News

POST TYPE

PERSPECTIVE

၂၁ ရာစု ပင္လံုရဲ႕ တတိယအစည္းအေဝးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ခရီး အလားအလာ
11-Jul-2018

၂၁ ရာစုပင္လံု (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ) ရဲ႕ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးေတြကို အာဇာနည္ေန႔မတိုင္မီ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ကေန ၁၆ ရက္ေန႔အတြင္းမွာ ျပန္လည္စတင္က်င္းပၾကပါေတာ့မယ္။ အခုအႀကိမ္ျပဳလုပ္မယ့္ ဒီအစည္းအေဝးကိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးလိုလိုလည္း တက္ေရာက္ၾကမယ္လို႔ ေျပာဆိုေနၾကတဲ့အသံေတြကိုလည္း ၾကားေနရပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အခုလိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ဒီအစည္းအေဝးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အတိတ္ကကိစၥေတြ၊ ယခင္လုပ္ခဲ့တဲ့အစည္းအေဝးေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ယခုအစည္းအေဝးမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ ကိစၥေတြကို သိဖို႔လိုလာပါတယ္။ ဒီအတြက္ပဲ အတိတ္အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္ေႏြးေပးရင္း အခုတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၾကမယ့္ အစည္းအေဝးေတြမွာ ဘယ္လိုထူးျခားခ်က္ေတြ ေတြ႔ၾကရမလဲ၊ ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္ (Union Peace Accord) အသစ္တစ္ခုကို ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြ ထပ္တိုးၿပီးခ်ဳပ္လာၾကမလဲ၊ ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ခ်ိန္နီးၿပီလား၊ ဒီအစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ အဓိကထူးျခားခ်က္ေတြက ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ၊ ဘယ္သူေတြ တက္ေရာက္လာမလဲဆိုတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ပဲ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြမေျပာခင္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ NCA ေပၚေပါက္ခဲ့ရာကေနစခဲ့တဲ့ အတိတ္အေၾကာင္းနဲ႔ ၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြဆီက အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္ေကာက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ (UPWC) နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညႇိႏိႈင္းမႈေကာ္မတီ (NCCT) တို႔အၾကား ပထမဆံုးအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့ၾကသလို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အလြတ္သေဘာ (၂၂) ႀကိမ္ႏွင့္ တရားဝင္ (၇) ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ သက္တမ္းကုန္ခါနီးခ်ိန္မွာ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကတာ အားလံုးလည္းသိၾကၿပီးျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ဒီ NCA စာခ်ဳပ္ႀကီးမွာ ဘာေတြပါခဲ့သလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည္တဲ့အခါ NCA ကို ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုအျဖစ္ မူေဘာင္ကိုခ်မွတ္အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ဒီအေပၚ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပတာ၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္ေတြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကတာနဲ႔ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီတဲ့ ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကတာ၊ ေနာက္ဆက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပတာ၊ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေတြေဆြးေႏြးတာ (Political Dialogue) နဲ႔ ဒီကရလာတဲ့အခ်က္ေတြကိုစုစည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္ (Union Peace Accord) ခ်ဳပ္ဆိုတာ၊ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပတာ၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲၾကတာ ဆိုတဲ့အဆင့္ေတြ ပါဝင္ၿပီး ဒီအဆင့္ေတြအတိုင္းပဲ အခုလိုအစည္းအေဝးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ၿပီး ဆက္သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ယခင္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီကရရွိလာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္အပိုင္း (၁) ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရွိတာကိုလည္း သိၾက၊ ၾကားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္မွာပါပဲ။

ဒီအတြက္ ဒီ NCA အေပၚအေျခခံၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ဆက္လက္လုပ္ခဲ့တာေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ၎တို႔တာဝန္ယူၿပီး တစ္လေက်ာ္အခ်ိန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာပဲ ယခင္အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္က ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကိုျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) ကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေပၚအေျခခံကာ တပ္မေတာ္နဲ႔လက္တြဲၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာ ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းနဲ႔အတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဝင္မ်ားနဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့တာ၊ ေနာက္ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက “ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္” တစ္ရပ္ကို္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္သံုးဦး၊ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ဝင္ခုနစ္ဦးတို႔နဲ႔ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တာေတြကို လုပ္ခဲ့တာ ေလ့လာမိပါတယ္။

ဒီေနာက္မွာေတာ့ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၉ ဖြဲ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႔မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး၊ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ယခင္ကရွိခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Framework For Political Dialogue) ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ၂၁ ရာစုပင္လံုဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီညီလာခံကို အဲ့ဒီတုန္းက ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သလို အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေျခာက္ေနရာက်င္းပၿပီး တင္ျပလာတဲ့ အဆိုတင္သြင္းခ်က္နဲ႔ အစုအဖြဲ႔ႏွစ္ခုက တင္သြင္းတဲ့ စာတမ္းစုစုေပါင္း ရွစ္ေစာင္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ေလ့လာမိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးက႑ ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာတင္သြင္းလာတဲ့ စာတမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး အေျခခံမူခုနစ္ခုမွာ ေျခာက္ခုကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အျခားသေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုေတာ့ ေမ ၂၄ ရက္မွာ စတင္က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးမွာ တင္ျပသြားၾကမယ္လို႔ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမယ့္ ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၾကားကာလေတြမွာ အစည္းအေဝးေတြအႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို “၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္ MICC -2 မွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးမွာေတာ့ ပထမႀကိမ္ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ေတြအေပၚ အစည္းအေဝး ၁၁ ႀကိမ္ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အဆင့္ဆင့္က်င္းပခဲ့တာ ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ေဒသအလိုက္၊ က႑အလိုက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ တိုးတက္မႈအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း (၁) ကို ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ အပိုင္း(၁) မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၄ ခ်က္၊ ေနာက္ေျမယာနဲ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္တို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကိုေတာ့ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) မွ ဒုတိယ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူရိႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ခုနစ္ဦး၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအင္ဘန္လႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ေျခာက္ဦး၊ AA အဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦး၊ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) မွ တာဂ်ဳတ္ဂ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္သံုးဦး၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) မွ ရန္ဝမ္ေဂ်ာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္သံုးဦး၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) မွ စိုင္းဘထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ေလးဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA) မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစန္ေပ့၊ ဦးဆန္လူႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၄ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္ လိုက္နာၾကရမယ့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မည္သူမ်ားအတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) မွလည္း ၎တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို အသီးသီးေဆာင္႐ြက္တာ၊ က်န္ေကာ္မတီေတြကလည္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အစည္းအေဝးေတြက်င္းပတာ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကတာေတြကို အခ်ိန္ယူေဆာင္႐ြက္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အခုလိုတတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို လာမယ့္ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာက်င္းပဖို႔ ျဖစ္လာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း ၂ ကို ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ဖတ္ရတဲ့သတင္းေတြအရဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ၇ ခ်က္၊ စီးပြားေရးမွာ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးမွာဆိုရင္ ၉ ခ်က္၊ ေျမယာနဲ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမွာ ၅ ခ်က္နဲ႔ လံုၿခံဳေရးကေတာ့ ေဆြးေႏြးဆဲပဲရွိၿပီး မူဝါဒအဆင့္အထိေတာ့ အဆိုျပဳခ်က္မရွိေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ေတြထဲမွာကလည္း တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြဆိုရင္ေတာ့ အစုအဖြဲ႔အားလံုးက သေဘာတူထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြလည္းပါသလို Option အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကဘယ္လို၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္က ဘယ္လို၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ဘယ္လိုဆိုတာေတြ စတဲ့အဆိုျပဳခ်က္အၿပိဳင္ေတြကို အဲဒီလိုပံုစံနဲ႔ စုစည္းထားတာပဲ ရွိေနေသးေၾကာင္းနဲ႔ ဒါေတြကို UPDJC ကို တင္သြင္းၿပီးေတာ့ ဆက္လက္အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ပါရွိပါတယ္။

လူမႈေရးက႑ ၉ ခ်က္အပိုင္းမွာေတာ့ ပထမအခ်က္က ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈ (Sex Grave Violations) ေတြ မလုပ္ဖို႔၊ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းနဲ႔ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းေတြ စတဲ့အခ်က္ေတြအျပင္ မသန္စြမ္း သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္လည္း ပါဝင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အျခားအခ်က္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြပါဝင္ၿပီး အခု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း ၉၀ ေလာက္ကို တင္ႏိုင္ဖို႔ မွန္းထားတယ္ ဆိုတဲ့သတင္းေတြလည္း ေပၚထြက္လာေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီအတြက္သံုးသပ္ရရင္ အေပၚက ေနာက္ဆံုးဆိုခဲ့သလို ယခုတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မယ့္အစည္းအေဝးမွာေတာ့ က႑ေပါင္းစံုက အခ်က္ေပါင္း ၉၀ ေလာက္ကို သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆိုသြားၾကမွာျဖစ္ၿပီး ယခင္က တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ ပိုၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ေတြမ်ားလာေတာ့မွာလည္း ျမင္ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ပထမတစ္ခါ ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္အပိုင္း (၁) ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တင္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားသလိုမ်ိဳးပဲ သူတို႔တင္သြင္းၾကရဦးမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ ခ်န္ၿပီးေျပာဖို႔မသင့္တဲ့ကိစၥကေတာ့ လံုၿခံဳေရးက႑ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑အပိုင္းက အခ်က္ေတြအတြက္ကေတာ့ အခုထိ လိပ္ခဲတည္းလည္းနဲ႔ အေျဖမထြက္ႏိုင္ေသးသလို ဒီက႑ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္တဲ့ေနရာမွာလည္း အဓိကက်တဲ့ သေဘာတူညီရမယ့္အခ်က္ေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ က်န္တဲ့လူမႈေရး၊ ေျမယာ၊ စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြဆိုတာကေတာ့ ယခင္ရွိၿပီး ျပ႒ာန္းၿပီးသားဥပေဒေတြကို ျပန္လွန္ဖတ္႐ႈၾကည့္ရင္ အစိုးရက ျပည္သူေတြအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္အခ်က္ေတြ ရွိၿပီးသားေတြအထဲမွာ ပါပါတယ္။ မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တာေတြပဲ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒေတြက ရွိၿပီးေျမျပင္မွာ အမွန္အတိုင္း မွ်မွ်တတအေကာင္အထည္မေဖာ္ၾကလို႔သာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီအတြက္ ေနာက္ဆံုးခ်ဳပ္ရရင္ ဖက္ဒရယ္ခရီးနီးဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးက႑အတြင္းမွာ ပါရွိလာမယ့္သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကသာ ေရွ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အဓိကအခရာက်ေနတာမို႔ ဒီက႑ေတြမွာ ဘယ္လိုေတြတိုးတက္မႈရွိလာမလဲ၊ ဆုတ္ယုတ္ေနလဲ၊ ဒီအေပၚဘယ္သူေတြကေတာ့ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္ၿပီး ဘယ္သူေတြ ဘယ္အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ၾကားခိုေနသလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႔ေတြက သေဘာထားတင္းမာေနသလဲ၊ ဒီေတာ့ ရလဒ္အေျဖက ဘာျဖစ္လာမလဲ စတဲ့ စတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြကိုသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တတိယအစည္း အေဝးမွာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားၾကရင္း ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး အျမန္ေပၚေပါက္ပါေစလို႔သာ ဆုေတာင္းၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ေဇယ်