News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔ ၄ အပုိင္း (၂)
28-Jul-2016

အဂတိ တရားမ်ား ျဖတ္ေတာက္ေရး


ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ အဂတိတရားေတြကို အဓိက ျဖတ္ေတာက္ရမွာပါ။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိတရားက လက္နက္ကိုင္ေရာ၊ မကိုင္ေရာ ဌာနဆိုင္ရာ အားလံုးလိုလို အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ မည္သည့္ အဆင့္မဆို က်ဴးလြန္ေနၾကတာပါ။ အနည္းစုကေတာ့ ေကာင္းၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမဳေတအျဖစ္ သေႏၶတည္လာတဲ့ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီ ယႏၲရားရဲ႕ ႀကိဳးနီစနစ္ အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ၾကရမွာ။ ေငြမ်ား တရားႏိုင္သလိုမို႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈပင္ နည္းပါးလြန္းလို႔ ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေအာင္ မနည္း ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာပါ။

ဘယ္ေလာက္မ်ား အဂတိတရား ႀကီးစိုးေနသလဲဆိုရင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနား ခံစာမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကို တင္ျပခ်က္မွာ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

“အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားထံ သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က အျပည့္အဝ သတ္မွတ္ေပးေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုထံ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိသည့္ ပမာဏမွာ ခြင့္ျပဳေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း၊ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး တရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ေရာ ေလလြင့္ ကုန္တာ မ်ားပါတယ္။ ဌာနတိုင္းလိုလိုပါပဲ”

ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကို ဒီလိုေဖာ္ထုတ္ေျပာဆို သူကို NLD အစိုးရက ေနရာေပးတဲ့အတြက္ မ်ားစြာ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ရွိၾကပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ ဦးထင္ေက်ာ္က မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာလည္း ေအာက္ပါတို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့တာကိုလည္း ဝန္ထမ္းစု တစ္ရပ္လံုး သတိမူၾကရပါမယ္။

“ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား အေနနဲ႔ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔  ညီညြတ္ျခင္းရွိတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြကိုသာ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္စရာအေၾကာင္း လံုးဝ မရွိပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္”

ယင္းစည္းကမ္း မညီသူေတြကေတာ့ သတိထားရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီၿပီပဲ။ အဂတိတရား ျမစ္ဖ်ားခံတာက ဝန္ထမ္း အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွသည္ ေအာက္ေျခအထိ တာဝန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၎တို႔ရဲ႕ ခိုင္ၿမဲေနတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုသြားလွ်င္ပင္ ၾကာမွာစိုးလို႔ အေပါက္ေစာင့္ေပးရ၊ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကလည္း ေငြမပါလွ်င္ ေႏွာင့္ေႏွး၊ ဒါက သာမန္အေသးအဖဲြ။ အႀကီးအကဲမ်ားကေတာ့ မ်ားလိုက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အခြန္နည္းနည္း ေဆာင္ခ်င္ရင္လည္း ေပးရမွာပါ။ မႏၲေလးမွာေတာ့ အိမ္ ၿခံ ေျမ စည္းၾကပ္ခြန္ေတြက တစ္ဧက သတ္မွတ္ စံႏႈန္းေတြနဲ႔။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံဘ႑ာ ရရွိေရး နည္းလမ္းေတြပါပဲ။ သို႔ေသာ္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းနဲ႔ အျမင့္ဆံုး စံႏႈန္းဆိုၿပီး လမ္း ၃/၄ ျပ ၾကားမွာကိုပဲ ဂယ္ေပါက္ႀကီးထားတဲ့အတြက္ အခြန္နည္းနည္း ေဆာင္ခ်င္လွ်င္ ေပးကိုေပးရမွာပါ။ ဒါဆို အဂတိ ဘာနဲ႔ ကင္းေလမလဲ။ ဘယ္ဌာနမွ မလြတ္။ အားလံုး ေတာင္းေနၾကတာကို ျပင္ေပးရမွာ။ ဖားကန္႔ေျမစာပံု ေက်ာက္သယ္ ေျမသယ္ယာဥ္ အစီး ၄၀၀၀ ေက်ာ္ေတာင္ ရွိတယ္ဆိုပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အသိမေပးလို႔ တာဝန္ရွိ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ ၂ ဦးကို ပင္စင္ေပးဆိုပဲ။ ဒါေလာက္နဲ႔ေတာ့ မရ။ မည္သူမွ် အေတာင္းအရမ္း အလွဴခံ ရပ္ၾကမည္ မဟုတ္။ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈနဲ႔ ျပင္ရမွာပါ။

ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ျဖဳတ္သင့္ရင္ ျဖဳတ္၊ ပင္စင္ ေပးသင့္ရင္ ေပး၊ သတိ ေပးသင့္ရင္ ေပးေပါ႔။ လိုအပ္ရင္ ဥပေဒအရလည္း အေရးယူေပါ႔။ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း အားလံုးအေပၚ ဥပေဒနဲ႔အညီ မလုပ္ကိုင္ရင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူပါေနေသးရင္ အေရးယူတာ အားမနာပါနဲ႔လို႔ ေျပာရမွာ။ အျပစ္ေတြ႔လွ်င္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္နည္းေတြ က်င့္သံုးပါမွ အဂတိတရားေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမွာပါ။ ဒါမွလည္း ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္အားစြမ္းအားျပည့္ အသံုးခ်ေရး စိတ္ဝင္စားၾကမွာပါ။

မ်ားလိုက္တဲ့ ဦးစီးဌာနေတြ၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြ

ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဦးစီးဌာနေတြက မ်ားလိုက္တာ။ ဦးစီးဌာနမ်ားေလ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ေတြ မ်ားေလပါပဲ။ ဒါကိုလည္း ေလ့လာ စိစစ္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းၿပီး ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ အရမ္း မ်ားေနတာမ်ဳိး ေတြ႔ရမွာပါ။ ဦးစီးဌာနမ်ားကိုလည္း ေပါင္းသင့္ရင္ ေပါင္း၊ ဖ်က္ သင့္ရင္ ဖ်က္၊ ပင္စင္ေပးသင့္သူ ေပး လုပ္ၾကရမယ္ ထင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ တစ္ရက္ ဘယ္ႏွနာရီ အလုပ္ လုပ္ၾကသလဲဆိုတာ ေလ့လာသင့္တယ္။ တစ္ေန႔ သာမန္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီကို ၁ နာရီ ၂ နာရီ လုပ္႐ံုနဲ႔ ၿပီးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖံုးကြယ္ အလုပ္လက္မဲ့ (Disguised Unemplopyment)လို႔ ေျပာရမွာ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လစာေတြပဲ ကုန္ေနမွာ။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္ တာဝန္နည္းတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုလည္း စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုသို႔ ပို႔ေျပာင္း စီရင္ရမွာပါ။ ဒါမွပဲ ပိုလွ်ံတဲ့ လုပ္အားေတြဟာ အလဟႆ မျဖစ္ဘဲ ႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္လာေစမွာပါ။ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ႐ံုးပိတ္ရက္ဟာ ၁၁၂ ရက္ ရွိတာမို႔ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ

ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အတြက္ ယင္းဥပေဒအပိုဒ္ ၁၉ (က) အရ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္အျဖစ္ လစာမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြ က်ပ္ ၄၈ သိန္းအထိ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် ဝင္ေငြခြန္စည္း ၾကပ္ျခင္း မျပဳရဟု ပါရွိတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအဆင့္ ၁ မွ ၁၂ ထိ လစာ ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိသာ ရရွိတာမို႔ ၁၊ ၄၊ ၂၀၁၆ မွစ၍ ဝင္ေငြခြန္ သက္သာခြင့္ အားသာခ်က္ ရရွိၾကမွာပါ။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ ဝန္ထမ္းအဆင့္ ၁၃ သာလွ်င္ ဒီဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံးဝင္မွာပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားစုအတြက္ အားသာခ်က္ေပါ႔။

ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ကိုေတာ့ ဘဝင္မက်ခ်င္ပါ။ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ထိ ဝင္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၁ မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ယင္းအထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုၿပီး ျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႔ရတာပါ။ “ဝင္ေငြခြန္ မထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ဝင္ေငြကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မရွိခဲ့သူမ်ား၊ ဝင္ေငြရလမ္းကို ရွင္းလင္းစြာ မတင္ျပခဲ့သူမ်ားကို ပိုမိုေသာ အခြန္ႏႈန္းထားျဖင့္ က်သင့္ေစရန္”ဟု ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာနက ရွင္းလင္းထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေမးခ်င္တာေလးေတြ ရွိလာပါတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ေနအိမ္အတြက္ ခ်ေပးထားတဲ့ ေထာင္ခ်ီတဲ့ ေျမကြက္လြတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လမ္းေၾကာမ်ားေပၚမွ ေတာင္ကတံုးမက်န္ ကြန္ကရစ္တိုင္ ပတ္ထားၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဘာမွ် မလုပ္ဘဲထားတဲ့ စက္မႈ ေျမကြက္လပ္မ်ား၊ ဧကရာခ်ီတဲ့ ေထာင္ခ်ီတဲ့ ေျမကြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုပါ မွ်တတဲ့ အစီအစဥ္ ပါသင့္ပါတယ္။ ကာလ သတ္မွတ္၍ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းမယ္လို႔ ေၾကညာရင္ ပိုင္ဆိုင္သူေတြ ထြက္လာၾကမွာပါ။ ဒါမွလည္း လိုအပ္တဲ့ အခြန္ဘ႑ာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွာ။ ႏိုင္ငံအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ။ အခြန္ဘ႑ာ မွ်တစြာ ရွာႀကံေရး အစီအစဥ္ေတြ ပါသင့္ပါတယ္။ အားနည္းသူကို ခံေစတဲ့စနစ္ မျဖစ္သင့္၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ မတိုးတက္ႏိုင္။ မည္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသည္ျဖစ္ေစ အမ်ားအက်ဳိးႏွင့္ ယွဥ္ရမယ္၊ မွ်တရမယ္၊ အမ်ားျပည္သူ လက္ခံႏုိင္ရပါမယ္။

မလိုအပ္တာကို မလုပ္မိပါေစနဲ႔


တစ္ခါတစ္ရံ ေဘးကေန အံ့ၾသရတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္ခ်ဳိနဲ႔ ေက်ာက္မဲၾကား ဂုတ္တြင္းမွာ ၂၂ ဘီးယာဥ္ႀကီး ပ်က္လွ်င္ပဲ ကားအစီး ရာခ်ီ၍ ေထာင္ခ်ီ၍ တစ္ပတ္ခန္႔ ပိတ္မိကုန္ၾကတာ။ တစ္ႀကိမ္ပင္မက လမ္းပိတ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခင္က ဒီေလာက္ အေျခအေန မဆိုး၊ ဘာေၾကာင့္ေလလဲ။ လမ္းပိတ္ၿပီဆိုလွ်င္ ယာဥ္ထိန္းေတြ၊ စက္ႀကီးေတြနဲ႔ တစ္မ်ဳိး၊ ေနာင္ခ်ဳိနဲ႔ ေက်ာက္မဲမွ အခ်ိန္စနစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အတက္အဆင္း ခဲြလႊတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရတာ။ ဒီလို ျဖစ္တတ္တဲ့ ေနရာမွာ ေလးမိုင္ခန္႔ လမ္းခ်ဲ႕ေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ၾကရမွာပါ။ သို႔မွသာ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ လ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး၊ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေရးကို ေရွး႐ႈမွာ။ မႏၲေလးမွ လား႐ႈိး - မူဆယ္ တ႐ုတ္ျပည္ သြား လမ္းမႀကီးေပၚမွာ တစ္ႀကိမ္မက လမ္းပိတ္ခဲ့တာမို႔ ယင္းလမ္း လိုအပ္တဲ့ေနရာ တိုးခ်ဲ႕ေရးကို Urgent (အျမန္) ေဆာင္ရြက္သင့္တာပါ။

သတင္း တစ္ခုမွာေတာ့ မႏၲေလးမွ အနီးစခန္းထိ ၇ မိုင္ခန္႔ တိုတဲ့လမ္း၊ မႏၲေလး၊ ပုသိမ္ႀကီးမွ အနီးစခန္းသို႔ တုိင္းအဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လမ္းခင္းခြင့္ရၿပီး လမ္းၾကမ္း ခင္းေနၿပီ။ သံုးႏွစ္နဲ႔ၿပီးမယ္။ လမ္းေဘးဝဲယာ ေျမတစ္ဧက က်ပ္ ၂၀၀၊ ၂၅၀ သိန္းနဲ႔ ဝယ္ထားသူေတြ လမ္းႀကီးခင္းဖို႔ အတည္ျပဳၿပီလည္းဆိုေရာ အဆိုပါ ေျမေတြ က်ပ္သိန္း ၂၅၀၀ သိန္းအထိ တက္သြားဆိုပဲ။ BOT စနစ္နဲ႔လုပ္တဲ့ ခ႐ိုနီမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေပပဲလား၊ ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းလား၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ လံုၿခံဳ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးလား။ တကယ္ေတာ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္းျဖစ္သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။

ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရး

သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရးဆိုတာ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အဆိုအရ GDP (Gross Domestic Product)စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တိုးတက္ရမယ္။ တစ္ဦးက် ထုတ္ကုန္၊ တစ္ဦးက် စားသံုးမႈ၊ တစ္ဦးက် ဝင္ေငြ၊ တစ္ဦးက် စုေဆာင္းမႈ တိုးတက္ရမယ္။ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကအစ တိုးတက္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယင္းအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Peace) မရွိရင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Development) မရွိဘူးလို႔ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း အထူး အေလးထားရပါမယ္။ ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တစ္ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၄၅ နဲ႔ ေအာက္ဆိုရင္ နိမ့္က်တဲ့ ဝင္ေငြ (Lower Level) လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းမွ အထက္ ေဒၚလာ ၄၁၂၅ အထိကို Lower Middle လို႔ သတ္မွတ္တာမို႔ ပ်မ္းမွ် လူတစ္ဦး ေဒၚလာ ၁၀၀၀ သာသာ ဝန္းက်င္သာရွိတဲ့ အသိတရားကို အေျခခံ အသံုးစရိတ္ေတြ ေလွ်ာ့ၾကပါ၊ ဝင္ေငြတိုးေအာင္ လုပ္ၾကပါ၊ အမ်ားအက်ဳိးနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါ၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ၊ ေတြ႔ျမင္ရတဲ့ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ၾကပါလို႔ တင္ျပလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ေအာင္ဝင္း (ေမာ္လိုက္)

<< ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔ ၄ အပုိင္း (၁)


  • VIA