News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဒီလိုပဲ ေဒၚလာတက္ေနလို႔သာ ၿပီးမွာလား ေမာင္ေရ
20-Aug-2018

စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က ေက်းလက္တြင္ ေရပန္းစားေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ရွိပါသည္။ သီခ်င္း၏အမည္မွာ “ကန္သင္းဆည္မွာလား” ျဖစ္ပါသည္။ “ဒီလိုပဲ ၾကည့္ေနလို႔သာ ၿပီးမွာလား ေမာင္ေရ... လယ္ကန္ သင္းကိုလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ေပ” ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုေတာ္မ်ားမွာ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုမင္းသူႏွင့္ ေမလွၿမိဳင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကိစၥတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကိုမွ မျပဳလုပ္လွ်င္ “ဒီလိုပဲ ၾကည့္ေနလို႔သာ ၿပီးမွာလား ေမာင္ေရ” ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ယခုလဆန္း ေဒၚလာေဈးအတက္ကို “ဒီလိုပဲ ၾကည့္ေနလို႔သာ ၿပီးမွာလား ေမာင္ေရ” ဟု ယခုအစိုးရကို ဆိုျပလိုပါသည္။ 

အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာအခါ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ၾကသည္။ လတ္တေလာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ စီးပြားေရးပညာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား သိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးတက္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာသံုးေငြေၾကး (Hard Currency) တစ္ခု ျမန္မာေငြႏွင့္ယွဥ္၍ ေဈးတက္လွ်င္ (၁) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာ ပို႔ကုန္မ်ား ႏိုင္ငံျခားေဈးကြက္တြင္ တန္ဖိုးက်မည္။ ပို၍ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား (Tourist) မ်ား ပိုၿပီးဝင္ေရာက္လာစရာေကာင္းသည္။ ေငြပိုသံုးမည္။ (၂) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာ သြင္းကုန္မ်ား ေဈးႀကီးလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ေကာင္းလာလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္တြင္း၌ထုတ္ကုန္ျမင့္တက္သကဲ့သို႔ စားသံုးမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာလွ်င္ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ျပည္တြင္းေငြေၾကး လွည့္လည္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလွည့္လည္မႈႏႈန္း အဆက္အစပ္ကိုမူ စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္ကို မေတြ႔ရ။ ယခုထက္ ရွင္းေအာင္ေျပာရေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စီးပြားေရးတိုးတက္လွ်င္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္း ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို ဆက္စပ္ၾကည့္ရန္ ခက္လြန္းသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ပင္ စဥ္းစားရသည္ဟု ယူဆရေပမည္။ 

ယခုေတာ့ ကုန္သြယ္မႈကိုၾကည့္လွ်င္ သြင္းကုန္တန္ဖိုးက ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ မ်ားေနသည္ကိုသာ ေတြ႔ရသည္။ ဆက္တိုက္မ်ားလာသည့္အတြက္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ရသည္မွာ မဆန္းေပ။ စီးပြားေရးေကာင္းလာလွ်င္ ေဒၚလာေဈးက်ရမည္မွာလည္း လက္ေတြ႔က်ေပသည္။ 

အမ်ားစုက တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ဘူးဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ဝ ဒသမ ၅ က်ပ္ ခန္႔ရွိေသာ ဖဆပလအစိုးရေခတ္၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ခန္႔ကပင္ တစ္ေဒၚလာ ၅၀၀ က်ပ္အထိေရာက္မည္ဟု မထင္ခဲ့ၾကပါ။ 

မူလသတ္မွတ္ခ်က္မွေနၿပီး အဆႏွစ္ရာေက်ာ္အထိ တက္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚစရာ မရွိေပ။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာေဈးတက္သျဖင့္ ပို႔ကုန္မ်ား ပိုမိုေရာင္းရသည္ဟု ေျပာရေအာင္မွာ ဆန္စပါးပို႔ကုန္ သို႔မဟုတ္ ပဲေဈးကြက္ပ်က္မႈအရ ထြက္ကုန္ကလည္း မတိုးႏိုင္။ သစ္ေတာက႑ကလည္း တိုးမရသျဖင့္ ေဒၚလာတန္ဖိုးတက္လာျခင္းကို ျပန္ထိန္း၍မရသည့္ အေျခအေနရွိသည္။ ျပည္ပေႂကြးၿမီမ်ားကလည္း မ်ားသျဖင့္ အေႂကြးႏြံနစ္မွာကလည္း စိုးရိမ္ရသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ FDI ေခၚ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကလည္း မလာသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေဈးကလည္း မတက္လာသျဖင့္လည္းေကာင္း ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္လည္း ေရရွည္ထိန္းစရာ ခက္မည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ အရန္ (Reserve) ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ကိုလည္း အတိအက် မသိရေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရန္ေငြေၾကးမွာ (Reserve Hard Currency) အတိအက် ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ကို စာေရးသူလည္း အတိအက် မသိ။ ရွိေတာ့ ရွိပါလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေခ်းေငြမ်ားရသေ႐ြ႕ကို ေထာက္၍ၾကည့္လွ်င္ မ်ားမ်ားရွိဟန္ မတူပါ။ 

သို႔ပါ၍ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ ဤကိစၥကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရေတာ့ပါမည္။ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးကား တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်ိဳ႕ကို လုပ္ရမည္ျဖစ္သလို ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ေရတိုနည္းလမ္းႏွင့္ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ေရရွည္နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရတိုနည္းလမ္းမ်ားမွာ -

(၁) သြင္းကုန္မ်ားကို စိစစ္ကန္႔သတ္ျခင္း
(၂) ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း
(၃) ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို အားေပးျခင္း
(၄) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း
(၅) ျပည္တြင္းသံုး စုေဆာင္းေငြ ျမင့္တက္ေစျခင္း

သြင္းကုန္မ်ားကို စိစစ္ကန္႔သတ္သည္ဆိုရာဝယ္ အထူးသျဖင့္ ကန္႔သတ္ရမည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈကို အဓိကေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေသးသည္ဟုဆိုရေသာ္ အထူးသျဖင့္ သစ္အေရာထည္ထုတ္လုပ္ေရးျဖစ္သည္။ သစ္အေရာထည္ျဖစ္ၿပီးသည္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေထာက္ခံစာမ်ားေတာင္းရန္ လိုသနည္း။ ထိုနည္းတူ ကမၻာလွည့္မ်ားကိုလည္း Show Money ျပေစရန္မလိုေပ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းကား အထူးမေဖာ္ျပလိုပါ။ ျပည္တြင္းသံုးစုေဆာင္းေငြ ျမင့္တက္ေစျခင္းအတြက္တြင္မူ ပုဂၢလိကဘဏ္အားလံုးအတြက္ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ အာမခံခ်က္တစ္ခု ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းမွ စုေဆာင္းသူမ်ားအတြက္ အပ္ႏွံသူမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးေငြေၾကးမွလြဲ၍ အာမခံေပးသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒတစ္ခုအား ျပ႒ာန္းေပးရပါမည္။ ျပည္တြင္းသံုး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္လွ်င္ ေဒၚလာႏွင့္လဲလွယ္ရာတြင္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားကား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားနည္းတူ ယခုခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း (လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း) ေရရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ကိစၥမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ထိုကိစၥမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၎တို႔မွာ (၁) စြမ္းအင္ေပၚလစီ၊ (၂) ဘတ္ဂ်က္ေပၚလစီ၊ (၃) အစိုးရ ယႏၲရားေပၚလစီ၊ (၄) ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေပမည္။

သြင္းကုန္ႏွင့္ထုတ္ကုန္ အစြန္းမွ်တေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ သြင္းကုန္ အစားထိုးႏိုင္ရမည္ သို႔မဟုတ္ပါက ထုတ္ကုန္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရမည္။ ထိုအခ်က္အတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ စြမ္းအင္ေပၚလစီ မခ်မွတ္ႏိုင္ေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြမ္းအင္က႑တြင္ ကယ္ဆယ္ရန္မွာ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြးမွတစ္ပါး အျခားမရွိၿပီ။ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ထံုးေတာင္ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းႀကီးမွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ေပၚလစီမွာ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ လိုေငြေပၚလစီကိုသာ သြားခဲ့သည္။ “အဂတိလိုက္စားမႈကို တကယ္ႏွိမ္နင္းေနၿပီလား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ DVB Debate တြင္ စာေရးသူပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ၏ျပႆနာမ်ားမွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေၾကာင့္ဟု ေဆြးေႏြးရာ ဒီဘိတ္၏ ေမာ္ဒရိတ္တာအပါအဝင္ ပုဂိၢဳလ္အမ်ား သေဘာမေပါက္ၾကေပ။ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္ေပၚလစီမွာ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကို လံုးဝတာဝန္ယူေနသည္မွာ ေကာင္းေသာ္လည္း မွားယြင္းေနေပသည္။ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ား က်င့္သံုးခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့။ လူဦးေရ နည္းပါးၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ အျမင့္ဆံုးတြင္ပါဝင္သည့္ စကင္ဒီေနးဗီးယန္း ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေသာ ဆြီဒင္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဒိန္းမတ္ စသည္တို႔သာ တတ္ႏိုင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရမွာ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲသူျပည္သူအတြက္သာ အစိုးရက တာဝန္ယူသည့္စနစ္ က်င့္သံုးရမည္။ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ ျပဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္သာ တာဝန္ယူေပးရမည္။ က်န္သည့္ကိစၥမ်ားကို ပုဂၢလိကကသာ တာဝန္ယူေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရယႏၲရားေပၚလစီမွာ အစိုးရ၏ ႀကီးမားလြန္းေသာဖြဲ႔စည္းပံုကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရယႏၲရားတြင္ က႑ (Sector) ႏွင့္ ပမာဏ (Volume) ကို မကြဲျပားသူမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲေနၾကသည္ဟု ယူဆသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္မႈေပၚလစီဆိုသည္မွာ က႑အလိုက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ျမင့္မားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ စာအုပ္ထဲမွ ပံုတူကူးခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စာေရးသူ၏ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာခ်က္အရ သိရွိရသည္မွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈက႑မ်ားတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားလြန္းျခင္း၊ လက္ေအာက္သို႔ အာဏာျဖန္႔ေဝမႈ မရွိျခင္းသည္ အစိုးရဌာနမ်ားအေနႏွင့္ က႑အလိုက္ မူဝါဒေပၚလစီလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (Policy GuideLines) မခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါးမ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားအေနႏွင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိခဲ့။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ မထည့္သြင္းျခင္းကပင္ ေဝဖန္မႈကို ႀကိဳဆိုပါသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၏ မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ကို ေရးသားထားေသာ ေပၚလစီလမ္းၫႊန္ခ်က္အျဖစ္ မထုတ္ျပန္၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္လိုဆိုရေသာ္ Written Policy Document မရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္။ ေရးထားေသာ မူဝါဒေပၚလစီ လမ္းၫႊန္ခ်က္ (Written Policy GuideLines) က႑အလိုက္ ထုတ္ေဖာ္ထားၾကရန္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲေရးယႏၲရား အားနည္းရျခင္း၏ အဓိကတစ္ခ်က္မွာလည္း ျပင္းထန္လြန္းေသာဥပေဒသည္ အကာအကြယ္လည္း ျဖစ္ရမည္၊ သံသယ၏အက်ိဳးကိုလည္း ခံစားေစရမည္ျဖစ္ေသာအခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးႏွိမ္ကာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသံသယႏွင့္ပင္ အေရးယူႏိုင္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖစ္သည္။ ေနာင္မွ အက်ယ္ေရးပါမည္။ ေလာလာဆယ္တြင္ ထိုဥပေဒသည္ အစိုးရယႏၲရား၏ လက္ႏွင့္ေျခမ်ားကို အထပ္ထပ္ တုပ္ေႏွာင္လ်က္ရွိသည္။ 

အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးလွေသာအခ်က္အားလည္း မျခြင္းမခ်န္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ မလိုလားအပ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုမွ ေဖာက္ထြက္ရန္ သတၱိလိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေက်ာ္စစ္သူႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာဝီလ်ံဆလင္းက သတိၲတြင္ သူရသတၱိ (Physical Courage) ေခၚ ေသရဲတိုက္ရဲသည့္ သတၱိႏွင့္ မွန္သည္ထင္လွ်င္ အမ်ားကိုဆန္႔က်င္ကာ ေဖာက္ထြက္ရဲေသာ သတၱိ (Moral Courage) ေခၚ ဓမၼသတိၲျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ 

ယေန႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူကို ဦးေဆာင္ရာတြင္ အစဥ္အလာေဟာင္းမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ဆိုးမ်ား၊ ဉာဥ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ေဖာက္ထြက္၍ လမ္းျပရေတာ့မည္။ 

စာေရးသူသည္ လူမႈေရးသိပၸံျဖစ္သည့္ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာသမားတစ္ဦးအေနႏွင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာလူထုအား ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခဲ့ရာ သမိုင္းတင္စမွသည္ ယခုအထိ ေအာက္ပါစိတ္ဓာတ္ဆိုးမ်ား ကိန္းဝပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ၎တို႔မွာ-

(၁) အုပ္စုခြဲလိုျခင္း
(၂) မနာလိုဝန္တိုျခင္း
(၃) ႏိုင္ငံျခားသား (သို႔မဟုတ္) အသြင္မတူသူအေပၚ သံသယႀကီးလြန္းျခင္း
(၄) အေကာင္းျမင္ဝါဒမရွိဘဲ အဆိုးျမင္ဝါဒ ဦးေဆာင္ျခင္း
(၅) လမ္းသစ္မထြင္လိုျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

အုပ္စုခြဲလိုျခင္းမွာ ရွင္းပါသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပါတီမ်ား၊ လူအုပ္စုမ်ား ကြဲျပားၾကသည္။ မနာလိုဝန္တိုျခင္းမ်ားကား ရွင္းမျပလိုေတာ့ပါ။ 

ႏိုင္ငံျခားသားအေပၚ ဝန္တိုမႈကလည္း မ်ားလွပါသည္။ ထန္းပင္မ်ား ခုတ္ယူသြားၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ ထန္းဆက္တီတစ္စံုလွ်င္ သိန္း ၁၇၀ ေဈးျဖင့္ ေရာင္းသည္ကို မေက်နပ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္ရန္ မႀကိဳးစား။ သယံဇာတ ထုတ္ယူရန္ အခ်ိဳးခြဲရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းျပည္အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွ အခ်ိဳးခြဲရာတြင္ျဖစ္ေစ ဆြဲေဆာင္မႈေပးလိုျခင္း မရွိ၊ ကိုယ္နာမည္ဟုသာ အဆိုးျမင္ေတြးေလ့ရွိသည္။ 

အေကာင္းျမင္ဝါဒမရွိဘဲ အဆိုးျမင္ဝါဒႀကီးစိုးျခင္းမွာ လာအိုတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲဆည္တစ္ခု ၿပိဳက်သည္ႏွင့္ ဆည္မ်ားမေဆာက္လိုေသာ ဓေလ့လႊမ္းမိုးလာလွ်င္ ေလယာဥ္ပ်ံလည္း စီးရန္မဝံ့ရဲေတာ့ေပ။ ေ႐ႊဘိုေပၚဆန္းေမႊးလည္း ေခတ္စားမည္မဟုတ္။ စားရေတာ့မည္ မဟုတ္။ ထိုသူမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လွ်င္ ျမန္မာတို႔ လူၫြန္႔တံုးေတာ့မည္။ အစိုးရက ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ပို႔ရန္ ခြင့္ျပဳေသာ္ ထယ္ထိုးမည့္ႏြားမရွိမွာ ပူပန္ပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ပိုမိုေမြးျမဴရန္ကို မစဥ္းစား။ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုသည္ႏွင့္ အပ်က္ကို ေျပးျမင္ၾကသည္။ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုကို မစဥ္းစားၾကပါ။ 

ထိုသို႔စ႐ိုက္ရွိေသာလူစုကို ဦးေဆာင္ေနရသည့္ ယခုအစိုးရသည္ လက္ခုပ္သံကို ခံယူလိုေသာ ေျမြမေသ တုတ္မက်ိဳးဘဝမွသည္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးကို ေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ၂၀၂၀ အလြန္ကာလအတြက္ အတားအဆီးတစ္ရပ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ 

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးမေကာင္းေသာ္ (သို႔မဟုတ္) ေဒၚလာေဈးကို ယခုထက္ ပိုတက္ေစေသာ္၊ ျမန္မာေငြေဖာင္းပြမႈကို မထိန္းႏိုင္ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားက ႀကီးမားလာေတာ့မည္။ 

ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ ဂ်ာမနီသည္ အရင္းရွင္တစ္ပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္တစ္ပိုင္း ပရပ္ရွင္းမွဴးမတ္မ်ိဳးႏြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Aristocracy) ဘဝမွသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အလြန္တရာျဖစ္ေသာ္ ဒီမိုကေရစီလက္သစ္ (ေဝမာ) ဂ်ာမနီသမၼတႏိုင္ငံ ၿပိဳက်ပ်က္စီးကာ လူထုကပင္ အာဏာရွင္ ဟစ္တလာအား အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ဤသည္ကား ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးကို အေလးမထားေသာ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အဆိုး သင္ခန္းစာျဖစ္စဥ္အမွန္ သ႐ုပ္ျပတစ္ခုလည္း သမိုင္း မွတ္တမ္း ျဖစ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။ 

ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳး