News

POST TYPE

PERSPECTIVE

မိဘမ်ားသို႔ ေပးစာ
10-Oct-2018

လူငယ္ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏အနာဂတ္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ပိုင္ရွင္ေလးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာႀကီးျပင္းလာရန္အတြက္ လူသားတိုင္းတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္သည္လည္း လူသားတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိပါသည္။ လူငယ္ဆိုသည့္အတိုင္း အရာရာတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြရွိေနဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။

လူငယ္ေလးေတြ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ကိုင္ပါမွ တိုင္းျပည္ႀကီးသည္ တိုးတက္မႈေတြႏွင့္ ႐ုပ္လံုးႂကြေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘဝကိုျဖတ္သန္းေနေသာပံုစံမ်ား မတူညီၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ကား ပညာေရးအတြက္သာ အားထုတ္ေနၾကရၿပီး အခ်ိဳ႕ကားပညာသင္ခ်ိန္မွာပင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပါ ပူပန္႐ုန္းကန္ေနၾကရပါသည္။ ဤသို႔ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပါ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ လူငယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖ်က္ဆီးရန္ ေခ်ာင္းေနေသာမူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

ကၽြန္မတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကရင္ျပည္နယ္၏ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းမိသည့္သတင္းမ်ား မၾကာခဏ ၾကားသိျမင္သိေနရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ပတ္ခန္႔တြင္ ၈ တန္းေက်ာင္းသားဆီက မူးယစ္ေစေသာေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိဟူေသာ သတင္းကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ထိုသတင္းကိုဖတ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ဝမ္းနည္းမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

လူငယ္ေတြ အျပစ္လုပ္ျခင္းသည္ သူႏွင့္သက္ဆိုင္ရာမိဘမ်ားတြင္ အထူးတာဝန္ရွိပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၏ အုပ္ထိန္းသူအမ်ားစုသည္ လူငယ္ေလးမ်ား၏ မိခင္၊ ဖခင္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သက္ဆိုင္ရာ အဘိုး၊ အဘြား၊ အေဒၚ၊ ဦးေလးတို႔ႏွင့္သာ အနီးကပ္ေနထိုင္ၾကရပါသည္။ အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အဘိုး၊ အဘြား၊ အေဒၚ၊ ဦးေလးတို႔၏ ရင္ခြင္သည္ မိဘမ်ား၏ရင္ခြင္ေလာက္ေတာ့ ေႏြးေထြးမႈမရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိဘ၏ဆိုဆံုးမမႈမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ ဘဝျဖတ္သန္းပံုႏွင့္ အဘိုး၊ အဘြားတို႔၏ ဆံုးမမႈမ်ားႏွင့္သာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူတို႔၏ ဘဝျဖတ္သန္းပံုမ်ားသည္ မည္သို႔မွမတူညီႏိုင္ပါ။ မိဘမ်ားႏွင့္ေဝးကြာေနရေသာလူငယ္မ်ားသည္ မွန္ကန္သည္၊ မမွန္ကန္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းအားနည္းပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းအားနည္းသည္ႏွင့္အတူ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားလည္း နည္းပါးၾကပါသည္။

အနာဂတ္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနၾကရေသာ မိခင္ေလာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ လူငယ္မ်ား၏ အလံုၿခံဳဆံုးႏွင့္ အေႏြးေထြးဆံုးရင္ခြင္မွာ မိဘ၏ရင္ခြင္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တကြဲတျပားေနေနၾကရေသာ မိခင္၊ ဖခင္မ်ားကို အျပစ္တင္လိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ “ကိုယ့္သားသမီးကို အေမ့ဆီမွာထားခဲ့တာပဲ၊ အေဖ့အိမ္မွာထားခဲ့တာပဲ” ဆိုၿပီး စိတ္ခ်လက္ခ်မေနေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ေငြေရးေၾကးေရး ျပည့္စံုလွ်င္ၿပီးေရာ ငါပိုက္ဆံရွာေနတာသည္ သားသမီးေတြအတြက္ပဲ” ဟူေသာ စိတ္ထားေလးသာထားရွိေန႐ံုႏွင့္ သားသမီးတို႔အနာဂတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းေစဖို႔ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ မျမင္တာၾကာေသာ အေဖႏွင့္အေမကို သားသမီးျဖစ္သူက မမွတ္မိျခင္း၊ မခင္တြယ္ျခင္းမ်ားကို လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မၾကာခဏ ၾကားေနျမင္ေနၾကရပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ မိသားစုဟူေသာအဓိပၸာယ္ျဖစ္သည့္ စည္းလံုးျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကသည္မွာ ျမန္မာ့လူေနမႈအတြက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မွ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေန ထိုင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ျပည္၊ ကိုယ့္ေျမမွာ ႐ိုး႐ိုးသားသားႀကိဳးႀကိဳး စားစားလုပ္ကိုင္ေနထိုင္လွ်င္လည္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ မိသားစုအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတစ္ပါးက ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖစ္သည့္ တကြဲတျပားစီ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနထိုင္ျခင္းကို တျဖည္းျဖည္း က်င့္သံုးလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ 

အေဆာက္အအံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအုတ္ျမစ္သည္လည္း ခိုင္ခံဖို႔တည္တံ့ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ထိုအုတ္ျမစ္ဆိုသည္မွာ လူငယ္ေလးမ်ား၏ႀကိဳးစားမႈ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ၊ မွန္ကန္ရာကို ဆံုးျဖတ္ႏို္င္စြမ္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အုတ္ျမစ္ခိုင္ခိုင္မာမာခ်မထားလွ်င္ အေဆာက္အအံုသည္လည္း အခ်ိန္ခဏေလးႏွင့္ လဲၿပိဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သားသမီးမ်ားကလည္း ကိုယ့္အေဖ့၊ ကိုယ့္အေမ ႏိုင္ငံျခားမွာေနသည္ကိုပင္ သူငယ္ခ်င္းေတြၾကားတြင္ ေျမႇာက္ႂကြေျမႇာက္ႂကြျဖစ္ၿပီး ထင္ရာစိုင္းေနသည့္လူငယ္ေလးမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏျမင္ဖူးေနပါသည္။ ထိုကေလးအမ်ားစုသည္ ပညာေရးတြင္ လမ္းဆံုးျခင္းမရွိဘဲ ေလာကႀကီးအတြက္ လူပိုမ်ားျဖစ္သြားၾကသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနၾကပါသည္။ အကြပ္မဲ့ၾကမ္း ပရမ္းပတာဆိုေသာ စကားပံုႏွင့္အညီ မိဘမ်ား၏အုပ္ထိန္းမႈမ်ားေအာက္တြင္ အနီးကပ္မေနရသူ လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ားဆိုလည္း လမ္းမွားေရာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျမင္ေတြ႔ေနၾကရပါသည္။

လူငယ္ဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္မႈကိုျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ သတၱဝါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ျခင္းဟူသည္ ရွိသင့္သေလာက္ေတာ့ လြတ္လပ္သင့္ပါသည္။ အရမ္းႀကီး လြတ္လပ္သြားလွ်င္လည္း လြတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မေကာင္းတာကိုမွ စမ္းသပ္ခ်င္၊ လက္တည့္စမ္းခ်င္သည့္သူမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔စၿပီးလက္တည့္စမ္းျခင္းမွ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္တတ္ျခင္း၊ ကြမ္းစားတတ္ျခင္း၊ ထိုသည္မွတစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိုပါ လက္တည့္စမ္းျဖစ္သြားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ား၏အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ မေနထိုင္ရေသာလူငယ္မ်ား ပ်က္စီးေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနၾကရသကဲ့သို႔ မိဘအုပ္ထိန္းမႈမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ေနထို္င္ရသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္အျပည့္ႏွင့္ထင္ရာစိုင္းေနေသာ လူငယ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

လူငယ္မ်ားသည္ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္မို႔ သူတို႔၏ယံုၾကည္ရာမ်ားကို လူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ မဖ်က္ဆီးသင့္ပါ။ ဥပမာ-မဂၢဇင္း၊ ဝတၳဳမ်ားဖတ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကို စာမၾကည့္ဘူးဆိုၿပီး ျပင္ပစာအုပ္မ်ားဖတ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ကေလးက ေဘာလံုးကန္ဝါသနာပါ၍ ေဘာလံုးကန္သည္ကို တားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ စာသာမက၊ အျခားအားကစား၊ စာေပ စသည့္က႑မ်ား၌ ထူးခၽြန္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

စာပဲ၊ စာပဲဆိုၿပီး အားခဲေနသည့္မိဘအမ်ားစုသည္ သားသမီးကို ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အဆင့္မ်ား၊ ဆုမ်ားမရသည့္အခါ သားသမီးမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားေပးၾကပါသည္။ မည္သည့္သားသမီးကမွ မိဘမ်ား၏ အဆူအဆဲခံရသည္ကို ေပ်ာ္မည္မထင္ပါ။ ထိုသို႔ဆူဆဲျခင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ငယ္စဥ္အခါက အဆူအဆဲမ်ားခံခဲ့ရသည့္ ကေလးအမ်ားစုသည္ ေၾကာက္စိတ္မ်ား အားႀကီးၾကပါသည္။ ေၾကာက္စိတ္ဟူသည္ကား ေလာကႀကီးကို အလြယ္တကူ အ႐ံႈးေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားကို အၿမဲဆူဆဲျခင္း၊ သူတို႔လုပ္ခ်င္သည့္ဆႏၵမ်ားကို သင့္သည္မသင့္သည္ မစဥ္းစားဘဲ ပိတ္ပင္ျခင္းတို႔သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္း ေကာင္းေန႐ံုႏွင့္မလံုေလာက္ပါ။ ႏွလံုးသားရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ခံယူခ်က္ရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္ေတြရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို မိသားစုတစ္စုစီကသာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ဘဝႏွင့္ စိတ္ဓာတ္သည္ မိႏွင့္ဖေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ ရွင္သန္ျခင္းစစ္မွန္ေအာင္၊ ႀကီးျပင္းျခင္းမွန္ကန္ေအာင္ သင္ၾကားလမ္းၫႊန္ေပးၾကရပါမည္။

လူငယ္ေတြ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အလိုအပ္ဆံုးအရာကိုေမးပါလွ်င္ မိခင္ေကာင္းေတြကို ၫႊန္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးေကာင္းမွ လူႀကီးေကာင္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင့္ပါသည္။ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဟူသည္ လူသားတိုင္းက်င့္သံုးရမည့္ က်င့္ဝတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားကို သူ႔အ႐ြယ္ႏွင့္သူ ဆံုးျဖတ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပးၿပီး စာဖတ္တတ္သည့္အ႐ြယ္တြင္ စာဖတ္တတ္ရန္၊ လူသားခ်င္းအေပၚ စာနာစိတ္ထားတတ္ရန္၊ သူတို႔၏စိတ္ခံစားခ်က္ကို စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ နားေထာင္ေပးျခင္း၊ အ႐ြယ္အလိုက္သိသင့္ေသာ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္တန္ဖိုးထားတတ္ရန္၊ သူတစ္ပါးအေပၚတြင္လည္း တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ စသည့္ျဖင့္ က႑အလိုက္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္သင့္ပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည့္ လူငယ္ေလးမ်ား၏ဘဝ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမိဘမ်ားက ကိုယ္စီတာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ၾကပါစို႔။

မုဒိတာ (ေတာင္သာ)