News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အငိုလြယ္ၿပီး အ႐ႈိက္ခက္မယ့္ စီစီ
02-Aug-2018

မၾကာေသးမီကပဲ ပညာေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးတစ္ခု ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးကဦးစီးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးေတြ၊ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ပညာေရး စိတ္ပါဝင္စားသူေတြကို ဖိတ္ၾကားခဲ့တာပါ။

အစည္းအေဝးက အေျခခံပညာသင္ယူၿပီးေျမာက္မႈ လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Gread 11 ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြမွာ ရွိသင့္တဲ့ အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရး႐ံုးမွာ တိုင္းပညာေရးမွဴးေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြအျဖစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ အဲဒီအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေျပာဖို႔လိုတာက အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းခ်ဳပ္ (ဝါ) အေျခခံပညာသင္ယူၿပီးေျမာက္မႈ လက္မွတ္ဟာ အဆင့္သံုးဆင့္နဲ႔ ထုတ္ေပးဖို႔ပါ။ မူလတန္းဆင့္ သင္ယူၿပီးေျမာက္မႈ၊ အလယ္တန္းအဆင့္ သင္ယူၿပီးေျမာက္မႈနဲ႔ အထက္တန္းဆင့္ သင္ယူၿပီးေျမာက္မႈလက္မွတ္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဆြးေႏြးဖို႔ကေတာ့ Grade 11 အတြက္ပါ။ ဒါကလည္း အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NESP) ၂၀၁၆-၂၀၂၁ အရဆိုရင္ ၂၀၂၁ မွာ KG+12 ဟာအသက္ဝင္လာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ Grade11 ဟာ စာေမးပြဲမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အေျခခံပညာအထက္တန္းဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မႈလက္မွတ္ (Completion Certificate) သာ ထုတ္ေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားလာၾကတဲ့ အစီအစဥ္ပါပဲ။

ဒီေတာ့ အေျခခံပညာသင္ယူၿပီးေျမာက္မႈလက္မွတ္ (C.C) ဟာ အတန္းအဆင့္သံုးဆင့္အတြက္ ထုတ္ေပးဖူးတဲ့ အစီအစဥ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ CPR အျဖစ္ လူသိမ်ားပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၆ ခ်က္တို႔ ၉ ခ်က္တို႔ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာၿပီး ဘက္စံုပညာထူးခၽြန္မႈကို တိုင္းတာခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလက္မွတ္ကို အခမ္းအနားေတြနဲ႔ေတာင္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၾကဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဖူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အဲဒီလက္မွတ္ေတြရဲ႕ အသံုးခ်တန္ဖိုးမရွိခဲ့လို႔ပါပဲ။ အသံုးခ် တန္ဖိုးမရွိရျခင္းကလည္း ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ (Data) ေတြေပၚမွာ အေျခမတည္ခဲ့လို႔ပါပဲ။ (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အမွတ္ေပးရာမွာ ဘယ္လိုသစ္ပင္တစ္ပင္မွ မစိုက္ဘဲ A အဆင့္ေပးတာ။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္မီပဲ A အဆင့္ေပးတာ စတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါထုတ္ေပးမယ္ (Completion Certificate) ေတြမွာေတာ့ ခိုင္လံုကိုးစားႏိုင္တဲ့ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အသံုးခ်တန္ဖိုးရွိဖို႔ အထူးအေလးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စာေမးပြဲစနစ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး C.C နဲ႔ အကဲျဖတ္ဖို႔လိုလာၿပီဆိုရင္ အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ C.C ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ C.C ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္တာပညာသင္ယူခဲ့တဲ့ ကေလး တစ္ေယာက္ကို အကဲျဖတ္ဖို႔ဆိုတာ ဘက္စံုျပည့္စံုတဲ့ စံႏႈန္းေတြပါဝင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုေတာ့ ပညာေရးညႇိႏိႈင္းပြဲက ခ်ေပလိုက္တဲ့ အနိမ့္ဆံုးစံသတ္ မွတ္ခ်က္က (၁) တစ္ႏွစ္လံုး ေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၂) တစ္ႏွစ္အတြင္း စာေမးပြဲ ၄ ႀကိမ္ေျဖဆိုမႈနဲ႔ (၃) ဘာသာရပ္ အသီးသီးမွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ C ရရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းေတြကေတာ့ ခ်ေပးတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ေပၚမွာပဲ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ဘယ္လိုေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစိုးရေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အေပၚက ဒါဆိုရင္ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာမေတြ႔ရပါဘူး။ ေက်ာင္းအမ်ားစုကေတာ့ Centralization အဆင့္က ထိုးေဖာက္ထြက္လာတာ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ Accounding to the Order ဆိုတဲ့ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေနရဆဲပါ။ စာေရးသူအေနနဲ႔ကေတာ့ သေဘာ မက်တာအမွန္ပါပဲ။ အေပၚကခ်ေပးတာလည္း ခ်ေပးတာေပါ့။ ေအာက္ေျခကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ တင္ျပေဆြးေႏြးေစခ်င္ၾကပါတယ္။

စာေရးသူအေနနဲ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ၾကားေပးရျခင္းရဲ႕ အဓိကအခ်က္က ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းစဥ္ ၅ မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက - 

(၁) ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း (Induction) 

(၂) စည္းကမ္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း (Deduction) 

(၃) အမွားအမွန္ေဝဖန္ျခင္း (Critical Thinking)

(၄) အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးျခင္း (Reasoning)

(၅) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္း (Decision Making) တို႔ပါပဲ။ အဲဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ Homework ေပးျခင္း Group work နဲ႔ Solving လုပ္ျခင္း၊ Assignment ေပးျခင္းေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ ၅ ရပ္ကို ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ အဓိကရရွိတဲ့အခ်က္ကေတာ့ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခု ထုတ္ေပးမယ့္ C.C ဟာ အဲဒီစိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မယ့္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ လက္ရွိမႈၾကမ္းကို ေလ့လာသံုးသပ္ရင္းကိုပဲ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း (အက်င့္စာရိတၱ) စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ လိုအပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္၊စည္းကမ္းနဲ႔ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာကို လႊမ္းၿခံဳအကဲျဖတ္ႏိုင္မယ့္ စံႏႈန္းေတြ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ရွိသင့္တဲ့အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့ အဲဒီစံႏႈန္းေတြကို အဓိက တာဝန္ယူဆံုးျဖတ္ေပးရမယ့္သူေတြကေတာ့ အေျခခံပညာက ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြပါပဲ။ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ အဂတိတရား ရွင္းရွင္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအျပည့္အဝရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အဆင့္အသီးသီးမွာ ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ C.C ေတြဟာ တန္ဖိုးရွိမွာပါ။ ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္းအတိုင္း မမွန္မကန္ ျဖည့္သြင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ တန္ဖိုးရွိလာမွာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ကေလးအတြက္လည္း ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ C.C ေတြရဲ႕ အသံုးခ်တန္ဖိုးပါ။ တစ္ဖက္ကထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ C.C ေတြကို ခိုင္လံုကိုးစားမႈရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သလို၊ အဲဒီ C.C ေတြဟာ ကေလးေတြအတြက္ လံုးဝကိုအသံုးဝင္ေနေစရပါမယ္။ တကယ္လို႔ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ အလယ္တန္းဆင့္ၿပီးေျမာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ C.C နဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းသင္တန္း (Volcational Tarining) ေတြမွာ ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကားခြင့္ရရပါမယ္။ ဒီလိုပါပဲအထက္တန္းအဆင့္မွာလည္း ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ C.C ဟာ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကက်တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အသံုးဝင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ C.C ဟာ ေက်ာင္းသားတိုင္း အေရးထားရမယ့္လက္မွတ္ ျဖစ္လာသလို အသံုးခ်တန္ဖိုးျမင့္မားလာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေျပာခ်င္တာက ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳမႈေတြဟာ C.C အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အလြန္မွာ စာေမးပြဲမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ႀကံဳမွ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပူပူညံညံေတြ ျဖစ္လာၾကဦးမယ္။ ဘာေၾကာင့္ေျပာရသလဲဆိုေတာ့ ခုလို ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သိပ္စိတ္မဝင္စားၾကဘူး။ အားလံုးပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကတာလည္း မေတြ႔ရဘူး။ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ေက်ာင္းအမ်ားစုကလည္းေကာင္း ပါသည္ခင္ဗ်ာပဲ။ တခ်ိဳ႕ အစည္းအေဝးသာတက္ၿပီး ျပန္လာတယ္။ ဘာအစည္းအေဝးမွန္းေတာင္ မသိခဲ့ၾကဘူး။ သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ ဒီမွာက ထိပ္ခ်မွ ဓားျပမွန္းသိၾကတာ။ အဲဒီက်မွ အမ်ိဳးစံုေဝဖန္ေနၾကဦးမွာ။ အဲဒီက်မွပဲပြဲစဥ္ ၾကည့္ကၾကဦးမွာ။ အဓိကေျပာခ်င္တာက အစကတည္းက အနိမ့္ဆံုးစံေတြမျပည့္စံုဘဲ၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူေတြ အႀကံဉာဏ္ေတြမပါဘဲ ခုခ်ိန္ကတည္းက ထဲထဲဝင္ဝင္ စိစစ္သံုးသပ္မႈမရွိဘဲ ခပ္လြယ္လြယ္စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၂၁ အလြန္မွာ အငိုလြယ္ၿပီး အ႐ိႈက္ခက္မယ့္ C.C မ်ိဳး ျဖစ္ေနမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိသဗ်ာ။

ခင္ေမာင္ေဌး (ပညာေရး)