News

POST TYPE

PERSPECTIVE

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ သံုးသပ္ျခင္း
04-Jul-2018

(သခ်ာၤဘာသာအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္း)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံကို အလြတ္က်က္စနစ္မွ အေတြးအေခၚေမးခြန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္လိုက္ပါၿပီ။ ေမလ ၂ မွ ၁၀ ရက္အထိ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ ၉ ခုကို ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အခက္အခဲျဖစ္မွာေၾကာင့္ ၂၀၂၃ ေလာက္မွာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကအစ ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ကိုဦးတည္ကာ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ေျပာင္းမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာသာရပ္အားလံုးကို မေဆြးေႏြးေသးပဲ သခ်ၤာဘာသာတစ္ခုတည္းအေပၚ သံုးသပ္တင္ျပလိုပါတယ္။ သခ်ၤာေမးခြန္းပံုစံသစ္ဟာ Spot ႐ိုက္ၿပီး တခ်ိဳ႕အခန္းေတြကို ခ်န္မယ္ တခ်ိဳ႕အခန္းကိုေတာ့ အပိုင္လုပ္မယ္ဆိုတာမျဖစ္ေအာင္ အခန္းတိုင္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာေလ့လာေအာင္ ေ႐ြးစရာသိပ္မေပးဘဲ ျပဳျပင္ထားတာမို႔ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ကို ႀကိဳဆိုရပါမယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္းပါးပါ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို မိတ္ေဆြႀကီး ဆရာေမာင္ေမာင္တီအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးသားရပါတယ္။ သခ်ၤာသမားသက္သက္ျဖစ္တဲ့ ဆရာေမာင္ေမာင္တီဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ယေန႔တိုင္ သခ်ၤာဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ စိုက္လိုက္မတ္တတ္သင္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံကိုေျပာင္းလဲရာမွာ ဘာသာရပ္အားလံုးအနက္ သခ်ၤာဟာ စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လြယ္ကူသလို ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုသဖြယ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမူကို ျမန္ျမန္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အဆင္ေျပဆံုးဘာသာဟာ သခ်ၤာျဖစ္လို႔ပါ။ ႐ူပ၊ ဓာတု၊ ဇီဝတို႔လို အဂၤလိပ္စာအေျခခံေကာင္းဖို႔ စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ိဳးမ်ားစြာမလိုအပ္တဲ့ ဘာသာပါ။ ၿပီးေတာ့ တကယ္တမ္း နားလည္ေအာင္သင္ရၿပီး အလြတ္က်က္ဖို႔ မလိုအပ္ဆံုးဘာသာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိသခ်ၤာသင္႐ိုးနဲ႔ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ GCE “O” Level အေပၚအေျခခံထားတာျဖစ္ေတာ့ ေမးခြန္းအဆင့္ျမႇင့္တဲ့အခါမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ GCE “O” Level ေမးခြန္းေဟာင္းထဲက တကၠသိုလ္ဝင္တန္းျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ယူသံုးကာ ေမးေလ့ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၈ ေမးခြန္းကိုၾကည့္ရင္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ ပံုစံတူေမးခြန္းမ်ားကို မ်ားစြာထည့္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအေနနဲ႔ အခက္အခဲမေတြ႔ပါဘူး။ နည္းနည္းအဆင့္ျမႇင့္ေပးဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ အလွမ္းမေဝးေလာက္ေသာ GCE “O” Level ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ထည့္သံုးလိုက္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၈ သခ်ၤာေမးခြန္းဟာ ျပႆနာမရွိဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။ အကယ္၍ GCE ေမးခြန္းထဲက နည္းနည္းခက္တဲ့ေမးခြန္းေမးမိရင္ ခက္တယ္ဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက ဝိုင္းေအာ္ၾကမွာပါ။ ဒီေတာ့ သခ်ၤာေမးခြန္းကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းဆိုသည္မွာ သာမန္အားျဖင့္ GCE ေမးခြန္းေဟာင္းထဲက နည္းနည္းပိုမိုခက္ခဲတဲ့ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ယူသံုးျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရပါမယ္။ 

ေမးခြန္းျမႇင့္ျခင္း စသည္တို႔မျပဳလုပ္မီ ယေန႔ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္း တကၠသိုလ္ဝင္သခ်ၤာျပႆနာကို ေျပာၾကည့္ပါမယ္။ ၂၀၁၈ ေမးခြန္းကိုပဲ ၾကည့္ပါစို႔။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးရွိ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေနၾကတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သခ်ၤာေမးခြန္းကို မိမိဘာသာ အျခားအေထာက္အကူမယူဘဲ ကိုယ္တိုင္မတြက္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး၊ တြက္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားမရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဆရာမ်ားစြာတို႔ဟာ အထူးထုတ္မ်ားအကူအညီျဖင့္သာလွ်င္ ေမးခြန္းမ်ားကို တြက္ႏိုင္ၾကပါေတာ့တယ္။ ဆိုလိုတာက ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္က တတ္လို႔သင္တာမဟုတ္ၾကဘဲ အထူးထုတ္ထဲကအတိုင္း မွတ္သားသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမွာ စာမတတ္ေတာ့ျခင္းဟာ သခ်ၤာတစ္ခုတည္းမွာသာမဟုတ္ေၾကာင္း အျခားဘာသာေတြမွာလည္း ထိုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားရွိေနတာကေတာ့ ေနာင္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမယ့္ကိစၥပါ။

၁၉၈၈-၁၉၉၈ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း Micro ကူးစနစ္နဲ႔ စာေမးပြဲမ်ားကို ခိုးခ်ေျဖဆိုၾကျခင္း၊ တစ္ႏွစ္သင္စာမ်ားကို ၃ လ၊ ၄ လနဲ႔ သင္ၾကားၾကျခင္း၊ ဒီ ၁၀ ပုဒ္ထဲကသာေမးမယ္ဆိုၿပီး ေမးခြန္းကို ႀကိဳတင္ေပးထားျခင္းစတဲ့ ေအာက္လမ္းနည္းစနစ္မ်ားစြာတို႔နဲ႔ စာေမးပြဲမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ေအာင္ျမင္လာတဲ့သူမ်ားဟာ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဆရာျဖစ္လာၾကပါတယ္။ စာကိုေကာင္းေကာင္းမသင္လိုက္ရသူမ်ား ႀကီးစိုးတဲ့ ေခတ္အေျခအေနမွာ ဆရာမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ဖို႔ဆိုတာ အလြန္ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္ယူရေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ပါမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုက ေမးခြန္းကိုအဆင့္ျမႇင့္မယ္ဆိုရင္ ေမးခြန္းနမူနာကို အရင္တင္ႀကိဳေပးထားၿပီး နမူနာေမးခြန္းနဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းေမးျခင္းပဲျဖစ္မယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ပညာေရးေဆာင္းပါးမ်ားကိုေရးတိုင္း အခက္အခဲ တင္ျပျခင္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ေျဖရွင္းနည္းကိုပါ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ လုပ္တာမလုပ္တာအပထား အခ်က္အလက္တစ္ခုခု အႀကံေပးျဖစ္ရပ္အျဖစ္ က်န္ရစ္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္တာပါ။ သခ်ၤာေမးခြန္းအဆင့္ျမႇင့္ဖို႔အတြက္ ပညာေရး ဌာနအေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပုစၧာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားမွ ရွာေဖြျခင္း အင္တာနက္မွရွာျခင္းတို႔လုပ္ၿပီး ပုစၧာမ်ားတြက္နည္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားဆီေရာက္ေအာင္ စာ႐ြက္စာတမ္းအေနနဲ႔ ပို႔တာမခက္ပါ။ ထိုသို႔ေသာစာ႐ြက္မ်ားဟာ တစ္ျပည္လံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ပါမယ္။ အထူးထုတ္ဆရာမ်ားကလည္း တြက္ေပးၾကပါလိမ့္မယ္။ အဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္ပုစၦာမ်ားဟာ ေက်ာင္းသားကိုင္၊ ဆရာကိုင္စာအုပ္မ်ားအျဖစ္ ပညာေရးဌာနအေနနဲ႔ ထုတ္ႏိုင္ပါမယ္။ အထူးထုတ္မ်ားအျဖစ္လည္း ထြက္ေပၚလာပါမယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ထဲေရာက္ေနေသာ ေမးခြန္းနဲ႔ အေျဖစံုတို႔ကို နားမလည္ဘဲ အလြတ္က်က္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးခက္ခဲေသာပုစၦာမ်ားျဖစ္လို႔ ဆရာလည္း ဒုကၡေရာက္ေက်ာင္းသားမွာလည္း ပိုမိုဆိုးဝါးလာပါမယ္။

ဆရာမ်ားကိုေခၚယူၿပီး မြမ္းမံသင္တန္းေပးမယ့္အစား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အတတ္သင္တဲ့နည္းကိုလုပ္မွသာ တစ္ခါအပင္ပန္းခံတဲ့ကိစၥဟာ ပင္ပန္းရႀကိဳးနပ္ပါမယ္။ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား နယ္လွည့္ေဆးကုသလို အထူးပညာေပးအဖြဲ႔ႀကီးမ်ားဖြဲ႔ကာ အခ်ိန္ေပးၿပီး နယ္လွည့္ၾကပ္မတ္သင္ၾကားျခင္း စသည္တို႔ျပဳလုပ္မွျဖစ္ပါမယ္။ သင္ေပးၿပီးတဲ့အခါ တတ္မတတ္သိခ်င္လို႔ တ႐ုတ္ျပည္မွာလုပ္သလို ဆရာတိုင္းကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲစစ္ၿပီး ေအာင္သူကိုသာ ဆရာလိုင္စင္ထုတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ပညာေရးဌာနမွာ လူက်န္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါ။ ေမးခြန္းစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ရင္း ဆရာကိုမြမ္းမံရာမွာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ နယ္လွည့္ၾကပ္မတ္ကုစားသင္ၾကားေပးနည္း လုပ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပပါတယ္။ “အ” သံုးလံုးေၾကလုပ္အားေပးကဲ့သို႔ တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပညာေရးလႈပ္ရွားအသြင္ လူထုအင္အားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သလို ဆရာမ်ားအရည္အခ်င္းျပည့္ဝေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု လုပ္ယူရမယ္ထင္ပါတယ္။

ဒါဟာလည္း အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒီေတာ့အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္သခ်ၤာဌာနက တာဝန္ယူကာ လစဥ္ထုတ္ သခ်ၤာဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထုတ္ေဝၿပီး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသတ္မွတ္ခ်ိန္နဲ႔ပါ အခ်ိန္ကိုက္ေအာင္ လမ္းၫႊန္သင္ၾကားျခင္းေလာက္ေတာ့ အနည္းဆံုးလုပ္ဖို႔လိုလာပါမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါရင္ စာေပးစာယူသင္နည္းေလာက္ေတာ့ အနည္းဆံုးရွိရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း နယ္မွာရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ သခ်ၤာဂ်ာနယ္စာအုပ္ႀကီး တကိုင္ကိုင္နဲ႔ မတတ္တဲ့ ေမးခြန္းပုစၦာတြက္နည္းမ်ားအတြက္ တတ္တဲ့သူကို ရွာေဖြေမးလို႔ရရင္ ေတာ္ပါရဲ႕၊ ကူညီသင္ျပေပးမယ့္သူမရွိလို႔ကေတာ့ သူတို႔လည္း ေတာင္မင္းေျမာက္မင္း မကယ္ႏိုင္တဲ့ဘဝ ေရာက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနမ်ားစြာ တိုးတက္တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အထက္တန္းျပသခ်ၤာဆရာမ်ားကို ဖိဖိစီးစီးၾကပ္မတ္ၿပီး မြမ္းမံသင္ေပးမယ့္ဆရာေတြကေတာ့ အျမန္ဆံုးလိုအပ္လွပါတယ္။ မြမ္းမံသင္တန္းေပးမယ့္ဆရာမ်ားကို ပညာေရးဌာနအေနနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုအေနနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ေစ၊ လုပ္အားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလို႔ျဖစ္ေစ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။ တျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာဆိုရင္ အထက္တန္းဆရာ မလံုေလာက္လို႔ ႏို္င္ငံျခားက ဆရာမ်ားစြာကို ငွားရမ္းရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ တစ္ခ်ိန္က ပညာတတ္မ်ားစြာတို႔ဟာ အျခားတိုင္းျပည္ေရာက္ေနမယ္၊ တခ်ိဳ႕လည္း ပင္စင္ယူေနမယ္ စသည္ျဖင့္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ပိုေပးႏိုင္သူပညာရွင္ေတြလည္း ရွိသလို အသက္မႀကီးေသာ္လည္း သူတို႔ အားလပ္ခ်ိန္ကိုဖဲ့ေပးကာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ၂လ၊ ၃လ စသည္ျဖင့္ လုပ္အားေပးလုပ္ႏိုင္သူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေကာင္းပါမယ္။ 

ဥပမာျပရရင္ ၁၉၈၈-၉၀ အတြင္း တကၠသိုလ္ဆရာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀ ခန္႔ဟာ ထိုင္း၊ စင္ကာပူကို ထြက္သြားၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ယေန႔အခ်ိန္ ျပန္လည္လုပ္ေပးႏိုင္ၾကသူမ်ားစြာရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာအႏွံ႔ ေရာက္ေနသူမ်ားကိုလည္း ၉တန္း၊ ၁၀တန္းဆရာမ်ားကို မြမ္းမံသင္တန္းေပးရာမွာ ကူညီဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ အကူအညီေတာင္းသင့္ပါတယ္။ မိမိတိုင္းျပည္က အကူအညီေတာင္းလို႔ ႏိုင္ငံတကာပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ေနသူမ်ား ျပန္လာဝိုင္းကူတဲ့အစဥ္အလာဟာ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပါ။ ျပန္လာခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ျပန္လာတဲ့အခါ ေနရာေပး အသိအမွတ္ျပဳျခင္း စတဲ့အလုပ္ဟာ တိုင္းတစ္ပါးသားကိုလုပ္ရတာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တာမို႔ အျပန္အလွန္ နားလည္သည္းခံစိတ္နဲ႔ ေရရွည္တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္တာမို႔ ပညာေရးဌာနကစလို႔ ေလ့က်င့္သင့္ပါၿပီ။ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္းစာသင္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုပါက သူတို႔လုပ္အားကိုစုေဆာင္းဖိုု႔ ပညာေရးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရယူသင့္ပါတယ္။ မြမ္းမံပညာေပးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား စုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုခု စသင့္ၿပီလို႔ တင္ျပပါတယ္။

သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြမွာ လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ သခ်ၤာဘာသာအတြက္ Maths Team (သခ်ၤာအသင္း) ဆိုတာဖြဲ႔ပါတယ္။ ဒီအသင္းမွာ ေက်ာင္းတြင္းေရာ ေက်ာင္းျပင္ပပါ လူငယ္လူႀကီးတို႔ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ဟာ အန္ဂ်ီအို ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းဝင္အခ်ိဳ႕က သခ်ၤာပညာရွင္ေတြမဟုတ္ၾကပါ။ သခ်ၤာသမားေတြကို လိုက္လံရွာေဖြေနသူမ်ားနဲ႔ သခ်ၤာသမားေတြကို လိုအပ္သလို ေထာက္ပံ့ကူညီလိုသူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းေပးတာေလာက္ကို လုပ္ေပးၾကတာပါ။ အာဏာရွိသူမ်ား ခ်မ္းသာသူမ်ားပါဝင္လာရင္ေတာ့ ဒီအဖြဲ႔ဟာ အားေကာင္းလာတတ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပလိုတာကေတာ့ ၂၀၁၉ စာေမးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ရာမွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါရင္ သခ်ၤာဘာသာေမးခြန္းကို ႏွစ္စံုထုတ္ေစခ်င္တာပါ။ တစ္စံုက အေျခခံသခ်ၤာေမးခြန္းနဲ႔ ေနာက္တစ္စံုက အဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းျဖစ္ပါမယ္။ ဆိုလိုတာက အေျခခံသခ်ၤာေမးခြန္းမွာ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္းျပ႒ာန္းခ်က္အားလံုးကို ေမးမွာမဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာအခန္းမ်ားကို ခ်န္လွပ္ရပါမယ္။ ဘယ္လိုအခန္းကို ခ်န္လွပ္သင့္တယ္ဆိုတာ သခ်ၤာသမားအေနနဲ႔ လြယ္ကူစြာဆံုးျဖတ္လို႔ရပါတယ္။ လူတိုင္း ေမးခြန္းႏွစ္စံုလံုးကိုေျဖဖို႔မလိုဘဲ အခ်ိဳ႕က အေျခခံသခ်ၤာျဖစ္တဲ့ အလြယ္ဆင့္ကိုပဲ ေျဖပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း အဆင့္ျမင့္ ခက္ခဲတဲ့ေမးခြန္းကိုပဲ ေျဖသူလည္းေျဖပါမယ္။ အခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ႏွစ္ဆင့္လံုးကိုေျဖသူလည္း ရွိေကာင္းရွိလာပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ လူကို နည္းနည္းခြဲလို႔ ရလာပါမယ္။ (ေမးခြန္းႏွစ္ခုလံုးကို ေပးေျဖသင့္ မသင့္ဆိုတာလည္း စဥ္းစားရမွာပါ) အမွတ္ကိုတြက္ခ်က္ရာမွာေတာ့ စနစ္တစ္ခု လိုပါမယ္။ ဥပမာ - အလြယ္ဆင့္သခ်ၤာ အမွတ္ ၈၀ ဟာ အဆင့္ျမင့္သခ်ၤာ ၅၀ နဲ႔ညီမယ္ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခုစီစဥ္ဖို႔လိုပါမယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးေျဖသူကိုေတာ့ ဘယ္လိုစဥ္းစားမယ္ စသည္ျဖင့္ လုပ္ႏိုင္မယ့္နည္းေတြ ရွာယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကိုေဝဖန္ရရင္ အလုပ္႐ႈပ္တာ အပိုကုန္တာေတြထက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ခက္ခဲသြားတာေတြရင္ဆိုင္ရဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္သာရအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ သခ်ၤာအားနည္းေပမယ့္ အျခားဘာသာ အားေကာင္းသူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးရမယ္ သခ်ၤာအားေကာင္းသူအတြက္လည္း တစ္ပန္းသာမယ္။ ေမးခြန္းအဆင့္ျမင့္လာမယ္။ အကယ္၍ ေမးခြန္းႏွစ္စံုမထုတ္လိုဖူးဆိုရင္လည္း ေမးခြန္းတစ္စံုတည္းမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲလိုက္ၿပီး ပထမပိုင္းမွာ ၆၅ မွတ္ဖိုး အေျခခံသခ်ၤာပိုင္းကိုေမးၿပီး ဒုတိယပိုင္းမွာ က်န္ ၃၅ မွတ္ထဲက အထူးသခ်ၤာဆင့္ေမးဖို႔ပါ။ အေျခခံပိုင္းနဲ႔ အဆင္ျမင့္ပိုင္းကို ခြဲျခားျခင္းရဲ႕ အႏွစ္သာရက မည္သူကိုမဆို အေျခခံသိသင့္တာေတြကို ပိုင္ႏိုင္ေစဖို႔ပါ။ သခ်ၤာအားေကာင္းသူကိုလည္း အခြင့္အေရးေပးဖို႔ ၿပိဳင္တူစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သခ်ၤာနဲ႔ ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားမယ့္သူမ်ားကို အဆင့္အတန္းမီမီ အရည္အခ်င္းျပည့္ေစခ်င္တာပါ။ 

၁၅ ႏွစ္စတဲ့ ပညာသင္ခ်ိန္အ႐ြယ္လူငယ္မ်ားဟာ ပညာကိုတန္ဖိုးမထားေတာ့ဘဲ ေငြရလြယ္လို႔ ထိုင္းစတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြကို အလုပ္ထြက္လုပ္ၾကတာ ၂ သန္းေလာက္ရွိႏိုင္တဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာ အေျခခံပညာကေရာ တကယ္တမ္း အားကိုးေလာက္ေအာင္ လူငယ္မ်ားကို ေပးႏိုင္ပါရဲ႕လားဆိုတာပါ စဥ္းစားမိပါေၾကာင္း။ ။

တင္ဝင္းသိန္း (RIT 1977)၊ ေအာင္ေက်ာ္စိုး (RIT 1980)