News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ငါးက်ပ္တန္ အေၾကာင္းျပဳ က်ပ္တစ္ေသာင္း အတု
14-Mar-2019


မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္သို႔လာသည့္ အိမ္စီးကားတစ္စီးသည္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း (မိတၳီလာ-မႏၲေလးအပိုင္း) သေျပဝတိုးဂိတ္တြင္ က်သင့္ေငြ ၄၀၀ က်ပ္ကို ေပးေဆာင္ရာ၌ က်ပ္ႏွစ္ရာတန္ တစ္႐ြက္၊ က်ပ္ ၁၀၀ တန္တစ္႐ြက္၊ က်ပ္ငါးဆယ္တန္ တစ္႐ြက္ႏွင့္ ငါးက်ပ္တန္ ၁၀ ႐ြက္တို႔ကို ေပးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တိုးဂိတ္ဝန္ထမ္းေငြ ေကာက္တာဝန္က်သူက “ငါးက်ပ္တန္မ်ား မယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ အျခားေနရာတြင္ သြားသံုးပါ”ဟု ေျပာၾကာခဲ့ရာ အေခ်အတင္ အျငင္းပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တိုးဂိတ္တာဝန္ခံမ်ားက အဆင္ေျပေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရသည္ ဆိုသည့္သတင္းကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအရ “ယင္းျဖစ္စဥ္ကို စိစစ္ရာတြင္ ေငြေကာက္ဝန္ထမ္း၏ အျမင္မက်ယ္မႈ၊ ေျဖရွင္းပံု နည္းလမ္းမွားယြင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီဘက္ကေန၍ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ အဆိုပါဝန္ထမ္းကို အလုပ္မွထုတ္ပယ္ကာ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ တိုးဂိတ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေစျခင္း၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ေမြ႔ေစေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္ကိုလည္း ဖတ္႐ႈသိရွိလိုက္ရပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာရာတြင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ေငြေကာက္တာဝန္ခံဝန္ထမ္း၏ ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ကုမၸဏီအပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ တိုးဂိတ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားမွာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စားသံုးသူ (Customer) မ်ားအေပၚ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္သင္တန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွဝန္ထမ္းမ်ားလို မတက္ၾကရသည့္အတြက္ အားနည္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။

တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ယခုျပႆနာျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါမွသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေစမည္ဟု ဆိုထားရာ မိမိတို႔၏အားနည္းခ်က္ကို ယခုမွပင္ ျပဳျပင္ဖာေထးမည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥမွာ ေငြေကာက္တာဝန္ခံ ဝန္ထမ္း၏ အားနည္းခ်က္သာမက တာဝန္ရွိသူမ်ားတြင္လည္း တာဝန္မကင္းဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုကိစၥတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအား အလုပ္မွထုတ္ပယ္လိုက္သည္ဟုဆိုထားရာ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ မွ်၊ မမွ် ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ လူျမင္ေကာင္းေအာင္၊ လူၾကားေကာင္းေအာင္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းထက္ သတိေပးျခင္း၊ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ျခင္း စသည့္ျပစ္ဒဏ္မွ်ေလာက္ကိုသာ ေပးမည္ဆိုပါက ယခုကဲ့သို႔ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးေနေသာေခတ္တြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ခုသာ ခံသာ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္ေတြ မျမင္ဖူးၾကသည့္ တရားဝင္ ေငြစကၠဴ

ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ေငြစကၠဴငါးက်ပ္တန္ကို တရားဝင္သံုးခြင့္ရွိေၾကာင္း မသိသည့္ကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ေငြတန္ဖိုး နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္အတူ ေငြအေႂကြစကၠဴမ်ား၊ ေငြအေႂကြေစ့မ်ားသံုးစြဲမႈ နည္းပါးလာကာ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားမွာ တန္ဖိုးနည္းေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ေငြအေႂကြေစ့မ်ားကို ျမင္ဖူးသူ အေတာ္ရွားပါးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပင္လွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ပင္စင္ထုတ္သည့္အခါ တစ္ခါတေလ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္တန္၊ ႏွစ္ဆယ္တန္ စသည္မ်ားပါရွိလာသျဖင့္ အမွတ္တရအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္က ငါးျပား၊ ဆယ္ျပားတို႔ အသံုးဝင္ပါေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေဖ ပင္စင္ထုတ္ၿပီဆိုလွ်င္ ေငြအေႂကြ တစ္ျပားေစ့မ်ားပင္ ပါလာတတ္သည္ကို အမွတ္ရေနပါသည္။ ယခုတိုင္လည္း တစ္မတ္ (၂၅ ျပား) ေစ့၊ ငါးမူး (ျပားငါးဆယ္) ေစ့ႏွင့္ တစ္က်ပ္တန္ ေငြအေႂကြေစ့မ်ားကို အမွတ္တရ သိမ္းဆည္းထားပါေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိမမီခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ေခတ္ေငြစကၠဴမ်ားကိုပင္ မိဘမ်ားက သိမ္းဆည္းထားရာမွ ျပသ၍ ျမင္ဖူးလိုက္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကိုယ့္သားသမီးမ်ားကို သူတို႔မျမင္ဖူးလိုက္သည့္ ျမန္မာေငြမ်ားကို ျပသျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ေငြကိုင္တာဝန္က်ဝန္ထမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ေငြစကၠဴမ်ား၊ ေငြစကၠဴအတု စသည္တို႔ကို ခြဲျခားတတ္ဖို႔ သင္ၾကားျပသေပးရမည့္တာဝန္မွာ ဌာနအႀကီးအကဲ၊ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲတို႔၏တာဝန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္ ယခုလို ျပႆနာမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔လာမည္ဟု မည္သူမွ် စဥ္းစားမိမည္မဟုတ္ပါ။ ယခုအခါ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဝါသနာပါ၍ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ေရွးေခတ္ေငြစကၠဴပံုမ်ားကို မၾကာခဏ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိရာ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဗဟုသုတအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေငြစကၠဴမ်ားအေၾကာင္း

အလ်ဥ္းသင့္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအနက္ ယေန႔တိုင္သံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ တရားဝင္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ေငြစကၠဴအျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္း၊ ရပ္စဲခဲ့သည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေၾကာင္းကို ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရွးေခတ္ျမန္မာ့ေငြေၾကးစနစ္ေနရာ၌ အိႏၵိယ႐ူပီးစနစ္ကိုအစားထိုး၍ စတင္သံုးစြဲေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္(ေထာင္မလဲ သဲေကာ္ဟုေခၚၾကသည့္) ဂ်ပန္ေငြစကၠဴမ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ၾကရာမွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴမ်ားကို တန္ဖိုးမရွိေၾကာင္း ေၾကညာကာ အိႏၵိယ႐ူပီးေငြကိုပင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ူပီးေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ပင္ ကိုယ္ပိုင္ေငြစကၠဴႏွင့္ ေငြအေႂကြတို႔ကိုထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေငြစကၠဴ၏ထိပ္တြင္ “GOVERNMENT OF BURMA” ဟူေသာ စာတန္းပါရွိကာ ေဒါင္း႐ုပ္ပံုေရစာပါရွိခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ထုတ္ေဝေသာေငြစကၠဴ၊ အေႂကြမ်ားတြင္ “GOVERNMENT OF THE UNION OF  BURMA” ဟူေသာ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ကာ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး အေရအတြက္မ်ားလာသည့္အခါ အိႏၵိယေငြေၾကးစနစ္သံုး ေငြစကၠဴ၊ အေႂကြမ်ားကို တရားမဝင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ၁၉၅၀ ျပည္ႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြသက္သက္ကိုသာ စတင္သံုးစြဲလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ဥပေဒကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာေငြေၾကးစနစ္လည္ပတ္၊ ထုတ္ေဝမႈကိုလည္း ေငြေၾကးကိစၥအဝ၀ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ကသာ ဆက္လက္၍ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္က ဒုတိယအႀကိမ္ေငြစကၠဴမ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ (ပိကက္ေဆာင္းထားသည့္) ႐ုပ္ပံုကို တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္က်ပ္တန္ႏွင့္ က်ပ္တစ္ရာတန္ေငြစကၠဴမ်ား၌ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဩဂုတ္လတြင္ တစ္ဖန္ ႏွစ္ဆယ္က်ပ္တန္ႏွင့္ ငါးဆယ္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ထပ္မံ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ (ေငြအေႂကြေစ့မ်ား၌မူ ျခေသၤ့ပံုကို အသံုးျပဳခဲ့သည္)။

တရားမဝင္ ေငြေၾကညာျခင္းႏွင့္ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္ပတ္သံုးစြဲေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားအနက္ တန္ဖိုးအႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည့္ က်ပ္တစ္ရာတန္ႏွင့္ က်ပ္ငါးဆယ္တန္ေငြစကၠဴတို႔ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားမဝင္ ေငြစကၠဴမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔ဘဏ္က ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္က်ပ္တန္ႏွင့္ က်ပ္ႏွစ္ဆယ္တန္တို႔ကို (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ စစ္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ထားေသာပံုျဖင့္)ထုတ္ေဝခဲ့ျပန္သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ဘဏ္အမည္မွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ဟူ၍ အမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ၂၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအသစ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ရွိလွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ တစ္က်ပ္တန္ေငြစကၠဴ၊ ငါးက်ပ္တန္ေငြစကၠဴႏွင့္ တစ္ဆယ္က်ပ္တန္ေငြစကၠဴႏွင့္တို႔ကို ပံုသဏၭာန္ကြဲျပားေသာ ေငြစကၠဴမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ လည္ပတ္သံုးစြဲေနေသာ ေငြစကၠဴအေဟာင္းရွိလ်က္ႏွင့္ ပံုသဏၭာန္ကြဲျပားျခားနားေသာ တန္ဖိုးနည္းေငြစကၠဴမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ “ျပည္သူ႔ဘဏ္” ႏွင့္ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္”ဟူေသာ စာသားမ်ားလည္း ကြဲျပားၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္သည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္တစ္ရာတန္ေငြစကၠဴႏွင့္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ငါးဆယ္တန္ေငြစကၠဴတို႔ကို ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏လက္တြင္ ထိုေငြစကၠဴမ်ားရွိေနသည္ဟုဆိုကာ ယင္းေငြစကၠဴတို႔ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားမဝင္ေငြစကၠဴမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ျပန္သည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိရာ ေငြလာေရာက္အပ္ႏွံသူမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ ေငြငါးေထာင္က်ပ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးခဲ့သျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ရွိသည့္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ႐ြာလံုးကၽြတ္လာေရာက္ လဲလွယ္ထုတ္ယူၾကသည္ကို မွတ္မိေနပါေသးသည္။ (ထိုစဥ္က ေငြတန္ဖိုးအရ ေက်း႐ြာအိမ္ေထာင္စုတိုင္းတြင္ ေငြက်ပ္ ငါးေထာင္မကိုင္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ေငြမ်ားကို လာေရာက္လဲလွယ္ေပးၾကသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္)။ ထိုစဥ္က ေငြျပန္အမ္းရာတြင္ က်ပ္တစ္ရာတန္ႏွင့္ ၅၀ တန္တို႔အစား၊ အသစ္႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝလိုက္ေသာ ၇၅ က်ပ္တန္၊ ၃၅ က်ပ္တန္ႏွင့္ ၂၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴတို႔ကို ျပန္လည္အမ္းေပးသျဖင့္ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္မႈတြင္ မ်ားစြာ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို ကိုယ္ေတြ႔ ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။

အထူးျခားဆံုးႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရေသာေငြစကၠဴဖ်က္သိမ္းမႈမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အသစ္ထုတ္ေဝထားေသာ ၇၅ က်ပ္တန္ေငြစကၠဴ၊ ၃၅ က်ပ္တန္ေငြစကၠဴႏွင့္ ၂၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴတို႔ကိုထုတ္ေဝၿပီး ၂ ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တရားမဝင္ ေငြစကၠဴမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ က်ပ္တစ္ရာတန္ႏွင့္ က်ပ္ငါးဆယ္တန္ေငြစကၠဴမ်ား ဖ်က္သိမ္းစဥ္က တစ္ဦးလွ်င္ ေငြငါးေထာင္က်ပ္ ျပန္လည္ အမ္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ မည္သည့္ေငြေၾကးတန္ဖိုး တစ္စံုတစ္ရာမွ် ျပန္လည္အမ္းေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွာ မ်ားစြာအထိနာၿပီး အစိုးရအေပၚ မ်ားစြာနာၾကည္းခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ဒုကၡေရာက္ၾကရၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ အစိုးရက ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္လိုက္ရပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက အစျပဳခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အျခားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းပါမက်န္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္လာၾကျခင္းမွာ အျခားေသာ အေထြေထြ မေက်နပ္မႈမ်ားအျပင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ တရားမဝင္ ေငြေၾကညာျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစကၠဴတို႔ တရားမဝင္ေငြစကၠဴမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလးဆယ့္ငါးက်ပ္တန္ႏွင့္ က်ပ္ကိုးဆယ္တန္ေငြစကၠဴတို႔ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ျပန္သည္။ (အဆိုပါ ေငြစကၠဴႏွစ္မ်ိဳးကို တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္ဟူ၍ မၾကားသိရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေငြေၾကးေဈးကြက္၌ ယင္းေငြစကၠဴႏွစ္မ်ိဳးကို မေတြ႔ရွိရျခင္းမွာ ဗဟိုဘဏ္က ျပန္လည္သိမ္းယူသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္)။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗဟိုဘဏ္ကိုျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴမ်ားကို တစ္စတစ္စ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၍ ယင္းတို႔၏ေနရာတြင္ ျခေသၤ့ပံုပါေသာ ေငြစကၠဴႏွင့္ အေႂကြေစ့မ်ားျဖင့္ အစားထိုး သံုးစြဲေစခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ေငြတန္ဖိုးမ်ားမွာ တစ္က်ပ္တန္မွအစျပဳ၍ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္အထိျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ တန္ကိုလည္းေကာင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝ၍ လွည့္လည္သံုးစြဲေစခဲ့ပါသည္။

အစစ္ႏွင့္ အတုၾကားက ျပည္သူမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ႏွင့္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ တန္ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ မေရွးမေႏွာင္းကာလအတြင္းမွာပင္ ယင္းေငြစကၠဴအတုမ်ား ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သံုးစြဲသူအခ်ိဳ႕မွာ အေရးယူခံရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ထင္ရွားသည့္ ျဖစ္စဥ္အေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ေတာင္ဘက္မုခ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား လင္မယားႏွစ္ဦးထံမွ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴအတု ၄၅ ႐ြက္ကို သိမ္းဆည္းရမိသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ၾကားေျမာင္ ေက်း႐ြာေန ေနာ္ေသာ့သြဲ႔ထူး၏ေနအိမ္မွ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴ အတု ၁၅၄ ႐ြက္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔အေနႏွင့္ မိမိတို႔လက္ဝယ္ အတုမမိရေလေအာင္ ရရွိလာေသာေငြစကၠဴမ်ားကို စိစစ္ရသလို၊ မိမိကေငြေပးေခ်သည့္အခါတြင္လည္း တစ္ဖက္က လက္ခံပါ့မလားဟူေသာ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ေနၾကရပါသည္။ ယခု ငါးက်ပ္တန္ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါတြင္ လက္ခံရသည့္ေငြေကာက္ဝန္ထမ္းမွာ မိမိမျမင္ဖူးသည့္ေငြစကၠဴကို လက္မခံရဲသလို ေငြေပးေခ်သူအေနႏွင့္လည္း မိမိက ေငြစကၠဴအစစ္ကို ေပးပါလ်က္ တစ္ဖက္သူက လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ စိတ္တိုေဒါသထြက္ရျခင္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္၏ လက္သည္မွာ ေငြေပးေခ်သူမဟုတ္သလို ေငြေကာက္ဝန္ထမ္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ေငြစကၠဴ အတုအစစ္ျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္ေန၍ ေငြေပးေခ်မႈကိစၥမ်ားတြင္ သတိထားေနရသည့္အထဲ တရားဝင္ေငြစကၠဴအစစ္မ်ား တန္ဖိုးတူေသာ္လည္း ဒီဇိုင္းမတူညီေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္နိဂံုး

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အလြယ္ကူဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ လက္ရွိတရားဝင္ သံုးစြဲခြင့္ရွိေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို တန္ဖိုးအလိုက္ ေရာင္စံုပံုမ်ားႏွင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝကာ ေငြေၾကးကိုင္တြယ္သံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးထားသင့္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးသင့္ပါသည္။ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္တြင္ တန္ဖိုးတူ ေငြစကၠဴတစ္မ်ိဳးခ်င္း၏ မတူကြဲျပားေသာပံုစံမ်ား၊ ၎တို႔၏ထူးျခားေသာ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တန္ဖိုးႀကီးေငြစကၠဴမ်ားကို အတုႏွင့္ အစစ္ခြဲျခားႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလက္ခံရာ ဌာနမ်ားအၾကား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္