News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္ေဈးႏႈန္း စီးပြားေရးရပ္တန္႔မႈႏွင့္ ဂယက္မ်ား
10-Jul-2018

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား မျဖစ္မေနစားရသည့္ ဆန္ေဈးႏႈန္းက တစ္ျပည္ပ်မ္းမွ် ၄၀၀ က်ပ္ခန္႔တက္သြားသည္။ ၾကက္ဥတစ္လံုး က ၁၄၀ က်ပ္ႏွင့္ ၅၀၀ က်ပ္ဖိုး ေလးလံုးပင္ မရခ်င္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးတစ္ပိႆာ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ကန္စြန္း႐ြက္တစ္စည္းပင္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေနေပၿပီ၊ ေဂၚဖီတစ္ထုပ္ေတာင္ ၇၀၀ က်ပ္ဆိုေတာ့။

ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံအက်ဆံုးစားဝတ္ေနေရး အသင့္အတင့္ေခ်ာင္လည္ရန္ေတာ့ ဦးစားေပးရမည္ထင္ပါသည္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းက ယခင္ကတည္းက က်သည္ဟူ၍မရွိ။ တျဖည္းျဖည္း တရိပ္ရိပ္တက္ေနသည္သာ။ ယခုလတ္တေလာ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္မႈကေတာ့ ျမန္မာေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ႐ုတ္တရက္တက္လာမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသလား။ အေမရိကန္ျပည္တြင္း စီးပြားေရးဦးစားေပး ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒေျပာင္းလဲမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတာစူေနမႈ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးေဈးကြက္အေျခအေနက အေမရိကန္ေဒၚလာခိုင္မာမႈသို႔ တြန္းပို႔ေနသလို ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းလာမႈကလည္း ေဒၚလာမ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္ေဈးႏႈန္း႐ုတ္ျခည္းတက္လာမႈ၏ အဓိကလက္ညႇိဳးထိုးစရာလိုျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာျပင္ပေပါက္ေဈး ဇူလိုင္ ၉ ရက္စာရင္းအရ ဝယ္ေဈး ၁၃၉၈ က်ပ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိတိုင္းျပည္စီးပြားေရးတံု႔ေႏွးေနမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးအေျခအေနဂယက္က ပိုမိုဆိုး႐ြားေစၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းေနမႈက ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ညီလာခံတြင္လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္မႈကဲ့သို႔ စီးပြားေရးက႑ကို ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္းကို အစိုးရက ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ အပါအဝင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ေစေရး အခ်က္ေလးခ်က္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ တင္ျပခဲ့ဖူးသလို စီးပြားေရးကို အျခားက႑မ်ားထက္ ဦးစားေပး တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ေမခ႐ိုစီးပြားေရး (Macroeconomic) အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈရွိေနၿပီး အက်ဘက္သို႔ ေရွး႐ႈႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း IMF မွ ခန္႔မွန္းထားသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ အျပဳသေဘာျမင္ပါေစ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စြန္႔စားရမႈကို ထည့္တြက္ရပါမည္။ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ ကမၻာ့ေငြေၾကးေဈးကြက္ႏွင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးမရေသာမူဝါဒမ်ားသည္ မိမိတို႔ကဲ့သို႔ တိုးတက္စႏိုင္ငံငယ္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာဂယက္႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ယခုထက္ ပိုမိုအေသးစိတ္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သည္ကို ျပသေနပါသည္။

ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းတက္႐ံုျဖင့္လည္း ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြတက္လာၿပီး စီးပြားေရးဂယက္ထရသနည္းဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ပကတင္သြင္းလာသမွ်ပစၥည္းအားလံုး အားကိုးသံုးစြဲေနရတာလည္းပါပါသည္။ တင္သြင္းေသာလူသံုးကုန္ႏွင့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားအတြက္လည္း ေဒၚလာျဖင့္သာ ဝယ္ရသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ် ျပည္ပမွသာ တင္သြင္းေနရသည္။ ေလာင္စာစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ေဒၚလာျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနရသည္။ ယခုလို အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္လာသည့္အခါ ေငြလဲႏႈန္းတက္လာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသို႔ဦးတည္ကာ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါဆိုသလို လိုက္ပါတက္လာသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အေျခအေန ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ပို႔ကုန္ပမာဏျမင့္တက္လာေသာ္လည္း သြင္းကုန္ပမာဏလည္း ျမင့္တက္ေန၍ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈရွိေနဆဲပင္။

အဓိကအားကိုးရမည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘက္ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္မႈအသစ္မ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား၊ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား၊ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သို႔ ဝင္မလာေသးဘဲ ေလ်ာ့နည္းဆဲပင္ျဖစ္၍ ေဒၚလာအသံုးမ်ားသေလာက္ ေဒၚလာျပန္လည္ရွာေဖြရာတြင္မူ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနရသည္ကို အေျဖရွာရာတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို အဓိကတရားခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိလာသည္ကို” ေထာက္ျပႏိုင္သလို တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတိုးတက္မႈ/ ဆုတ္ယုတ္မႈလကၡဏာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား၊ ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေနအေပၚ သံသယရွိေနမႈမ်ားကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ Risks မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေလွ်ာ့တြက္၍မရပါ။

ယခုအေျခအေနကေတာ့ ေဒၚလာေဈးလည္းတက္ေနသည္။ ေလာင္စာဆီေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း တက္ေနသည္။ အလံုးစံုေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္တက္လာမည့္သေဘာမ်ား ေတြ႔ေနရသလို ေျမြပူရာကင္းေမွာက္ဆိုသလို ႏိုင္ငံတြင္ ေရႀကီးေရျမဳပ္မႈ၊ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားပ်က္စီးမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကပ္ဆိုးမ်ားကလည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမင့္တက္လာသည့္ကုန္ေဈးႏႈန္း၊ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ လုပ္အားခနည္းပါးမႈႏွင့္ ဘဝရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲလာမႈမ်ားေၾကာင့္ အဖိုးတန္ လူငယ္စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္ရွာေဖြထြက္ခြာမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးတြင္ ကိုယ့္ၾကမၼာကို ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေနေသာ္လည္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊ ပညာဉာဏ္အေျမာ္အျမင္၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္ရန္၊ တကယ့္အေျခအေနမွန္ကိုသိရန္၊ ေျမျပင္တြင္ ေလ့လာသံုးသပ္အေျဖရွာဖို႔လိုသလို မူဝါဒမ်ားသည္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔လိုပါသည္။ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္လည္း မည္သည့္က႑တြင္ မည္သို႔မည္ပံု အကူအညီေပးလွ်င္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည့္ ဝန္ထမ္းေျမာက္ျမားစြာ၏ စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းေပးရာေရာက္ပါသည္။ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွစ္ခုၾကား ခ်ိန္ဆၿပီး အေျဖရွာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဘဏ္လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားကို အျခားတိုးတက္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ပံုကို အတုယူေလ့လာသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္လည္း တိုင္းျပည္တြင္ ေျဖရွင္းရန္ အာ႐ံုမ်ားျပားစြာႏွင့္ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈကိုေတာ့ ဦးစားေပးစဥ္းစားေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဆိုသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ိဳးအေပၚ အေျခခံ၍ လက္ေတြ႔ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ Decision Making မ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ လူနာတစ္ဦးအား ခြဲစိတ္ကုသရမွ အသက္ရွင္မည္ျဖစ္၍ အႀကီးစားခြဲစိတ္မႈတစ္ခု မျဖစ္မေနျပဳရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုလူနာတြင္ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ ရွိ/မရွိ ခ်ိန္ဆရသလို မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အသက္ကယ္ႏိုင္ဖို႔ အေရးတႀကီးကုသေဆာင္႐ြက္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးကိုေတာ့ ဦးစားေပးေစာင္းငဲ့ၾကည့္ဖို႔ေတာ့ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးကို ဥေပကၡာမျပဳျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံကိုပင္ ျပန္လည္ဒုကၡေရာက္ေစမည့္အေရးမွလည္း ကယ္တင္ရာေရာက္ပါမည္။ အျခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႔စည္းသကဲ့သို႔ “စီးပြားေရး နာလန္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရးေကာ္မတီ” ကဲ့သို႔ေသာ ေကာ္မတီမ်ိဳးဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္မည္လား၊ အျမင့္ပ်ံတက္ခ်င္ေနတဲ့ မိုးပ်ံပူေဖာင္းကို ခဲဆြဲထားသလို ျဖစ္ေနသလားဆိုသည္ကိုေတာ့ ေတြးေတာၾကည့္မိပါေတာ့သည္။

မိုးေကႏိုင္