News

POST TYPE

PERSPECTIVE

စစ္တုရင္ခံုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
15-Jul-2018

ျပည္တြင္းစစ္ ဇာစ္ျမစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္သည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေပါက္ပြား ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိခဲ့သလို အသစ္ထြက္ေပၚလာတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားရွိေနသလို လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါတယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ကလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရျခင္းရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ေတြျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အကြဲအၿပဲ စတဲ့အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ဘဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကိုသာ ဦးတည္ေျဖရွင္းခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုေျဖရွင္းနည္းအားျဖင့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ျပႆနာအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳေျဖရွင္းရန္အတြက္ေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ေျဖရွင္းမႈၾကာျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးလာျခင္းနဲ႔အတူ ေျဖရွင္းဖို႔လည္း တျဖည္းျဖည္းခက္ခဲလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပင္ပရဲ႕စြက္ ဖက္မႈ၊ ေသြးထိုးမႈ၊ ႀကိဳးကိုင္မႈေတြကိုလည္း ျမင္ေတြ႕လာရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဝွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္သဖြယ္ အသံုးခ်ခံလာရပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ အလဲအထပ္ျပဳလုပ္ၾကရေတာ့မွာပါ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ မိေအးႏွစ္ခါနာရပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္ၾကာလာတဲ့အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ အေတြးအေခၚ စတဲ့ ဘက္စံုနိမ့္က်လာသလို ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနေတြလည္း နိမ့္က်လာခဲ့ရာမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အဆင့္မွာပင္ အနိမ့္ဆံုးကို ေရာက္ခဲ့ရပါၿပီ။ လက္ရွိအေျခအေနအထိလည္း ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ဒဏ္ေတြကို ခံစားေနရဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ၾကမွာလား မိမိတို႔လိုလားခ်က္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ၾကမွာလားဆိုတာ ဦးစားေပးစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ကိုသိၿပီး ျဖစ္ေနသလို၊ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ လိုလားခ်က္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘံုလိုလားခ်က္ေတြကို သိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမွန္ကန္ဖို႔၊ စိတ္သေဘာထား ႐ိုးသားၾကဖို႔သာ လိုအပ္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ျပႆနာဇာစ္ျမစ္ေတြကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္နဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈကိုလက္ခံတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ျပည္နယ္အဆင့္သေဘာတူညီခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ သမိုင္းဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမအစည္းအေဝးနဲ႔ ဒုတိယအစည္းအေဝးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယင္းအက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔ (NCA) စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး မွာ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ကတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၄၅ ခ်က္ အနက္ ၃၇ ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးဖို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရသလို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနတဲ့ ေဒသမ်ားမွာေတာ့ တိုက္ပြဲမ်ားရွိေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဒသေတြက ျပည္သူမ်ားဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ကို မခံစားရေသးပါဘူး။ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးေတြမွာလည္း နိမ့္က်ေနဆဲပဲျဖစ္သလို စစ္ေဘးဒဏ္ကိုလည္း ခါးစည္းခံေနရဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရးမတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံစီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတာ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု တတိယပင္လံုအစည္းအေဝးကို က်င္းပေနပါၿပီ။ အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲမွာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူအသီးသီးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၾကတာ နားေထာင္ရပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းမ်ားေတြမွာ ကိုယ္စီကိုယ္စီရဲ႕ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ အျမင္အယူအဆေတြကို နားေထာင္ရပါတယ္။ (အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္ အေသးစိတ္အား မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။) အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေတြအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ တူညီေပမယ့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နဲ႔ မိန္႔ခြန္းမ်ားေနာက္ကြယ္က အေျခအေနေတြကိုလည္း ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းအားလံုးထဲက ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေနာက္ဆံုးပိတ္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဟာ ေခ်ာတိုင္တက္သည္ႏွင့္တူေၾကာင္း၊ လက္ရွိေရာက္ေနသည့္ေနရာမွ နိမ့္က်မသြားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ဆြဲမခ်ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ဖို႔ႀကိဳစားေနခ်ိန္မွာ ဆြဲမခ်ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း စကားရပ္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံလို႔ ယူဆရပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဆက္လက္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးရမယ့္က႑ေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေျမျပင္မွာ လိုက္နာေစာင့္စည္းရမွာေတြ၊ ကတိကဝတ္ေတြလုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ လုပ္ငန္းပမာဏ ႀကီးမားမႈ၊ မ်ားျပားမႈ၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြရွိေနေပမယ့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်တဲ့ အဖြဲ႕အသီးသီးက တာဝန္ရွိသူမ်ားရဲ႕ ႐ိုးသားမႈနဲ႔ ျဖစ္ေျမာက္ေစလိုတဲ့ဆႏၵသာ အေရးႀကီးဆံုးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ႐ိုးသားမႈနဲ႔ဆႏၵသာ မွန္ကန္ၾကမယ္ဆိုရင္ ေျပလည္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေျဖကို ယခုက်င္းပေနတဲ့ တတိယပင္လံုအစည္းအေဝးရလဒ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာ တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံက်င္းပၿပီးရင္ အစိုးရသက္တမ္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သာက်န္ပါေတာ့မယ္။ က်န္ရွိတဲ့ သက္တမ္းကာလအတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ခရီးေပါက္ႏိုင္သလဲ၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ယခုတတိယပင္လံုအစည္းအေဝးက မည္မွ်အထိ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ အခ်ိန္ကာလရရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းပမာဏ၊ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္မႈအေျခအေန၊ ပါဝင္ေနသူအားလံုးရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားနဲ႔သာ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ေနပါလိမ့္မယ္။

ယခုက်င္းပေနဆဲ တတိယပင္လံုအစည္းအေဝးမွာ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္သလို လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အားလံုးစံုစံုညီညီ တက္ေရာက္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကို အမိအရ အသံုးခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အားလံုးအတြက္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ရရွိႏိုင္မွာပါ။ ဒီအခြင့္အေရးကိုလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ပါတယ္။

စစ္တုရင္ခံုေပၚက ျငိမ္းခ်မ္းေရး

စစ္တုရင္ထိုးရာမွာ တစ္ဖက္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကိုၾကည့္ၿပီး၊ သံုးသပ္ၿပီးမွ မိမိအကြက္ကို ေရႊ႕ၾကတာပါ။ ဒီလိုေရႊ႕တဲ့အခါမွလည္း မိမိလိုလားခ်က္ကို ရရွိဖို႔ ႀကိဳတင္အကြက္ဆင္ရသလို တစ္ဖက္ကလည္း ကြက္ေက်ာ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ လက္ရွိေရႊ႕ေနတဲ့အကြက္ကိုသံုးသပ္ၿပီး တစ္ဖက္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ရည္မွန္းခ်က္အစစ္အမွန္ကို သံုးသပ္ကစားၾကရတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ 

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေတာ့ စစ္တုရင္ကစားသလို ႏိုင္ငံေရးစစ္တုရင္ခံုေပၚမွာ မကစားသင့္ပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေတြ၊ ဘဝေတြ၊ အနာဂတ္ေတြနဲ႔ ရင္းထားရတာပါ။ ယခင္ကလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြ ရင္းခဲ့ၾကရၿပီးပါၿပီ၊ ယခုလည္း ရင္းေနၾကရဆဲပါ။ ေနာင္အနာဂတ္မွာေရာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြကို အရင္းျပဳၾကဦးမွလားဆိုတာ ယေန႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ သက္ေသျပပါလိမ့္မယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပည္သူမ်ားဟာ စစ္တုရင္ခံုပံုေပၚက နယ္႐ုပ္ေလးမ်ားျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္၊ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အတြက္ ထိုးေကြ်းခံရသလို အသံုးခ်လည္းခံေနၾကရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထိဆိုရင္ ၆၃ ႏွစ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဆိုရင္ ၇ ႏွစ္ ေနာင္ႏွစ္မည္မွ်ေစာင့္ရဦးမယ္ မသိေသး။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ စစ္တုရင္ခံုေပၚတြင္ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။

သိန္းထြန္း (IR)