News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ စြမ္းေဆာင္ရည္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာရွိေနသည္ကိုဝန္ခံေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဆို
07-Sep-2018

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၆

လြမ္းၿခံဳေျပာရမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ (ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုသတင္းစာ) တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ဝန္ခံေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးေဖျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာသည္ အားနည္းခ်က္မ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေနၿပီး ေၾကာ္ျငာမ်ားစြာကို ရယူထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ံႈးျပေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိလိုေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ေထာက္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ရွင္းလင္းရာ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန (သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း) သည္ ယခုႏွစ္တြင္ သံုးစြဲမည့္ေငြမွာ က်ပ္၂၁ ဒသမ ၅၃၁ ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြမွာ က်ပ္၂၀ ဒသမ ၃၇၄ ဘီလီယံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁ ဒသမ ၁၅၈ ဘီလီယံ ( က်ပ္သန္း ၁၁၅၇ ဒသမ ၅၇၇) အ႐ံႈးျပမည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ ခန္႔မွန္းေျခ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္အထိ အ႐ံႈးေပၚျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယခုလာမည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္း၊ သတင္းစာ႐ိုက္ႏွိပ္သည့္ စကၠဴ ၊ မင္အပါအဝင္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ေဈးတက္လာျခင္း၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာ အသံုးျပဳမႈမ်ားလာၿပီး ပံုႏွိပ္မီဒီယာမွာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြက်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖျမင့္က ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သတင္းစာမ်ားကို ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းရရွိျခင္းထက္ ျပည္သူလူထုထံ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာက္ရွိေရး၊ အမ်ားျပည္သူကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ဝစြာရရွိေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျဖၾကားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း စိတ္ဝင္စားသည့္သတင္းမ်ား (ဥပမာ-အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပမႈ၊ ႏွစ္ေလာင္းမွ ေလးေလာင္းအထိ အၿပိဳင္သတ္ခံရမႈ၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚဆဲျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာက စိတ္ဝင္စားေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ခ်ခံရသည့္ သတင္းမ်ား) ကို ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပျခင္း မရွိေပ။

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အ႐ံႈးေပၚမည့္ကိစၥေၾကာင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြရွာေဖြရန္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ သတင္းစာေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (ေစာင္ေရတိုးျမႇင့္ေရး)၊ အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေစရန္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြအတိုင္း အတာတစ္ခုထိ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေကာက္အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသက္သာခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိခန္႔မွန္းထားသည့္ အ႐ံႈးပမာဏထက္ က်ဆင္းသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့မီဒီယာသည္ မူလကတည္းက အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကား ဆက္သြယ္ေပါင္းကူးေပးရန္ ရည္႐ြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာကို ထိုးေဖာက္မည္ဆိုပါက မီဒီယာဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ လိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။ 

S-01