News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ (၂)
28-Jul-2018

လႊတ္ေတာ္သည္ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစိုးရကို စစ္ေဆးထိန္းညႇိေသာတာဝန္ကို ယူရသည္။ ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ကား Nation Building ႏွင့္ State Building ႏွစ္ခုစလံုး သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေနသည္။ ရခိုင္အေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုင္လႈပ္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ား၏ နယ္လုေျမလုစစ္ပြဲ အစပ်ိဳးေနသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပႆနာျဖစ္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားသည္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ၿပီးသြားသည္ကမရွိ။ ျပင္ပ မီဒီယာေလာက၊ သံတမန္ေလာကတြင္လည္း မီး႐ွဴးမီးပန္းလႊတ္သည့္အခါ လႊတ္၊ ေလမုန္တိုင္းဆင္သည့္အခါ ဆင္ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ထိုမွ R2P၊ ထိုမွ ICC ခံု႐ံုးထိ ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုသည္ ရခိုင္အေရးကို စိတ္မဝင္စား။ အေလးအနက္မထားေပ။ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ စခန္း ၃၀ ကို ဝင္တိုက္သည့္ကိစၥ ေပၚထြက္လာၿပီး ရခိုင္ျပည္သူမ်ား လန္႔ထိတ္တုန္လႈပ္ကာ အားကိုးစရာ ရွာမရျဖစ္ေနခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္၏နံနက္ခင္းသည္ ပူပင္စိုးရိမ္မႈ ကင္းမဲ့စြာ ၿပံဳးေနခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရခိုင္မ်ားကို စာနာစိတ္ႏွင့္ေမးျမန္းေသာ၊ အားေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နည္းပါးလြန္းေနခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလို႔၊ ဖိႏွိပ္ခံရလို႔ တံု႔ျပန္တာမ်ိဳး ရန္သူ႔အားေပးေလသံမ်ားကိုပင္ ခပ္သဲ့သဲ့ၾကားခဲ့ရသည္။

ေလးငါးေျခာက္လအတြင္း ေမာင္ေတာေဒသသည္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘဂၤါလီတို႔၏ သမိုင္းဝင္ ဆုတ္ခြာမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဘက္ေပါင္းစံု ျပင္ဆင္ၿပီး အပိုင္တြက္ခဲ့ေသာထိုးစစ္သည္ ဦးက်ိဳးခဲ့ရသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ရာစုထက္ဝက္ေက်ာ္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္လာခဲ့ေသာနယ္ေျမကို စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔စြန္႔ခြာခဲ့ရမႈကို အင္အားအျဖစ္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ အသံုးခ်ကာ မီဒီယာတိုက္ပြဲ၊ သံတမန္တိုက္ပြဲကို ဆက္လုပ္လာခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီမ်ားသည္ အမွန္တရားဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ ခုခံတြန္းလွန္ေသာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား၊ မ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္သူမ်ားဟု နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပံုေဖာ္ကာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ႐ႈတ္ခ်တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္မွာ မရပ္မနားတမ္း ျဖစ္ေနသည္။ မြတ္ဆလင္အၾကမ္းဖက္သမား ဆယ္ဦး ရွင္းလင္းခံရေသာကိစၥကို အႀကီးအက်ယ္ ဟစ္ေအာ္သည္။ ခေမာင္းဆိပ္ရြာမွ ဟိႏၵဴမိသားစု ရာခ်ီေသဆံုးရေသာ လူသတ္ပြဲကား တိမ္ျမဳပ္ေနခဲ့သည္။ ကုန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားမွ ICG အစီရင္ခံစာတြင္ ဟိႏၵဴလူသတ္ပြဲကို အမွန္အကန္ေဖာ္ထုတ္ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ ရွိမလာခဲ့ေပ။

ေမလအတြင္းထူးျခားခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ UNHCR, UNDP တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးျခင္း၊ ကုလ သမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အႀကံေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ UNDP ႏွင့္ ရခိုင္အင္အားစုတို႔ၾကားတြင္ ျပႆနာ ႀကီးမားစြာမရွိ။ သို႔ေသာ္ UNHCR ကိုကား ေစတန္နတ္ဆိုးပမာ ျမင္ေနၾကသည္။

၁၉၇၈-၇၉ ကာလ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား ျမန္မာျပည္မွ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးၿပီး ျပန္ဝင္လာခ်ိန္မွစကာ ယေန႔ကာလထိ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ေသာလုပ္ရပ္ဟူ၍ မည္မည္ရရ ဘာမွမရွိ။ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္သာ ေငြလံုးေငြရင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေနသည္ကို ေဒသခံရခိုင္မ်ား သိရွိနားလည္ၾကသည္။ ၂၀၁၂ အေရးအခင္းတြင္လည္း ေနာက္ကြယ္မွေျခ႐ႈပ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ေသာ UNHCR အရာရွိမ်ားကို အေရးယူခဲ့ရသည္။ MoU ထဲတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ပါရွိသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပအသိေပးျခင္း မရွိေသးေပ။ မလိုအပ္၍လား မေျပာတတ္ပါ။

ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ျပန္လည္ လက္ခံေရးတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ သေဘာထားသည္ မွ်တေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားက ေဘာင္ေက်ာ္လြန္းေနသည္။ သူတို႔အား လူမ်ိဳးသစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး၊ မူလေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ေရးတို႔မွာ ေဈးႀကီးလြန္းေနသည္။ သူတို႔သည္ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ ထြန္ယက္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခဲ့ေသာ လယ္ယာမ်ားသည္ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္မည္လား။ အားလံုး သူတို႔ကို ႏိုင္ငံသားေပးရမည္လား။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ႀကိဳက္သလို သြားေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေန ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားေကာ လက္ခံမည္လား။ UNHCR အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံထားေသာ အဂ်န္ဒါဆက္တင္အတိုင္း သြားမည္ဆိုတာ ယံုမွားသံသယရွိစရာ မလိုပါေခ်။

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၏ အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ထြက္လာသည္။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔မည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးတစ္ဦး အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦးပါမည္။ တံု႔ျပန္ခ်က္အေနႏွင့္ မိုင္းပန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းေက်ာ္မိုး၏ အေရးႀကီးအဆို ေပၚထြက္လာသည္။ ဇြန္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းၿပီး ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္စာရင္းေပးကာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ရက္သတ္မွတ္လိုက္သည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ၈ ရက္ေန႔ ေသာၾကာတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ရပ္နားလိုက္သည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္မည္ဟုေတာ့ ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။ တစ္ခါမွမေခၚေသးေသာ ကာလံုအစည္းအေဝး လုပ္မည္လား။ ရခိုင္အေရးသည္ အစိုးရတစ္ခုတည္းက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာကိစၥ မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ညီၫြတ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ကာလံုသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေဘာင္အတြင္းမွ ညီၫြတ္ေရးပလက္ေဖာင္း မဟုတ္ပါေလာ။ သမိုင္းဝင္ေတြ႔ဆံုမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကာလံုေတာ့ မဟုတ္။ ရခိုင္အေရး ပါဝင္သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ သေဘာထားမ်ား သေဘာတူညီမႈမ်ားကို သိခြင့္မရေပ။

၁၁ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ အေရးတႀကီးအဆိုကို အေခ်အတင္ေဆြး ေႏြးၾကသည္။ ရခိုင္အမတ္မ်ား၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ဖက္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အမတ္မ်ားက တစ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံျခားသား ပါဝင္မႈကို မႀကိဳက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အမတ္မ်ားထဲတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီလိုလားသူမ်ားထဲတြင္လည္းေကာင္း ထူးခၽြန္တည့္မတ္သူမ်ား ရွိပါမည္။ အေရာင္အေသြးကင္းေသာ ပညာရွင္မ်ားလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ မည္သူမည္ဝါ မသိေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကို လက္ခံဖို႔ရာမွာ လက္ရွိ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ရခိုင့္အေျခအေနအရ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ အႏွီပုဂိၢဳလ္သည္ OIC ေအးဂ်င့္လား၊ CIA လား။ ေဆာေရာ့စ္၏ ငယ္ေမြးၿခံေပါက္လား။ မည္သူက တာဝန္ယူမည္နည္း။ ကိုဖီအာနန္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကိစၥတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရခိုင္မ်ား ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဤေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာသည္ ထူးထူးျခားျခားလည္းမဟုတ္။ ေျပာေနက် ဆိုေနက် ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပဳစုခဲ့ေသာ ရခိုင္ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာသည္ ေယဘုယ် ၿပီးျပည့္စံုၿပီးသားျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္သာျဖစ္၏။ အစီရင္ခံစာအသစ္ထဲတြင္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုႏွပ္ေၾကာင္း ေပးထားေသးသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာေသာေန႔ႏွင့္ဆက္ကာ ARSA ၏ လံုၿခံဳေရးစခန္း ၃၀ ကို လူအင္အားႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုက္ခိုက္မႈ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

ရခိုင္ေျမသည္ စုတ္ျပတ္နာက်င္သြားခဲ့ရသည္။ ျပင္းထန္ေသာ၊ ဆိုးဝါးေသာဖိအားမ်ား ေပၚထြက္လာေသာအခါ၌ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္သည္ သူႏွင့္မဆိုင္သလို တုဏွိဘာေဝ ၿမံဳေနေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ဦးေဆာင္ေကာ္မရွင္တစ္ဖြဲ႔က လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းဖို႔ဆိုသည္မွာလည္း လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေခ်။ ရခိုင္တို႔အေနႏွင့္ ယန္ဟီးလီျပႆနာမွ ခါးသီးေသာ အေတြ႔အႀကံဳရၿပီးသားမို႔ ဤေကာ္မရွင္သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္စရာ မလိုေသာအဖြဲ႔သာ ျဖစ္သည္။ ဤေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဤႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ သမိုင္း၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျငင္းမရ ေရွာင္မရ တာဝန္ယူရေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေထာက္ခံလိုလားသူမ်ားကို သမၼတ႐ံုးထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂၀၁၈) ကို အခိုင္အမာကိုင္စြဲၿပီး ကာကြယ္သည္။ မဲခြဲေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ံႈးပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ေသာေကာ္မရွင္သစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာျပန္ပါၿပီ။ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ေတြက မ်ားလာသလို ဖိအားမ်ားက ပိုဆိုးလာသည္။ ရခိုင္ေျမမွာ တိုးတက္မႈကိုလည္း လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ မျမင္ရေပ။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွာ ဟင္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ထမင္းဝိုင္းမ်ားတည္ကာ လာၾကပါ လာၾကပါဟု လိႈက္လွဲပ်ဴငွာ ဖိတ္ေခၚေနေသာ္လည္း မည္သူမွ်မလာေသာ အလွဴပြဲကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း။ ဤေကာ္မရွင္သစ္၏အစီရင္ခံစာေကာ မည္သို႔ထြက္လာမည္မသိ။ အေျဖမရွိေသာပုစၧာမ်ားစြာႏွင့္ ရခိုင္အေရးကား ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အႀကီးဆံုး အက်ပ္အတည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။

ေမာင္ခိုင္ေအာင္
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။