News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔ ၄ အပုိင္း (၁)
28-Jul-2016

ႏုိင္ငံေတာ္ကို အရမ္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မ်ားကလည္း အစိုးရရဲ႕ အမ်ားစုေပါင္း ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၾက ေတာ့မွာပါ။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံမွာမွ မရွိသေလာက္ ျဖစ္တဲ့၊ မ်ားလွတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုမွ ၂၂ ဌာနအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္း၊ ေဖာ္ေဆာင္ေတာ့မွာပါ။ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ငါးႏွစ္တာ ကာလ လစာနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ စရိတ္မ်ားဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ကို ပိုမို သံုးစဲြႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တာထြက္ ေကာင္းလွတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ေနၾကပါတယ္။

လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ ေငြေၾကး

ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာ ကာလ အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြက က်ပ္ ဘီလီယံ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ (၁ ဘီလီယံ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀)၊ အစိုးရ အသံုးစရိတ္နဲ႔ ေၾကြးၿမီေတြကလည္း ေခါင္ခိုက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ တက္လာစဥ္ထက္ ပိုမို ျမင့္မားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခု ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို တရားဝင္ ၆ က်ပ္ခဲြစနစ္ သတ္မွတ္ရာမွ ျမန္မာေငြ ၈၁၅ က်ပ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းမႈ ရွိသည့္ ႏႈန္းရွင္ ေငြလဲစနစ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွ ႀကီးၾကပ္ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ ခု ႏိုဝင္ဘာလကုန္ရက္မွာ ၁ ေဒၚလာ ၁၃၁၀ က်ပ္ထိလည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆံုးပတ္မွာ ၁၃၂၀ က်ပ္ထိလည္းေကာင္း တန္ဖိုးက်လာတာကို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NLD ပါတီ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ဝက္ဝက္ကဲြ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခု ဇန္နဝါရီလကုန္ ၁၃၀၃ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတက္တဲ့ ၁.၂.၂၀၁၆ ေန႔မွာ ၁၂၉၃ က်ပ္ ရွိေနရာမွ ယခု မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ၁၂၁၆ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း ျမန္မာေငြတန္ဖိုး တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ တက္လာတာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခု ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္က ကမၻာ့ ေရႊေစ်း ၁ ေအာင္စလွ်င္ ၁၀၇၃ ေဒၚလာ ရွိရာမွ ယခု မတ္လ ၂၂ ရက္မွာ ၁၂၆၈ ေဒၚလာသို႔ ေရႊတန္ဖိုး က်လာတာနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ဆက္စပ္မႈ ရွိလာသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ တက္လာတာကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျမန္မာ့အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ စီးပြားေရးအရ ႏိုင္ငံေရးအရ ယံုၾကည္မႈ တက္လာတာ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဒီယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္ဖို႔ တာစူေနတဲ့အတြက္လည္း ျမန္မာ့ေငြတန္ဖိုးဟာ ဒီမိုကေရစီ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ အစိုးရ တက္လာေတာ့မွာဆိုၿပီး တန္ဖိုး တက္လာတာလို႔လည္း ေတြးျမင္ရပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးဟာ ႏုိင္ငံေရး အရွိန္အဝါ၊ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ေလာေလာဆယ္ တန္ဖိုး အနည္းငယ္ တက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ပါ၍ ေငြစကၠဴေတြကို Mass Production နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီမို႔ ေငြစကၠဴ ထုတ္လုပ္ေရး အေရအတြက္၊ တန္ဖိုး၊ ပမာဏ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း ပထမဦးစြာ တင္ျပရပါတယ္။

ဘတ္ဂ်က္ ေပၚလစီျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

ျမန္မာေငြတန္ဖိုးဟာ အလြန္အမင္း ေဖာင္းပြမႈ (Hyper Inflation) လို႔ေတာင္ ဆိုရေလမလားပဲ။ အလြန္အကြၽံ ေငြေဖာင္းပြမႈဟာ ေကာင္းေသာ အလားအလာ မဟုတ္။ ၂၀၁၂ ခု ဧၿပီလက အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ ၈၁၅ က်ပ္မွ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလမွာ ၁၃၂၀ က်ပ္သို႔ ၃ ႏွစ္နဲ႔ ၈ လတာ ကာလအတြင္း ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုး က်လာတယ္။ ဝယ္လိုအား (Demand) တိုးလာလို႔ ေရာင္းလိုအား (Supply) မရွိလို႔၊ နည္းလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလက္ဝယ္ လွည့္လည္ေနတဲ့ ေငြပမာဏ (Money in Circulation) ဟာ အကန္႔အသတ္မဲ့ (No Limited) တိုးလာလို႔၊ မ်ားလာလို႔ပဲ သေဘာရမိတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ေပၚလစီ (Fiscal Policy) ကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ရမွာ။ အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ လိုတဲ့ဘတ္ဂ်က္ (Deficit Budget) အျဖစ္မွ ပိုေငြျပဘတ္ဂ်က္ (Surplus Budget)ျဖစ္ေအာင္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ အစိုးရရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ၀င္ေငြမ်ားရရွိေအာင္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ (Taxation Policy) မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။

အစိုးရရဲ႕ ဝင္ေငြ ရရွိေရး ပိုလွ်ံေသာ ဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ စာရင္းဇယား လိမ္ညာေန၍လည္း မျဖစ္ႏိုင္၊ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ဖို႔ဆိုတာကလည္း လြန္လြန္ကဲကဲ သံုးစဲြေနမႈမ်ဳိးကို ေခတ္ အဆက္ဆက္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့။  အစိုးရ တစ္ရပ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ အရပ္ရပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမွ၊ သံုးစဲြေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ Budget ကို ျဖတ္ေတာက္ ႏိုင္စြမ္းရွိမွ ျဖစ္မွာပါ။ သို႔ပါ၍ အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္တဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ Research  မျပတ္ လုပ္ေနၾကတဲ့ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ား (Economist) ကိုလည္း အားကိုး၊ အေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း လိုအပ္တာ ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္၊ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ဝင္ေငြ အေလအလြင့္ မရွိေရး၊ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အထူး အစီအစဥ္ခ် ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း တင္ျပလိုတာပါ။

ေငြေၾကးေပၚလစီျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

ဒီနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေပၚလစီကိုလည္း က်င့္သံုးရမွာပါ။ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒၊ ဒု ဥကၠ႒နဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာအဖဲြ႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားတာမို႔ လက္ရွိ ေငြတန္ဖိုး တက္လာတာကို ထိန္းထား၊ အစိုးရ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ Government Bonds အလံုးအရင္း ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္း ေပးၾကရမွာပါ။ ဘဏ္တိုးျမႇင့္ရင္ စုေဆာင္းမႈ မ်ားလာမွာ၊ ဘဏ္မွ ေခ်းေငြ ေလ်ာ့သြားမွာမို႔ ျပည္သူလက္ဝယ္ ေရာက္ေနတဲ့ ေငြပမာဏကို မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္ ေစမွာပါ။

ဒါေတြအျပင္ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား အလဟႆ မျဖစ္ေရး၊ သစ္ခိုးထုတ္မႈ၊ ေက်ာက္မ်က္ သယံဇာတ ခိုးထုတ္မႈမ်ား မရွိေရး အလံုးစံု ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ အခြန္အခ အျပည့္အဝ ရရွိေရး အစီအမံမ်ားဟာလည္း အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း တင္ျပရပါတယ္။

နယ္စပ္တာ႐ိုး မက်ဳိးေပါက္ပါေစနဲ႔

ႏိုင္ငံသား တာဝန္ရွိသူမ်ားရဲ႕ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိတဲ့အတြက္ နယ္စပ္တာ႐ိုးေတြ မလံုၿခံဳ က်ဳိးေပါက္ခဲ့ၿပီး ေျမေပၚ ေျမေအာက္ သယံဇာတေတြဟာ တရားမဝင္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျပင္ပကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဆံုး႐ႈံးမႈဟာ ႀကီးက်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားကိုသာ ျပည့္စံုေစၿပီး ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကစလို႔ ကမၻာ့ LDC (Least Development Country) ႏိုင္ငံ၊ ယခုလည္း အာရွမွာ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုးလုိ႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ နယ္စပ္တာ႐ိုး မလံုၿခံဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား သပ္လွ်ိဳပါဝင္ျခင္း၊ ဥပမာအျဖစ္ သစ္တင္ကား အစီး ၄၀၀ ေက်ာ္ တ႐ုတ္ျပည္ ခိုးထုတ္ဖို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သြားလာစဥ္ တစ္ႀကိမ္ ဖမ္းခဲ့ျခင္း၊ ထိုသို႔ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမွ ငါးႏွစ္အတြင္း သစ္အလံုးလိုက္ ၂၀၁,၅၈၇ ဒသမ ၄၀၁၂ တန္ ဖမ္းမိခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏွစ္ ၅၀ ကာလအတြင္း နယ္စပ္မ်ားမွ တရားမဝင္ ခိုးထုတ္သြားတဲ့ ပမာဏဟာ ဘယ္ေလာက္ မ်ားၿပီလဲဆိုရင္ ေတာေတာင္ေတြ ေတာင္ကတံုးအျဖစ္ က်န္ေနတာကို၊ ရာသီဥတု မထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေတာ့ဘဲ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အပူ လြန္ကဲ လာတာကိုပဲ ၾကည့္ျမင္ရေတာ့မွာပါ။

ဒီအျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားေတြဟာ ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါမက်န္ မ်ားလာလိုက္တာ။ ၿမိဳ႕ေတြမွာ မႏၲေလးမွာဆိုရင္ မႏၲလာ သီရိ အားကစားကြင္းထဲမွာ၊ မေနာရမန္ ဟစ္တိုင္ကြင္းမွာ၊ က်ဳံးပတ္လည္မွာ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး ေန႔မ်ားတြင္ ကားပင္ မျမင္ရသေလာက္ က်န္ေန႔မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ သူတို႔ကား ရာခ်ီ၊ လမ္းႀကိဳ လမ္းၾကား၊ လမ္းမတန္းမွာ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ခ်ည္းပဲေပါ႔။ ဒါေတြဟာ တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ေရာ ေငြယူ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ေပး ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ စိမ့္ဝင္လာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္၊ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး ဖြင့္လွစ္လိုက္တာ သံ႐ံုးဝန္ထမ္း ၂၆ ဦးလုိ႔ဆို၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးအရ အဖဲြ႔ကို တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဆိုျပန္ေရာ၊ မွတ္သားေလာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ နယ္စပ္ စည္း႐ိုးကိုလည္း အမိႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကာကြယ္ေပးပါ။ ျပည္တြင္း ဌာနဆိုင္ရာ စည္း႐ိုး မလံုၿခံဳမႈကိုလည္း အထူး အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ေရးကိုလည္း ဥပေဒမွာ အခိုင္အမာ ျပ႒ာန္းၿပီး တိတိက်က် အေရးယူေပးပါလို႔ တင္ျပရပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခား အကူအညီမ်ား အက်ဳိးအရွိဆံုး အသံုးခ်ေရး

ႏိုင္ငံရပ္ျခား အကူအညီမ်ားဟာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ နည္းပညာ ေရာေထြး၍လည္းေကာင္း၊ သီးျခားေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ UNDP (United Nations Development Programme) အပါအဝင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ JICA ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္၍ ေစတနာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝၿပီး အားလံုးလိုလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ႏုိင္ငံသား တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား စံစားသြား၍လည္းေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုး တန္းႀကီးနဲ႔ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရွိေန၍လည္းေကာင္း၊  အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ NLD ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ တက္လာၿပီျဖစ္လို႔ ေျမာက္ျမားလွတဲ့ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာ အကူအညီေတြဟာ စုၿပံဳ ဝင္ေရာက္ လာေတာ့မွာပါ။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကလည္း ဝင္လာေတာ့မွာ၊ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ရွည္လ်ား ၾကာျမင့္လွတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ႀကီးနဲ႔ ကိုင္ထားတာ ေျဖေလွ်ာ့ လာေတာ့မွာ။ မိမိရဲ႕အရင္းအႏွီး၊ လုပ္ငန္းရဲ႕ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ စိတ္ခ်လက္ခ် ရွိၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဆဲြတင္သလို ျဖစ္လာမွာပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသား ထုတ္ကုန္ Gross National Product တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းေတြ ျမင္ရမွာ။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္ China Exam Bank မွ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားတဲ့ ေခ်းေငြအျပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေခ်းတာ ေဒၚလာ ၁ သန္း ေဆာင္ရြက္ခအျဖစ္ ေပးရေသးတာမ်ဳိးကေတာ့ ႏွစ္ရွည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္တိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္အခါမွ မေခ်းၾကဖို႔၊ မေခ်းသင့္ မယူ သင့္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီမ်ဳိးပဲဆိုတာ သတိျပဳၾကရမွာပါ။ ဒီအမွားမ်ဳိးကေတာ့ ဆက္လက္ မျပဳမိၾကဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံ အက်ဳိးအျမတ္ မရွိေစတဲ့ကိစၥ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ရင္လည္း တားျမစ္ၾကရမွာ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီမ်ား အက်ဳိးအရွိဆံုး သံုးစဲြေပးၾကပါ။ မယူသင့္ရင္ မယူပါနဲ႔။

ေမာင္ေအာင္ဝင္း (ေမာ္လိုက္)

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔ ၄ အပုိင္း (၂) >>


  • VIA