News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အစုိးရ၊ မီဒီယာႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာစိတ္
22-Oct-2018

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အား အေၾကာင္းျပဳ၍ မီဒီယာတစ္ခုကို တရားစြဲဆိုေသာ အခါ ဆက္စပ္စဥ္းစားစရာမ်ား ေပၚလာသည္။

ပထမ စဥ္းစားမိေသာ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာသည္ တရားစြဲဆိုရျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုရျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိရမည္။ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီပင္ျဖစ္ေစ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ျပဳမူေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ အေၾကာင္းျပခ်က္က အလြန္အခရာက်သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုလွ်င္ ခိုင္လံုသည့္အေလ်ာက္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရတတ္သည္။ ထိုမွ်မက အေၾကာင္းျပခ်က္သာ ခိုင္မာေနပါက အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရႏိုင္သလို မီဒီယာမ်ား၏ နားလည္မႈကိုပါ ရတတ္သည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္ဆိုသလို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လံုဘဲ ေဆာင္႐ြက္လိုက္ပါလွ်င္လည္း အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာအရာမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးသြားမည္ျဖစ္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈ နည္းသြားေသာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈကိုမရေသာ၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အသြင္မရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ဆံုး႐ံႈးမႈသည္ မည္ကာမတၱမဟုတ္။ အေတာ္ပင္ ထိထိခိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ နစ္နာမႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးသလဲဆိုလွ်င္ စစ္တိုက္ေသာအခါပင္ အေၾကာင္းျပခ်က္က အေရးႀကီးသည္။ စစ္တိုက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုသည္ဆိုပါစို႔။ ေက်းဇူးတင္စရာေတြ ျဖစ္လာသည္။ အမွတ္ရစရာေတြ ေပၚလာတတ္သည္။

ဥပမာ-ဒုတိယကမၻာစစ္ထဲ မည္သည့္အတြက္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ရသနည္း ေမးခြန္းရွိလာပါက အေၾကာင္းျပခ်က္က တစ္ခြန္းတည္း ေျဖ၍ရသည္။ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္လိုေသာေၾကာင့္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္မာသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စရာေပၚသည္။ အမွတ္ရစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္။ အာဖဂန္နစၥတန္အား ဘာေၾကာင့္ တိုက္ရသလဲ ေမးလာလွ်င္လည္း အေၾကာင္းျပခ်က္က တစ္ခြန္းတည္းျပတ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို အျမစ္ျဖတ္ျခင္းဟု ခပ္ရွင္းရွင္း ေျဖ႐ံုသာရွိသည္။ ထို႔အတြက္ စစ္ပြဲမွာ တိုက္သင့္ဆင္ႏႊဲသင့္သည္ဟု ျမင္လာၾကသည္။ စစ္ပြဲ၏ တရားဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္သေဘာပင္။

သို႔ေသာ္ အီရတ္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္အခါ အေနအထားက တစ္မ်ိဳးျဖစ္ထြန္းသြားသည္။ အီရတ္အတြက္ အေမရိက အစိုးရေပးသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္က အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ေသေစေသာ လက္နက္မ်ားရွိသည္ဟုျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါလက္နက္မ်ားကို ရွာေဖြမေတြ႔ခဲ့ေပ။ ထိုအခါတြင္ စစ္ပြဲ၏အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပ႐ိုမိုးရွင္းအတြက္ စစ္ကိုတိုက္ရပါသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္အသစ္ ေပးခဲ့သည္။ အခ်ိန္အတန္ၾကာလာသည့္အခါ အီရတ္ႏိုင္ငံလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္မလာသလို ထူေထာင္ေပးသည့္ ဒီမိုကေရစီမွာလည္း အေျခမခိုင္ ယိမ္းယိုင္ေနဆဲ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စစ္ပြဲအတြက္ေပးေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မလံုေလာက္၊ မခိုင္မာျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အေမရိကအစိုးရမွာ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံတို႔၏ အကြက္က်က် ထိုးႏွက္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ တစ္ပါတည္း ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။

ယခု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက မီဒီယာတစ္ခုကို တရားစြဲေသာအခါ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ရေလေအာင္ ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ မ်ားစြာ စဥ္းစားစရာရွိသည္။ လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လူထု၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွတစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ရယူႏိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ လူထုေထာက္ခံေသာ၊ လူထုၾကည္ညိဳၿပီးသား အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရအား သတင္းေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွ်ျဖင့္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစႏိုင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ အနည္းငယ္ အစိုးရိမ္ႀကီးေနသလား အေတြးဝင္မိသည္။ သတင္းေဆာင္းပါး၌ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းေနသည္ဆိုလွ်င္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္သင့္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက လ်စ္လ်ဴ႐ႈလိုက္႐ံုသာရွိသည္။

လိုရင္းကို ေျပာရမည္ဆိုပါက ယခုတရားစြဲဆိုမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရေပးေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ အနည္းငယ္ အားနည္းေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိသည္။

ဒုတိယ ဆက္စပ္ေတြးဆစရာမွာ အင္အားသံုးျခင္းကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အခြင့္အာဏာကို ရရွိအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရၿပီးခ်ိန္တြင္ အင္အားသံုးျခင္းကို အေတာ္ပင္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္၏အင္အားကို ဘယ္ေနရာ၌ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ က်င့္သံုးမည္။ ဘယ္ေနရာ၌တြင္မူ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းအင္အားကိုသာ အသံုးျပဳမည္ဆိုေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အေရးအရာမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကာကြယ္ေသာေနရာမ်ိဳးတြင္ အင္အားကုန္ထုတ္၍သံုးရန္ လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ လူတစ္ဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔ကို အစိုးရမွ တရားစြဲဆိုဖို႔ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အင္အားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ခ်ိဳသံုးရန္ အေရးႀကီးသည္။

ယခု မီဒီယာတစ္ခုမွ သတင္းသမားမ်ား တရားစြဲရာတြင္လည္း ဤသေဘာအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။

အစိုးရတစ္ရပ္တည္း အင္အားျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ႀကိတ္ ေျဖရွင္းလိုက္ျခင္းထက္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ ေျဖရွင္းျခင္း ပို၍ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုး မလႊဲသာမေရွာင္သာ အေျခအေနေရာက္မွသာ ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ိဳးအား အသံုးျပဳသင့္သည္ဟု ေတြးျမင္မိသည္။

တတိယဆက္စပ္ စဥ္းစားမိသည္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ငံေရး (Comparative Politics) အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ေျပာၾကဆိုၾက ေလ့လာၾကရာတြင္ အျခားေသာ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ သံုးသပ္ၾကသည့္သေဘာတရားကို ဆိုလိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ထိုသေဘာတရားကို ပို၍အသံုးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာ၌ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္ေပၚလာခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တိုေတာင္းလွသည္။ အစိုးရ ႏွစ္ဆက္သာ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ငံေရးေပတံျဖင့္ တိုင္းတာလိုလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ႏွင့္ လက္ရွိသမၼတဦးဝင္းျမင့္ လက္ထက္တို႔ကိုသာ ယွဥ္ထိုးေလ့လာၾက႐ံုသာရွိသည္။ သမၼတဦးသိ္န္းစိန္လက္ထက္ ဒီမိုကေရအေျခခံသေဘာတရားမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္လက္ထက္ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကို စာရင္းခ် ေလ့လာၾကည့္ၾက႐ံုသာ ရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာ တပ္မေတာ္၏အဆက္ အစိုးရျဖစ္ၿပီး NLD အစိုးရသည္ ဒီမို္ကေရစီအေရးေတာ္ပံု၏ တပ္ဦးပါတီျဖစ္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးသေဘာတရားမ်ားအရ လက္ရွိအစိုးရ အျပတ္အသတ္အသာရမည္ဟု တြက္ဆမိၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနမွာ ေသာင္မတင္ေရမက် ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာရက္အနည္းငယ္က ထြက္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုတြင္ NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပည္တြင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အခုလို ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္လိုက္ရသည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ စြဲဆိုထားေသာ အမႈေပါင္း ၂၈ မႈရွိေနၿပီး သတင္းသမား ၄၄ ဦး တရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း အဆိုပါမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအသင္း၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ရွိသည့္အနက္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ၁၃၁ ေနရာတြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၃၇ အထိ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ စရာတစ္ခု ရွိေနသည္။ တပ္မေတာ္က The Voice သတင္းစာကို သေရာ္စာတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြဲဆိုခဲ့ေသာအမႈျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာတြင္ တပ္မေတာ္ဟူေသာ ပါဝါအမာအဖြဲ႔အစည္းပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမရွိဘဲ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဦးစြာ သတင္းစာႏွင့္ညႇိ၊ ေက်လည္မႈမရမွ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဘယ္လိုမွ မေက်လည္ေသာ အခါတြင္မွ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ ယခု တရားစြဲဆိုေသာအမႈကို အကဲျဖတ္ၾကည့္သည္ ဆိုပါက ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအတြက္ အျမတ္သိပ္မထြက္လွဟု ယူဆမိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးဆက္စပ္ ေတြးမိသည္မွာ လက္ရွိကာလ၌ အစိုးရေရာ မီဒီယာမ်ားပါ အက်ပ္အတည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေနရေသာကာလ ျဖစ္ေနသည္။

အစိုးရတြင္လည္း ရွိရင္းစြဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲမွာပင္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားက ခပ္ျပင္းျပင္း ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေနသည္။

အစိုးရအား စိန္ေခၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ 

၁။ ရခိုင္အေရး

၂။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

၃။ စီးပြားေရး

၄။ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

တစ္ဖက္ မီဒီယာတို႔တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနသည္။ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးမွာ ဘယ္ေခတ္ဘယ္ကာလႏွင့္မွ် မတူေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ထို႔ထက္ လက္ရွိအစိုးရသည္ လူထုခ်စ္ေသာအစိုးရျဖစ္ေနရာ မီဒီယာတို႔အေနႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ပညာၾကား အက်ဥ္းအက်ပ္ႀကံဳေနရသည္။ ထိုမွ်မက ရခိုင္အေရးတြင္လည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ၾကား အက်ဥ္းအက်ပ္ ႀကံဳေနရသည္။ ထိုကဲ့သို႔အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ယခုလို ျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳရသည္မွာ မည္သည့္ဘက္ကမွ ေကာင္းက်ိဳးမရွိႏိုင္ပါေခ်။

သို႔ဆိုပါလွ်င္ အစိုးရေရာ မီဒီယာပါ အက်ိဳးမရွိေသာ ျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ ေသခ်ာသည္မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုး သူတစ္ခ်က္ေဆာ္လွ်င္ ကိုယ္သံုးေလးခ်က္ ျပန္တိုက္ခိုက္မည္ဆိုေသာ လက္စားေခ်လိုျခင္းႏွင့္ ျပႆနာကို ေျပလည္ေစမည္မဟုတ္ပါ။ ဤေနရာတြင္ ပိတ္ထားေသာစိတ္သည္ ဘယ္လိုမွ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့။ ထိုစိတ္ကို ေဖာက္ထြက္ၿပီး ဖြင့္ထားေသာစိတ္ျဖင့္ တံု႔ျပန္မွသာ အစိုးရေရာ မီဒီယာပါ အက်ိဳးမ်ား ေသာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္စိုး