္းတိုင္းမွာ အမႈစစ္ေဆးတာကို အစိုးရသတင္းစာႀကီးမွာ နာမည္၊ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔တကြ ေတာက္ေလွ်ာက္ေဖာ္ျပေပးျခင္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ေနရာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုးကိစၥေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ အျခားျပည္ပႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ကူညီၾကတဲ့ေငြေတြအေပၚ ျပန္လည္သံုးစြဲၾကတဲ့ အစိုးရဌာနေတြမွာ အမ်ားဆံုးေပၚေပါက္ေနတာ ျမင္ၾကရမွာပါ။ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈေတြ မက်ဆင္း ျခင္းရဲ႕အေျခခံအခ်က္ေတြကို ျဖစ္ပြားခဲ့သမွ်အမႈေတြအေပၚ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အရွိဆံုးအခ်က္ေတြကို ဆြဲထုတ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ပစၥည္းဝယ္ယူေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥေတြမွာ ေတြ႔ရသလို ဒါေတြကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးမယ့္ ျပင္ပကကုမၸဏီေတြနဲ႔ အမ်ားဆံုးပတ္သက္ေနၾကတာ။ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ႐ံုးသံုး၊ စက္႐ံုသံုးတည္ေဆာက္ေရး စက္ပစၥည္းေတြ၊ အိုင္စီတီပစၥည္း ေတြဝယ္ယူတင္သြင္းၾကတဲ့ကိစၥ၊ အေဆာက္အအံုေတြတည္ေဆာက္ၾကတဲ့ကိစၥ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္း မာေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈပစၥည္းေတြ ဝယ္ယူတင္သြင္းၾကတဲ့ကိစၥ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းတာတမံတည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ၊ လမ္းတံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စတဲ့ကိစၥေတြအတြက္ ေခၚယူလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ တင္ဒါေခၚယူလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရး၊ လက္ခံေရး၊ ေငြေပးေခ်ေရးနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးကိစၥေတြမွာ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ေလ့လာမိပါတယ္။ 

ဒီအတြက္ပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဖို႔ အခုလိုအက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈေတြ မေလ်ာ့က်ဘူး၊ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဂတိေကာ္မရွင္ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္၊ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၊ ဥပေဒအရ သူ႔ဘာသာ အႀကံေပးဖြဲ႔စည္းခြင့္ေတြရွိမေနဘူးဆိုရင္ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ဆိုရင္လည္း အဂတိအၫြန္းကိန္းဟာ တိုးသထက္တိုးလာဖို႔သာရွိေနပါမယ္။ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈေတြရွိေနရင္ ႏိုင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္လာမွာမဟုတ္သလို ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစားကြာဟမႈႀကီးေနမယ္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြရွိေနမယ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈဆိုတဲ့စကားလံုးေအာက္မွာ အစိုးရဌာနေတြကို ျပည္သူေတြက ဆက္ဆံရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈျဖစ္ေနဦးမယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲျဖစ္တာမို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ အဂတိေကာ္မရွင္ကို လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝေပးၿပီး လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေစခ်င္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ျပင္ပက လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု၊ ျပည္သူအမ်ားနဲ႔ မီဒီယာမ်ားမွလည္း ဝိုင္းဝန္းေဖာ္ထုတ္မွသာ အခုျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနက လြတ္ေျမာက္မယ္ထင္မိပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

သန္းၿဖိဳးႏိုင္