News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေငြ ေငြ ေငြ ေလာကမွာ ေငြဟာေလ
13-Aug-2018

ေငြ ေငြ ေလာကမွာေငြဟာေလ...လူတန္းစားမခြဲျခားဘဲ ပ်က္စီးတတ္ၾကေပ...၊ အေပါင္းအသင္းဖ်က္တာေငြ...မေကာင္းသတင္းထြက္တာေငြ... အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးေအာင္လည္း...သူပဲ လုပ္တတ္ေပ...ဟူသည့္ တစ္ခ်ိန္က နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္လွ၏ သီခ်င္းမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ႏႈတ္ဝယ္ ေရပန္းစားခဲ့သည္။ ေငြရွိလွ်င္ လိုခ်င္တာေတြ ဝယ္လို႔ရသည္။ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အဆင္ေျပသည္။ သားသမီးေတြ ေက်ာင္းထား၍ရသည္။ ေငြမ်ားမ်ားရွိလွ်င္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းထား၍ရသည္။ ကားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေက်ာင္းပို႔ႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ႏိုင္ငံျခားသို႔ပို႔လႊတ္ကာ ပညာသင္ၾကားေစႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္လည္း ေဆး႐ံုေကာင္းေကာင္း၌ နာမည္ႀကီးဆရာဝန္ႏွင့္ ျပႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က ေငြရွိလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္၍ရသည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ေငြကိုရွာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားရွာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က မရရသည့္နည္းျဖင့္ ရွာၾကသည္။ တရားနည္းလမ္းက်သည့္နည္းေရာ၊ တရားနည္းလမ္းမက်သည့္နည္းႏွင့္ပါ နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ ေငြရွာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကလည္း က်သည္ထက္ က်လာသည္ျဖစ္ရာ ေငြကိုရႏိုင္သေလာက္တိုး၍ရွာၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္မည္မည္ရရမရွိ၊ တရားေသာဝင္ေငြရလမ္းမရွိသူတို႔က အျခားသူမ်ား ရွာထားေသာေငြကို လိုခ်င္ရမက္ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ ခိုးဆိုးလုယက္မႈေတြ က်ဴးလြန္လာသည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ လူပါသတ္သည္။ သည္ေတာ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ ထူေျပာလာသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာသူမ်ားက မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုး၍ေငြရွာၾကသည္။ ထိုအခါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ က်ဴးလြန္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေၾကးကို စီမံပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပါရည္႐ြယ္၍ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ေငြေၾကးကိုင္တြယ္သံုးစြဲသူမ်ားကလည္း ေငြသံုးစြဲရာတြင္ ဖိတ္တစ္ဝက္ စဥ္တစ္ဝက္၊ အထဲတစ္ဝက္ အျပင္တစ္ဝက္ အိတ္ထဲထည့္သည့္ေငြက ပမာဏမ်ားလာသည္။

တကယ္တမ္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာမက ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းရွင္၏ အက်ိဳးစီးပြားဆိုသည္ထက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔၏ေငြေၾကးမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ မပ်က္စီး မဆံုး႐ံႈးရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးထားသည္။ ျပည္သူတို႔၏ေငြကို တိုးပြားေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးသည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားရွိ ေငြေၾကးတို႔သည္ ျပည္သူတို႔ကအပ္ႏွံထားေသာ ျပည္သူ႔ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ရာ ဘဏ္တစ္ခု၏အက်ိဳးစီးပြားသည္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားပင္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္တစ္ခုၿပိဳလဲသြားလွ်င္ ျပည္သူတို႔၏ေငြေၾကးမ်ား ဆံုး႐ံႈးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳေနရသည္ျဖစ္ရာ ဘဏ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔ တစ္နည္း Customer မ်ားက ယံုၾကည္မႈရွိရန္မွာ မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘဏ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔က ယံုၾကည္မႈရွိရန္အတြက္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းတို႔၏ အခန္းက႑သည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည္။ ဘဏ္ဝန္ထမ္းတို႔၏ သစၥာရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈတို႔သည္ ဘဏ္တစ္ခု ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္အတြက္၏ အဓိကက်သည့္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လဒုတိယပတ္ခန္႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ အမ်ိဳးသမီးဘဏ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ၎၏ရည္းစားျဖစ္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ခ်က္လက္မွတ္အတုျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ကို လိမ္လည္ထုတ္ယူမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ “ဘဏ္ဝန္ထမ္းျဖစ္သူ အမ်ိဳးသမီးက ၎၏ခ်စ္သူအမ်ိဳးသားအား ဘဏ္တြင္ အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ၿပီး ခ်က္လက္မွတ္ ၁၀ ေစာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါခ်က္လက္မွတ္မ်ားေပၚတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းဆိုးတန္းဘဏ္ခြဲ၌ စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏စာရင္းအမွတ္ကို ႐ိုက္ႏွိပ္ကာ ၎၏ခ်စ္သူကိုေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရည္းစားျဖစ္သူက ၎ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ လက္မွတ္အတုထိုးကာ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ လွည္းတန္းေဈးဘဏ္ခြဲမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၈၀၀၊ မဂၤလာဒံုဘဏ္ခြဲမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၉၅၀၊ ေျမာက္ဥကၠလာဘဏ္ခြဲမွ ေငြက်ပ္ ၉၇၅ သိန္းတို႔ကိုထုတ္ယူသြားေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ သိရသည္။

ထို႔အတူပင္ အထက္ပါအလြဲသံုးစားမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္၏ ရန္ကင္းဘဏ္ခြဲမွ အႀကီးတန္းလက္ေထာက္တစ္ဦးသည္ အဆိုပါဘဏ္၏ အေကာင့္ပိုင္ရွင္တစ္ဦး၏ အေကာင့္အတြင္းမွ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၂၅ သိန္းကို ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း အေကာင့္ပိုင္ရွင္က တိုင္ၾကားသျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ၊ ၎ဝန္ထမ္းသည္ Mobile Banking ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အားအသံုးျပဳ၍ ၃၅ ႀကိမ္အထိ အလီလီထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥကိုသံုးသပ္ရသည္ရွိေသာ္ ဝန္ထမ္းျဖစ္သူ၏ မ႐ိုးသားမႈ၊ သစၥာမရွိမႈဆိုသည္ထက္ ႀကီးၾကပ္သူအဆင့္ဆင့္၏ ေပါ့ဆမႈ၊ ကြပ္ကဲမႈေလ်ာ့ရဲျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သလို၊ ဘဏ္တြင္း ေငြေၾကးစနစ္၊ စာရင္းစနစ္ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးစနစ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္သည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲတို႔သည္ မိမိတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုမွသည္ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲလာသည့္အခါ ေန႔စဥ္ပံုမွန္စစ္ေဆးရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စစ္ေဆးမႈမ်ား၌ ေပါ့ဆလာၾကသည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရာ၌ ဘဏ္ဝန္ထမ္းသားသမီး၊ တူ၊ တူမ စသည့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကိုသာ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံစနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခန္႔ထားၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအပါအဝင္ ဘဏ္မ်ားေပါမ်ားလာသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဘဏ္ဆိုသည္မွာ လူတကာတို႔သည္းေျခႀကိဳက္ ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးကိုကိုင္တြယ္သံုးစြဲရျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို လက္ခံထိန္းသိမ္း၍ ထုတ္ယူလိုေသာအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေပးရျခင္း၊ အတိုးမ်ားတြက္ခ်က္ေပးရျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားကို စိစစ္၍ ထုတ္ေခ်းေပးရျခင္း၊ က်သင့္အတိုးမ်ားကိုတြက္ခ်က္၍ အတိုး၊ အရင္းမ်ား လစဥ္မွန္မွန္ေပးသြင္းမႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ရျခင္း စသည္တို႔ကို ဘဏ္ကိုအသံုးျပဳသူ Customer မ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစရန္ အစဥ္တစိုက္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးေနရေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘဏ္စနစ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲ၍ လူတိုင္းကၽြမ္းက်င္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းရရွိရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းရရွိေသာ္လည္း ႐ိုးသားမႈရွိရန္လည္း လိုအပ္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္မႈအပိုင္းတြင္ မ်ားစြာတာဝန္ႀကီးလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းဆိုသည္ကလည္း လူသားမ်ားသာျဖစ္၍ “စိန္ကဲ ေ႐ႊကဲ ထိုႏွစ္ကဲထက္ လူကဲခတ္ရန္ ခက္ခဲသည္” ဆိုသကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္အကဲခတ္ရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ စတင္ခန္႔ထားစဥ္က ႐ိုးသားေသာ္လည္း ေျမာက္ျမားလွစြာေသာေငြေၾကးမ်ားကို ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔၊ ကိုင္တြယ္ေနရသည့္အခါ လိုခ်င္တပ္မက္ ေလာဘတက္လာတတ္သလို၊ ဘဝတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးအခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳေတြ႔လာရသည့္အခါ မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လုပ္မိလုပ္ရာလုပ္မိတတ္ေသာ သေဘာလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ဝန္ထမ္းတို႔၏ စိတ္ေနသဘာဝ၊ မိသားစုအခက္အခဲ စသည္တို႔ကို ပစ္ပယ္မထားဘဲ ၎တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံကာ အခက္အခဲမ်ားကို မိသားစုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုပါသည္။ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာအခ်က္မွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း နားခ်ိန္စားခ်ိန္မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး အျခားဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမွဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ထမင္းအတူထိုင္စားျခင္း၊ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ေျပာဆိုျခင္း စသည္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ရာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ၊ တစ္ဦး၏အခက္အခဲကိုတစ္ဦးက သိရွိၿပီး ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာေကာင္းေကာင္းေပးထား႐ံုမွ်မကဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္သာယာေရး၊ မိသားစုဘဝ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ယခုအခါ ျမန္မာ့ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသည္လည္း နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳကာ ATM စနစ္၊ Online Banking စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ရာ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သည့္ မသမာသူတို႔၏ရန္မွ ကာကြယ္သည့္အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္းမွာပင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို စည္း႐ံုး၍ ထိုအမ်ိဳးသမီးတို႔၏အမည္ျဖင့္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ခိုင္းကာ ေအာင္ဆန္းကြင္း ဘဏ္ခြဲရွိ အျခားသူတစ္ေယာက္၏အေကာင့္မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၈၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲမွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀၀ ကို လည္းေကာင္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲရွိ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ထုတ္ယူသြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ဘဏ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔က ပိုမိုယံုၾကည္မႈရရွိေရးႏွင့္ ရွိရင္းစြဲယံုၾကည္မႈ မက်ဆင္းေစေရးအတြက္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အတြင္းစည္း၊ Customer မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပင္စည္းႏွင့္ ေလလိႈင္းထဲမွေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္လာမည့္ နည္းပညာစည္းတို႔ကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရပါသည္ ...။

သိန္းထက္ေအာင္