News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ (၂)
28-Jul-2018

ဇြန္ ၁၅ ေသာၾကာေန႔တြင္လည္း ရခိုင္အေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဆိုတစ္ခုတက္လာသည္။ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအးက တင္သြင္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ အတြင္း ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္တိုက္ဖ်က္ၿပီး လံုေလာက္သည့္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ျဖစ္သည္။ အားလံုးနီးပါးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ မိမိအေနႏွင့္ NHK သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားခဲ့သည္။ ရခိုင့္အေရးကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏွံ႔စပ္နားလည္သူ နည္းပါးသည္။ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းမွာလည္း အေလးအနက္ထားနားလည္သူ နည္းပါးသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေျပာၾကဆိုၾကေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကႏွင့္ ေရခံေျမခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို အနည္းငယ္တီးမိေခါက္မိျဖစ္လာၿပီဟု ျမင္မိသည္။ ေျမျပင္အေနအထားႏွင့္ ပကတိအရွိတရားကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးထံ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ထူးထူးျခားျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး (ရခိုင္) က အဆိုရွင္အား အရင္က ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦး ေကာ္မရွင္တြင္ပါဝင္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္ၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖို႔ အဆိုတင္သည္မ်ိဳး ေျပာၾကားလာသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အခ်ိန္မီသတိေပးဟန္႔တားရျခင္းသာ အနည္းငယ္အ႐ုပ္ဆိုးသြားသည္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေရးတြင္ မိမိ၏ပါတီအတၱႏွင့္ ရပ္ခံေျပာဆိုေဝဖန္ျခင္းမ်ားသည္ ျဖစ္သင့္ေသာအရာ မဟုတ္ပါေခ်။ သို႔ေသာ္ျဖစ္ေနသည္ကား အမွန္ပင္။ 

လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႔မွဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖၾကားေပးရမည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ဒါမေခၚယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရထားေသာလုပ္ငန္းႀကီး ၄ ခုကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးေမးသည္။ ဥပေဒအကိုးအကား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ေမးသည္။ ေဒၚလာသန္းခ်ီေသာ လုပ္ငန္းႀကီး ၄ ခု ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းရွင္က ေဒါႏွင့္မာန္ႏွင့္ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မာမာတင္းတင္းတံု႔ျပန္သည္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳးရွိဖို႔ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနႏွင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္သည္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ခုပ္ဩဘာတီး၍ဝန္ႀကီးကို ခ်ီးက်ဴးလိုက္ၾကေလသည္။ 

ရခိုင္မွ ေဒၚခင္ေစာေဝတင္သြင္းသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမ်ားကို ျပင္းထန္ေသာျပစ္ဒဏ္ ေသဒဏ္အထိေပးမည့္အဆိုကား ႐ံႈးနိမ့္သြားခဲ့ရသည္။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကိုယ္က်င့္တရား သြက္ခ်ာပါဒလိုက္ကာ မၾကားဝံ့မနာသာကိစၥရပ္မ်ားတိုးပြားလာေနသျဖင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းေသဒဏ္ေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အသံလႊတ္ေတာ္အသံ ျဖစ္မလာခဲ့ပါေခ်။ 

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ ေမြးေန႔ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ေန႔ထက္ဝက္နားၿပီး ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ပင္လံုညီလာခံအႀကိဳအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔အစည္းအေဝးကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ပင္ မသိ။ သူကပအိုဝ္းပါတီမွ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ ဇိုမီး၊ ပအိုဝ္း၊ ပေလာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ဦးမွမပါဝင္။ မည္သည့္စံႏႈန္းျဖင့္ မည္သူက ေရြးခ်ယ္သနည္း။ ကၽြန္ေတာ္မသိ။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ တန္းတူမဆက္ဆံဟုေျပာလွ်င္ ႐ိုင္းအံ့မထင္။ သည္လိုျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ႔မလား။ အစည္းအေဝး ၃ ရက္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးလည္း ရပ္နားလိုက္ေတာ့သည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၏ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ကၽြန္ေတာ္၏ ေမးခြန္းတစ္ခုကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဒုဝန္ႀကီးမွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အိႏိၵယအစိုးရထံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ သန္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရၾကားတြင္ မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲမည္၊ မည္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ သံုးစြဲမည္။ ေဒသေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္မည္ကို ေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးကဌာနအလိုက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းေမးခြန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္က ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ညႇိႏိႈင္းၿပီးလုပ္ေဆာင္ရန္၊ အတည္ျပဳရန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူအေပၚ အက်ိဳးရွိ၊ မရွိ ေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္ ျဖစ္၊ မျဖစ္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးမွေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ကတိကဝတ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

အိႏိၵယေထာက္ပံ့ေငြကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးလာေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ သိရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမသိ။ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စံုစမ္းၾကည့္ရာ လႊတ္ေတာ္သို႔ စာပို႔ထားသည္ဟုေျဖသည္။ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း သိရျပန္သည္။ ေမးခြန္းရွင္ကၽြန္ေတာ့္ကို မဖိတ္။ ေက်ာက္ခင္းလမ္းတစ္ထြာ၊ တံတားတို တစ္စင္းကိစၥမဟုတ္ပါ။ ဖိတ္ၾကားခံရသူမ်ားမွာလည္း အေၾကာင္းအရာႏွံ႔စပ္သူမ်ားမဟုတ္။ ဖိတ္ၾကားခံရသူ ရခိုင္ပါတီမွ တစ္ဦးက သူ႔ထက္ ေမးခြန္းရွင္အားဖိတ္ပါဟု ဖုန္းျဖင့္ေျပာခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားပါသည္ဟု ႏႈတ္ျဖင့္အေၾကာင္းျပန္သည္။ ႐ံုးစာထဲတြင္ေတာ့ ၂ ဦးမွ်သာ။ ေပါ႔ေပါ႔ေတြး ေပါ႔ေပါ႔လုပ္သည္လား။ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့သည္လား။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မခိုင္မာလို႔လား။ အလြဲကေတာ့ အလြဲျဖစ္သည္။ ေပါ႔ေသးေသးမွ နားလည္မႈလြဲသည့္ အႀကီးႀကီးျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

လႊတ္ေတာ္နားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ လူျပည့္မတက္ႏိုင္။ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမွာ ပြင့္လင္းၿပီးေခ်ာေမြ႔သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို စိစစ္ျဖတ္ေတာက္အတည္ျပဳသင့္သည္ကိုျပဳၾကႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေျပာျဖစ္ၿပီး နားလည္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္မစမီက အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္မည္ဟု သတင္းထြက္ေနေသာ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားမွာ ၿငိမ္သက္လ်က္။ အဂတိတိုက္ဖ်က္မႈ ေကာ္မရွင္က ေခၚယူစစ္ေဆးေနသည္ဟု ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာသတင္းမွာ အမွန္အကန္ျဖစ္လာၿပီး ႏုတ္ထြက္စာတင္သြားသည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္မွာ ဝန္ႀကီးမခန္႔မီကတည္းက အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ႀကီးေျပးလမ္းေပၚမွ ပ်ံတက္ေတာ့မည္ဟု မတိုးမက်ယ္ေအာ္ခဲ့ၿပီး အခု အသံတိတ္သြားခဲ့ေလၿပီ။ သြက္လက္ထက္ျမက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ တက္ကႏိုကရက္တစ္ဦးမ်ား ေပၚလာေလမလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကစဥ္ ငါမအိုေသးဆိုေသာ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပညာသည္တစ္ဦး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္သံသမန္ မိုးေကာင္းကင္တြင္ကား မီး႐ွဴးမီးပန္းမ်ား၊ သၾကၤန္အေျမာက္မ်ားသည္ အႏုပညာမဆန္ဘဲ မ်က္စိေနာက္စရာျဖစ္ေနသည္။ ICC မွ အာေရဗ်က်ိန္စာလႊတ္ေနသည္။ သဲကႏၲာရကုလားအုတ္ႀကီး၏ လည္ပင္းရွည္ရွည္ႏွင့္ ဦးေခါင္းသည္ အိမ္အိုႀကီး၏အေပၚထပ္ ျပတင္းေပါက္ထဲဝင္ေနသည္။ 

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အမ်ိဳးသမီးသည္ ဆယ္ရက္ခန္႔ေနထိုင္ကာ လႊတ္ေတာ္ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေထာက္အကူျပဳ႐ံုးဖြင့္မည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်န္ပီယံ အေမရိကသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္လိုက္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမတ္ႏိုးသူမ်ားအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ ပင္လံုညီလာခံႀကီး ျပန္လည္ရွင္သန္လာေပၿပီ။ ဤကား မဂၤလာသတင္းေပတည္း။ 

ၿပီးခဲ့ေသာညီလာခံမွ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစလိုေသာဆႏၵ လူတိုင္းကိုယ္စီရွိၾကေပလိမ့္မည္။ 

ေျမာက္ပိုင္းမွ ညီေနာင္ခုနစ္ဖြဲ႔ကို ဖိတ္သည္။ စံုစံုညီညီလာၾကမည္ဟု ၾကားေနရသည္။ 

အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရ၏ ပံုရိပ္မ်ားမႈန္ဝါးလာေနၿပီး အဆိုးျမင္ဝါဒ လႊမ္းမိုးေနေသာ ယေန႔ကာလတြင္ ေခတ္မီလွပေသာမွတ္တိုင္ကို ယခုညီလာခံသည္ အေကာင္းျမင္ဝါဒႏွင့္ စိုက္ထူႏိုင္ပါမည္လား။ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူကို ကိုင္စြဲကာ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းမိပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရခိုင္ပါတီမွလည္း မိန္႔ခြန္းအလွည့္ႀကံဳသျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရးႏွင့္ နယ္လုေျမလုစစ္ပြဲသစ္ဖန္တီးကာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေနေသာ ရခိုင္အေရးတို႔ကို တင္ျပခြင့္ရေပလိမ့္မည္။ 

ညီလာခံမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံႀကိဳဆိုကာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ဦးတည္လွမ္းရေပဦးမည္။ ညီလာခံၿပီးေျမာက္၍ တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ နဝမအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား စတင္မည္။ ေလးလံေသာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေ႐ြ႕ေနရေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္၏ ကက္ဘိနက္ကားတန္းႀကီးကို ေစတနာမွန္မွန္ႏွင့္ ရင္ေမာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရေပသည္။ 

ေ႐ႊျပည္ေတာ္ခရီးကား မနီးေသးပါ။ ေဘးဘယာမၿငိ ခလုတ္မထိ မိုင္းမမိပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ပါရေစ။ ။ 

ေမာင္ခိုင္ေအာင္ (စစ္ေတြ)
၆. ဇြန္ ၂၀၁၈